BioNutria Bor 150 10 L

 

Framställt av de absolut bästa råvarorna som är godkända för ekologiskt jordbruk.

Flytande borlösning som är avsedd för alla grödor. Gödningen kännetecknas av sitt höga innehåll av bor (B).

BioNutria Bor 150 är en icke-ekologisk produkt som kan användas för ekologisk jordbruksproduktion enligt riktlinjerna i rådets förordning nr 834/2007.

BioNutria Bor 150 kan med stor fördel blandas med en produkt från BioCrop-serien / BioNutria Opti-serien  (ekologiskt jordbruk). Om det finns behov av mangan rekommenderar vi BioMangan 170 NSP på grund av gödningens naturligt mycket låga pH-värde / BioNutria Mangan-serien (ekologiskt jordbruk). Därmed är det möjligt att bespruta med både bor och mangan samt, om det önskas, övriga mikronäringsämnen och spårämnen i samma utkörning.

Observera att vi inte tar något ansvar vid blandning med andra gödningsmedel eller med pesticider. Före blandning med en eller flera pesticider rekommenderas det att göra en mindre provblandning.

BioNutria Danmark tar inget ansvar för effekten av blandningar, utan garantin gäller enbart för innehållet i BioNutria Bor 150.

 

Levereras i 10-liters dunkar samt i container på 500–1 000 liter.

Användning

BioNutria Bor 150 körs ut i en vätskemängd på 100–200 l/ha.

 

BLANDNINGSORDNING

1. Vatten

2. BioCrop OptiP / BioNutria OptiXL  (ekologiskt jordbruk).

3. BioMangan 170 NSP  /  BioNutria mangan 170 S  (ekologiskt jordbruk).

4. BioNutria Bor 150

Om även en pesticid ska tillsättas är det viktigt – oavsett typ av pesticid – att läsa våra anvisningar på www.bionutria.se. Avsnittet: BLANDNINGS TABELL

Dosering

BioNutria Bor 150 g/l används efter behov. Vägledande används 1–3 l/ha.

Hantering och förvaringg

BioNutria Bor 150 ska förvaras frostfritt och utom räckhåll för barn.

Vid hantering ska skyddshandskar och ögonskydd användas. Andningsskydd används vid besprutning utan tillräckligt utsug.

  • Levereras även i 1000-liters container
Gram/Liter Vikt %
B 150,00 11,03
Vf 1,36 1,36
pH 8,10 8,10