JORDBRUK » Blandningstabell

Blandbarhet

Efter många år på marknaden har BioNutria fått stor kunskap om användningen av våra produkter – till exempel gällande blandbarheten med växtskyddsmedel samt gödningsmedlens blandbarhet sinsemellan.

Vi upplever att i stort sett alla blandningar fungerar och att det inte är några problem förknippade med att använda produkterna så länge anvisningarna följs.

 

Se även våra blandningstester nedan. Här framgår vilka blandningar med växtskyddsmedel vi har dokumentation för. Av praktisk erfarenhet vet vi dessutom att långt fler blandningar än de som nämns här är problemfria, men det finns naturligtvis en gräns för vad som är möjligt.

 

Här vill vi gärna ge följande råd:

  1. Följ alltid vår anvisning för blandningsordning (BioMangan + BioBor kräver alltid en pH-sänkning).
  2. Blanda aldrig mer än två växtskyddsmedel.
  3. Gör en provblandning i glas eller hink om du är osäker.
  4. Ha rikligt med vatten i sprutan före blandning.
  5. Blanda under omrörning och bespruta omedelbart efter blandning.
  6. Skapa en fast rutin för underhåll och rengöring av sprutan och dess filter.

Vid arbete med flytande gödningsmedel är det viktigt att komma ihåg att de har en större partikeldiameter än vissa växtskyddsmedel. Därför upplever enskilda användare att de behöver rengöra filter och munstycken oftare än vanligt. I synnerhet om sprutan är tillverkad med mycket finmaskiga filter.

Vår erfarenhet är att en fast rutin för underhåll och rengöring av sprutan och dess filter förebygger det här problemet. På så sätt förhindrar man även att rester av växtskyddsmedel ansamlas i slangarna och på insidan av tanken. Det förekommer relativt ofta att sådana rester frigörs och skapar problem och skador på grödorna – även när ingen mikronäring eller andra flytande gödningsmedel har använts i sprutan.

 

 

Blandingstabell

Tankblanding

BioCrop
OptiXL

BioCrop
OptiML

BioCrop
Potato

BioMangan
180 NS

BioMangan
170 NSP

BioBor
150ECO

Matrigon Ja Ja Ja Ja Ja Ja
PN2N Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Maverik 2 F Ja Ja Ja Ja Ja Ja

 

OBS! När produkterna BioCrop, BioMangan och BioNutria Bor 150 blandas är det viktigt att:

  1. hälla vatten i sprutan (omrörning startas)

  2. tillsätta önskad mängd BioCrop-produkt

  3. tillsätta önskad mängd BioMangan-produkt

  4. tillsätta önskad mängd BioNutria Bor 150.

Produkt

BioCrop
OptiXL

BioCrop
OptiML

BioCrop
Potato

 

 

 

Matrigon Ja Ja Ja      
PG26N Ja Ja Ja      
MCPA Ja Ja Ja      
Ally ST Ja Ja Ja      
Cycocel 750 Ja Ja Ja      
Lodin Ja Ja Ja      
Bell Ja Ja Ja      
Maverik 2 F Ja Ja Ja      
Tridex Ja Ja Ja      
Dithane Ja Ja Ja      
Teppeki Ja Ja Ja      
Titus Ja Ja Ja      

 

Produkt
 

Biomangan
180 NS

BioMangan
170 NSP

       
Matrigon Ja Ja
PG26N Ja Ja
Ally ST Ja Ja
Cycocel 750 Ja Ja
Lodin Ja Ja
Bell Ja Ja
Maverik 2 F Ja Ja
MCPA NEJ NEJ
Tridex Ja Ja
Dithane Ja Ja
Teppeki Ja Ja
Titus Ja Ja

 

Produkt

BioNutria Bor 150

 

 

 

   
Matrigon Ja          
PG26N Ja          
Folicur Ja          
Amistar Ja          
Biscaya Ja          

Maverik 2 F*

Ja          

* Maverik 2F ska tillsättas först