BioNutria Jern 75 10 L

 

Högkoncentrerad järngödning.

Åtgärdar och förebygger effektivt järnbrist i alla grödor.

BioNutria Jern 75 är en tillåten icke-ekologisk produkt som kan användas i ekologisk jordbruksproduktion i enlighet med EU-förordning 2018/848.

 

Användning

BioNutria Jern 75 är tillverkat av de bästa och mest lättupptagliga råvaror, som snabbt och effektivt åtgärdar järnbrist i grödorna.

Dosering

Vägledande dosering är 1–1,5 l/ha. Behandlingen kan med fördel upprepas 2–5 gånger under säsongen.

Behovet av behandling med BioNutria Jern 75 är störst i spenat, blommor, frukt och bär, men eftersom järn bidrar till att förbät-tra plantornas sockerhalt och färg kan produkten med fördel användas i andra grödor.

Vi tar inget ansvar vid blandning med andra gödningsmedel eller med pesticider. Före blandning rekommenderas det att göra en provblandning.

BioNutria Danmark tar inget ansvar för effekten av blandningar, utan garantin gäller enbart för innehållet i BioNutria Jern 75.

Hantering och förvaringg

BioNutria Jern 75 ska förvaras frostfritt och utom räckhåll för barn.

Vid hantering ska skyddshandskar och ögonskydd användas.

 

  • Levereras även i 1000-liters container
Gram/Liter Vikt %
Fe 75,00 6,50
Vf 1,20 1,20
pH 1,63 1,63