JORDBRUK » Tester / Forskning

Tester / Forskning

Här hittar du de senaste testerna, senaste forskningen och demos.

 

Tester

Bekämpning av ogräs i höstsäd om hösten​ 2022

 

Ogräsbekämpning i sockerbetor​ 2022

 

Glyfosat – effekt i rödsvingel och spillraps​ 2021

Förekomst av avbarrade grenar i julgranskulturer

Mikronäringsämnen för majs på sandig jord

 

 

Forskning

Bladgödsling med kväve 2022