JORDBRUK » Blandningsordning

Rekommenderad blandningsordning

 1. Önskad mängd vatten
 2. BioCrop-produkt
  Rekommenderad mängd alltid 1–3 l/ha
  Om önskat

 3. BioMangan
  Om önskat
   
 4. BioBor
  Om önskat
   
 5. Fungicid och/eller annat