BioMolybden 120 10 L

 

Högkoncentrerad molybdengödning. Åtgärdar och förebygger effektivt molybdenbrist i alla grödor. Specialformulerad med kväve och additiver/tillsatser för bästa möjliga upptag i grödan.

 

Tillsatt effektiva additiver som optimerar upptaget och effekten av de tillförda näringsämnena.

Framställt av de absolut bästa råvarorna och med tillsatt amidkväve för att öka upptaget och därmed förbättra effekten av de tillförda näringsämnena.

BioMagnesium 50 kan blandas med de flesta pesticider. Före blandning med en eller flera pesticider rekommenderas det att göra en mindre provblandning.

Problem med hårt vatten 1 l BioCrop OptiP per 100 l vatten löser problemet effektivt. Alternativt kan 0,2 l Bio pH Control/100 l vatten tillsättas till sprutvätskan.

 

Levereras i 10-liters dunkar samt i container på 500–1 000 liter.​

Dosering

BioMagnesium 50 används efter behov. Vägledande mängd är 20 l/ha/behandling.

BioMagnesium 50 körs ut i en vattenmängd på 100–200 l/ha. Eftersom produkten tas upp genom bladen är det en fördel att täcka grödorna ordentligt.

Observera att vi inte tar något ansvar vid blandning med andra gödningsmedel eller med pesticider. Före blandning med en eller flera pesticider rekommenderas det att göra en mindre provblandning. BioNutria Danmark tar inget ansvar för effekten av blandningar, utan garantin gäller enbart för innehållet i BioMagnesium 50.

Hantering och förvaringg

BioMagnesium 50 ska förvaras frostfritt och utom räckhåll för barn.

Vid hantering ska skyddshandskar och ögonskydd användas.

Gram/Liter Vikt %
Total N 20,00
Mo 119,00
Vf 1,22 1,22
pH 9,79 9,79