JORDBRUK » Kunders erfarenheter

Här berättar växtförädlingskonsulter, specialkonsulter och jordbrukare om sina egna erfarenheter av användningen av BioNutrias produkter.

 

För bättre överblick är de många berättelserna indelade i följande grupper:

SPANNMÅL/TRIPLEX-Systemet – BETOR och RAPS – POTATIS – MAJS, SPENAT, KÅL, LÖK, RÖDBETOR m.m. – JULGRANAR

 


 

SPANNMÅL / TRIPLEX-systemet / Bio pH Control

Tillför nödvändiga mikronäringsämnen och ger spannmålsodlingen grönare grödor, jämnare marker och längre tillväxtperiod. Här är BioNutria din försäkring mot förlust.

 

Vi har fått högre avkastning

Lasse Bertelsen, direktör på Schackenborg och ansvarig för driften av verksamhetens 986 hektar, har varit anställd sedan juni 2021 och känner till BioNutrias produkter från sin hemort Samsø, där han har använt dem i grönsaksodlingar.

”Vi driver huvudsakligen Schackenborg plöjningsfritt, eftersom det finns massor av olika gräsfrön i marken som vi får med om vi plöjer.

Vi började använda BioNutrias produkter våren 2022. Vi inledde med att optimera sprutvattnets kvalitet med Bio pH Control och Bio Ammoniumsulfat till -Glyfosat, tillväxtreglering och MCPA.

Samtidigt testade vi BioCrop OptiXL på några veteodlingar, vilket omedelbart gav en högre avkastning än i de odlingar som inte hade behandlats med BioCrop OptiXL, utan att vi gjorde några exakta mätningar.

Hösten 2023 har vi gått ’all in’ med hela BioNutrias program på hela egendomen, och vi gjorde även egna tester i en veteodling.

Hela odlingen fick BioMangan och BioCrop OptiXL under hösten 2022. Våren 2023 odlades skiften med och utan BioNutrias program som enda variabel. Dessa skiften mättes upp exakt och vägdes separat.

 

Test med mikronäring Odling 12-0

Trots att vårtorkan har gått hårt åt grödorna på Schackenborgs förhållandevis lätta jordar så gav de skiften som behandlats med BioNutrias program under våren en meravkastning på 244 kg/ha, och samtliga behandlingar har kostat oss motsvarande runt 100 kg brödsäd. Dessutom har vi sparat in på vätmedel.

Jag är glad att vi valde att använda BioNutrias program på alla odlingar – en meravkastning på runt 250 kg på mer än 700 hektar blir ju en hel del pengar.

Jag märkte dessutom att även om hösten blev sen och blöt hade vi inga tecken på liggsäd. Om det är tack vare TRIPLEX-strategin vet jag inte, men det känns relativt troligt.

Efter att vi börjat med BioNutrias produkter kan jag konstatera att sprutan alltid är ren, och att vi sparar in på dyra rengöringsmedel.

När vi körde med vår gamla spruta utan luftassistans såg vi att sprutdimman förändrades när vi hade med Bio pH Control eller BioCrop OptiXL. Det var som om dropparna blev ”tyngre” och avdriften blev betydligt mindre. Det syns inte lika tydligt sedan vi fått en spruta med luftassistans, men det är förmodligen fortfarande på samma sätt.”

Lasse Bertelsen är direktör och ansvarig för jordbruksodlingen Schackenborg Landbrug A/S

Schackenborg Landbrug A/S har en jordbruksodling på 986 hektar, med följande grödor: 166 ha brödvete på kontrakt med Lantmännen Cerealia, 146 ha vinterraps, 142 ha vårkorn till malt, 124 ha råg på kontrakt med Lantmännen Cerealia, 100 ha havre på kontrakt med Lantmännen Cerealia, 62 ha rajgräs till frö, 47 ha majs till biogas, 27 ha permanent vall till biogas. Resterande hektar är naturmark, trädesmark samt andra grönområden. Arbetsstyrkan består förutom Lasse Bertelsen av en nyutexaminerad jordbrukare samt en elev.

 

Mikronäringsämnen ger friskare och starkare grödor

När den plöjningsfria jordbrukaren Anders Falk Rasmussen besprutar sina odlingar tillför han även mikronäringsämnen i blandningen. De är ett stående inslag.

”Jag tycker att det är en billig försäkring när man ändå har sått grödorna, och jag gillar att ha både hängslen och livrem. Jag tillsätter alltid mikronäringsämnen när jag ändå ska köra ut med växtskyddsmedel. Jag tillför även BioMangan på lättare jordar, och BioNutria Bor 150 för spannmål och raps.

Det kan hända att det inte skulle behövas vissa år, men det rör sig om en kostnad på runt 27 Euro per hektar, så det är inget som spräcker budgeten -direkt.

Vi använder BioCrop OptiP som innehåller nio olika mikronäringsämnen och extra fosfor, för här i östra Danmark har vi ofta problem med låga fosforhalter. Jag upplever att vi får friskare grödor som är mer motståndskraftiga mot sjukdomar. Exempelvis har vi betydligt mindre mjöldagg än tidigare i vårt korn.

Rent visuellt kan jag se att jag får grönare plantor och kraftigare biomassa. Och friskare grödor ger högre avkastning.

I år, när förhållandena har varit särskilt tuffa, är vår rapsavkastning till exempel 300 kilo högre än genomsnittet i området.

Det kan vara en kombination av mikronäringsämnen, mer vatten i marken eftersom den inte plöjs och tillförsel av gödning i rätt tid.

En annan fördel med blandningen av mikronäringsämnen är att den sänker pH-värdet i vattnet, som är extremt hårt på Falster.

Det hårda vattnet kan reducera effekten av kemikalierna – och därför använder jag Bio pH Control. Jag upplever helt klart en bättre effekt av växtskyddsmedlet när pH-värdet har sänkts. Framför allt för glyfosat.”

Anders Falk Rasmussen, Vestervang i Væggerløse på Falster

Verksamheten drivs av Anders, Jacob och Henrik Falk Rasmussen. -Familjen brukar totalt 280 hektar. Här odlas råg, vete, vårkorn, vårvete, raps, vitklöver och ängsgröe. Dessutom sår de 300–400 hektar för andra med en Claydon såmaskin.

 

 

Stor effekt av BioNutrias produkter

Gustav Lewenhaupt odlar cirka 780 hektar, varav 150 hektar arrenderas. Marken odlas plöjningsfritt med fokus på hållbarhet. Odling med reducerad jordbearbetning (plöjningsfri) är nödvändig eftersom lerhalten på Lönhults Gård är mycket hög.

”Vi har tillämpat reducerad jordbearbetning de senaste 15 åren. Vi har en fin jord med mängder av näringsämnen, men jordens höga pH-värde försämrar upptaget av näringsämnena, och därför är det mycket viktigt att vi tillför mikronäringsämnen under odlingssäsongen.

Våra erfarenheter av Bio pH Control och mikronäringsämnena från BioNutria är särskilt positiva. Produkterna är smidiga att arbeta med och har gett en extra boost till både växtskyddsmedlen och inte minst till grödorna. Det har inte varit några problem med blandningar med växtskyddsmedel.

Framför allt har vi kunnat minska doseringen på insekts-, tillväxtreglerings- och svampbesprutningarna med 30–50 %. Besprutningarna har haft fantastisk effekt när pH-värdet i blandningarna har justerats med Bio pH Control.

Planen för den kommande säsongen är att köra med BioMangan 170 NSP och BioCrop OptiP två gånger under hösten och sedan följa upp igen under våren. I höstvetet tillför vi extra Bio Bor 150 tillsammans med svampbesprutningarna för att främja både tillväxt och stråstyvhet.

Vi förväntar oss en väsentligt förbättrad effekt mot renkavle när vi blandar Bio pH Control i ogräsbesprutningarna nu i höst.

På Lönhults Gård satsar vi på en framtid med mycket mer precisionsjordbruk, baserat på dataprogram och personliga insatser. Det är viktigt för oss att få jämnare grödor och avkastning, och här är vi säkra på att produkterna från BioNutria är rätt väg att gå.”

Gustav Lewenhaupt, Lönhults Gård, Helsingborg

På Lönhults Gård odlas 630 hektar norr om Helsingborg + ca 150 hektar arrenderad mark. På ägorna odlas höstgrödor – höstvete och höstraps samt bondbönor, hampa, ärter och havre – främst för förädling. Maskinparken består huvudsakligen av Horsch-maskiner för jordbearbetning, sådd och besprutning.

 

 

Optimering av vattnets pH-värde ger växtskyddsmedlen betydligt bättre effekt

Vi har besökt växtodlingsrådgivare Rasmus Nørlem på Søhøjlandets Regnskabskontor i Silkeborg, väster om Århus. Av verksamhetens kunder återfinns cirka 85 % inom jordbruket, och resterande 15 % arbetar inom det övriga näringslivet. Rasmus har varit på företaget i fyra år.

”Jag har känt till BioNutria i många år nu, och har även en del kunder som använder BioNutrias produkter. Därför kontaktade jag BioNutria inför ett odlingsmöte för våra kunder, för att få veta lite mer om vad de kunde erbjuda.

På mötet berättade de om Bio pH Control, hur det används, och vad produkten kan åstadkomma. De hade med sig tre vattenprover från tre olika kunder, som jämfördes med varandra. Det var verkligen något av en aha-upplevelse, både för mig och för de närvarande kunderna.

Deltagarna har efter mötet varit mycket intresserade, kommenterat och frågat om hur de själva skulle kunna komma i gång med att optimera effekten av växtskyddsmedel i sina egna odlingar.

Sedan dess har jag köpt en pH-mätare för att kunna ge mina kunder bättre råd kring optimering av vattenkvaliteten, och därmed även användningen av växtskyddsmedel. Flera av våra kunder har blivit ganska överraskade över hur ”dåligt” deras vatten har varit för användning i sprutan utan pH-reglering.

Våra kunder är generellt sett mycket nöjda med den förbättring som en tillsats av Bio pH Control innebär för deras sprutvätska. De upplever en bättre effekt av växtskyddsmedlet, och dessutom kan förbrukningen av dessa reduceras väsentligt.

Jag utbildar blivande sprutare på Jordbrugets UddannelsesCenter i Århus. I samband med utbildningen fokuserar jag även på att optimera vattnets pH-värde i förhållande till vilka växtskyddsmedel som ska användas. Även här är de resultat som vi kan uppnå genom att tillsätta Bio pH Control verkligt intressanta – framför allt med tanke på det något lägre behovet av växtskyddsmedel.

Det är en positiv upplevelse att arbeta med Bio pH Control, just för att effekten är så mätbar. Det är enormt viktigt att fokusera på vattenkvaliteten, eftersom en förhållandevis enkel optimering av den kan skapa så stor effekt och i slutändan även gynna miljön.”

Rasmus Nørlem, Søhøjlandets Regnskabskontor, Silkeborg, mellersta Jylland

Søhøjlandets Regnskabskontor i Silkeborg väster om Århus grundades 2008 av Keld Th. Sloth. Företaget har i dag 38 anställda, varav fyra växtodlingskonsulter. Av verksamhetens kunder återfinns cirka 85 % inom jordbruket, och resterande 15 % arbetar inom det övriga näringslivet.

 

Stor synlig effekt 

Samriskbolaget Fyrbjerggaard och Mariesminde I/S odlar 365 hektar med vitklöver, rödsvingel, hårdsvingel, ängsgröe, vårkorn, vete, raps, ärter och råg. Jordkvaliteten är mycket varierande, från lätt sand till hård lera.

Søren var tidigare mycket skeptisk till tillförsel av mikronäringsämnen. Men i början av 2020 valde han trots allt att köpa en IBC-behållare med BioCrop OptiXL, för att testa gödningsmedlet.

Søren har kört med BioCrop OptiXL i bl.a. vete och höstraps. Under innevarande säsong har han totalt använt 8 liter per hektar med -utkörning i tre omgångar – och fått rekordstor skörd i båda grödorna.

”Jag vill inte säga att den höga avkastningen beror enbart på BioCrop OptiXL, men gödningen har definitivt bidragit.

Jag upplevde att höstrapsen såg lite ”ansträngd” ut, så vi till-satte BioCrop OptiXL i sprutan, och några dagar senare hade den fått betydligt bättre färg. Det var en kil som inte fick någon behandling, och där såg vi mycket tydlig skillnad.

I januari 2021 körde vi ut 0,5 l/ha Reglone i ängsgröe, med tillsatt Bio pH Control. Resultatet blev mycket positivt. Det här kommer vi garanterat att fortsätta med – i synnerhet eftersom vi bara får köra ut 0,75 liter per hektar.”

Søren Wiese, samriskbolaget Fyrbjerggaard och Mariesminde I/S, Samsø

Samriskbolaget ägs av Søren Wiese samt en partner, och drivs av Søren Wiese tillsammans med en medarbetare. Här odlas 365 hektar med vitklöver, rödsvingel, hårdsvingel, ängsgröe, vårkorn, vete, raps, ärter och råg. Utöver odlingarna har de även djur. Søren har får som ”putsar” frögräsmarkerna, och affärspartnern har en besättning av Charolaiskor.

 

Mikronäring säkrar god avkastning av högvärdesgrödor

Claus, som tidigare arbetade som driftschef på en större maskinstation, köpte sin första fastighet 2017 och arrenderade först ut ägorna. Året därpå började han själv att odla marken, och under de senaste åren har han köpt fler fastigheter som passar bra rent arrenderingsmässigt. Anders Vestergaard står för den dagliga driften, i nära samarbete med Claus.

Odlingarna består av totalt 707 hektar, varav 50 hektar arrenderas. De 707 hektaren odlas med växelbruk av högvärdesgrödor: maltkorn, höstvete, raps (för tillverkning av vegetabilisk olja för McDonalds), rajgräs till DLF, råg, gula ärter för konsumtion och sättpotatis till KMC, samt gräs för slåtter och bete. Marken är övervägande sandjord och bevattning sker på en del av ägorna.

”Under våren 2020 hade vi missväxt i en rågodling. Vår växtförädlingskonsult, Svend Erik Pinstrup från Fjordland, uppmanade oss att kontakta BioNutria. Vi behandlade marken med BioCrop OptiP och BioMangan 170 NSP, och kunde se att marken snabbt fick en bättre kulör, och vi fick dessutom en rimlig -avkastning.

När jag köpte den första fastigheten ville jag gärna odla cirka 500 hektar för att få ekonomi i driften. Jag valde från starten att integrera avancerade tek-niska hjälpmedel, och vi använder i dag FieldSense och Cropmanager samt Farm Tracking.

I början valde jag att satsa på No Till och arbetade efter principerna i Conservation Agriculture, eftersom jag är mycket fascinerad av att odla marken i samklang med naturen i stället för att kämpa emot den. Tyvärr har jag blivit tvungen att inse att vi har gått för snabbt fram, eftersom markernas historik och villkor är så varierande. Framöver kommer vi i stället att arbeta efter Strip Till-principen, som innebär viss jordbehandling i förbindelse med sådden”, berättar Claus.

Claus och Anders är helt överens om att tillämpningen av de här hjälpmedlen har varit en bidragande orsak till att de har kunnat utöka verksamheten i den hastighet som de gjort, samtidigt som de kunnat behålla överblicken.

Driftschef Anders Vestergaard fortsätter: ”Alla produkter från BioNutria är mycket homogena och enkla att använda. I dag reglerar vi pH-värdet i all sprutvätska med Bio pH Control för att få optimal effekt av de växtskyddsmedel vi använder.

Vi använder BioNutrias rekommendationer om tillförsel av mikronäringsämnen som vägledning. Under odlingsåret var det framför allt i höstvetet och rågen som användningen av mikronäringsämnen lönade sig, men vi tillsätter dem i alla grödor.”

Claus Bo Mørk, JetSport, mellersta Jylland

Verksamheten ägs av Claus Bo Mørk. De 707 hektaren drivs tillsammans med Anders Vestergaard, driftschef. Ägorna odlas med växelbruk av högvärdesgrödor: maltkorn, höstvete, raps, rajgräs, råg, gula ärter, sättpotatis samt gräs till slåtter och bete. För att sköta naturmarkerna hålls ett bestånd av Gallowaykor med 40 moderdjur. Claus driver dessutom tryckeriföretaget JetSport i Viborg med 110 anställda, som levererar textiltryck och broderi.

 

Starka, friska och högavkastande grödor

Erik och Jacob Hjorth odlar tillsammans 1 165 ha bestående av 575 ha vete, 320 ha korn, 115 ha raps och 155 ha frögräs. Det är främst sonen Jacob som sköter sprutningen.

Erik har använt BioNutrias produkter sedan 2012, och är mycket intresserad av att utnyttja nya kunskaper för att optimera verksamheten.

”Vi kör generellt med BioMangan 170 NSP och BioCrop OptiXL i alla grödor. Jag har märkt att framför allt BioCrop OptiiXL snabbt visar synliga resultat på grödorna efter sprutningen, i form av en tydlig färgskillnad.

Det är först i år vi har börjat använda Bio pH Control i alla Roundup--sprutningar, och vi har ännu inte sett full effekt av behandlingen, men det bådar gott.

Jag upplever att det främjar effekten betydligt när jag tillsätter BioCrop OptiXL i svamp- och tillväxtregleringssprutningarna. Om grödorna inte riktigt vill komma i gång ger en utkörning av BioMangan 170 NSP och BioCrop OptiiXL optimala förutsättningar – och det fungerar varje gång.

Vi använder BioNutria Bor 150 i rapsen, och där upplever jag att grödorna blir väsentligt starkare när vi tillsätter bor i besprutningarna.

Jag är mycket nöjd med BioNutrias produkter. De är lätta att hantera rent praktiskt, och faktumet att de har stor blandbarhet och därmed inte kräver extra sprutningar är helt klart en fördel.”

Erik och Jacob Hjorth, Tustrup, norra Jylland

Erik och Jacob Hjorth odlar tillsammans 1 165 hek-tar bestående av 575 hektar vete, 320 hektar korn, 115 hektar raps och 155 hektar frögräs.

 

Överraskande god effekt

Henrik odlar 180 hektar med huvudfokus på gräsfrö.

”Våren 2021 började jag på rekommendation av en kollega att använda Bio pH Control, och jag märkte snabbt att den vita hinna som hade täckt sprutan invändigt försvann efter de första utkörningarna.

I rödsvingel körde vi ett sprutningsfönster i tre etapper. Ett helt utan tillväxtreglering. Ett med en första tillväxtreglering (1,25 l CCC + 0,4 l modus och Bio pH Control). Resten av marken fick också en andra tillväxtreglering (0,6 l Quadro + Bio pH Control).

Min erfarenhet är att vi ofta ser en begränsad effekt i frögräset, men under 2021 har effekten varit optimal, och det är garanterat tack vare tillsatsen av Bio pH Control. Råvarumängden i vårt ängsgröe var på 1 800 kg/ha, och i rödsvingeln skördade vi 2 300 kg/ha, så vi är mycket nöjda.

Vi sår vårt maltkorn med dubbelt radavstånd, när det redan finns grödor i markerna. Min erfarenhet är att vårkornet lättare lägger sig ned vid sådd med dubbelt radavstånd, och just därför är jag alltid mycket uppmärksam på tillväxtregleringen.

I den första svampbesprutningen, som kördes ut den 7 juni, tillsatte vi 0,2 l Quadro och Bio pH Control. I den andra svampbesprutningen uteslöt vi Cerone på grund av de höga temperaturerna som vi hade i slutet av juni.

Trots den uteblivna Cerone-behandlingen växte grödorna upp fint under hösten, utan axbrytning. Däremot hade kornet lagt sig ned i det sprutningsfönster som inte behandlades den 7 juni.

Allt som allt har vi haft en överraskande god effekt av användningen med Bio pH Control, och framöver kommer vi även att använda BioMangan 170 NSP och Bio -Ammoniumsulfat.”

Henrik Nordgaard Hansen, Nordgaard, södra Själland

Henrik Nordgaard Hansen är före detta minkuppfödare på den välskötta egendomen Nordgaard, och driver idag et lantbruk på 180 hektar med fokus på gräsfrö: rödsvingel, ängsgröe och rajgräs, samt vete, maltkorn och vissa år även sockerbetor.

 

Mikronäring stöttar upp grödorna – tryggt att ha den försäkringen med

Martin Krokstorp driver lantbruket på gården med samma namn, utanför Helsingborg i samarbete med sin far Fredrik. Gården har funnits i släkten sedan 1742 och Martin är den nionde generationen. På gården odlas 440 hektar åkermark i form av höstvete, havre, korn, raps, rödsvingel samt mellangrödor.

Gården drivs genom odlingssättet ”Conservation Agriculture” där fälten bearbetas så lite som möjligt utan plöjning eller harvning och där mellangrödorna spelar en stor roll. ”Mellangrödorna är en mix av olika arter och det är samma tänk som med -mikronäringar, att man inte blir utan något.”

2022 är första året som Krokstorp använder sig av Bionutrias produkter och de användes till alla grödor. De har använt sig av Bio pH Control, BioMangan 180 NS och BioCrop OptiXL. Till nästa säsong planeras att även använda BioNutria Bor 150 samt byta till BioMangan 170 NSP och BioCrop OptiP för att få en extra boost av fosfor.

”Det är två ben, mikronäringen är en sak och pH sänkningen en annan.  Vi har jobbat med att justera pH i sprutvätskan i ca 15 år så det är vi bekväma med och vet att vi med detta i flera fall både kan förstärka effekten och reducera mängden av växtskyddsmedlet.

Mikronäringen är som ett komplement för att stötta upp. När vi gör anrda åtgärder under växtsäsongen är det ett bra tillfälle att stötta upp med näring. Det blir lite som en försäkring för att se till att växten har det som den behöver och inte får några oönskade bristsymptom.”

Eftersom produkterna endast börjades användas under den senare delen av växtsäsongen året 2022 så ser han fram emot att se skillnaden när produkterna även kommer med i både sprutningarna på hösten och våren nästa odlingssäsong.

Martin Krokstorp, Krokstorp, Helsingborg

Martin Krokstorp driver lantbruket i samarbete med sin far Fredrik. År 2020 blev Martin tilldelad utmärkelsen årets bonde och 2021 vann han Helsingborgs Stads miljöpris för arbetet med hållbart lantbruk. På gården odlas 440 hektar åkermark i form av höstvete, havre, korn, raps, rödsvingel samt mellangrödor.

 

Säker effekt

Jens-Jørgen odlar gårdens 175 hektar genom växelbruk med direktsådd. Med tiden har fälten täckts av ett riktigt fint lager matjord, och han överväger att övergå till plöjningsfri odling med tallriksharv.

”På Majbølgård har vi använt BioNutrias produkter under de senaste fyra åren. Vi började med flytande BioMangan 170 NSP, och i dag använder vi även Ammoniumsulfat och Bio pH Control. Samtliga är effektiva produkter som vi absolut inte vill vara utan.

Vi får en större och säkrare effekt vid besprutningen med glyfosat när vi tillsätter Bio pH Control och Ammoniumsulfat.”

Jens-Jørgen kör med en Danfoil-spruta och upplevde tidigare att det kunde samlas kalkavlagringar i slangarna och att sprutan hade kalkavlagringar på ytan.

”Sedan vi började använda Bio pH Control i alla besprutningar är problemen med kalk ett avslutat kapitel, och sprutan ser som ny ut,” berättar Jens-Jørgen.

Jens-Jørgen Maarup, Majbølgård, Sydals

På gården odlas 175 ha genom växelbruk med höstvete, höstkorn och höstraps. Jens-Jørgen och hans familj tog över Majbølgård den 1 januari 2011. De har satt sin tydliga prägel på gården, som numera framstår som ett mönsterjordbruk.

 

Stabila produkter – fina resultat

Borupgaard I/S består av Borupgaard och Christiansdal samt några arrenden – totalt 800 ha.  Grödorna odlas med växelbruk och omfattar vete, frögräs, raps, havre samt vårkorn.

Peter berättar:

”Under de senaste fem åren har vi använt produkter från BioNutria. Vi använder BioMangan 180 NS, Ammoniumsulfat, BioBor 150ECO och Bio pH Control med riktigt bra resultat. Vi upplever dessutom att produkterna är enormt stabila utan utfällning.

Genom att använda Bio pH Control får vi mindre kalkavlagringar i sprutan och undviker att de aktiva ämnena fastnar där. På så sätt slipper vi rengöra munstycken och filter under de mest optimala besprutningstiderna.

Vi uppskattar även att produkterna från BioNutria kan blandas med i stort sett alla de vanliga växtskyddsmedlen.

Generellt sett upplever vi att vi uppnår större och mer stabil effekt, och samtidigt säkras effekten även under mindre optimala förhållanden.”

Borupgaard I/S ved Peter och Flemming Fuglede Jørgensen, Løkken

Ett modernt familjeföretag som består av Borupgaard och Christiansdal. Grödorna omfattar vete, frögräs, raps, havre och vårkorn.

 

Märkbart bättre kvalitet

Anders och Ejvind Gyldenkerne driver Sia Eglat i Lettland. På farmen, som består av 2 200 hektar, odlas vete, raps, vårkorn, bondbönor och råg.

”Vi kom i kontakt med BioNutria 2015 när vi köpte BioMangan 170 NSP. Därefter började vi använda BioCrop OptiXL i stället för vidhäftningsmedel, eftersom vi gärna ville få med lite näringsmedel i besprutningen. Dessutom använder vi BioKobber 70 på marker med kopparbrist.

Jag kan inte svära på att vi har fått mycket högre avkastning, men vi har helt klart fått märkbart bättre kvalitet på grödorna.”

Anders har gjort försök med relativt billiga grundgödningsmedel som kompletteras med BioCrop OptiXL.  Han har jämfört resultatet med en dyrare lösning med grundgödning och mikronäring. Avkastningen var densamma, men gödningskostnaderna blev cirka 200 euro lägre per hektar, och det gör stor skillnad.

”Vi har kanske varit lite gammaldags och inte använt additiver/tillsatser  i våra glyfosatbesprutningar tidigare. Vi har spillraps i eftergrödorna/fånggrödorna som hinner bli halvstora innan våren. Normalt sett vissnar de, men gror vidare i den efterföljande grödan (direktsådd). Vi har börjat använda Bio pH Control och upplever nu att vi får full effekt av de här besprutningarna.

Vi har även provat att låta yttre och orena partier i höstrapsen vissna ned. Det är viktigt att vi inte agerar för sent – då får vi inte tillräcklig effekt av besprutningen. När vi använde Bio pH Control brändes spillrapsen av helt och hållet, och skörden gick enormt smidigt. Framöver kommer vi att experimentera med glyfosat i lägre doser.”

Anders och Ejvind Gyldenkerne, Sia Eglat, Letland

Anders och Ejvind grundade farmen i Lettland 2003. Anders har under de senaste tio åren varit driftschef på tre olika gårdar. De driver 2200 hektar (egenägd, delvis egenägd och arrenderad mark) med vete, raps, vårkorn, bondbönor och råg.

 

Mikronäringsämnen är nyckeln till framgång i Baltikum

”Vi har 1–2 liter BioMangan med i alla besprutningar och använder totalt 8–10 liter BioCrop OptiCu per hektar. Rapsen får dessutom ca 4–5 liter BioBor 150ECO per hektar. Vi besprutar i flera omgångar tills jorden odlas och värdena stämmer.

Vi har ökat veteavkastningen från 3–4 ton/hektar till cirka 9 ton/hektar under de senaste 3–4 åren, och det är mycket tack vare vår konsekventa användning av mikronäringsämnen från BioNutria. Vi upplever att grödorna håller sig gröna längre och har en mörkare färg än i grannodlingarna. Dessutom har vi bättre kvalitet på axen och större kontroll på svampsjukdomar. Tillsatserna i BioNutrias produkter betyder också att vi har en bättre effekt av pesticider – inte minst av ogräsmedlen.

Vi upplever dessutom att BioNutrias produkter är mycket enklare att hantera och använda. Vi kan blanda dem med i stort sett allt, och eftersom vi har löpande rutiner för rengöring av sprutan upplever vi aldrig problem med filter och liknande. Vårt vatten är extremt hårt med ett pH-värde på 8,6–9,0. Det kräver en genomtänkt användning av tillsatser, och här är BioNutria en ovärderlig hjälp.

Under de senaste tre åren har vi börjat se ljusare på framtiden, och förra året gick alla bolag inom Baltic Farms med vinst. Vår användning av BioNutria har haft en avgörande betydelse, i kombination med andra åtgärder för att uppnå en lönsam produktion av grödor. BioNutria bidrar till att säkra jämn och hög avkastning i produktionen, i synnerhet när jorden inte odlas.”

”När vi jämför odlingsanalyserna med våra grannar kan vi se att de marker som inte får mikronäringsämnen uppvisar stora brister inom flera parametrar. Där är jorden död, tung och svårarbetad, och det tar tid att få den bördig. En medveten strategi med mikronäringsämnen och bevarandet av organiska ämnen är avgörande för att uppnå en framgångsrik odling i Baltikum.”

Brian Brødsgaard, verksamhetsledare, Baltic Farms (SIA L.A.P.), Lettland

Baltic Farms ligger i västra Lettland och består av en årlig produktion på 20 000 slaktgrisar, samt 1 200 ha tung lerjord som odlas med raps, vete, vårkorn, bondbönor och bovete. 2014 tillträdde Brian Brødsgaard som verksamhetsledare. Under hans ledning har verksamheten konsekvent använt BioNutria-produkter i alla grödor.


 

BETOR och RAPS

En kombination av BioCrop OptiXL, BioMangan 170 NSP och BioNutria Bor 150 förebygger effektivt bristsjukdomar. Och det ger resultat – både i form av tydligt grönare grödor, längre blomning och ökad avkastning.

Som enda aktör på den svenska marknaden erbjuder BioNutria mangan och bor för både raps och betor, som kan blandas utan problem.

 

Effektiva, blandbara produkter gör enorm skillnad

Mycket varierande jordtyper på Marienborgs gård har gjort det svårt att få ett jämnt resultat, även inom de olika markerna. Lars Haugaard, driftschef på Marienborgs gård sedan 25 år tillbaka, berättar:

”Vi köpte de första produkterna från BioNutria 2018. 2019 gick vi ”all in” och använder nu BioMangan 170 NSP, BioCrop OptiXL, BioBor 150ECO, Bio Ammoniumsulfat samt Bio pH Control.

När det gäller betorna har vi märkt att effekten kommer kort tid efter att vi har kört med en blandning av BioMangan 170 NSP, BioCrop OptiXL och BioBor 150ECO.

Rent generellt är det vår uppfattning att alla grödor tar upp näringsämnena snabbt. Vi kan normalt se en omedelbar effekt ett par dagar efter utkörningen genom att grödorna blir vackert gröna. Vi upplever att markerna blir mer jämna, och grödorna blir generellt sett starkare.

Eftersom vi har begränsad besprutningskapacitet är det ett måste att produkterna är blandbara så att vi kan -minimera antalet körningar på fälten. Mangan och övriga mikronäringsämnen hade inte kunnat köras ut i rätt tid om inte blandbarheten hade varit så bra som med produkterna från BioNutria. De flytande produkterna är ju dessutom mycket bättre rent hälsomässigt.

Det är ett stort plus att BioNutria hjälper till med rådgivning om tidpunkter för utkörning, blandningsmöjligheter med mera, det har vi verkligen haft stor nytta av.

Sedan Bio pH Control blev en stående del av alla våra besprutningar har vi inte längre stopp i munstycken eller filter, och sprutan är helt fri från kalkavlagringar.”

Slutligen betonar Lars:

”Det är verkligen härligt att se de jämna marker som vi har uppnått med hjälp av produkterna från BioNutria. Det har vi inte varit vana vid tidigare på grund av den mycket varierande jordkvaliteten.”

Lars Haugaard, driftschef, Marienborg Gods, Møn

Gården odlar 1 250 ha åkerjord, varav 800 är egenägd mark. Man odlar vete, betor, raps, korn, råg, frögräs, vitklöver och spenatfrön. Gården har dessutom en grisuppfödning med 800 suggor samt 400 ha skog.

 

Maximal effekt och stora besparingar

Vi har återigen besökt Jeff Madsen på godsen Priorskov och Fuglsang för att följa upp hans goda erfarenheter av BioNutrias produkter under förra säsongen.

”Även 2020 har vi haft riktigt god effekt av alla de ogräsmedel som vi har kombinerat med Bio pH Control och BioMangan 170 NSP. Vi ser inte längre stora ytor med t.ex. manganbrist på markerna, vilket tidigare förekom på hela gården.

Vi kan även ta med BioBor 150ECO i svamp- och ogräsbesprutningen av raps, betor och brödvete. Det kan vi göra helt utan problem när vi använder BioMangan 170 NSP och Bio pH Control.

För besprutning av våra fånggrödor, där vi också har fått många tistlar, använde vi 0,35 l Bio pH Control per 100 l vatten + 2 l Ammoniumsulfat per ha + 2 kg Round Up Power Max. Besprutningen gav 99 % effekt på tistlarna.”

Moddus i vete och förekomst av mjöldagg

”0,4 l Moddus per ha var för mycket vid behandling av vete när vi även tillsatte Bio pH Control. Framöver kommer vi att nöja oss med 0,2 l/ha. Samma effekt har vi observerat med rödsvingeln.

Priorskov och Fuglsang ligger på en plats som är mycket utsatt för mjöldagg. 2020 gjorde vi ett mindre försök med Talius. Full mängd, 0,25 l Talius per ha utan Bio pH Control, jämfört med halv mängd, 0,125 l Talius per ha med Bio pH Control. Den halva mängden med tillsatt Bio pH Control hade precis lika god effekt som full mängd, och vi såg inga tecken på mjöldagg före skörd.

Med BioNutrias produkter kan vi ge grödorna optimal tillgång till alla nödvändiga näringsämnen och samtidigt minimera användningen av bekämpningsmedel avsevärt.”

Jeff Madsen, Priorskov och Fuglsang Godsen, Lolland

Godsen Priorskov och Fuglsang drivs av Morten Olsen-Kludt. Jeff Madsen ansvarar för driften av de knappt 1000 hektaren, där det odlas gräsfrö, sockerbetor, raps, vete och vårkorn.

 

Bra resultat med BioNutria

På Busebjerggård odlas 185 ha med ängsgröe, vitklöver, rörsvingel, raps, vårkorn och även lite vete. Grödorna odlas plöjningsfritt med så minimal jordbehandling som möjligt och med stort fokus på att göra jorden ren för frögräsen.

”Vi har använt BioNutrias produkter i fem säsonger. Vi började med BioMangan 180 NS, BioBor 150ECO och BioKobber 70. Därefter har Ammoniumsulfat och Bio pH Control tillkommit.

2019 bytte vi till BioMangan 170 NSP, eftersom vi generellt sett har låg fosforhalt på gården. Här har vi sett att markerna blir grönare vid användning av BioMangan 170 NSP än vid andra typer av mangan.”

En del av Busebjerggaards mark är lågliggande, med stor risk för kopparbrist. Detta förebyggs -effektivt genom att tillsätta BioKobber 70 i en del av besprutningarna fram till begynnande stråskjutning.

”Vi är mycket nöjda med de resultat vi uppnår med produkterna och det goda samarbetet med BioNutria,” avslutar Niels.

Niels Madsen, Busebjerggård, Lundby, Själland

I Lundby på Själland ligger den vackra egen-domen Busebjerggård på 200 ha. Här odlas 185 ha (inklusive ett mindre arrende) med ängsgröe, vitklöver och rörsvingel samt raps, vårkorn och lite vete.

 

Liten investering med stor effekt

Jeff Madsen ansvarar för driften av de närmare 1 000 hektaren på godsen Priorskov och Fuglsang, som drivs av Morten Olsen-Kludt. Här odlas gräsfrö, sockerbetor, raps, vete och vårkorn.

Eftersom vattnet på Priorskov är mycket hårt har det alltid varit en utmaning att få god effekt av ogräsmedlen – i synnerhet i betorna. Därför valde Jeff att prova Bio pH Control.

”Jag började med att rengöra sprutan med en koncentrerad lösning av Bio pH Control för att få bort alla invändiga kalkbeläggningar. Det krävs mycket arbete för att få sprutan helt ren, men när det väl är gjort blir det ett rent nöje att bespruta – det är aldrig problem med stopp i munstycket längre.

Jag har haft Bio pH Control med i samtliga besprutningar, och sprutan har varit helt ren och fri från kalkbeläggningar efteråt. Resultatet är helt fantastiskt. Vi har aldrig haft så rena betodlingar med så låg förbrukning av kemikalier. Vi har investerat i en pH-mätare, så att vi kan uppnå det optimala pH-värdet i sprutvätskan, beroende vad vi besprutar med. Det är ju alltid betydligt enklare att göra en provblandning i en 10-litershink än att fylla på med 6 000 liter i sprutan.”

På Priorskov har man skapat ett ”blandningsrecept” för de olika standardbesprutningar som körs ut under säsongen, så att det går snabbt och smidigt att fylla sprutan på rätt sätt.

”Vi har använt Bio pH Control, BioMangan 170 NSP och BioBor 150ECO i grödorna, och vi har kunnat blanda bor med mangan och övriga kemikalier utan problem. Bor har tidigare varit svårt att blanda med annat i sprutan på grund av det hårda vattnet, men med rätt mängd Bio pH Control är det inte längre något problem.”

Jeff Madsen, godsen Priorskov och Fuglsang, Lolland

Godsen Priorskov och Fuglsang drivs av Morten Olsen-Kludt. Jeff Madsen ansvarar för driften av de knappt 1 000 hektaren, där det odlas gräsfrö, sockerbetor, raps, vete och vårkorn.


 

POTATIS

Flera av Danmarks större potatisodlare har under de senaste åren börjat använda BioNutrias särskilda sammansättningar för potatis. Och det fortsätter de med.

Oavsett geografisk placering och jordmån har effekten varit synlig. Bland annat har blasten hållit sig grön över en vecka längre än normalt – med motsvarande förlängning av odlingssäsongen som följd.

 

Sunda, starka grödor med BioCrop PotatoP

”Vi använder BioCrop PotatoP, BioMangan 170 NSP, Bio Ammoniumsulfat och Bio pH Control. Andelen knölar med fysiologisk rost har minskat väsentligt sedan vi konsekvent började använda BioCrop PotatoP på alla marker,” berättar Henrik och fortsätter:

”Rent generellt upplever vi jämnare gröna marker och sundare grödor. Några av sorterna har blivit mindre stötkänsliga, så det är helt klart en mycket stor skillnad.

I betningsanläggningen på potatissättaren använder vi Bio P11 och placerar samtidigt Bio NS 20-2 i en fåra bredvid kammen.

Vi använder cirka 18 kg P per ha. Där anser vi att den optimala ekonomiska nivån ligger. Det medför en till två knölar per planta samt ett tåligare skal. Vår erfarenhet är att blasten kommer upp cirka åtta dagar tidigare när vi placerar BioP11 jämfört med andra P-typer."

"Bio pH Control ger bättre inträngning av mikronäringsämnen och växtskyddsmedel i grödorna, samtidigt som vi slipper problem med kalkavlagringar och stopp i sprutmunstycken.

Vi har ett fint och förtroendefullt samarbete med BioNutria. Alla överenskommelser hålls och produkterna ger synliga resultat,” avslutar Lars och Henrik.

Lars Christensen och Henrik Ipsen Pedersen, Møldrup Kartoffelcentral, Møldrup

Møldrup Kartoffelcentral odlar 1200 ha, varav 725 ha potatis. Driften har byggts upp av Lars, från 250 ha 1998 till 725 ha 2020. Henrik arbetar för Dan Potatos på Møldrup Kartoffelcentral och ansvarar för exporten av sättpotatis.

 

En god försäkring som ger bonus

”All vår mark odlas plöjningsfritt, och vi strävar efter att så alla grödor med direktsådd. Däremot harvar vi på 5 cm djup vid sättning av potatis för att lättare få till en bra kam.

Vi började använda BioNutria 2018. Vi startade med Bio Ammoniumsulfat, eftersom den är färdigformulerad med vidhäftningsmedel.

Vi har kört med BioCrop PotatoP i tre säsonger. De första säsongerna med utkörning i juni och tidig juli. Under 2020 har vi kört ut det lite senare, och vi har upplevt att potatisens mognadsprocess har bromsats något. Så framöver kommer vi att ta med BioCrop PotatoP från slutet av juni fram till början av augusti. Vi skördar normalt sett 10 ton stärkelse per ha, men har som mål att nå upp till 11 ton inom några år.

I majsen använder vi BioMangan 170 NSP och BioBor 150ECO som försäkring och som test för att fastställa behovet för vår egen mark.

Majsen är en viktig gröda för oss, och vi fokuserar på att få ut maxi-mal gasvolym ur varje ton majs. Vi har kunnat reducera antalet plantor per ha från 100 000 till 75 000, och 2019 skördade vi cirka 36 ton per ha med en torrsubstans på 36 %, vilket motsvarar 15–20 % mer gas per ton majs.

Vår råg behandlas också med BioMangan 170 NSP och BioBor 150ECO. Där har vi en avkastning på 11–12 ton torrsubstans per ha i helsäden, som också hamnar i biogasanläggningen.”

Betydligt bättre effekt med Bio pH Control

Under våren 2020 gjorde Frank och hans medarbetare ett litet försök med Bio pH Control i glyfosatbesprutningen före sådden av majs.  En liter glyfosat med tillsats av 480 g Bio pH Control verkade både snabbare och effektivare än 1,5 liter utan. I båda besprutningarna tillsattes även 1,5 liter Bio Ammoniumsulfat per ha.

”Framöver kommer vi att använda Bio pH Control i samtliga besprutningar för att maximera effekten av de aktiva ämnena,” avslutar Frank.

Frank Berend, driftschef för växtodlingen hos Bimpel v/ Brian Rostgaard Andersen, Tønder

Bimpel har tre lika stora verksamhetsgrenar: Maskinhandel, biogas (precis vid den dansk-tyska gränsen) och växtodling. Odlingen består av 600 ha, varav 100 arrenderas. De omfattar 360 ha majs, 100 ha råg, 40 ha vårsäd samt korn och havre, alla som helsäd till biogas, samt 100 ha potatis till stärkelse.

 

Stor potential

Hans Kurt Tougaard har drivit gården Christiansminde på Jylland sedan 1988. Här odlas 250 hektar sättpotatis för Danespo och AKV, samt 20 hektar tidiga sorter av matpotatis. Det finns bara potatis, gräs och trädesmark på ägorna, eftersom jorden odlas i rotation med grannarna. Under årens lopp har Hans Kurt Tougaard gjort många försök med mikronäring och provat många olika produkter.

”Vi ser mikronäring för potatis som en nödvändig försäkring. Vi kan inte alltid se eller mäta vinsten, men vi är säkra på att det lönar sig totalt sett över åren. Vi har använt BioCrop PotatoP i alla potatisodlingar under de senaste två åren. Det är mycket enkelt och effektivt att använda. Vi har inga problem med blandningar eller utfällningar, och priset för den här försäkringen är definitivt rimligt med tanke på hur stort värde det finns i en potatisodling.

2018 började vi även att använda BioMangan i potatisodlingen. Vi hade ett restlager av pulvermangan som vi behövde få slut på, men vi upplever att BioMangan är enklare att hantera och mer blandbart än pulver. Både BioMangan och BioCrop PotatoP kommer därför att ingå i planen även under de kommande åren.

Vi sparar medvetet in på 15 % av kvävemängden och använder Bio NS 15-2 för att gödsla klart potatisen utifrån bladanalyser. Det hade vi stora framgångar med 2017, då vi höll liv i markerna länge och träffade rätt tid för mognadsprocessen. 2018 var det svårare på grund av torkan, som gjorde det svårt att tolka bladanalyserna. Vi kommer att fortsätta med målinriktad användning av Bio NS 15-2 med utgångspunkt i bladanalyser, och vi ser stor potential i produkten.”

Hans Kurt Tougaard, Christiansminde, Jylland

Här odlas 250 hektar sättpotatis för Danespo och AKV, samt 20 hektar tidiga sorter av matpotatis. Det finns bara potatis, gräs och trädesmark på ägorna, eftersom jorden odlas i rotation med grannarna. Hans Kurt har drivit gården sedan 1988. Aktiviteterna på Christiansminde är samlade inom Tougaards Kartofler og Planteavlsrådgiving APS, där Hans Kurt står för potatisodlingen.


 

MAJS - SPENAT - KÅL - RÖDBETOR - LÖK - m.m.

Producenter av specialgrödor som morötter, bondbönor, kål, spenat, lök, majs och rödbetor har under de senaste åren använt BioNutrias produkter, och grödorna ger en mycket tydlig respons på behandlingen.

Majs och lök behöver ytterligare zink och bor. BioCrop OptiML är sammansatt utifrån de senaste testresultaten och tillgodoser dessa särskilda behov.

 

Jämn kvalitet

Nicolai Klausen odlar cirka 150 hektar med grönsaker, och vissa marker odlas två gånger på en säsong. Odlingarna består av blomkål, broccoli, purjolök, rödkål samt en rad mindre odlingar på prov. Som i många andra trädgårdsodlingar finns en tillhörande gårdsbutik.

Nicolai övertog driften till 100 % förra året efter sin far. Verksam-heten har upp till 40 anställda, och producerar mellan 2 och 3 miljoner kål per säsong, eller en avkastning på 80–100 ton/hektar.

”För att grödorna ska lyckas även kvalitetsmässigt har vi börjat tillsätta BioCrop OptiXL och BioMangan 170 NSP som fast rutin i nästan alla behandlingar. Vi använder 1–2 liter BioCrop OptiXL i nästan alla utkörningar – vid kraftig tillväxt 2 liter/hektar och vid lägre tillväxt 1 liter/hektar.

Användningen av Bio pH Control har säkrat effekten av behandlingarna ytterligare, samtidigt som sprutan har varit helt ren, utan stopp i varken munstycke eller filter, under hela säsongen.

I kålen sprutar vi även med BioNutria Bor 150 eftersom kålplantor har mycket lätt att drabbas av borbrist.

Vi ser att behandlingarna håller plantorna gröna och friska längre, både i marken och efter skörd. Vi uppnår även en bättre balans i odlingen och får mindre utfällningar.”

Nicolai Klausen, Gartneriet Birkemosegaard, Vemmelev, västra Själland

Trädgårdsodlingen består av cirka 150 hektar med grönsaker. Odlingarna -består av blomkål, broccoli, purjolök, rödkål samt en rad mindre odlingar på prov. Trädgårdsodlingen har även en tillhörande gårdsbutik.

 

Bra försäkring

Jan Skovhøj odlar 380 hektar tillsammans med sin granne på Horneland, Fyn. Marken odlas stort sett plöjningsfritt med ett växelbruk av majs, höstraps, höstkorn, höstvete, maltkorn och fodergräs. Marken är mycket varierad – en fin moränjord. Arbetsplatsen präglas av en fantastisk utsikt med havet som kuliss vart man än vänder sig. Dess-utom har de totalt 6000 slaktgrisar och 150 mjölkkor.

”Vi började med BioNutrias produkter nu i år. Jag har framför allt lagt märke till att sedan vi började tillsätta Bio pH Control har vi inte haft några som helst problem med beläggningar eller stopp i munstycket eller sprutan – alltså inga överhuvudtaget. Jag är positivt överraskad, och tillsätter numera Bio pH Control i alla sprutningar.

Jag upplever att vi generellt sett har fått en större säkerhet i behandlingarna sedan vi började med Bio pH Control. Dessutom behandlar vi både höst- och vårgrödorna med BioMangan 170 NSP, det är en säker och billig lösning som är lätt att jobba med.

Våra växelbruk är just nu drabbade av problem med resistent rajgräs, men vi har en plan för det och det borde vara borta om 2–3 år."

Jan Skovhøj, Skovsgaard, Horneland, Fyn

Jan Skovhøj odlar 380 hektar tillsammans med sin granne. Marken odlas i stort sett plöjningsfritt med ett växelbruk av majs, höstraps, höstkorn, höstvete, maltkorn och fodergräs. Marken är mycket varierad – en fin moränjord. Dessutom har de totalt 6 000 slaktgrisar och 150 mjölkkor.

 

Försäkring som ger jämn kvalitet

På Samsø driver Morten drygt 500 ha, varav 120 ha utgörs av grönsaker, potatis och bär. Morten har använt BioNutrias produkter i sex säsonger.

”Vi behandlar med mikronäring som en form av försäkring för att våra grönsaker ska bli grönare. Framför allt när det gäller rödbetorna är det väldigt tydligt att topparna håller sig gröna längre med BioCrop OptiXL. Rent allmänt är våra grödor fina och jämna och har hög kvalitet.

Vi använder BioCrop OptiXL i alla besprutningar på gröna blad, och vi har inga problem vid körningar där vi blandar med medel mot insekter, svamp och mögel.”

BioMangan 170 NSP eller Bio pH Control tillsätts alltid i sprutan för att neutralisera det hårda vattnet på gården.

Man använder även Bio Magnesium 50, Bio Ammoniumsulfat, Bio Bor 150ECO samt Bio NP 5-8, som placeras vid sättning av potatis.

Morten Alexandersen, Samsø

På gården odlas drygt 500 ha, varav 120 ha utgörs av grönsaker, potatis och bär. Grödorna är jordgubbar, kål, rödbetor, pumpor, hokkaidopumpor, svarta och röda vinbär, blåbär, potatis, rödsvingel, vete, raps och vårkorn.

 

En bra och billig försäkring

På västra Jylland driver Preben Bendtsen jordbruk med fokus på trädgårdsgrödor. Grödorna omfattar 10 ha lök, 1 ha jordgubbar, 13 ha matpotatis (främst tidiga sorter), 3,5 ha betor (rödbetor, polkabetor m.m), 18 ha morötter samt 50 ha spannmål.

Preben har tidigare upplevt en stor ojämnhet i grödorna, vilket han har kopplat samman med ett pressat växelbruk. Inför säsongen 2019 valde han att använda BioMangan 180 NS, BioCrop PotatoP, BioBor 150 samt Ammoniumsulfat från BioNutria.

”Vi har använt BioCrop PotatoP i alla grödor under hela odlingssäsongen 2019. Jag kunde även se stor effekt på jordgubbarna, som aldrig har varit så fina som i år, och det är inte bara tack vare de perfekta väderförhållandena.

BioNutria-produkterna är enkla att använda, och blandbarheten är fenomenal." I de övriga grödorna är det fortfarande för tidigt att säga något om effekten, men som Preben säger: ”Det är en bra och billig försäkring.”

Preben Bendtsen, Thoruphus, västra Jylland

Preben Bendtsen är tredje generationens trädgårdsmästare på egendomen som han tog över 2007. Han odlar 96 ha, fördelat på 10 ha lök, 1 ha jordgubbar, 13 ha matpotatis, 3,5 ha betor, 18 ha morötter samt 50 ha spannmål.

 

En försäkring som fungerar

Hans Jacobsen driver 200 hektar med främst majs och klövergräs. Under de senaste fyra säsongerna har han konsekvent behandlat majsen med BioMangan och BioBor 150ECO.

”Jag tillför BioMangan och BioBor 150ECO som en form av försäkring. Det kostar inte mycket pengar att använda det, och tester har gång på gång bevisat att det kan medföra stora förluster att strunta i det. Produkterna är enormt enkla att använda och blandar sig fint med övriga majsmedel.

Jag har en maskinstation för besprutningen, så om inte blandbarheten hade varit så bra hade jag inte kunnat köra ut BioMangan och BioBor 150ECO, eftersom jag inte vill betala för en extra utkörning.”

Hans värdesätter verkligen det nära samarbetet och den goda kommunikationen med BioNutria.

”BioNutria ger bra och pålitlig service och är enkla att handla hos och komma i kontakt med. De engagerar sig i alla aspekter av växtodlingen och kommer gärna på besök och tar en tur på ägorna.”

Hans Jacobsen, Mølhøjgaard, Jylland

Mjölkproduktion med 230 Holsteinkor och 200 hektar. Det odlas uteslutande grovfoder på ägorna, främst majs och klövergräs.


 

Julgranar

BioNutrias mikronäringsämnen används som standardbehandling av många julgransodlare för att säkra barrens färg och fyllighet samt för att minimera förekomsten av avbarrade grenar.

Om du väljer BioNutrias gödselmedel och följer våra rekommendationer kan du se fram emot ett enkelt, mycket ekonomiskt och extremt effektivt gödningsprogram.

 

Fina julgranar av hög kvalitet

”Vår odling består av tio skiften med julgranar, och det planteras cirka en hektar varje år. Vi håller lite bredare radavstånd vid planteringen så att våra granar har tillräcklig plats att breda ut sig. På så sätt behöver vi inte avlägsna träd löpande, och våra granar blir finare.

Vi började med BioNutrias produkter hösten 2016 och har använt dem sedan dess. Vi använder BioCrop OptiXL, BioMangan 170 NSP, Bio NS 15-2, BioMagnesium 50 samt Bio Ammoniumsulfat, och vi följer BioNutrias rekommendationer.

Vi behandlar med granulat vår och höst. Dessutom ger vi flytande gödning i juli, då våra granar får en ”dusch” två till tre gånger. Efter behov ger vi gödning igen två till tre gånger i september – men bara i de säljklara odlingarna.

Våra granar ska helst hålla färgen hela året, annars är det mycket svårt att få tillbaka färgen igen. Om de är på väg att tappa färgen får granarna full färg igen fem till sju dagar efter besprutning med BioNutrias färggödsling Bio NS 15-2 – den är riktigt effektiv!

Sedan vi började använda Bio Ammoniumsulfat har vi kunnat skära ned mycket på användningen av glyfosat. Den verkar mycket bredare när Bio Ammoniumsulfat tillsätts. Här kör vi med avskärmad spruta så att vi inte träffar själva träden,” berättar Susanne.

”En annan sak som vi gillar med BioNutria är hemsidan, där vi snabbt kan hitta priset för varje produkt. Samtidigt är det smidigt att vi kan förbeställa allt vi behöver när vi har tid, och välja ett senare leveransdatum. Det är produkter till rimliga priser i förhållande till avkastningen.”

Susanne och Lars Hansen, Lyngholmgaard, Blære

Lars började 1994 med fyra/fem ha julgranar på hobbybasis. Sedan 2005 har gårdens nu 11,5 ha drivits som 10-årigt växelbruk med julgranar i snörräta rader. Granarna säljs främst för export, men inför julen har Susanne och Lars även mindre försäljning av granar och granar för självhuggning på gården, där elever från den lokala internatskolan hjälper till.