Bio pH Control

Bio pH Control är en unik, mycket kraftigt pH-sänkande produkt sammansatt av 4 aktiva ämnen, som alltid bör tillsättas i sprutvätskan när hårt vatten används.

När pH-värdet i sprutvätskan har justerats med Bio pH Control till den optimala nivån kan pesticidmängden ofta reduceras med 30–40 %. Även upptaget av mikronäringsämnen förbättras. Dessutom slipper man problem med stopp i munstycken, och sprutan är alltid ren.

Bio pH Control är mycket ekonomisk att använda.

När du besprutar med glyphosat rekommenderar vi att du även tillsätter Bio Ammoniumsulfat i sprutvätskan. Kombinationen av Bio pH Control och Bio Ammoniumsulfat har visat sig öka effekten av glyphosat med upp till 75 %.

 

Se BioNutrias Glyphosattest >

 

Så använder du Bio pH Control


Klicka på bilden och visa rekommendationen som PDF-fil

 


Klicka på bilden och visa rekommendationen som PDF-fil