BioKobber 70 10 L

 

Åtgärdar och förebygger effektivt kopparbrist i alla grödor.Specialformulering med mycket hög halt av direkt växttillgängligt koppar och svavel.

Tillsatt effektiva additiver som optimerar upptaget och effekten av de tillförda näringsämnena.

Levereras i 10-liters dunkar samt i container på 500–1 000 liter.

Användning

BioKobber 70, anvendes i alle afgrøder som en forebyggende behandling mod kobbermangel.

Vi gør opmærksom på, at vi ikke påtager os ansvar for blanding med andre gødninger eller med pesticider. Inden blanding, med et eller flere pesticider, anbefales det, at lave en mindre prøveblanding. BioNutria Danmark påtager sig intet ansvar for effekten af blandinger, men garanterer alene for indholdet af BioKobber 70.

 

Dosering

Vägledande doseras 1–2 l/ha. BioKobber 70 körs ut i valfri vattenmängd. Eftersom produkten tas upp genom bladen är det en fördel med ett gott växttäcke.

Observera att vi inte tar något ansvar vid blandning med andra gödningsmedel eller med pesticider. Före blandning med en -eller flera pesticider rekommenderas det att göra en mindre provblandning. BioNutria Danmark tar inget ansvar för effekten av blandningar, utan garantin gäller enbart för innehållet i BioKobber 70.

Utkörning

BioKobber 70 används i alla grödor som en förebyggande behandling mot kopparbrist.

Observera att vi inte tar något ansvar vid blandning med andra gödningsmedel eller med pesticider.

Hantering och förvaringg

BioKobber 70 förvaras frostfritt och utom räckhåll för barn.

Vid hantering ska skyddshandskar och ögonskydd användas

 

  • Levereras även i 1000-liters container
Gram/Liter Vikt %
Total N 20,06 1,70
CO(NH2)2 20,06 1,70
S 35,64 3,02
Cu 70,80 6,00
Vf 1,18 1,18
pH 3,21 3,21