Så använder du BioNutria-produkter för ekologiskt jordbruk

Klicka på bilden och visa rekommendationen för produkterna BioNutria Mangan 170 S samt BioNutria Bor 150

 

 

 

 

 

Vi rekommenderar:

BioNutria Bor 150 

BioNutria Bor 150 är framställt av de absolut bästa råvarorna som är godkända för ekologiskt jordbruk. 

Flytande borlösning som är avsedd för alla grödor. Gödningen kännetecknas av sitt höga innehåll av bor (B).

BioNutria Bor 150 är en icke-ekologisk produkt som kan användas för ekologisk jordbruksproduktion enligt riktlinjerna i rådets förordning nr 834/2007.

 

Doseringsvägledning för BioNutria Mangan 170 S i höstsäd:

Tidpunkt / Produkt

BioNutria Mangan 170 S*

 

 

Början av oktober

2 L

 

 

Början av november

2 L

 

 

Vid växtstart på våren

3 L

 

 

Mitten av april

2 L

 

 

 

* Max. 9,4 l/ha får användas totalt.​