Dataskyddsbestämmelser

Vi värnar om din sekretess och tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Därför är det viktigt för oss att du känner till hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

 

Dessa dataskyddsbestämmelser gäller den behandling av personuppgifter som sker när vi samlar in information om dig, bland annat via hemsida och sociala medier.

 

Dataskyddsbestämmelserna förklarar vilka personuppgifter vi samlar in om dig, varför de samlas in, hur de samlas in samt hur personuppgifterna behandlas. Dataskyddsbestämmelserna förklarar även vilka rättigheter du har i samband med dina personuppgifter, samt hur du kan utöva dessa rättigheter.

 

Om du väljer att låta andra personer, exempelvis familjemedlemmar eller medarbetare, handla hos BioNutria i ditt namn, ska du be dem att läsa igenom dessa dataskyddsbestämmelser. 

 

Klicka här för att läsa om dataskyddsförordningen hos Integritetsskyddsmyndigheten.

 

 

Nyckelprinciper

Våra bestämmelser för behandling av personuppgifter kan sammanfattas på följande sätt:

 • Vi är öppna kring hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

 • Vi använder dina personuppgifter för att ge dig bättre och mer relevanta tjänster.

 • Vi vidtar alltid åtgärder för att säkerställa att vi lagrar dina personuppgifter på ett säkert sätt.

Vi anser att alla våra kunder ska omfattas av samma standarder för skydd av personuppgifter. Därför tillämpar vi våra nyckelprinciper för att värna sekretessen i alla länder där vi är verksamma, även om den lokala lagstiftningen fastställer lägre standarder för skydd av personuppgifter. Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med följande nyckelprinciper:

 • Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dessa dataskyddsbestämmelser samt gällande lagstiftning.

 • Vi berättar för dig vilka personuppgifter vi samlar in om dig, samt varför och hur vi samlar in och behandlar dessa uppgifter.

 • Vi behandlar enbart dina personuppgifter för berättigade ändamål, och endast så länge det är nödvändigt för att kunna uppnå dessa ändamål, eller så länge det på annat sätt krävs av gällande lagstiftning att behålla dem.

 • Vi gör det möjligt för dig att fatta relevanta beslut och kontrollera vår behandling av dina personuppgifter, inte bara när vi är tvungna till det enligt gällande lagstiftning, utan även under andra omständigheter då vi anser det ändamålsenligt och tekniskt möjligt.

 • Vi respekterar de rättigheter till skydd av personuppgifter som du har enligt gällande lagstiftning. Detta inkluderar din rätt att få tillgång till de personuppgifter vi lagrar om dig, att rätta dem samt att hålla dem uppdaterade.

 • Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade.

 • Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är tillräckligt skyddade oavsett var i världen vi behandlar dem.

 

Vem är personuppgiftsansvarig?

BioNutria Denmark ApS, Europavej 6, 8990 Fårup, Danmark avgör för vilka ändamål dina personuppgifter samlas in och behandlas, och BioNutria är därmed personuppgiftsansvarig enligt definitionen i dataskyddsförordningen.

 

BioNutria är juridiskt ansvarigt att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med dessa dataskyddsbestämmelser, inklusive våra nyckelprinciper samt gällande lagstiftning.

 

 

Hur vi samlar in dina personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter på två sätt:

 1. Uppgifter som du själv lämnar till oss, t.ex. när du köper en vara på bionutria.dk eller via våra säljmedarbetare.

 2. Uppgifter som vi samlar in automatiskt och uppgifter som genereras när du deltar aktivt på våra sociala medier eller prenumererar på vårt nyhetsbrev.

Vi förklarar nedan vilka personuppgifter vi generellt sett samlar in om dig.

 

Vi samlar in följande personuppgifter om dig när du köper någon av våra produkter:

 • Ditt namn, telefonnummer, e-postadress, postadress, leveransadress, organisationsnummer och andra uppgifter som du ger oss när du registrerar dig för att köpa våra produkter online eller via telefon.

 • Kredit- och betalkortsuppgifter, bankkontonummer och registreringsnummer eller andra bank- och betalningsuppgifter samt belopp, datum och klockslag för eventuella betalningar som du gör till oss.

 • Uppgifter om ditt kundkonto hos oss, t.ex. vilken typ av avtal du har hos oss samt tidpunkter för eventuella betalningar – både förfallna och kommande.

 • Uppgifter om ditt avtal med oss, t.ex. e-postmeddelanden eller brev som du skickar till oss; uppgifter om eventuella förfrågningar som du har gjort eller feedback som du har gett oss.

 

Vi samlar in följande uppgifter om dig om du väljer att ta emot nyhetsbrev, marknadsföring m.m. från oss:

 • Kontaktuppgifter som namn, telefonnummer, e-postadress och adress

 

Uppgifter som vi samlar in automatiskt

När du besöker oss på våra digitala plattformar, t.ex. vår hemsida och sociala medier, samlar vi in information om dig automatiskt. De uppgifter som vi samlar in automatiskt varierar beroende på plattform.  

 

När du besöker vår hemsida och/eller sociala medier samlar vi automatiskt in följande uppgifter om dig:

 • IP-adressen från din enhet, t.ex. dator, surfplatta eller mobil.

 • Typ och version av webbläsare.

 • Typ och versioner av webbläsarapplikationer.

 • Operativsystem och plattformar.

 • Uppgifter om ditt besök, bland annat vilka hemsidor som tog dig till vår hemsida, vilka undersidor du besöker på vår hemsida, samt vilka hemsidor du besöker från vår hemsida.

 • Uppgifter om produkter du har visat eller sökt efter på vår hemsida.

 • Eventuella fel vid nedladdning.

 • Längden för ett besök på vissa sidor och hur du interagerat med dessa sidor.

De uppgifter vi samlar in automatiskt när du använder vår hemsida och sociala medier samlas in via cookies och liknande teknik. Läs mer om cookies i avsnittet ovan.

 

Hur vi använder dina personuppgifter – ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter

Insamlingen och behandlingen av dina personuppgifter sker primärt för att vi ska kunna leverera de avtalade tjänsterna och produkterna till dig, bland annat för att tillhandahålla en god service i samband med försäljningen av våra produkter.
Denna behandling omfattar bl.a. följande:

 • Hantering av din kundrelation med oss, inklusive att administrera och genomföra dina beställningar, skicka fakturor för köp samt kräva betalning för våra produkter.

 • Kommunikation med dig om de produkter vi levererar till dig, t.ex. information om köp och eventuella fel. Svar på frågor och feedback.

 • Registrering i kunddatabasen.

 • Administration av våra produkter för intern optimering, bland annat för att identifiera fel samt optimera processer för att ge dig och våra andra kunder en ännu bättre kundupplevelse.

 • Säkerställande av att innehållet på vår hemsida presenteras på effektivast möjliga sätt för dig och dina enheter.

Dessutom kan vi använda dina personuppgifter i samband med marknadsföring, t.ex. för att kunna erbjuda dig mer relevanta och anpassade produkter samt skicka information och nyhetsbrev till dig om våra generella tjänster och produkter. Sådan personuppgiftsbehandling kommer dock endast att ske om du har lämnat ditt samtycke till detta.

 

Dessutom använder BioNutria löpande personuppgifter för att utarbeta statistik och analyser, t.ex. för att kunna identifiera allmänna trender, förbättra vår kunskap om kundbeteenden samt utveckla nya produkter. Största delen av denna statistik sker med utgångspunkt i anonymiserad data.

 

Hur länge vi behåller dina personuppgifter

Vi behåller inte dina personuppgifter längre än vad som krävs för det ändamål för vilket de har samlats in, såvida vi inte enligt lag är skyldiga att behålla dem längre än så. 

 

Enligt bokföringslagstiftningen är BioNutria skyldigt att behålla bokföringsmaterial i 5 år räknat från utgången av det räkenskapsår som materialet omfattar.

 

Samtycke till marknadsföring lagras av dokumentationsskäl så länge de gäller och upp till 2 år efter att de senast använts.

 

Uppgifter som är relevanta för eventuella krav som preskriberas efter den lagstiftade preskriptionstiden lagras i 3 år av dokumentationsskäl.

 

 

Hur vi använder cookies

Cookies

På bionutria.dk används cookies för ändamålet att optimera webbplatsen och dess funktionalitet så att ditt besök blir så enkelt och smidigt som möjligt.

Om din webbläsare inte kan hantera cookies, eller du har inaktiverat dem, kan du tyvärr inte handla via vår webbshop. Du kan se resten av vår webbplats, men inte använda webbshoppen.

Du är naturligtvis även varmt välkommen att göra din beställning via e-post.

 

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare för att kunna känna igen din dator vid återkommande besök. Ingen personlig information lagras i våra cookies, och de kan inte innehålla virus. Cookies klassificeras vanligtvis som antingen sessionscookies eller permanenta cookies:
 
Sessionscookies lagras inte på din dator efter att du har lämnat en hemsida eller stängt ned webbläsaren. All den information som samlas in ger BioNutria möjlighet att analysera trafikmönster. På så sätt kan vi ge våra besökare en bättre upplevelse genom att löpande förbättra innehållet, anpassa hemsidan och göra den enklare att använda. 
 
Permanenta cookies lagras på din dator även efter att du har lämnat hemsidan. Vi använder permanenta cookies för att analysera om besökare kommer tillbaka flera gånger. Detta kan bidra till att visa om besökarna ser hemsidan som användbar och värdeskapande.

  
Vad cookies används till på vår webbplats

Cookies används för att föra statistik över antalet användare samt för information om besökarnas kön, ålder, geografi och intressen, för att anpassa innehåll och annonsering efter detta. Observera att utan cookies kan du kanske inte använda alla funktioner.

 

Så länge lagras cookies

Cookies raderar sig själva efter ett visst antal månader (kan variera), men de förnyas efter varje besök på hemsidan. 

 

Så raderar eller inaktiverar du cookies

Du kan radera eller inaktivera cookies på din dator genom att välja de önskade inställningarna i din webbläsare.

 

 

Anvisningar för att radera cookies i Microsoft Internet Explorer

Anvisningar för att radera cookies i Mozilla Firefox

Anvisningar för att radera cookies i Google Chrome

Anvisningar för att radera cookies i Opera

 

Deltagande i tävlingar

Om du vill vara med i en tävling som BioNutria anordnar kan du bli ombedd att lämna dina personuppgifter. I dessa fall lagras dina uppgifter bara så länge det är nödvändigt för att kunna genomföra tävlingen. När tävlingen har avslutats redares alla personuppgifter du har lämnat.

 
 

Prenumeration på nyhetsbrev

Vid prenumeration på nyhetsbrev lagrar vi de personuppgifter som du har lämnat. Här ger du BioNutria tillåtelse att kontakta dig via e-post med inspiration, nyheter, tävlingar samt råd och vägledning.

 

Du kan när som helst avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet via en länk längst ned i e-postmeddelandet du får.

 

 

Frågor om dataskyddsbestämmelserna

Om du har frågor, funderingar eller invändningar i samband med dataskyddsbestämmelserna eller vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss via bogholderi@bionutria.dk

 

Dataskyddsbestämmelser för:

BioNutria Denmark ApS

Org.nr: 21403644

 

Europavej 6

8990 Fårup

Danmark

bio@bionutrua.dk

 

23-05-2018