BioSelen 5 10 L

 

En högkvalitativ selenlösning som ökar gräsets seleninnehåll och därmed effektivt motverkar selenbrist hos gräsätande djur.

Tillsatt effektiva additiver som optimerar upptaget och effekten av de tillförda näringsämnena.

Levereras i 10-liters dunkar samt i container på 500–1 000 liter.

Användning

BioSelen 5 körs ut i en vattenmängd på 100–200 l/ha. Eftersom produkten tas upp genom bladen är det en fördel med ett gott växttäcke.

Problem med hårt vatten 1 l BioCrop OptiP per 100 l vatten löser problemet effektivt. Alternativt kan 0,2 l Bio pH Control/100 l vatten tillsättas till sprutvätskan.

Dosering

BioSelen 5 körs ut med 1 l/ha 2–3 gånger i perioden slutet av maj till slutet av augusti.

BioSelen 5 är inte blandbart med pesticider eller övriga gödningsmedel.

Hantering och förvaringg

BioSelen 5 ska förvaras frostfritt och utom räckhåll för barn.

Vid hantering ska skyddshandskar och ögonskydd användas.

Innehåller natriumselenit. Kan orsaka allergisk reaktion.