JORDBRUK » Additiver/tillsatser

Additiver/tillsatser

Optimera växtskyddsmedlens effekt med hjälp av tillsatser.

 

Det tar lång tid för nya aktiva ämnen att lanseras på marknaden, och vi ser en avtagande effekt för dem som redan finns. Många pesticiders effektivitet kan dock förbättras med hjälp av tillsatser.

 

På BioNutria har vi två typer av tillsatser. Ammoniumsulfat, som ökar grödans förmåga att ta upp glyphosat, MCPA och vissa andra pesticider, samt Bio pH Control, som används för att reglera pH-nivån i sprutvätskan. 

Bio pH Control sänker pH-nivån i sprutvätskan och neutraliserar den negativa effekten av kalciumkarbonat samt magnesiumkarbonat.

BioNutrias BioCrop-serie samt BioMangan 170 NSP innehåller försurande ämnen, men vid mycket hårt vatten rekommenderar vi ytterligare tillsättning av Bio pH Control.

 

När bör vätmedel användas?

Vätmedel bör användas vid besprutning med tillväxtreglering och vid de flesta ogräsmedel med bladeffekt.

För ogräsmedel som är OD-formulerade bör man däremot tillsätta olja om de sprutas ut ensamma och vätmedel om de kombineras med andra medel där vätmedel rekommenderas.

Alla BioNutrias produkter innehåller vätmedel förutom BioMangan 170 SECO och BioBor 150ECO.

Olja ska inte blandas i sprutvätskan om det ingår manganprodukter eller blandningar med mikronäringsämnen.

 

När bör pH-reglerande tillsatser användas?

Bio pH Control ska alltid användas när det är hårt vatten i sprutvätskan. Först och främst vid besprutning med glyphosat, pyrethroider, hormonmedel, MedaxTop och många av medlen för betor.

Phenmedipham halveras exempelvis på 7 minuter vid pH 9, jämfört med 47 dagar vid pH 5. Dessutom är det bra att tillsätta pH-reglerande tillsatser vid besprutning med BioBor 150ECO.