Så använder du BioNutrias produkter

Här hittar du våra rekommendationer för användning av våra produkter i de vanligaste grödorna. Tänk på följande när du läser tabellen:

  • Alla doseringar är angivna i l/ha.

  • De angivna tidpunkterna för utkörning är vägledande. Det bästa är att välja tidpunkter när det redan planeras utkörning i de enskilda grödorna.

  • Våra produkter är generellt sett mycket blandbara med övriga jordbrukskemikalier. På vår hemsida hittar du även blandningstester.

  • På odlingar som riskerar kopparbrist, eller där koppartillförseln från övriga gödningskällor är otillräcklig, bör BioCrop Opti och BioMangan kompletteras med BioKobber 70.

  • Vid ett ogynnsamt förhållande mellan K-kvot och Mg-kvot, eller vid allmän magnesiumbrist, kan BioCrop Opti och BioMangan kompletteras med vår BioMagnesium 50.

  • Mangandoserna är anpassade efter medelstort manganbehov. Vid mycket mangankänslig jord bör dosen ökas med 1 l/ha, eller så bör ytterligare utkörningar läggas till med 2 l/ha.

  • För ekologiska grödor har vi BioMangan 170 SECO Före användning krävs godkännande av en konsult, och den årliga maxdosen är 9,4 l/ha.

 

Om du saknar rekommendationer till andra grödor än de som visas här får du gärna kontakta vårt jordbruksteam.  

Ivan Brendstrup         +45 2712 6986

 

 

Höstvete

 

Tid / Produkt

BioMangan 170 NSP

BioCrop OptiXL

Början av oktober 2 L  
Början av november 1 L 2 L
Vid tillväxtens början under våren 2 L 2 L
Mitten av april 1 L 2 L
Början av maj   2 L
Slutet av maj   3 L
Mitten av juni   3 L

 

 

Höstkorn

 

Tid / Produkt

BioMangan 170 NSP

BioCrop OptiXL

Början av oktober 3 L  
Början av november 2 L 2 L
Vid tillväxtens början under våren 3 L 2 L
Slutet av april 2 L 2 L
Början av maj   2 L
Början av juni   3 L

 

 

Höstråg / Triticale

 

Tid / Produkt

BioMangan 170 NSP

BioCrop OptiXL

Början av oktober 2 L  
Början av november 1 L 2 L
Vid tillväxtens början under våren 2 L 2 L
Mitten av april 1 L 2 L
Mitten av maj   3 L
Mitten av juni   3 L

 

 

Höstraps

 

Tid / Produkt

BioMangan 170 NSP

BioCrop OptiXL

Bio Bor 150 *

Början av september 2 L   2 L
Början av oktober 1 L 2 L  
Vid tillväxtens början under våren 2 L 2 L 2 L
Mitten av april   3 L 2 L
Början av maj   3 L  
Slutet av maj   3 L  

 

* Brist på bor förekommer framförallt under torra förhållanden. Timing och dosering av BioBor 150ECO bör därför anpassas efter nederbördsförhållandena.

 

 

Ekologisk höstsäd

 

Tid / Produkt

Biomangan 170 SECO *

Början av oktober 2 L
Början av november 2 L
Vid tillväxtens början under våren 3 L
Mitten av april 2 L

* Det får användas max. 9,4 L/ha totalt.

 

Saknar du en rekommendation till andra grödor än ovanstående, är du välkommen att kontakta vårt Agroteam.

Se kontaktinformation här >