BioNutria Cobolt 30 10 L

 

Højkoncentreret coboltgødning der effektivt afhjælper og forebygger koboltmangel. Kobolten er umiddelbart plantetilgængeligt og optages hurtigt af planterne.

BioNutria Cobolt 30 kan anvendes i økologisk jordbrugsproduktion i overensstemmelse med EU-forordning 848/2018.

Användning

BioNutria Cobolt 30 anvendes for at sikre, at hverken husdyr (primært drøvtyggere) eller knoldbakterier mangler kobolt.

Dosering

Vi anbefaler, at alle afgrøder – der anvendes til drøvtyggere – tilføres 1 l./ha BioNutria -Cobolt 30.

 

Knoldbakterier

Til plantearter der har symbiose med knoldbakterier, f.eks. lucerne, ærter, kløver, vikke, lu piner etc. tilføres 1 l./ha BioNutria Cobolt 30. Samtidig anbefaler vi, at der tilføres 0,1 l. BioMo 120/BioNutria Mo 120.

 

Vi gør opmærksom på, at vi ikke påtager os ansvar for blanding med andre gødninger eller med pesticider. Inden blanding, med et eller flere pesticider, anbefales det, at lave en mindre prøveblanding.

BioNutria Danmark påtager sig intet ansvar for effekten af blandinger, men garanterer alene for indholdet af BioNutria Cobolt 30.

Utkörning

Gødningerne udbringes f.eks. i kombination med mikronæringsstoffer fra BioNutria og/ eller en kvælstofgødskning med Bio NS 15-2 eller Bio NS 15-2Carbon.

Disse kombinationer sikrer den bedste og sikreste optagelse af næringsstofferne.

Hantering och förvaringg

BioNutria Cobolt 30 skal opbevares frostfri og utilgængeligt for børn.

Ved håndtering skal bæres beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse.

Gram/Liter Vikt %
Co 30,00 2,78
Vf 1,081
pH 6,01