JORDBRUK » Kunders erfarenheter

Här berättar växtförädlingskonsulter, specialkonsulter och jordbrukare om sina egna erfarenheter av användningen av BioNutrias produkter.

 

För bättre överblick är de många berättelserna indelade i följande grupper:

SPANNMÅL/TRIPLEX-Systemet – BETOR och RAPS – POTATIS – MAJS, SPENAT, KÅL, LÖK, RÖDBETOR m.m. – EKOLOGISK ODLING – JULGRANAR

 


 

SPANNMÅL/TRIPLEX-systemet

Tillför nödvändiga mikronäringsämnen och ger spannmålsodlingen grönare grödor, jämnare marker och längre tillväxtperiod. Här är BioNutria din försäkring mot förlust.

 

Säker effekt

Jens-Jørgen odlar gårdens 175 hektar genom växelbruk med direktsådd. Med tiden har fälten täckts av ett riktigt fint lager matjord, och han överväger att övergå till plöjningsfri odling med tallriksharv.

”På Majbølgård har vi använt BioNutrias produkter under de senaste fyra åren. Vi började med flytande BioMangan 170 NSP, och i dag använder vi även Ammoniumsulfat och Bio pH Control. Samtliga är effektiva produkter som vi absolut inte vill vara utan.

Vi får en större och säkrare effekt vid besprutningen med glyfosat när vi tillsätter Bio pH Control och Ammoniumsulfat.”

Jens-Jørgen kör med en Danfoil-spruta och upplevde tidigare att det kunde samlas kalkavlagringar i slangarna och att sprutan hade kalkavlagringar på ytan.

”Sedan vi började använda Bio pH Control i alla besprutningar är problemen med kalk ett avslutat kapitel, och sprutan ser som ny ut,” berättar Jens-Jørgen.

Jens-Jørgen Maarup, Majbølgård, Sydals

På gården odlas 175 ha genom växelbruk med höstvete, höstkorn och höstraps. Jens-Jørgen och hans familj tog över Majbølgård den 1 januari 2011. De har satt sin tydliga prägel på gården, som numera framstår som ett mönsterjordbruk.

 

Stabila produkter – fina resultat

Borupgaard I/S består av Borupgaard och Christiansdal samt några arrenden – totalt 800 ha.  Grödorna odlas med växelbruk och omfattar vete, frögräs, raps, havre samt vårkorn.

Peter berättar:

”Under de senaste fem åren har vi använt produkter från BioNutria. Vi använder BioMangan 180 NS, Ammoniumsulfat, BioBor 150ECO och Bio pH Control med riktigt bra resultat. Vi upplever dessutom att produkterna är enormt stabila utan utfällning.

Genom att använda Bio pH Control får vi mindre kalkavlagringar i sprutan och undviker att de aktiva ämnena fastnar där. På så sätt slipper vi rengöra munstycken och filter under de mest optimala besprutningstiderna.

Vi uppskattar även att produkterna från BioNutria kan blandas med i stort sett alla de vanliga växtskyddsmedlen.

Generellt sett upplever vi att vi uppnår större och mer stabil effekt, och samtidigt säkras effekten även under mindre optimala förhållanden.”

Borupgaard I/S ved Peter och Flemming Fuglede Jørgensen, Løkken

Ett modernt familjeföretag som består av Borupgaard och Christiansdal. Grödorna omfattar vete, frögräs, raps, havre och vårkorn.

 

Märkbart bättre kvalitet

Anders och Ejvind Gyldenkerne driver Sia Eglat i Lettland. På farmen, som består av 2 200 hektar, odlas vete, raps, vårkorn, bondbönor och råg.

”Vi kom i kontakt med BioNutria 2015 när vi köpte BioMangan 170 NSP. Därefter började vi använda BioCrop OptiXL i stället för vidhäftningsmedel, eftersom vi gärna ville få med lite näringsmedel i besprutningen. Dessutom använder vi BioKobber 70 på marker med kopparbrist.

Jag kan inte svära på att vi har fått mycket högre avkastning, men vi har helt klart fått märkbart bättre kvalitet på grödorna.”

Anders har gjort försök med relativt billiga grundgödningsmedel som kompletteras med BioCrop OptiXL.  Han har jämfört resultatet med en dyrare lösning med grundgödning och mikronäring. Avkastningen var densamma, men gödningskostnaderna blev cirka 200 euro lägre per hektar, och det gör stor skillnad.

”Vi har kanske varit lite gammaldags och inte använt additiver/tillsatser  i våra glyfosatbesprutningar tidigare. Vi har spillraps i eftergrödorna/fånggrödorna som hinner bli halvstora innan våren. Normalt sett vissnar de, men gror vidare i den efterföljande grödan (direktsådd). Vi har börjat använda Bio pH Control och upplever nu att vi får full effekt av de här besprutningarna.

Vi har även provat att låta yttre och orena partier i höstrapsen vissna ned. Det är viktigt att vi inte agerar för sent – då får vi inte tillräcklig effekt av besprutningen. När vi använde Bio pH Control brändes spillrapsen av helt och hållet, och skörden gick enormt smidigt. Framöver kommer vi att experimentera med glyfosat i lägre doser.”

Anders och Ejvind Gyldenkerne, Sia Eglat, Letland

Anders och Ejvind grundade farmen i Lettland 2003. Anders har under de senaste tio åren varit driftschef på tre olika gårdar. De driver 2200 hektar (egenägd, delvis egenägd och arrenderad mark) med vete, raps, vårkorn, bondbönor och råg.

 

Mikronäringsämnen är nyckeln till framgång i Baltikum

”Vi har 1–2 liter BioMangan med i alla besprutningar och använder totalt 8–10 liter BioCrop OptiCu per hektar. Rapsen får dessutom ca 4–5 liter BioBor 150ECO per hektar. Vi besprutar i flera omgångar tills jorden odlas och värdena stämmer.

Vi har ökat veteavkastningen från 3–4 ton/hektar till cirka 9 ton/hektar under de senaste 3–4 åren, och det är mycket tack vare vår konsekventa användning av mikronäringsämnen från BioNutria. Vi upplever att grödorna håller sig gröna längre och har en mörkare färg än i grannodlingarna. Dessutom har vi bättre kvalitet på axen och större kontroll på svampsjukdomar. Tillsatserna i BioNutrias produkter betyder också att vi har en bättre effekt av pesticider – inte minst av ogräsmedlen.

Vi upplever dessutom att BioNutrias produkter är mycket enklare att hantera och använda. Vi kan blanda dem med i stort sett allt, och eftersom vi har löpande rutiner för rengöring av sprutan upplever vi aldrig problem med filter och liknande. Vårt vatten är extremt hårt med ett pH-värde på 8,6–9,0. Det kräver en genomtänkt användning av tillsatser, och här är BioNutria en ovärderlig hjälp.

Under de senaste tre åren har vi börjat se ljusare på framtiden, och förra året gick alla bolag inom Baltic Farms med vinst. Vår användning av BioNutria har haft en avgörande betydelse, i kombination med andra åtgärder för att uppnå en lönsam produktion av grödor. BioNutria bidrar till att säkra jämn och hög avkastning i produktionen, i synnerhet när jorden inte odlas.”

”När vi jämför odlingsanalyserna med våra grannar kan vi se att de marker som inte får mikronäringsämnen uppvisar stora brister inom flera parametrar. Där är jorden död, tung och svårarbetad, och det tar tid att få den bördig. En medveten strategi med mikronäringsämnen och bevarandet av organiska ämnen är avgörande för att uppnå en framgångsrik odling i Baltikum.”

Brian Brødsgaard, verksamhetsledare, Baltic Farms (SIA L.A.P.), Lettland

Baltic Farms ligger i västra Lettland och består av en årlig produktion på 20 000 slaktgrisar, samt 1 200 ha tung lerjord som odlas med raps, vete, vårkorn, bondbönor och bovete. 2014 tillträdde Brian Brødsgaard som verksamhetsledare. Under hans ledning har verksamheten konsekvent använt BioNutria-produkter i alla grödor.

 


 

BETOR och RAPS

En kombination av BioCrop OptiXL, BioMangan 170 NSP och BioBor 150ECO förebygger effektivt bristsjukdomar. Och det ger resultat – både i form av tydligt grönare grödor, längre blomning och ökad avkastning.

Som enda aktör på den svenska marknaden erbjuder BioNutria mangan och bor för både raps och betor, som kan blandas utan problem.

 

Effektiva, blandbara produkter gör enorm skillnad

Mycket varierande jordtyper på Marienborgs gård har gjort det svårt att få ett jämnt resultat, även inom de olika markerna. Lars Haugaard, driftschef på Marienborgs gård sedan 25 år tillbaka, berättar:

”Vi köpte de första produkterna från BioNutria 2018. 2019 gick vi ”all in” och använder nu BioMangan 170 NSP, BioCrop OptiXL, BioBor 150ECO, Bio Ammoniumsulfat samt Bio pH Control.

När det gäller betorna har vi märkt att effekten kommer kort tid efter att vi har kört med en blandning av BioMangan 170 NSP, BioCrop OptiXL och BioBor 150ECO.

Rent generellt är det vår uppfattning att alla grödor tar upp näringsämnena snabbt. Vi kan normalt se en omedelbar effekt ett par dagar efter utkörningen genom att grödorna blir vackert gröna. Vi upplever att markerna blir mer jämna, och grödorna blir generellt sett starkare.

Eftersom vi har begränsad besprutningskapacitet är det ett måste att produkterna är blandbara så att vi kan -minimera antalet körningar på fälten. Mangan och övriga mikronäringsämnen hade inte kunnat köras ut i rätt tid om inte blandbarheten hade varit så bra som med produkterna från BioNutria. De flytande produkterna är ju dessutom mycket bättre rent hälsomässigt.

Det är ett stort plus att BioNutria hjälper till med rådgivning om tidpunkter för utkörning, blandningsmöjligheter med mera, det har vi verkligen haft stor nytta av.

Sedan Bio pH Control blev en stående del av alla våra besprutningar har vi inte längre stopp i munstycken eller filter, och sprutan är helt fri från kalkavlagringar.”

Slutligen betonar Lars:

”Det är verkligen härligt att se de jämna marker som vi har uppnått med hjälp av produkterna från BioNutria. Det har vi inte varit vana vid tidigare på grund av den mycket varierande jordkvaliteten.”

Lars Haugaard, driftschef, Marienborg Gods, Møn

Gården odlar 1 250 ha åkerjord, varav 800 är egenägd mark. Man odlar vete, betor, raps, korn, råg, frögräs, vitklöver och spenatfrön. Gården har dessutom en grisuppfödning med 800 suggor samt 400 ha skog.

 

Maximal effekt och stora besparingar

Vi har återigen besökt Jeff Madsen på godsen Priorskov och Fuglsang för att följa upp hans goda erfarenheter av BioNutrias produkter under förra säsongen.

”Även 2020 har vi haft riktigt god effekt av alla de ogräsmedel som vi har kombinerat med Bio pH Control och BioMangan 170 NSP. Vi ser inte längre stora ytor med t.ex. manganbrist på markerna, vilket tidigare förekom på hela gården.

Vi kan även ta med BioBor 150ECO i svamp- och ogräsbesprutningen av raps, betor och brödvete. Det kan vi göra helt utan problem när vi använder BioMangan 170 NSP och Bio pH Control.

För besprutning av våra fånggrödor, där vi också har fått många tistlar, använde vi 0,35 l Bio pH Control per 100 l vatten + 2 l Ammoniumsulfat per ha + 2 kg Round Up Power Max. Besprutningen gav 99 % effekt på tistlarna.”

Moddus i vete och förekomst av mjöldagg

”0,4 l Moddus per ha var för mycket vid behandling av vete när vi även tillsatte Bio pH Control. Framöver kommer vi att nöja oss med 0,2 l/ha. Samma effekt har vi observerat med rödsvingeln.

Priorskov och Fuglsang ligger på en plats som är mycket utsatt för mjöldagg. 2020 gjorde vi ett mindre försök med Talius. Full mängd, 0,25 l Talius per ha utan Bio pH Control, jämfört med halv mängd, 0,125 l Talius per ha med Bio pH Control. Den halva mängden med tillsatt Bio pH Control hade precis lika god effekt som full mängd, och vi såg inga tecken på mjöldagg före skörd.

Med BioNutrias produkter kan vi ge grödorna optimal tillgång till alla nödvändiga näringsämnen och samtidigt minimera användningen av bekämpningsmedel avsevärt.”

Jeff Madsen, Priorskov och Fuglsang Godsen, Lolland

Godsen Priorskov och Fuglsang drivs av Morten Olsen-Kludt. Jeff Madsen ansvarar för driften av de knappt 1000 hektaren, där det odlas gräsfrö, sockerbetor, raps, vete och vårkorn.

 

Bra resultat med BioNutria

På Busebjerggård odlas 185 ha med ängsgröe, vitklöver, rörsvingel, raps, vårkorn och även lite vete. Grödorna odlas plöjningsfritt med så minimal jordbehandling som möjligt och med stort fokus på att göra jorden ren för frögräsen.

”Vi har använt BioNutrias produkter i fem säsonger. Vi började med BioMangan 180 NS, BioBor 150ECO och BioKobber 70. Därefter har Ammoniumsulfat och Bio pH Control tillkommit.

2019 bytte vi till BioMangan 170 NSP, eftersom vi generellt sett har låg fosforhalt på gården. Här har vi sett att markerna blir grönare vid användning av BioMangan 170 NSP än vid andra typer av mangan.”

En del av Busebjerggaards mark är lågliggande, med stor risk för kopparbrist. Detta förebyggs -effektivt genom att tillsätta BioKobber 70 i en del av besprutningarna fram till begynnande stråskjutning.

”Vi är mycket nöjda med de resultat vi uppnår med produkterna och det goda samarbetet med BioNutria,” avslutar Niels.

Niels Madsen, Busebjerggård, Lundby, Själland

I Lundby på Själland ligger den vackra egen-domen Busebjerggård på 200 ha. Här odlas 185 ha (inklusive ett mindre arrende) med ängsgröe, vitklöver och rörsvingel samt raps, vårkorn och lite vete.

 

Liten investering med stor effekt

Jeff Madsen ansvarar för driften av de närmare 1 000 hektaren på godsen Priorskov och Fuglsang, som drivs av Morten Olsen-Kludt. Här odlas gräsfrö, sockerbetor, raps, vete och vårkorn.

Eftersom vattnet på Priorskov är mycket hårt har det alltid varit en utmaning att få god effekt av ogräsmedlen – i synnerhet i betorna. Därför valde Jeff att prova Bio pH Control.

”Jag började med att rengöra sprutan med en koncentrerad lösning av Bio pH Control för att få bort alla invändiga kalkbeläggningar. Det krävs mycket arbete för att få sprutan helt ren, men när det väl är gjort blir det ett rent nöje att bespruta – det är aldrig problem med stopp i munstycket längre.

Jag har haft Bio pH Control med i samtliga besprutningar, och sprutan har varit helt ren och fri från kalkbeläggningar efteråt. Resultatet är helt fantastiskt. Vi har aldrig haft så rena betodlingar med så låg förbrukning av kemikalier. Vi har investerat i en pH-mätare, så att vi kan uppnå det optimala pH-värdet i sprutvätskan, beroende vad vi besprutar med. Det är ju alltid betydligt enklare att göra en provblandning i en 10-litershink än att fylla på med 6 000 liter i sprutan.”

På Priorskov har man skapat ett ”blandningsrecept” för de olika standardbesprutningar som körs ut under säsongen, så att det går snabbt och smidigt att fylla sprutan på rätt sätt.

”Vi har använt Bio pH Control, BioMangan 170 NSP och BioBor 150ECO i grödorna, och vi har kunnat blanda bor med mangan och övriga kemikalier utan problem. Bor har tidigare varit svårt att blanda med annat i sprutan på grund av det hårda vattnet, men med rätt mängd Bio pH Control är det inte längre något problem.”

Jeff Madsen, godsen Priorskov och Fuglsang, Lolland

Godsen Priorskov och Fuglsang drivs av Morten Olsen-Kludt. Jeff Madsen ansvarar för driften av de knappt 1 000 hektaren, där det odlas gräsfrö, sockerbetor, raps, vete och vårkorn.

 


 

POTATIS

Flera av Danmarks större potatisodlare har under de senaste åren börjat använda BioNutrias särskilda sammansättningar för potatis. Och det fortsätter de med.

Oavsett geografisk placering och jordmån har effekten varit synlig. Bland annat har blasten hållit sig grön över en vecka längre än normalt – med motsvarande förlängning av odlingssäsongen som följd.

 

Sunda, starka grödor med BioCrop PotatoP

”Vi använder BioCrop PotatoP, BioMangan 170 NSP, Bio Ammoniumsulfat och Bio pH Control. Andelen knölar med fysiologisk rost har minskat väsentligt sedan vi konsekvent började använda BioCrop PotatoP på alla marker,” berättar Henrik och fortsätter:

”Rent generellt upplever vi jämnare gröna marker och sundare grödor. Några av sorterna har blivit mindre stötkänsliga, så det är helt klart en mycket stor skillnad.

I betningsanläggningen på potatissättaren använder vi Bio P11 och placerar samtidigt Bio NS 20-2 i en fåra bredvid kammen.

Vi använder cirka 18 kg P per ha. Där anser vi att den optimala ekonomiska nivån ligger. Det medför en till två knölar per planta samt ett tåligare skal. Vår erfarenhet är att blasten kommer upp cirka åtta dagar tidigare när vi placerar BioP11 jämfört med andra P-typer."

"Bio pH Control ger bättre inträngning av mikronäringsämnen och växtskyddsmedel i grödorna, samtidigt som vi slipper problem med kalkavlagringar och stopp i sprutmunstycken.

Vi har ett fint och förtroendefullt samarbete med BioNutria. Alla överenskommelser hålls och produkterna ger synliga resultat,” avslutar Lars och Henrik.

Lars Christensen och Henrik Ipsen Pedersen, Møldrup Kartoffelcentral, Møldrup

Møldrup Kartoffelcentral odlar 1200 ha, varav 725 ha potatis. Driften har byggts upp av Lars, från 250 ha 1998 till 725 ha 2020. Henrik arbetar för Dan Potatos på Møldrup Kartoffelcentral och ansvarar för exporten av sättpotatis.

 

En god försäkring som ger bonus

”All vår mark odlas plöjningsfritt, och vi strävar efter att så alla grödor med direktsådd. Däremot harvar vi på 5 cm djup vid sättning av potatis för att lättare få till en bra kam.

Vi började använda BioNutria 2018. Vi startade med Bio Ammoniumsulfat, eftersom den är färdigformulerad med vidhäftningsmedel.

Vi har kört med BioCrop PotatoP i tre säsonger. De första säsongerna med utkörning i juni och tidig juli. Under 2020 har vi kört ut det lite senare, och vi har upplevt att potatisens mognadsprocess har bromsats något. Så framöver kommer vi att ta med BioCrop PotatoP från slutet av juni fram till början av augusti. Vi skördar normalt sett 10 ton stärkelse per ha, men har som mål att nå upp till 11 ton inom några år.

I majsen använder vi BioMangan 170 NSP och BioBor 150ECO som försäkring och som test för att fastställa behovet för vår egen mark.

Majsen är en viktig gröda för oss, och vi fokuserar på att få ut maxi-mal gasvolym ur varje ton majs. Vi har kunnat reducera antalet plantor per ha från 100 000 till 75 000, och 2019 skördade vi cirka 36 ton per ha med en torrsubstans på 36 %, vilket motsvarar 15–20 % mer gas per ton majs.

Vår råg behandlas också med BioMangan 170 NSP och BioBor 150ECO. Där har vi en avkastning på 11–12 ton torrsubstans per ha i helsäden, som också hamnar i biogasanläggningen.”

Betydligt bättre effekt med Bio pH Control

Under våren 2020 gjorde Frank och hans medarbetare ett litet försök med Bio pH Control i glyfosatbesprutningen före sådden av majs.  En liter glyfosat med tillsats av 480 g Bio pH Control verkade både snabbare och effektivare än 1,5 liter utan. I båda besprutningarna tillsattes även 1,5 liter Bio Ammoniumsulfat per ha.

”Framöver kommer vi att använda Bio pH Control i samtliga besprutningar för att maximera effekten av de aktiva ämnena,” avslutar Frank.

Frank Berend, driftschef för växtodlingen hos Bimpel v/ Brian Rostgaard Andersen, Tønder

Bimpel har tre lika stora verksamhetsgrenar: Maskinhandel, biogas (precis vid den dansk-tyska gränsen) och växtodling. Odlingen består av 600 ha, varav 100 arrenderas. De omfattar 360 ha majs, 100 ha råg, 40 ha vårsäd samt korn och havre, alla som helsäd till biogas, samt 100 ha potatis till stärkelse.

 

Stor potential

Hans Kurt Tougaard har drivit gården Christiansminde på Jylland sedan 1988. Här odlas 250 hektar sättpotatis för Danespo och AKV, samt 20 hektar tidiga sorter av matpotatis. Det finns bara potatis, gräs och trädesmark på ägorna, eftersom jorden odlas i rotation med grannarna. Under årens lopp har Hans Kurt Tougaard gjort många försök med mikronäring och provat många olika produkter.

”Vi ser mikronäring för potatis som en nödvändig försäkring. Vi kan inte alltid se eller mäta vinsten, men vi är säkra på att det lönar sig totalt sett över åren. Vi har använt BioCrop PotatoP i alla potatisodlingar under de senaste två åren. Det är mycket enkelt och effektivt att använda. Vi har inga problem med blandningar eller utfällningar, och priset för den här försäkringen är definitivt rimligt med tanke på hur stort värde det finns i en potatisodling.

2018 började vi även att använda BioMangan i potatisodlingen. Vi hade ett restlager av pulvermangan som vi behövde få slut på, men vi upplever att BioMangan är enklare att hantera och mer blandbart än pulver. Både BioMangan och BioCrop PotatoP kommer därför att ingå i planen även under de kommande åren.

Vi sparar medvetet in på 15 % av kvävemängden och använder Bio NS 15-2 för att gödsla klart potatisen utifrån bladanalyser. Det hade vi stora framgångar med 2017, då vi höll liv i markerna länge och träffade rätt tid för mognadsprocessen. 2018 var det svårare på grund av torkan, som gjorde det svårt att tolka bladanalyserna. Vi kommer att fortsätta med målinriktad användning av Bio NS 15-2 med utgångspunkt i bladanalyser, och vi ser stor potential i produkten.”

Hans Kurt Tougaard, Christiansminde, Jylland

Här odlas 250 hektar sättpotatis för Danespo och AKV, samt 20 hektar tidiga sorter av matpotatis. Det finns bara potatis, gräs och trädesmark på ägorna, eftersom jorden odlas i rotation med grannarna. Hans Kurt har drivit gården sedan 1988. Aktiviteterna på Christiansminde är samlade inom Tougaards Kartofler og Planteavlsrådgiving APS, där Hans Kurt står för potatisodlingen.

 


 

MAJS - SPENAT - KÅL - RÖDBETOR - LÖK - m.m.

Producenter av specialgrödor som morötter, bondbönor, kål, spenat, lök, majs och rödbetor har under de senaste åren använt BioNutrias produkter, och grödorna ger en mycket tydlig respons på behandlingen.

Majs och lök behöver ytterligare zink och bor. BioCrop OptiML är sammansatt utifrån de senaste testresultaten och tillgodoser dessa särskilda behov.

 

Försäkring som ger jämn kvalitet

På Samsø driver Morten drygt 500 ha, varav 120 ha utgörs av grönsaker, potatis och bär. Morten har använt BioNutrias produkter i sex säsonger.

”Vi behandlar med mikronäring som en form av försäkring för att våra grönsaker ska bli grönare. Framför allt när det gäller rödbetorna är det väldigt tydligt att topparna håller sig gröna längre med BioCrop OptiXL. Rent allmänt är våra grödor fina och jämna och har hög kvalitet.

Vi använder BioCrop OptiXL i alla besprutningar på gröna blad, och vi har inga problem vid körningar där vi blandar med medel mot insekter, svamp och mögel.”

BioMangan 170 NSP eller Bio pH Control tillsätts alltid i sprutan för att neutralisera det hårda vattnet på gården.

Man använder även Bio Magnesium 50, Bio Ammoniumsulfat, Bio Bor 150ECO samt Bio NP 5-8, som placeras vid sättning av potatis.

Morten Alexandersen, Samsø

På gården odlas drygt 500 ha, varav 120 ha utgörs av grönsaker, potatis och bär. Grödorna är jordgubbar, kål, rödbetor, pumpor, hokkaidopumpor, svarta och röda vinbär, blåbär, potatis, rödsvingel, vete, raps och vårkorn.

 

En bra och billig försäkring

På västra Jylland driver Preben Bendtsen jordbruk med fokus på trädgårdsgrödor. Grödorna omfattar 10 ha lök, 1 ha jordgubbar, 13 ha matpotatis (främst tidiga sorter), 3,5 ha betor (rödbetor, polkabetor m.m), 18 ha morötter samt 50 ha spannmål.

Preben har tidigare upplevt en stor ojämnhet i grödorna, vilket han har kopplat samman med ett pressat växelbruk. Inför säsongen 2019 valde han att använda BioMangan 180 NS, BioCrop PotatoP, BioBor 150 samt Ammoniumsulfat från BioNutria.

”Vi har använt BioCrop PotatoP i alla grödor under hela odlingssäsongen 2019. Jag kunde även se stor effekt på jordgubbarna, som aldrig har varit så fina som i år, och det är inte bara tack vare de perfekta väderförhållandena.

BioNutria-produkterna är enkla att använda, och blandbarheten är fenomenal." I de övriga grödorna är det fortfarande för tidigt att säga något om effekten, men som Preben säger: ”Det är en bra och billig försäkring.”

Preben Bendtsen, Thoruphus, västra Jylland

Preben Bendtsen är tredje generationens trädgårdsmästare på egendomen som han tog över 2007. Han odlar 96 ha, fördelat på 10 ha lök, 1 ha jordgubbar, 13 ha matpotatis, 3,5 ha betor, 18 ha morötter samt 50 ha spannmål.

 

En försäkring som fungerar

Hans Jacobsen driver 200 hektar med främst majs och klövergräs. Under de senaste fyra säsongerna har han konsekvent behandlat majsen med BioMangan och BioBor 150ECO.

”Jag tillför BioMangan och BioBor 150ECO som en form av försäkring. Det kostar inte mycket pengar att använda det, och tester har gång på gång bevisat att det kan medföra stora förluster att strunta i det. Produkterna är enormt enkla att använda och blandar sig fint med övriga majsmedel.

Jag har en maskinstation för besprutningen, så om inte blandbarheten hade varit så bra hade jag inte kunnat köra ut BioMangan och BioBor 150ECO, eftersom jag inte vill betala för en extra utkörning.”

Hans värdesätter verkligen det nära samarbetet och den goda kommunikationen med BioNutria.

”BioNutria ger bra och pålitlig service och är enkla att handla hos och komma i kontakt med. De engagerar sig i alla aspekter av växtodlingen och kommer gärna på besök och tar en tur på ägorna.”

Hans Jacobsen, Mølhøjgaard, Jylland

Mjölkproduktion med 230 Holsteinkor och 200 hektar. Det odlas uteslutande grovfoder på ägorna, främst majs och klövergräs.

 


 

EKOLOGISK ODLING

Det konventionella jordbruket har under många år kunnat undvika det hälsofarliga mangansulfatpulvret vid behandling av manganbrist. Nu har även du som ekologisk odlare den här möjligheten.

BioNutria erbjuder BioBor 150ECO och, som enda aktör i Sverige, flytande mangan – BioMangan 170 SECO – som är godkänt för ekologisk odling. Produkten är baserad på mangansulfat och innehåller 170 gram mangan per liter.

 

Hållbarhet, ekologi och hög kvalitet betyder allt

Efter ett generationsskifte sysslar Tjele Gods återigen med mjölkproduktion. 2018 och 2019 köptes två gods där man i dag har 800 ekologiska mjölkkor. På godset odlas i dag cirka 800 ha med ekologiskt grovfoder.

Jan berättar:

”Vi har samarbetat med BioNutria i sju år. Det är enkelt att använda produkterna, som är blandbara med nästan allt och som håller sig stabila även om de står över en säsong. Vi har använt BioMangan 170 SECO, BioCrop OptiXL och Bio Bor 150ECO.

Framtidsplanerna för godset går mot en högre grad av självförsörjning, och därför överväger vi nu att producera betor.  Vi undersöker även möjligheten att fasa ut inköp av proteinkällor.

Efter omställningen till ekologiskt jordbruk har vi använt BioMangan 170 SECO, och framöver kommer vi även att använda BioBor 150ECO till betorna.”

”Vi säkerställer en grön tråd i allt vi gör – ekologi, hållbarhet och hög kvalitet på de grödor och livsmedel vi producerar. Därför är det viktigt för oss att använda effektiva produkter som är godkända för ekologiskt jordbruk och att ha seriösa samarbetspartners,” tillägger Morten.

Morten Højgaard, förvaltare och Jan Køster, driftschef, Tjele Gods som ägs av Ditlev Lüttichau.

Godset består av 4000 hektar skog, sjöar och jordbruksmark. Godset odlar själv 200 ha med julgranar samt 800 ha med ekologiskt grovfoder, gräs, ärtor, vårkorn och grönråg, som ensileras till godsets 800 ekologiska mjölkkor. 800 ha utarrenderas till Danroots. Dessutom har godset en besättning Black Angus som används för naturvård.

 

Effektiva produkter – fina grödor

Østerkrog Gartneri ApS ägs och drivs av Caleb och David Frank. Trädgårdsodlingen grundades år 2000 och brukar i dag 1 100 hektar, varav hälften utgörs av ekologisk odling.

”Vi har alltid använt mikronäring i viss omfattning. I spannmålsgrödorna gör vi det för att förebygga kända problem och åtgärda synliga brister, främst på mangan. I grönsakerna används det som en form av försäkring. Det ligger ett stort värde i grönsakerna, och vi vill inte kompromissa med näringsämnena och riskera dolda brister.

Under de senaste fyra säsongerna har vi använt BioNutrias produkter. De är enkla att hantera och kan blandas i alla besprutningar. Vi har en stor verksamhet med upp till 120 anställda under säsong. Då är det viktigt att allt fungerar, och att vi inte behöver ta hänsyn till särskilda omständigheter eller ge komplexa instruktioner när flera olika produkter ska blandas i sprutan under den hektiska högsäsongen.

I de konventionella grönsakerna har vi använt BioCrop OptiML och BioCrop OptiXL, samt BioVinter Agro i de övervintrande odlingarna. Dessutom använder vi BioBor 150ECO i kålodlingarna. I spannmålen har vi främst använt manganprodukter, men vi har även börjat med BioCrop OptiXL på utvalda marker där kvaliteten varierar mycket.

I de ekologiska odlingarna fokuserar vi på BioMangan 170 SECO och är mycket glada över att BioBor 150ECO nu också är godkänt för ekologisk odling.

Vi är mycket nöjda och kommer att fortsätta använda BioNutrias produkter även under kommande säsonger.”

Caleb och David Frank, Østerkrog Gartneri ApS, Jylland

Här brukas 1 100 hektar – varav hälften utgörs av ekologisk odling. Det är 450 hektar med grönsaker – både konventionella och ekologiska – främst purjolök, blomkål, broccoli, ärter och vårlök. I det konventionella växelbruket odlas dessutom en del spannmål, medan det i den ekologiska delen odlas klövergräs för att få in kväve i växelbruket för grönsakerna.

 

Effektiva produkter

De senaste 11 åren har Peter Holst varit driftschef för odlingarna på Rokkedahl Økologi, som omfattar 1 300 ha ekologisk odling på sandjord. Här odlas spannmål, ärter, bondbönor och frögräs. Grödorna säljs eller används som kycklingfoder.

Peter började använda BioNutrias produkter medan marken odlades konventionellt, och kände därmed även till möjligheten att använda BioMangan 170ECO i ekologiska grödor.   

”Med BioMangan 170ECO har vi en produkt som effektivt och snabbt åtgärdar manganbrist. Den är enkel att använda och hantera, och BioNutria levererar snabbt.”

Det allsidiga växelbruket är viktigt för att få bukt med ogräset och säkra sunda grödor. 

”Baljväxterna tillför en del kväve till de efterföljande grödorna, och i kombination med näringsämnena i hönsgödslet täcker vi en stor del av makronäringsämnena. När det gäller mikronäringsämnen har vi hittills enbart fokuserat på mangan, men framför allt i baljväxterna kommer vi även att undersöka borbrist, och då är det ju perfekt att BioBor 150ECO är godkänt för ekologiskt jordbruk.”

Peter Holst, driftschef för odlingen, Rokkedahl Økologi, Jylland

Rokkedahl Landbrug och Rokkedahl Økologi producerar 7 miljoner konventionella samt 1,5 miljoner ekologiska slaktkycklingar och driver 1 300 hektar ekologisk odling.

 


 

 

Julgranar

BioNutrias mikronäringsämnen används som standardbehandling av många julgransodlare för att säkra barrens färg och fyllighet samt för att minimera förekomsten av avbarrade grenar.

Om du väljer BioNutrias gödselmedel och följer våra rekommendationer kan du se fram emot ett enkelt, mycket ekonomiskt och extremt effektivt gödningsprogram.

 

Fina julgranar av hög kvalitet

”Vår odling består av tio skiften med julgranar, och det planteras cirka en hektar varje år. Vi håller lite bredare radavstånd vid planteringen så att våra granar har tillräcklig plats att breda ut sig. På så sätt behöver vi inte avlägsna träd löpande, och våra granar blir finare.

Vi började med BioNutrias produkter hösten 2016 och har använt dem sedan dess. Vi använder BioCrop OptiXL, BioMangan 170 NSP, Bio NS 15-2, BioMagnesium 50 samt Bio Ammoniumsulfat, och vi följer BioNutrias rekommendationer.

Vi behandlar med granulat vår och höst. Dessutom ger vi flytande gödning i juli, då våra granar får en ”dusch” två till tre gånger. Efter behov ger vi gödning igen två till tre gånger i september – men bara i de säljklara odlingarna.

Våra granar ska helst hålla färgen hela året, annars är det mycket svårt att få tillbaka färgen igen. Om de är på väg att tappa färgen får granarna full färg igen fem till sju dagar efter besprutning med BioNutrias färggödsling Bio NS 15-2 – den är riktigt effektiv!

Sedan vi började använda Bio Ammoniumsulfat har vi kunnat skära ned mycket på användningen av glyfosat. Den verkar mycket bredare när Bio Ammoniumsulfat tillsätts. Här kör vi med avskärmad spruta så att vi inte träffar själva träden,” berättar Susanne.

”En annan sak som vi gillar med BioNutria är hemsidan, där vi snabbt kan hitta priset för varje produkt. Samtidigt är det smidigt att vi kan förbeställa allt vi behöver när vi har tid, och välja ett senare leveransdatum. Det är produkter till rimliga priser i förhållande till avkastningen.”

Susanne och Lars Hansen, Lyngholmgaard, Blære

Lars började 1994 med fyra/fem ha julgranar på hobbybasis. Sedan 2005 har gårdens nu 11,5 ha drivits som 10-årigt växelbruk med julgranar i snörräta rader. Granarna säljs främst för export, men inför julen har Susanne och Lars även mindre försäljning av granar och granar för självhuggning på gården, där elever från den lokala internatskolan hjälper till.