Så använder du BioNutrias produkter

Här hittar du våra rekommendationer för användning av våra produkter i de vanligaste grödorna. Tänk på följande när du läser tabellen:

  • Alla doseringar är angivna i l/ha.

  • De angivna tidpunkterna för utkörning är vägledande. Det bästa är att välja tidpunkter när det redan planeras utkörning i de enskilda grödorna.

  • Våra produkter är generellt sett mycket blandbara med övriga jordbrukskemikalier. På vår hemsida hittar du även blandningstester.

  • På odlingar som riskerar kopparbrist, eller där koppartillförseln från övriga gödningskällor är otillräcklig, bör BioCrop Opti och BioMangan kompletteras med BioKobber 70.

  • Vid ett ogynnsamt förhållande mellan K-kvot och Mg-kvot, eller vid allmän magnesiumbrist, kan BioCrop Opti och BioMangan kompletteras med vår BioMagnesium 50.

  • Mangandoserna är anpassade efter medelstort manganbehov. Vid mycket mangankänslig jord bör dosen ökas med 1 l/ha, eller så bör ytterligare utkörningar läggas till med 2 l/ha.

  • För ekologiska grödor har vi BioMangan 170 SECO Före användning krävs godkännande av en konsult, och den årliga maxdosen är 9,4 l/ha.

 

Om du saknar rekommendationer till andra grödor än de som visas här får du gärna kontakta vårt jordbruksteam.  

Ivan Brendstrup         +45 2712 6986