LANDBRUG » Testimonials

Planteavlskonsulenter, specialkonsulenter og landmænd deler her egne erfaringer med brug af BioNutrias produkter.

For bedre overskuelighed er de mange testimonials opdelt i grupperne:

KORN / TRIPLEX Systemet / Bio pH Control  – ROER og RAPS – KARTOFLER – MAJS, SPINAT, KÅL, LØG, RØDBEDER m.v. – JULETRÆER

 


 

KORN / TRIPLEX Systemet / Bio pHControl

Tilføres de nødvendige mikronæringsstoffer, kvitterer alle kornsorter med grønnere afgrøder, ensartede marker og længere vækstperiode. Her er BioNutria din forsikring mod tab.

 

Vi har fået større udbytte

Lasse Bertelsen, direktør på Schackenborg og ansvarlig for landbrugsdriften på 986 ha, har været ansat siden juni 2021 og kender BioNutrias produkter fra sin hjemstavn Samsø, hvor han har brugt dem i grønsagsproduktion.

”Vi driver hovedsalig Schackenborg pløjefri, da der ligger en kæmpe frøpulje af diverse græsser i jorden, som vi døjer med, hvis vi pløjer.

Vi begyndte at anvende BioNutrias produkter i foråret 2022. Vi startede med at optimere sprøjtevandets kvalitet med Bio pH Control og Bio Ammoniumsulfat til Glyfosat, vækstregulering og MCPA.

Vi testede samtidig BioCrop OptiXL på nogle hvedemarker, hvilket umiddelbart gav et højre udbytte, end de marker som ikke havde fået BioCrop OptiXL, uden dog at lave egentlige opmålinger.

Til høsten 2023, er vi gået ”All in” med hele BioNutrias program på hele ejendommen, og lavede også vores egne forsøg i en hvedemark.

Hele marken fik BioMangan og BioCrop OptiXL i efteråret 2022. I foråret 2023 blev der lavet parceller med og uden BioNutrias program som eneste variable. Disse parceller blev nøje opmålt og vejet separat.

 

Forsøg med mikronæring Mark 12-0

På trods af at forårstørken har været meget hård ved afgrøderne på Schackenborgs forholdsvis lette jorde, så gav de parceller, der blev tildelt BioNutrias program i foråret et merudbytte på 244 kg/ha, og det har kostet os ca. 1 tønde brødkorn for alle behandlingerne. Oven i har vi sparet tilsætning af sprede-klæbemiddel.

Jeg er glad for, at vi valgte at bruge BioNutrias program på alle marker, for et merudbytte på ca. 2,5 tdr. på mere end 700 ha, det bliver da til en del penge.

Jeg bemærkede også, at selv om høsten blev sen og våd, havde vi ikke antydninger af lejesæd. Om det skyldes TRIPLEX strategien ved jeg ikke, men det er da en nærliggende tanke.

Efter at vi begyndte at bruge BioNutrias produkter, kan jeg konstatere, at vores sprøjte altid er ren, og at vi sparer på de dyre rengøringsmidler.

Da vi kørte med vores gamle sprøjte uden luftassistance, observerede vi, at sprøjtetågen ændrede sig, når vi havde Bio pH Control eller BioCrop OptiXL med. Det var som dråberne blev ”tungere” og at afdriften blev kraftigt formindsket. Det ses ikke så tydeligt, efter at vi har fået en sprøjte med luftassistance, men det gør sig sandsynligvis stadig gældende.”

Lasse Bertelsen er direktør og ansvarlig for landbrugsdriften Schackenborg Landbrug A/S

Schackenborg Landbrug A/S har en landbrugsdrift på 986 ha, hvor der dyrkes: 166 ha Brødhvede på kontrakt med Lantmännen Cerealia, 146 Ha vinterraps, 142 ha vårbyg til malt, 124 ha brød rug på kontrakt med Lantmännen Cerealia, 100 ha gryn havre på kontrakt med Lantmännen Cerealia,  62 ha rajgræs til frø,  47 ha majs til biogas,  27 ha vedvarende græs til biogas. -Resterende ha er natur, ligger brak samt div arealer. Medarbejderstaben består ud over Lasse Bertelsen af en nyudlært landmand samt en elev.

Mikronæringsstoffer giver sundere og stærkere planter

Når pløjefri landmand Anders Falk Rasmussen kører i marken med sin sprøjte, så er der mikronæringsstoffer med i tanken. Det ligger helt fast.

”Jeg synes, det er en billig forsikring, når man alligevel har sået afgrøden, og jeg kan godt lide at gå med både livrem og seler.

Jeg har altid mikronæringsstoffer med, når jeg alligevel er i marken med planteværn i sprøjten. Jeg tildeler også BioMangan på de lettere jorder og BioNutria Bor 150 til korn og raps.

Vi kan selvfølgelig godt risikere, at det nogle år ikke er nødvendigt, men det er en udgift på omkring 200 kroner pr. hektar, og det vælter altså ikke budgettet.

Vi bruger BioCrop OptiP, som indeholder ni forskellige mikronæringsstoffer og ekstra fosfor, for her i Øst-danmark er der mange steder problemer med lavt fosfortal. Jeg oplever, at vi får sundere planter, der er mere modstandsdygtige overfor sygdomme. For eksempel er der meget mindre meldug end tidligere i byggen.

Visuelt kan jeg se, at jeg får grønnere planter og kraf-tigere biomasse, og sundere planter må give højere udbytter.

I år, hvor forholdene har været særdeles vanske-lige, ligger vi for eksempel 300 kilo højere i rapsudbytte end gennemsnittet i området.

Det kan være en kombination af mikronæringsstoffer, mere vand tilgængeligt i jorden fordi der ikke er pløjet, og rettidig tildeling af gødning.

En anden fordel ved mikronæringsstof blandingen er, at den sænker pH-niveauet i vandet, som er ekstremt hårdt på Falster.

Det hårde vand kan nedsætte effekten af kemien – til det formål bruger jeg Bio pH Control. Jeg oplever helt klart bedre effekt af mit planteværn, når pH-værdien er blevet sænket. Især glyphosat.”

 

Anders Falk Rasmussen, Vestervang i Væggerløse på Falster

Bedriften ejes af Anders, Jacob og Henrik Falk Rasmussen. Familien har i alt 280 hektar under harve. Dyrker rug, hvede, vårbyg, vårhvede, raps, hvidkløver og engrapgræs. De sår derudover 300-400 hektar for andre med en Claydon såmaskine.

Værdifuld forsikring mod tab

Steen Pedersen, har de sidste 7 år, stået for driften af Agri Consor-tiums 3 ejendomme på i alt 8.500 ha i Øst Rumænien. 75 % af arealet bliver tilsået om efteråret med hvede og raps. De resterende 25 % består hovedsalig af solsikke og lidt majs.

”Vores vintersæd er mere dyrkningssikker end vårsæd, da området ofte er udsat for lange tørkeperioder i foråret og sommeren.

Til høsten 2024 har vi etableret 1500 ha med vinterraps, og vi håber på at kunne nå at få etableret mindst 4500 ha med hvede og vinterbyg. Vi har grubbet og harvet forud for etablering, men vi er i overvejelser om at gå over til direkte såning. Vi har problemer med at få en tilfredsstillende fremspiring på grund af de mange knolde, som kommer frem ved jordløsningen og de efterfølgende måneder uden nedbør. Vi håber på, at kunne få skabt en mere -”muldet” overjord, ved at undlade en dyb jordløsning, samt en mindre fordampning af de spar-somme vandmængder, og derved opnå en bedre fremspiring.

Vi har de sidste 6 sæsoner brugt BioCrop OptiXL og BioCrop OptiP som en forsikring. Vi bruger BioCrop som en billig forsikring i alle afgrøder, da udbytte-tabet ved en mangelsituation, er umulig at indhente, når den først er konstateret. Vi ser ofte en tydelig effekt allerede få dage efter, at vi har udbragt BioCrop på afgrøderne. Planterne bliver mere grønne og friskere at se på. Produkterne er nemme at opblande sammen med pesticider og andre produkter.

Vi har i de senere år brugt Bio pH Control fast, og vi fornemmer, at vi opnår en bedre effekt af ukrudtsmidlerne, når vi tilsætter Bio pH Control og BioCrop produkterne.”

Steen overvejer at få lavet et pumpesystem, så de kan dosere den rette mængde Bio pH Control til vandet under påfyldning af vandvognene, der forsyner sprøjterne i marken. Så er der mindre, som sprøjteførerne skal forholde sig til i marken, og derved gøres sprøjtearbejdet mere enkelt og effektivt, og man sikrer samtidig at ”blandingsrækkefølgen” bliver korrekt.

Steen Pedersen, Driftschef, Agri Consortium, Rumænien

Agri Consortium, der hovedsaligt er ejet af danske aktionærer, ejer 3 ejendomme i den østlige del af Rumænien, og 1 ejendom i den vestlige del, på i alt 13.000 ha. Der dyrkes primært hvede og raps samt solsikke, lidt majs og soya.

 

Stor effekt med BioNutrias produkter

Gustav Lewenhaupt dyrker ca. 780 ha jord, hvoraf de 150 ha er forpagtet. Jorden dyrkes pløjefrit med fokus på bæredygtighed. Dyrkning med reduceret jordbehandling (pløjefrit) er nødvendig, fordi lerindholdet Lönhults Gård er meget højt.

”Vi har praktiseret reduceret jordbearbejdning de sidste 15 år. Vi har en prima jord med masser af næringsstoffer, men jordens høje pH forringer tilgængeligheden af disse næringsstoffer og derfor er det meget vigtigt, at vi tilfører mikronæringsstoffer i vækstsæsonen.

Vores erfaringer med Bio pH Control og mikronæringsstoffer fra BioNutria er særdeles positive. Produkterne er nemme at arbejde med og har givet et ekstra boost til både planteværnsmidler og ikke mindst afgrøderne. Der har ikke været nogen problemer med blandinger med planteværnsmidler.

Specielt har vi haft en reduktion i doseringerne på insekt-, vækstregulerings- og svampesprøjtninger på 30-50%. Sprøjtningerne har virket utroligt godt, når pH i blandingerne er justeret med Bio pH Control.

Planen for den kommende sæson, er at køre med BioMangan 170 NSP og BioCrop OptiP to gange i efteråret og følge op igen i foråret. Til vinterhveden tilfører vi ekstra BioNutria  Bor 150 sammen med svampesprøjtningerne for at styrke både vækst og stråstivhed.

Vi forventer en væsentlig forbedret effekt mod agerrævehale, når der blandes Bio pH Control i ukrudts-sprøjtningerne her i efteråret.

På Lönhults Gård satser vi på en fremtid med meget mere præcisionsdyrkning, baseret på dataprogrammer og en personlig indsats. Det er vigtigt for os at ensarte afgrøderne og udbytterne, og her er vi sikre på, at produkterne fra BioNutria er vejen frem.”

Gustav Lewenhaupt, Lönhults Gård, Helsingborg, Sverige

På Lönhults Gård drives 630 ha nord for Helsingborg + ca 150 ha forpagtet jord. På arealerne dyrkes høstafgrøder – høsthvede og høstraps samt hestebønner, hamp, ærter og havre – mest til fremavl.

Maskinparken består hovedsagelig af Horsch maskiner til jordbearbejdning, såning og sprøjtning.

Bedre udbytte

Brødrene Thomas og Jesper har drevet ejendommen sammen i et I/S siden 2008. På ejendommen dyrkes 385 ha med slæt græs, majs, hvede, vårbyg og alm. rajgræs til frø. Yderligere har de 410 årskøer med kvier.

”Når vi udbringer gylle, tilfører vi altid svovl – også hvor vi nedfælder inden såning. Mikro-næring tilføres via BioNutrias produkter: BioMangan 170 NSP, BioCrop OptiML, BioCrop OptiXL, BioNutria Bor 150, BioZink 115, BioAmmoniumsulfat og Bio pH Control. Vi kører efter BioNutrias anbefalinger i alle afgrøder, bruger planteanalyser og har stort fokus på, at der ikke opstår mangler i planternes vækstperiode.

Vi kører med BioMangan 170 NSP, BioNutria Bor 150, BioCrop OptiML og BioZink 115 i majsen to gange. Første gang sammen med sidste ukrudtssprøjtning og anden gang så sent som muligt, uden at lave for store køreskader i majsen.

Biomassemålingerne viser at hvedemarkerne er mere ensartede, og tildeling af BioNutria Bor 150  har givet langt større faneblade.

Vi har fokus på at lave en stor mængde grovfoder med høj fordøjelighed, så vi kan maximere mængden af hjemmeavlet foder. Vores selvforsyningsgrad ligger på 79% bestående af græs- og majsensilage samt valset hvede.

Vores udbytter er øget i takt med, at vi har fået større fokus på, at planterne skal have samtlige næringsstoffer til rådighed. Brugen af svovl sammen med gylle og systematisk brug af øvrige mikronæringsstoffer har givet mere robuste planter, større indhold af protein samt højere udbytter.

Ved tilsætning af af Bio pH Control og BioAmmoniumsulfat har vi nu fuld effekt af Round up Powermax om efteråret – vi bruger endda kun 0,5 kg pr ha. Blandbarheden er i top, og vi blander uden problemer med alle de planteværnsmidler, som vi bruger.”

Thomas og Jesper Sørensen, I/S Gl. Ingstrup, Løkken

Brødrene Thomas og Jesper Sørensen har drevet ejendommen sammen i et I/S siden 2008, hvor de begyndte et generationsskifte fra deres forældre. På ejendommen dyrkes 385 ha (heraf 25 ha forpagtet) med hovedfokus på foder til de 410 årskøer med kvier. Afgrøderne er: slæt græs, majs, hvede, vårbyg og alm. rajgræs til frø.

 

Optimering af vandets pH giver langt bedre effekt af planteværn

Agrifos I/S er et driftsfællesskab mellem gårdene Steensgaard, Frederiksdal, Nøjsomhed, Sophiedal og Magelunde, og fra 1. Januar 2023 indgår også Gammel-eje i fællesskabet. Driftfællesskabet driver tilsammen ca. 3.200 ha med sukkerroer, raps, spinat, hvede, maltbyg, strandsvingel, rødsvingel og hvid-kløver.

Som faste mikronæringsstoffer bruger driftfællesskabet BioMangan 170 NSP, BioNutria Bor 150, BioAmmoniumsulfat, Bio Magnesium 50 samt Bio pH Control.

Vi har talt med Kim Laursen, som har været ansat ved Agrifos gennem 10 år.

”Jeg har stort fokus på roe- og spinatsprøjtningerne. Her er det især ukrudtssprøjtningerne, der skal ”sidde lige i skabet” første gang,” fortæller Kim.

Inden sprøjtesæsonen i 2022 fik Kim derfor monteret en  pH-måler fra MJK Xylem på sprøjten, så han altid har fuldt overblik over sprøjtevandskvaliteten.

”Vi tanker fra flere forskellige boringer, med meget forskellig vandkvalitet, og ved at tilsætte Bio pH -Control kan vi altid ramme den optimale ph-værdi i vandet til de aktuelle midler. Det giver mig en tryghed for at få opnå maximal effekt af f.eks. Betanal behandlingerne i spinat og roer.

Vores erfaringer efter den første sæson, er at pH-måleren er nem af betjene og virker perfekt. Vi -fornemmere heller ikke, at planterne er mere sårbare i forhold til svingninger, når vi forsurer sprøjtevæsken.

Vi har set en hurtigere virkning med Aagil mod spilkorn i strandsvingel ved tilsætning af 0,3 l Bio pH Control – markant enda.

Efter at vi konsekvent bruger Biomangan 170 NSP eller pH Control, er sprøjterne helt rene og fri for kalkbelægninger. Hvis vi skulle få blandet en tankfuld, hvor filterne bliver snasket, så har vi god erfaring med at tilsætte noget ekstra Bio pH Control, for at gøre dem rene igen.

Vi har BioMangan 170 NSP med, når der er behov for det, og supplerer op med Bio pH Control, alt efter hvilken boring vi tager fra og hvilke midler, vi sprøjter med. I de fleste sprøjtninger bestræber vi os på at have en ph i sprøjte væsken på 5,5, som også er pH-værdien på planternes overflade.”

Kim Sejer Laursen, driftschef ved driftfællesskabet Agrifos I/S, Vest Lolland

Agrifos I/S er et driftsfællesskab mellem gårdene Steensgaard, Frederiksdal, Nøjsomhed, Sophiedal og Magelunde, og fra 1 Januar 2023 indgår også Gammeleje i fællesskabet. Driftfællesskabet driver tilsammen ca. 3.200 ha med sukkerroer, raps, spinat, hvede, maltbyg, strandsvingel, rødsvingel og hvidkløver.

 

Velforsynede afgrøder yder optimalt og giver imponerende udbytter

Det er går stærkt på Mors. Siden Heine overtog gården Hanghøj i 2016, er arealerne stødt vokset fra 137 ha, til at der i den kommende sæson dyrkes 650 ha, hvoraf 280 er ejet. Jorden består hovedsageligt af dyrkningssikker jb 6 jord.

Der dyrkes hvede, raps, vårbyg, rajgræs og ærter. Yderligere bjerges der årligt 5-6.000 tons halm. Halmen leveres hovedsaligt lokalt til Easy-agricare.

Til svineproduktionen er der bygget nye stalde til slagtesvin, så der nu er en ”fuldline” produktion af 22.000 slagtesvin på ejendommen med basis på 550 søer.

Heine og Lea har 6 fastansatte i staldene, 3 faste i marken samt 1 elev og 1 mand på deltid. De lejer 6-7 mand ekstra ind i høstperioden, primært til bjergning af halm, og når der er ekstra travlt hjælper kæresten Lea også til.

”Vi har brugt BioCrop OptiXL de sidste 2 år, og i indeværende sæson udvidet med BioMangan 170 NSP, BioNutria Bor 150 og Bio pH Control.

Lige som tidligere, da vi begge dyrkede sport på eliteniveau, gælder det for os om at skabe topresultater i alt, hvad vi arbejder med – det gælder også i landbruget. Hvis vores afgrøder skal yde maximalt, skal de, lige som os selv, være velforsynet med alle nødvendige næringsstoffer.

Vi graduerer både udsædsmængde og gødning ud fra et biomassekort, og vi påtænker fremadrettet også at graduere gyllen ved udbringning.

Vores udbytter har været imponerende i 2022. Hveden har i gennemsnit givet 11,7 ton/ha (280 ha), vinterraps 6,05 ton/ha (115 ha), vårbyg 8,2 ton/ha, ærter 5,7 ton/ha og almindelig rajgræs ligger på knap 3.000 kg/ha.

Vores erfaringer med BioNutrias produkter er, at de er meget nemme at arbejde med. Vi har haft BioCrop OptiXL med i samtlige afgrøder, og blandbarheden har været helt i top. Vi vil bestemt fortsætte med at bruge BioNutrias produkter fremover.”

Heine Kjeldgaard, Hanghøj, Mors

Heine og Lea driver gården Hanghøj med en ”fuldline” svineproduktion på 550 søer ca 22.000 slagtesvin, samt 650 ha, hvoraf 280 er ejet. Jorden består hovedsaligt af dyrkningssikker jb 6 jord. Der dyrkes hvede, raps , vårbyg, rajgræs og ærter. Yderligere bjerges der årligt 5-6.000 tons halm. Halmen leveres hovedsageligt lokalt til Easy-agricare.

 

Mikronæring understøtter afgrøderne – en forsikring der giver tryghed

Martin Krokstorp driver gården af samme navn uden for Helsingborg i samarbejde med sin far Fredrik. Gården har været i slægtens eje siden 1742 og Martin er niende generation. 

På Korkstorp dyrkes 440 hektar agerjord i form af vinterhvede, havre, byg, raps, rødsvingel samt efterafgrøder. Gården drives ved dyrkningsmetoden Conserva-tion Agriculture, hvor markerne bearbejdes mindst muligt uden pløjning eller harvning, og hvor efterafgrøderne spiller en stor rolle.

”Efterafgrøderne er en blanding af forskellige arter, og her gælder samme tankegang som med mikronæringsstoffer, at man ikke skal løbe tør for noget,” fortæller Martin.

2022 er det første år, Martin bruger BioNu-trias produkter, og de er brugt til alle afgrøder. På Krokstorp har man brugt produkterne: Bio pH Control, BioMangan 180 NS og BioCrop OptiXL."

Til næste sæson er det planen også at bruge BioNutria Bor 150 samt at skifte til BioMangan 170 NSP og BioCrop OptiP for at få et ekstra boost af fosfor.

”Vi står på to ben. Mikronæringsstoffer er det ene, og pH-sænkning er det andet. Vi har arbejdet med at justere pH i sprøjtevæsken i omkring 15 år, så det er vi helt fortrolige med og ved, at vi i de fleste tilfælde både kan forstærke effekten og reducere mængden af plantebeskyttelsesmidler.

Mikronæringsstofferne tildeles som et supplement til planterne. Når vi laver andre kørsler i vækstsæsonen, er det en god mulighed for samtidig at støtte planterne med ekstra næring. Det bliver lidt som en forsikring mod, at planten har det, den skal bruge, og ikke får uønskede mangelsymptomer.”

Da man på Korkstorp først begyndte at bruge BioNutrias produkter i den sidste del af vækst-sæsonen 2022,  glæder Martin sig til at se forskellen, når produkterne også indgår i sprøjtningerne i dette efterår samt i foråret og resten af næste vækst-sæson. 

Martin Krokstorp, Krokstorp, Helsingborg

Martin Krokstorp driver gården i samarbejde med sin far Fredrik. I 2020 blev Martin kåret som årets landmand og i 2021 vandt han Helsingborgs miljøpris for sit arbejde med bæredygtigt landbrug. På gården dyrkes 440 hektar agerjord i form af vinterhvede, havre, byg, raps, rødsvingel og efterafgrøder.

 

Højere udbytte

Klaus og hans kone Hanne, har drevet gården sammen i 29 år. De er gået fra at være inkarnerede kvægavlere til passionerede planteavlere. Begge har job ved siden af landbruget. På gården dyrkes 70 ha + 8 ha (forpagtet) med vårbyg, vårbyg m. udlæg af alm. rajgræs, alm. rajgræs, havre og hvede, yderligere har de lidt juletræer. Jorden dyrkes i 5 marks sædskifte på jb 2-4 hvor ca. 2/3 kan vandes.

”Vi bruger 1 l kobber årligt på alle afgrøderne og har erfaret, at efter vi begyndte at justere pH i kobbersprøjtningerne med Bio pH Control, er alle filtre rene efter udkørslen. Vi oplever også, at effekten af glyfosat sprøjtninger har større effekt efter, at vi begyndte at tilsætte BioAmmo-niumsulfat og Bio pH Control – også selv om mængden af glyfosat samtidig er reduceret.

De sidste 4 år har vi brugt BioMangan 170 NSP, og siden er BioCrop OptiXL, BioNutria Bor 150, BioKobber 70, Ammoniumsulfat og Bio pH Control kommet til.

Vi oplever stigende udbytter på ejendommen og kan konstatere, at der var stor forskel på 2 hvedemarker her i 2022, både visuelt og i udbytte. Den ene havde fået BioCrop OptiXL i hele marken, og den anden fik kun i den yderste omgang.

Der var 16 hkg i merudbytte på marken der havde fået BioCrop OptiXL over det hele, noget af forskellen kan muligvis henføres til lidt variation i boniteten men bestemt ikke det hele.”

Klaus Tang, Grønbjerg v/Spjald

Klaus og hans kone Hanne driver gården sammen. De er gået fra at være inkarnerede kvægavlere til passionerede planteavlere. De dyrker 70 ha + 8 ha (forpagtet). Her dyrkes vårbyg, vårbyg med udlæg af alm. rajgræs, alm. rajgræs, havre og hvede. Yderligere har de lidt juletræer.

 

Ren sprøjte med stor sidegevinst

Kristian Erbs-Lund er driftleder hos Origo Agro APS på Nordfyn. Origo Agro APS består af 3 ejendomme med sammenlagt 790 ha med planteavl og en svineproduktion. Afgrøderne er koncentreret omkring vinterhvede, vinterraps, vårbyg, hestebønner, rødsvingel og spinatfrø. Alt bliver dyrket pløjefrit, harven er værktøjet til at holde jorden i balance og tilføre humus til jorden.

”Vi startede med at bruge Bio pH Control for at sikre en ren sprøjte og forhindre belægninger i filtre og dysser. Det har siden udviklet sig til, at vi oplever en større sikkerhed for fuld effekt af vores sprøjtninger.

Specielt har behandlingerne med glyfosat – tilsat Bio pH Control og Bio-Ammoniumsulfat – vist en væsentlig bedre effekt med blot 2/3 af vores normale dosering. Effekten af behandlingerne var både bedre og hurtigere.

Vi bruger BioMangan 170 NSP, som en forebyggende manganbehandling i både efterår og forår. BioMangan 170 NSP forsurer også sprøjtevæsken, så både afsætningen og optagelsen øges på planten. BioMangan 170 NSP er særdeles god at arbejde med, og der har ikke været nogen blandingsproblemer.

Vi kører med en Hardi Twin sprøjte.   Luften bruges til at styre dråberne og netop derfor, kan det være svært at se et dysestop, men det problem har vi ikke haft, siden vi startede med Bio pH Control, og den rene sprøjte er et kæmpe plus oveni.

I den nystartede sæson – efteråret 2022 – tester vi BioCrop OptiP i vinterraps på et større areal. Det bliver spændende at se forskellene.”

Kristian Erbs-Lund, driftleder, Origo Agro APS, Nordfyn

Origo Agro APS består af 3 ejendomme med sammenlagt 790 ha med planteavl, og en svineproduktion med 3.200 søer samt opdræt af smågrise til 7 og 30 kg. Afgrøderne er koncentreret omkring vinterhvede, vinterraps, vårbyg, hestebønner, rødsvingel og spinatfrø.

 

God forsikring

Jan Skovhøj dyrker 380 ha, sammen med sin nabo på Horneland sydvestfyn. Jorden dyrkes næsten pløjefrit med et sædskifte indeholdende majs, vinterraps, vinterbyg, vinterhvede, maltbyg og sletgræs. Jorden er meget varieret – en god morænejord. Arbejdspladsen er præget af en fantastisk 360° udsigt, hvor land og vand falder i et. Desuden har de tilsammen 6000 slagtesvin og 150 malkekøer.

”Vi er startet op med BioNutia’s produkter her i år. Jeg har specielt hæftet mig ved, at efter at vi er startet med at tilsætte Bio pH Control, har vi ikke haft nogen tilstoppede dysser eller andre tilstopninger i sprøjten – som ingen overhovedet. Jeg er positivt overrasket og tilsætter Bio pH Control til alle sprøjtninger fra en side af.

Jeg oplever, at der generelt er en større sikkerhed i behandlingerne, efter vi er startet med Bio pH Control. Desuden behandler vi både vinter- og vårafgrøder med BioMangan 170 NSP, det er en sikker og billig løsning, som er let at arbejde med.

Vores sædskifter er lige nu præget af problemer med resistens rajgræs, men det er tænkt ind, og burde være væk om 2-3 år."

Jan Skovhøj, Skovsgaard, Horneland, Fyn

Jan Skovgård dyrker 380 ha, sammen med sin nabo. Jorden dyrkes næsten pløjefrit med et sædskifte indeholdende: majs, vinterraps, vinterbyg, vinterhvede, maltbyg og sletgræs. Jorden er meget varieret – en god morænejord. Desuden har de tilsammen 6000 slagtesvin og 150 malkekøer.

 

Optimering af vandets pH giver langt bedre effekt af planteværn

Vi har besøgt planteavlskonsulent Rasmus Nørlem, Søhøjlandets Regnskabskontor på Nørreskov Bakke i Silkeborg. Kontoret dækker området fra Mors til Kongeåen, og af kunderne er ca. 85 % fra landbruget resten fra øvrige erhverv. Rasmus har været på ”Bakken” i 4 år.

”Jeg har efterhånden kendt til BioNutria i en del år og har også en del kunder, som bruger BioNutrias produkter. Derfor kontaktede jeg BioNutria, i forbindelse med et planteavlsmøde for vores kunder, for at få et indlæg omkring ”hvad de gik og lavede”.

På mødet fortalte de om Bio pH Control, hvordan det bruges, og hvad produktet kan. De havde vandprøver med fra tre -forskellige kunder, som blev testet op mod hinanden. Det var virkelig noget af en aha-oplevelse – både for mig men bestemt også for de tilstedeværende kunder.

Deltagerne har efter mødet, været meget interesserede, kommenteret og spurgt ind til, hvordan de selv kunne komme i gang med at optimere effekten af planteværn på deres ejendom.

Efterfølgende har jeg købt en pH-måler, for bedre at kunne rådgive mine kunder i at optimere vandkvaliteten og dermed også brugen af planteværn. Flere af vores kunder er blevet noget overrasket over, hvor ”ringe” deres vand var til brug i marksprøjten uden pH-regulering.

Vores kunder er generelt meget tilfredse med den forbedring tilsætning af Bio pH Control giver deres sprøjtevand. Der opleves bedre -effekt af planteværn, og samtidig kan forbruget af disse reduceres væsentligt.

Jeg underviser kommende sprøjtefører på Jordbrugets UddannelsesCenter Århus. I forbindelse med undervisningen har jeg også fokus på at optimere vandets pH-værdi, i forhold til hvilke planteværn der fyldes i sprøjten. Også her er de resultater, vi kan opnå ved tilsætning af Bio pH Control virkelig interessante – specielt set i forhold til det noget lavere forbrug af planteværn.

Det er en positiv oplevelse at arbejde med Bio pH Control, netop fordi effekten er så målbar. Det er så vigtigt, at have fokus på undersøgelse af vandkvaliteten, når en forholdsvis enkel optimering af denne kan skabe så stor effekt og i sidste ende gavne miljøet.”

Rasmus Nørlem, Søhøjlandets Regnskabskontor, Silkeborg

Søhøjlandets Regnskabskontor på Nørreskov Bakke i Silkeborg, som blev stiftet i 2008 af Keld Th. Sloth. Firmaet har i dag 38 ansatte, heraf 4 planteavlskonsulenter. Kontoret dækker området fra Mors til Kongeåen og af kunderne er ca. 85 % fra landbruget, resten fra øvrige erhverv.,

 

Stor synlig effekt 

Driftsfællesskabet Fyrbjerggaard og Mariesminde I/S driver 365 ha, med hvidkløver, rødsvingen, bakkesvingen, eng-rapgræs, vårbyg, hvede, raps, ærter og rug. Jorden er af meget blandet bonitet, fra det letteste sand til det stiveste ler.

Søren har været meget skeptisk over for tilførsel af mikronærringsstoffer. Men i starten af 2020 valgte han alligevel at købe en palletank med BioCrop OptiXL, for at afprøve gødningen.

Søren har kørt med BioCrop OptiXL i bl.a. hvede og vinterraps. Han har i indeværende sæson brugt 8 l pr. ha i alt med kørsel over 3 gange, og i begge afgrøder haft rekord avl.

”Jeg vil ikke give BioCrop OptiXL hele skylden for de gode udbytter, men gødningen har helt sikkert været medvirkende til dem. Jeg oplevede, at vinterrapsen stod og så noget ”træls” ud, så vi tog BioCrop OptiXL med i sprøjten, og et par dage efter havde den en langt bedre kulør. Der var en kile som intet fik, og der så vi en meget tydelig forskel.

I januar 2021 kørte vi 0,5 l/ha reglone ud i engrapgræs, hvor der i blandingen var tilsat Bio pH Control. Resultatet var rigtig godt. Det fortsætter vi helt sikkert også med – især efter at vi kun må køre 0,75 l ud pr ha.”

Søren Wiese, Driftsfællesskabet Fyrbjerggaard og Mariesminde I/S,  Samsø

Driftsfællesskabet ejes af Søren Wiese samt en kompagnon og drives af Søren Wiese sammen med en medarbejder. Der drives 365 ha, med hvidkløver, rødsvingen, bakkesvingen, engrapgræs, vårbyg, hvede, raps, ærter og rug. Ud over planteavl har de husdyr. Søren har får, som ”afpudser” frøgræs markerne, og kompagnonen har en besætning af Charolais køer.

 

Mikronæring sikrer godt udbytte i højværdiafgrøder

Claus, der har en fortid som driftsleder på en større maskinstation, køber sin første ejendom i 2017, og forpagtede jorden ud. Året efter begynder han selv at drive jorden, og har inden for de sidste år købt flere ejendomme, som passer godt ind rent arronderingsmæssigt. Anders Vestergaard står for den daglige drift, i tæt samarbejde med Claus

Der er 707 ha i markplanen, hvoraf er 50 ha forpagtet. De 707 ha drives i omdrift med højværdiafgrøder: maltbyg, vinterhvede, raps (på kontrakt til vege-tabilsk olie til McDonald´s). Rajgræs til DLF. Brødrug, gule ærter til konsum og læggekartofler til KMC samt græs til slæt og afgræsning. Jorden er overvejende JB 1, og der er vanding på en del af arealerne.

”Vi oplevede i foråret 2020 misvækst på en rugmark. Vores planteavlskonsulent, Svend Erik Pinstrup fra Fjordland, opfordrede os til at kontakte BioNutria. Vi behandlede marken med BioCrop OptiP og BioMangan 170 NSP, og kunne se at marken hurtigt fik en bedre kulør og høstede endvidere et fornuftigt udbytte.

Da jeg købte den første ejendom, ville jeg gerne op på at dyrke ca 500 ha, for at få en rationel drift. Jeg valgte fra starten at integrere brugen af management redskaber, og vi bruger i dag FieldSense og Cropmanager, samt Farm Tracking.

I opstarten valgte jeg at satse på No Till og arbejdede efter principperne i Conservation Agriculture, da jeg er meget fascineret af at drive jorden sammen med biologien og ikke imod. Jeg har dog måtte erkende, at vi er gået for hurtigt frem, da markernes historik og kondition er meget forskellige. Fremover vil vi køre efter Strip Till princippet, hvor vi laver lidt jordbehandling i forbindelse med såning,” fortæller Claus.

Både Claus og Anders er meget enig om, at brugen af disse værktøjer er medvirkende årsag til, at de har kunnet udvide med den hastighed, som er tilfældet og samtidig har kunnet bevare overblikket.

Driftsansvarlig Anders Vestergaard fortsætter: ”Alle produkterne fra BioNutria er meget homogene og nemme at bruge. I dag pH-regulerer vi alt sprøjtevand med Bio pH Control, for at få den optimale udnyttelse af de planteværnsmidler, vi anvender. Vi bruger BioNutrias anbefalinger omkring tilførsel af mikronærringsstoffer som en rettesnor. I høståret er det især vinterhveden og rugen som kvitterede for brugen af mikronærringsstofferne, men vi har dem med i alle afgrøder.”

Claus Bo Mørk, JetSport, Viborg

Virksomheden ejes af Claus Bo Mørk. De 707 ha drives sammen med Anders Vestergaard, driftansvarlig. De 707 ha dyrkes i omdrift med højværdiafgrøder: maltbyg, vinterhvede, raps, rajgræs, brødrug, gule ærter, læggekartofler samt græs til slet og afgræsning. Til at passe naturarealerne holdes en Gallo-way besætning på 40 stk. moderdyr. Claus driver endvidere trykkerivirksom-heden JetSport i Viborg, som laver tekstiltryk og broderi med 110 ansatte.

 

Billig forsikring mod mangel på næringsstoffer – med stor effekt

Kristian Justesen ejer Mellegaard. Til gården hører 420 hektar der drives med hvede, vårbyg, havre, raps, hestebønner og frøgræs

”Tidligere oplevede vi, at der var områder i marken, der ikke rigtig ville med, pletter der var gule og mistri-vedes. Ved konsekvent at tilføre Bio Mangan 170 NSP og BioCrop OptiXL i raps, hvede, frøgræs og vårbyg, har vi opnået ensartede marker.

I hveden er der også synligt større faneblade. Vores frøgræs ser mere sundt ud, det får både bedre farve og er mere ensartet.

Særligt i foråret 2021, hvor der var koldt, og vårbyggen ikke rigtig ville i gang, fik vi ikke den ønskede gavn af gyllen. Her kunne vi hurtigt se forbedringer ved brug af BioCrop OptiXL, fordi vårbyggen blev skudt i gang.

Når vi benytter 1 liter BioMangan 170 NSP pr. hektar, sænker vi ligeledes pH, hvilket vi oplever giver bedre effekt, så midlerne har de bedste betingelser.

Der er ingen problemer omkring håndtering af produkterne. De er nemme at bruge, og har en virkelig god blandbarhed. Vi kan blande med alverdens produkter uden problemer.

Vi blander BioBor 150ECO med svampemidler uden problemer, og bor plejer ellers ikke at kunne blandes med noget, uden at give problemer.

Vi har kørt med BioBor 150ECO to gange i vores hestebønner. Udbyttet i hestebønnerne har været meget svingende i området og ligger under middel, men i år har vi har høstet over 6 tons/ha. Så tildelingen af BioBor 150ECO har været til stor gavn.

I efterårets Roundup sprøjtninger tilsatte vi Bio pH Control. Vi kunne se at sprøjtningerne virkede hurtigt, og der blev ryddet helt op. På kun to dage var der visuel effekt.

Jeg syntes, det er rigtig dejligt, at man kan købe BioNutrias produkter i forskellige mængder – dunke eller container – vi bestiller det, vi forventer at skulle bruge i løbet af sæsonen, og har derfor ikke en masse på lager vinteren over."

Kristian Justesen, Mellegaard, Løkken

På Mellegaard driver Kristian Justesen 420 hektar med hvede, vårbyg, havre, raps, hestebønner og frøgræs

 

Stærke, sunde og højtydende planter

Erik og Jakob driver sammen 1.165 ha bestående af 575 hektar hvede, 320 hektar byg, 115 hektar raps og 155 hektar frø. Det er hovedsageligt sønnen Jakob Hjort, der sprøjter på bedriften.

Erik har brugt BioNutrias produkter -siden 2012 og er meget interesseret i at dygtiggøre sig indenfor ny viden, og praktiserer det for at optimere bedriften.

”Vi kører generelt med BioMangan 170 NSP og BioCrop OptiXL i alle afgrøder. Jeg har bemærket, at særligt BioCrop OptiXL hurtigt viser synlige resultater på planterne efter tildeling i form af en tydelig farveforskel.

Vi er først i år begyndt, at benytte Bio pH Control i alle Roundup sprøjtninger, og kender endnu ikke den fulde effekt, men det tegner godt.

Jeg oplever, at det fremmer effekten betydeligt ved svampe- og vækstreguleringssprøjtningerne, når jeg har BioCrop OptiXL med. Hvis planterne ikke rigtig vil komme i gang, giver tildeling af BioMangan 170 NSP og BioCrop OptiXL dem optimale betingelser – og det virker hver gang.

Vi bruger Bio Bor 150ECO i rapsen, og der oplever jeg, at planterne bliver væsent-lig stærkere, når der tildeles bor i sprøjtningerne.

Jeg er meget tilfreds med BioNutrias produkter. De er lette at håndtere i praksis og det, at de har stor blandbarhed og derfor ikke kræver ekstra sprøjtninger, er en helt klar fordel.”

Erik Hjort og Jakob Hjorth, Thustrup, Skørping

Erik og Jakob driver sammen 1.165 ha bestående af 575 hektar hvede, 320 hektar byg, 115 hektar raps og 155 hektar frø.

 

Overraskende god effekt

Henrik driver 180 ha planteavl med -hovedfokus på græsfrø.

”I foråret 2021 begyndte jeg – efter anbefaling fra en kollega – at anvende Bio pH Control og observerede hurtigt, at den hvide hinde som sad indvendig i sprøjten forsvandt efter de første kørsler.

I Rødsvingel lavede vi et sprøjtevindue i tre etaper. Et helt uden vækstregulering. Et med første vækstregulering (1,25 l CCC + 0,4 modus og Bio pH Control). Resten af marken fik også den anden vækstregulering (0,6 l Quadro + Bio pH Control).

Det er min erfaring, at vi ofte ser en ringe effekt i frøgræsset, men her i 2021 har effekten været optimal, og det skyldes helt sikkert tilsætningen af Bio pH Control. Råvaremængden i vores engrapgræs var på 1.800 kg/ha, og i rødsvinglen høstede vi 2.300 kg/ha, så vi er godt tilfredse.

Vi sår vores Maltbyg på dobbelt rækkeafstand, når der er udlæg i markerne. Det er min erfaring, at når der er sået med dobbelt rækkeafstand, ligger vårbyggen sig nemmere ned, og netop derfor er jeg altid meget opmærksom på vækstreguleringen.

I den første svampesprøjtning, som blev kørt 7. juni, blev der tilsat 0,2 l Quadro og Bio pH Control. I anden svampesprøjtning, undlod vi Cerone grundet de høje temperaturer, der var sidst i juni.

På trods af den manglende Cerone behandling, stod kornet perfekt op til høst, og der var ingen aksnedknækning. Derimod var byggen gået i leje i det sprøjte-vindue, som ikke blev behandlet den 7. juni.

Alt i alt, har vi haft en overraskende god effekt af brugen af Bio pH Control, og vi vil fremover også bruge BioMangan 170 NSP og Bio Ammoniumsulfat.”

Henrik Nordgaard Hansen, Nordgaard, Næstved

Henrik Nordgaard Hansen er tidligere minkavler på den velholdte ejendom ”Nordgaard” og driver i dag 180 ha planteavl med fokus på græsfrø: rødsvingel, engrapgræs, rajgræs og derudover hvede, maltbyg og nogle år sukkerroer.

 

Sikker effekt

Jens-Jørgen driver gårdens 175 ha i omdrift ved strip till-såning. Der er efterhånden et rigtigt godt muldlag på toppen af alle markerne, og han overvejer at gå over til no till-såning med skiveskær.

”På Majbølgård har vi brugt BioNutria-produkter igennem de sidste fire år. Vi startede med den flydende BioMangan 170 NSP, men bruger i dag også Ammoniumsulfat og Bio pH Control. Alle er effektive produkter, som vi bestemt ikke vil undvære.

Vi oplever en større og mere sikker effekt ved sprøjtningerne med Glyphosat, når vi tilsætter Bio pH Control samt Ammoniumsulfat.”

Jens-Jørgen kører med en Danfoil-sprøjte og har før oplevet, at der kan sidde kalk-aflejringer i slangerne, og at sprøjten havde kalkaflejringer på overfladen.

”Efter vi er begyndt at bruge Bio pH Control fast i alle sprøjtninger, er pro-blemer med kalk et overstået kapitel, og sprøjten ser igen ud som ny,” udtaler Jens-Jørgen.

Jens-Jørgen Maarup, Majbølgård, Sydals

På gården drives 175 ha i omdrift med vinterhvede, vinterbyg og vinterraps. Jens-Jørgen og familien købte Majbølgård med overtagelse pr. 1.1.2011. De har sat et kraftigt præg på gården, som nu fremstår som et mønsterlandbrug.

 

Stabile produkter – gode resultater

Borupgaard I/S består af Borupgaard og Christiansdal samt lidt forpagtninger – i alt 800 ha.  Afgrøderne drives i omdrift og består af hvede, frøgræs, raps, havre samt vårbyg.

Peter fortæller: ”I de sidste fem år har vi brugt produkter fra BioNutria. Vi bruger BioMangan 180 NS, Ammoniumsulfat, BioBor 150ECO og Bio pH Control med rigtig gode resultater. Vi oplever også, at produkterne er yderst stabile og ikke udfælder.

Ved brug af Bio pH Control kan vi reducere kalkaflejringer i sprøjten og forbygge, at aktivstofferne bliver bundet heri, derfor slipper vi helt for at skulle rense dyse filtrere på de mest optimale sprøjtetidspunkter.

Vi er samtidig meget glade for, at produkterne fra BioNutria kan blandes med stort set alle de gængse plantebeskyttelsesmidler.

Generelt oplever vi, at vi opnår en større og mere stabil effekt, og samtidig sikres virkningen under mindre optimale forhold.”

Borupgaard I/S ved Peter og Flemming Fuglede Jørgensen, Løkken

En moderne familievirksomhed, som består af Borupgaard og Christiansdal. Afgrøderne består af hvede, frøgræs, raps, havre og vårbyg.  Familien driver også Løkken Fiskepark og Løkken Fodboldgolf, hvor Flemmings kone, An-nette, varetager den daglige drift.

 

Væsentlig bedre kvalitet

Anders og Ejvind Gyldenkerne driver Sia Eglat i Letland. Farmen, der råder over 2.200 ha, drives med hvede, raps, vårbyg, hestebønner og rug.

Vi kom i kontakt med BioNutria i 2015, hvor vi købte BioMangan 170 NSP. Derefter begyndte vi at bruge BioCrop OptiXL i stedet for sprede/klæbemiddel, da vi lige så godt kunne få lidt næringsstoffer med i kørslen. Vi har også gavn af BioKobber 70 på jorde med kobbermangel.

Jeg vil ikke lægge hovedet på blokken og sige, at vi har haft store merudbytter, men vi har helt sikkert fået en væsentlig bedre kvalitet i afgrøderne.”

Anders har lavet forsøg med relativt billige grundgødninger, som suppleres med BioCrop OptiXL.  Han har sammenlignet resultatet med en dyrere løsning med grundgødskning og mikronæring. Udbytterne var de samme, men på gødningsomkostningerne sparede de ca. 200 euro pr. ha, og det er noget, der kan mærkes.

”Vi har måske været lidt gammeldags og ikke tidligere tilsat additiver til vores glyphosat-sprøjtninger. Vi har spildraps i efterafgrøderne, der når at blive halvstore inden foråret. Normalt visner de, men gror videre i den efterfølgende afgrøde (direkte såning). Vi er begyndt at bruge Bio pH Control og oplever nu, at der er fuld effekt af disse sprøjtninger.

Vi har også prøvet at ned-visne yderomgange og beskidte pletter i vinterrapsen. Vi skal normalt passe på, at vi ikke  kommer for sent ud – for så får vi ikke nok effekt af sprøjtningen. Ved brug af Bio pH Control blev spild-rapsen brændt helt af, og høsten gik som en leg. Fremover vil vi eksperimentere med glyfosat i lavere doser.”

Anders og Ejvind Gyldenkerne, Sia Eglat, Letland

Anders og Ejvind startede farmen i Letland i 2003. Anders har gennem de sidste ti år været driftsleder på tre forskellige farme. De driver 2.200 ha (ejet, delvist ejet og forpagtet) med hvede, raps, vårbyg, hestebønner og rug.

 

Flotte grønne planter

På I/S Vestervang drives ca. 300 ha med meget varierende jord-typer fra strandsand til blåler. Her dyrkes engrapgræs, rødsvingel, raps, -ærter, spinat, rug, hvede, vårbyg og lidt slætgræs. -Anders Falk Rasmussen er foregangsmand inden for pløjefri dyrkning og har de sidste år prakti-seret direkte såning i de fleste afgrøder.

”I 2019 kørte vi med 2 l. BioCrop OptiP i 2 af svampesprøjtningerne i vores Informer hvede. Vi kunne se, at hveden holdt sig grønnere i længere tid end andet hvede i om-rådet. I ærterne og spinaten havde vi BioCrop OptiP med i 3 sprøjtninger, også der oplevede vi, at de var grønnere i længere tid. Vi fornemmer, at spinaten også var mindre angrebet af -svampe. Generelt stod alle 3 afgrøder meget flotte. For os er det jo de små ting, der kan rykke på udbytterne, alt det andet har vi optimeret i top.”

Ud over BioCrop OptiP, bruger Anders også Bio pH Control og BioBor 150ECO.

Sprøjten er ren og fri for kalkrester, når vi har Bio pH Control eller BioCrop OptiP med i alle sprøjtninger. Ved nedvisning af rødsvingel stub i år, tilsatte vi Bio pH Control til Round Up Powermax. Det gav en både bedre og hurtigere effekt, end vi nogensinde har oplevet før. Til vækstsæsonen 2020, vil vi give vintersæden BioCrop OptiP i efteråret, for at styrke rodudviklingen.”

Anders Falk Rasmussen, I/S Vestervang, Falster

I/S Vestervang er beliggende på Falster og ejes af Jacob, Henrik og Anders Falk Rasmussen. De driver ca. 300 ha med engrapgræs, rødsvingel, raps, ærter, spinat, rug, hvede, vårbyg og lidt slætgræs

 

Positive resultater

Niels Ebbe Bruun driver et planteavlsbrug på 694 ha med hvede, raps, rug, vårbyg og havre. Han har stort fokus på lav maskininput og så få mandetimer som muligt. Kort og godt et effektivt landbrug. Niels Ebbe har brugt produkter fra BioNutria igennem en årrække. ”BioNutrias produkter er nemme at anvende og blande med øvrige plantebeskyttelsesmidler."

I 2018 havde han en ”slat” bor til overs i sprøjten, som han brugte på en 3 års hvedemark med meget varieret bonitet (normalt det ringeste jord) med et virkelig positivt resultat.

I 2019 er BioNutrias TRIPLEX strategi blevet brugt på alle kornmarker, og der har været lavet et sprøjtevindue i en hvedemark, hvor der var stor visuel forskel. Den ubehandlede parcel skred tidligere igennem. Fanebladet på de behandlede planter var næsten 50 % større. Forskellen kunne også følges på cropsat og fieldsense.

”Det kan ikke passe, at det kun er mangan af mikronæringsstofferne, som planterne ind imellem mangler. Bladanalyser kunne også være en mulighed, men der er ikke rationelt, koster en del penge og der er stor sandsynlighed for, at man kommer bagefter. Hvert år har sine mangler, mangan det ene år, bor det næste. Ved at køre med TRIPLEX systemet i strækningsfasen, betaler man en lille forsikringspræmie, men der er stor sandsynlighed for, at man kommer ”up front” og så har man jo også lov til at være heldig.”

Niels Ebbe Bruun, Sole Landbrug, Hedensted

Gården drives som et planteavlsbrug på  694 ha, med hvede, raps, rug, vårbyg og havre.

 

Stærke planter med markant højere udbytte

Martin Dunker er driftsleder på Toftegaard, hvor jordtyperne på de 900 hektar planteavl fordeler sig med 1/3 stiv lerjord samt 2/3 sandjord. -Jorden drives pløjefrit på femte år. Sædskiftet består af korn og raps samt majs.  Martin Dunker blev opmærksom på BioNutrias produkter gennem indkøbsforeningen AgroPartnere for 3 år siden.

”Vi var på jagt efter et alternativ til pulvermangan og fik øje på BioNutrias forskellige manganformuleringer. Vi afprøvede BioMangan overfor pulvermangan og oplevede en langt hurtigere og mere effektiv virkning. Siden har vi udelukkende brugt BioMangan, og vi er især glade for formuleringen med fosfor.

I 2018 afprøvede vi BioCrop OptiXL i korn og BioBor 150 i raps og majs, og i 2019 har vi kørt med TRIPLEX systemet i korn og raps samt BioBor 150 og BioMangan i majs. Med TRIPLEX løsningen oplever vi meget større fanebalde og grønnere planter, der holder sig grønne i længere tid. De større faneblade blev også bemærket af vores planteavlskonsulent Charlotte Frederiksen, LMO. Hun gættede, alene ved at se marken, at vi kørte med TRIPLEX systemet. En anden fordel ved TRIPLEX systemet er, at vi ser større kerner. I 2019 har vi oplevet en tusindkornsvægt i vinterbyg, der ligger markant over det niveau, vi hører fra både naboer og foderstof.

Et af de helt store plusser ved BioNutrias produkter er det indbyggede spredeklæbemiddel. Vi har stort set ikke købt spredeklæbemiddel de sidste to år, og effekten af pesticiderne er upåklagelig ved blanding med BioNutrias produkter. BioNutria produkterne er nemme at anvende og fuldt blandbare med øvrig landbrugskemi. Vi ser aldrig rester i dyser og filtre, som vi gjorde med pulverprodukter.

BioNutria er en fleksibel butik, der yder god sparring og er rigtig nemme at komme i kontakt med. Det er bare i orden!”

Martin Dunker, driftleder gennem 10 år ved Poul Christensen, Toftegaard, mellem Brønderslev  og Hjørring

Bedriften består af 1.750 søer med salg af smågrise, samt 900 hektar planteavl. Sædskiftet består af korn, raps samt majs, der afsættes til biogas og kvægfoder.

 

God effekt i alle blandinger

Jens Gudike Fly Christensen driver slægtsgården Enghave i Salling. Han overtog gården i 2008, producerer 21.000 slagtesvin fordelt på 4 ejendomme og dyrker 260 ha med korn og raps. Ud over Jens og hans far er der to elever ansat. Alt markarbejde undtaget gyllekørsel udføres af dem selv.

”Jeg kom i kontakt med BioNutria via vores markerfagruppe for 4 år siden. Jeg blev meget interesseret i den færdigformulerede BioMangan 180 NS med spredeklæbemiddel, og besluttede mig for at prøve. Siden har jeg holdt mig til BioMangan 180 NS og bruger desuden BioBor 150 i raps.

Vi har en god  dyrkningssikker jord, der hvert år får 40 ton biogas-gylle pr. ha, så mikronæringsstoffer har vi aldrig haft det store fokus på, men jeg er meget glad for BioBor 150 samt BioMangan 180 NS og sætter stor pris på formuleringen med spredeklæbemiddel, der sparer tid og penge på indkøb og bøvl med flere forskellige produkter.  Produkterne har en fin effekt og fungerer i alle blandinger. Jeg har en god kontakt med BioNutria og oplever god service.”

Jens Gudike Fly Christensen, Enghave, Salling

Jens Gudike Fly Christensen driver slægtsgården Enghave i Salling med produktion af 21.000 slagtesvin fordelt på 4 ejendomme. Han dyrker 260 hektar med raps og korn.

 

Kæmpe forskel med BiuoNutria produkter

På I/S Vestergaard driver Michael, Valther og Steen Vestergaard 550 ha efter ”KIS-metoden” – Keep it simple. Afgrøderne består af 300 ha rug, 200 ha maltbyg og 50 ha slætgræs til salg. Der dyrkes på lette jorde, hvor hovedparten kan vandes. De deltog i et Bionutria arrangement sammen med deres planteavlskonsulent og var efterfølgende enige om, at det kunne være spændende at prøve BioNutrias produkter. Gennem de sidste 2 sæsoner har man med stor tilfredshed brugt BioMangan 170 NSP og BioCrop OptiXL fra BioNutria på I/S Vestergaard.

I 2019 kørte Michael i rugen med 2 l. Mangan 170 NSP og 2 l. BioCrop OptiXL alene den 28/3.  I hele sæsonen er sprøjtevinduet efterfølgende behandlet identisk med resten af marken.

”Vores erfaring er, at man skal køre så snart, man kan færdes på marken i foråret. Vi har haft enten BioMangan 170 NSP eller BioCrop OptiXL med i alle de resterende sprøjtninger mod ukrudt, svampe eller vækstregulering. Jeg vil hellere have mikronæring med hver gang, jeg kører, end at købe spredeklæbemiddel, som jo er indeholdt i stort set alle BioNutrias produkter – det koster jo næsten det samme.

Vores oplevelse er, at rugen har kæmpestore faneblade, når den har fået BioMangan 170 NSP og BioCrop OptiXL i det tidlige forår. Det samme gælder i byggen, hvor vi havde taget BioMangan 170 NSP med i første ukrudtssprøjtning og BioCrop OptiXL med i alle svampe- og vækstreguleringssprøjtninger.”

På I/S Vestergaard er de godt tilfredse med udbyttet i 2019:  Rug: 71,50 hkg pr. ha – Maltbyg: 68,00 hkg pr. ha.

Michael Vestergaard, I/S Vestergaard, Karstoft

Michael, Valther og Steen deler ejerskabet af bedriften I/S Vestergaard. De driver 550 ha, hvoraf de 400 ha er ejet. Afgrøderne er 300 ha rug, 200 ha maltbyg samt 50 ha slætgræs.

 

Effektive sprøjtninger med Bio pH Control

Det store brug Harjanurme Mois OU omfatter 1.050 malke-køer og 1.800 ha fordelt på: silomajs, ærter til helsæd, raps, vårbyg, vinterhvede og græs til slæt. Der presses 4.000-6.000 bigballer halm årligt.

Jeppe Grabow Olesen udtaler: ”Vi har ekstremt hårdt vand, det driller i sprøjten og i staldene med kalkaflejringer.  Efter vi startede med Bio pH Control, har vi ca halveret forbruget af herbicider i forhold til nabofarmerne i området. Når de spørger, hvordan vi holder markerne så rene, og vi fortæller doserne af herbicider, så tror de ikke på os.

Vi har i 2019 haft følgende udbytter: hvede 8 t, vårbyg 7,2 t, raps 3,7 t + 45% olie og majs ca 10.000 fe. Vi er rigtig glade for produkterne fra BioNutria og de er også bestilt til sæson 2020.”

Dennis Rasmussen fortsætter: ”Før vi startede med Bio pH Control var der mange problemer med udkørsel af både mangan og bor.  Vores problemer med tilstoppede dyser og filtre er fuldstændigt ophørt, og det giver en knap så stresset sprøjtefører, der skal over mange ha i en kort vækstsæson.2

Jeppe Garbow Olesen, driftleder mark og Dennis Rasmussen, sprøjteansvarlig, Harjanurme Mois OU i Estland

Harjanurme Mois OU er danskejet. Bruget består af 1.050 malkekøer og 1.800 ha jordbrug. Der er 7 faste medarbejdere samt yderligere 6 medarbejdere i sæsonen.

 

Bio pH Control klarer hårdt vand og kalk

Morten Mark har brugt BioNutria produkter gennem de seneste 3 år. Han startede med Bio pH Control, da det prismæssigt var meget konkurrencedygtigt i forhold til andre pH-sænkende produkter på markedet.

”På Agerup har vi en pH i vandet på ca. 7 og problemer med meget kalk i vandet. Vi vil gerne nedsætte vandets pH til under 5 i alle sprøjtninger – på nær sprøjtninger med minimidler. Den opgave klarer Bio pH Control til UG. Samtidig binder Bio pH Control de kalkpartikler, der ikke er blevet filtreret fra i sugefiltret, fast til vandet, så kalken ikke udfældes i sprøjtens filtre og dyser.

For at blive klogere på vandets indflydelse på virkningsgraden af de forskellige sprøjtemidler, og for at kunne optimere på sprøjtevandets pH værdi set i forhold til de forskellige sprøjtemidler, har vi købt en pH-tester. Derved håber vi på at kunne opnå optimal effekt med så lille en dosis som muligt.”

Morten oplever, at alle BioNutrias produkter er fuldt blandbare med de gængse sprøjtemidler samt nemme at udbringe. Han anvender ud over pH Control også BioMangan 170 NSP, BioCrop OptiXL, BioBor 150 og Ammonium-sulfat.

Morten Mark, driftsleder gennem 28 år på Agerup Avlsgård, Sakskøbing

420 hektar med roer, hvede, maltbyg, rødsvingel, engrapgræs og hvidkløver.

 

Værdifuldt resultat

Midt i Himmerland driver Poul Martin Mortensen 125 hektar planteavl med spinat, græsfrø, raps, maltbyg og brødhvede. Han har brugt BioNutrias produkter de sidste 4-5 vækstsæsoner og fattede straks  interesse for BioNutria TRIPLEX, da han læste om det.

”Jeg har altid været glad for at bruge BioNutrias mikronæringsstoffer. De er nemme at anvende og kan blandes i enhver sprøjtning. Da jeg har konceptavl af maltbyg og brødhvede, er det ikke muligt for mig at vækstregulere, så jeg fandt det naturligt at prøve BioNutria TRIPLEX af. Jeg har brugt det i 14 ha maltbyg og som demo i en brødhvedemark.

Marken med maltbyg gav 8 hkg. mere pr. ha end mine øvrige maltbygmarker, og jeg fik tillige en meget bedre sortering på det høstede korn. Sorteringen i den behand-lede mark lå på 98, mens den lå på 92 i de øvrige marker.  I hveden målte jeg ikke udbytte, men ved høst kunne jeg se en vækstregulering på 5-7 cm i de behandlede parceller.  Jeg finder resultaterne med BioNutria TRIPLEX interessante og værdifulde, og jeg vil helt sikkert anvende Bio-Nutria igen næste år.”

Poul Martin Mortensen,  Søhøjgaard, Suldrup, Himmerland

125 hektar planteavl med spinat, græsfrø, raps, maltbyg og brødhvede.

 

Visuel effekt og godt udbytte

Gennem sit arbejde som greenkeeper i Viborg Golfklub har Niels Christian Christensen med stor tilfredshed kendt og brugt BioNutrias produkter i 19 år.

De sidste 5-6 år har han også brug BioNutrias produkter i sit fritidslandbrug og i 2018 prøvede han for første gang BioNutria TRIPLEX af på sine 14 ha med vårbyg og rug. Sammen med sin søn, Michael, kører han for en maskinstation, hvor de årligt høster ca. 800 hektar. Niels Christian har derfor mulighed for at sammenligne sine egne marker med mange andre i området.

”Vi har gennem hele sæsonen haft en klar visuel effekt med en mere grøn og mere jævn afgrøde. Trods tørken høstede vi samme udbytter, som vi gjorde hos kunder med langt bedre jorde end vores egen, så vi skal helt sikkert køre med TRIPLEX igen næste år.  Vi finder BioNutrias produkter nemme at anvende og har uden problemer blandet dem med mange forskellige pesticider gennem årene.”

Niels Christian Christensen,  greenkeeper og fritidslandmand, Viborg

Driver fritidslandbrug på 14 hektar og  høster årligt ca. 800 hektar for en maskinstation.

 

Fint plus på udbyttet

På Trinderup Gods ved Hobro drives 900 hektar planteavl med frøgræs, raps, byg, hvede og majs. Peer Skov har brugt BioNutrias produkter i alle afgrøder i flere sæsoner.  Via sin rådgiver blev han opmærksom på mulighederne i at tilføre BioBor ved den i forvejen planlagte sprøjtning med BioCrop OptiXL og BioMangan i strækningsfasen.

Der blev tilsat BioBor i nogle sprøjtespor i  en hvedemark, og ved høst viste udbyttemåleren op til 2,5 ton/ha i merudbytte.     

Peer Skov, driftleder på Trinderup Gods, Hobro

900 hektar planteavl med frøgræs,raps, byg, hvede og majs.

 

Større og ekstra grønne faneblade

Morten Tolstrup Christensen driver Lindegaarden som deltids landbrug på 92 ha med hvede, raps, maltbyg og strandsvingel.

”Jeg har kørt fast med BioNutrias produkter siden 2014, og bruger BioBor 150, BioMangan 180 NS og BioCrop OptiXL. Det er nemt at bruge, let at bestille på webshoppen og vigtigst – det virker.  Det er samtidig nemt at håndtere 10 liters dunkene – alle kan løfte dem.

Jeg oplever ingen problemer ved sammenblanding med planteværn i sprøjten – heller ikke svidninger. Tværtimod kan jeg konstatere, at planterne får større faneblad samt mere grønne og sprøde blade.  BioNutrias produkter booster mine afgrøder og giver bedre effekt af svampemidlerne. I efteråret bruger jeg også BioMangan 180 NS og BioCrop OptiXL.”

Morten Tolstrup Christensen, Lindegaarden, Næstved

92 hektar planteavl med hvede, raps, maltbyg og strandsvingel.

 

Grønne, sundere og kraftigere afgrøder

Henrik Jakobsen har brugt BioCrop OptiXL i samtlige sprøjtninger her i foråret.  Henrik oplever at samtlige afgrøder ser grønnere og sundere ud, og har i 2018 fået mange kommentarer fra lokale kollegaer, om at hans marker ser meget frodige ud tørken taget i betragtning, hvilket han også selv har bemærket.

”Jeg havde en hvedemark, der var hårdt medtaget efter vinteren og stod meget uensartet. Efter 3 sprøjtninger med BioCrop OptiXL, BioMangan samt 1 l BioBor i den ene af sprøjtningerne, var den reaetableret. Ved høst var hveden jævn og ensartet. I år er der slet ingen problemer med at finde mit korn blandt de andres, i den grovvareafdeling jeg har leveret kornet til. Her finder de mine kornprøver uden at kigge på navnesedler – ene og alene på grund af størrelse og farve på kernerne.

Al vårbyg blev leveret med en rumvægt over 72 kg/hl, og vores rug – på jb1 uvandet – har trods tørken i 2018 givet et fornuftigt udbytte."

Henrik Jakobsen, Lundager, Videbæk

158 hektar planteavl på jb 1-4 med rug, raps, hvede og vårbyg samt en mindre -besætning med slagte-svin. BioNutrias produkter er nemme at køre med, og kan fint sammenblandes med de planteværn jeg anvender, så næste år fortsætter jeg med BioNutrias produkter.”

 

Næringsstoffer er hjørnestenen i vores rådgivning

”Vores motto er – fokus på dig og din bundlinje – og det mener vi ikke, man kan, hvis ikke man bl.a. tager minimumsloven alvorligt og kommer rundt om alle essentielle næringsstoffer i rådgivningen.

Vi har altid interesseret os meget for næringsstoffer. Det er ikke kun kvælstof, der redder verden. Det er blevet meget tydeligt nu, hvor N-kvoterne er hævet. Fokus bør også bredes ud på de øvrige næringsstoffer.

Det gælder om at blive klogere på hvor og hvornår, de enkelte næringsstoffer giver merudbytte. Eksempelvis er hestebønner ved at vinde indpas i sædskifterne. Vi ved nogenlunde, hvad de kræver i teorien, men vi skal blive klogere i praksis. Vi er ikke i tvivl om, at der meget at hente i både udbytte og kvalitet, når det gælder mikronæring til hestebønner. Vi skal bare blive klogere på hvordan.

I kornafgrøderne ser vi en tydelig mangel på kobber og magnesium flere steder. Vi har selvfølgelig mangan med i planlægningen hos alle kunder, men der er helt sikkert sammenhænge, der skal undersøges nærmere. Denne sommer har vi eksempelvis kunnet se en sammenhæng mellem borindhold og tendens til lejesæd i hvede. Hvis det står til troende, bør vi måske bruge bor aktivt i forebyggelse af lejesæd og dermed have et billigt supplement til vækstregulering.”

Planteavlsrådgivnigen ApS har haft BioNutrias produkter i fokus siden firmaets start.

”Vi ser BioNutria som en seriøs udbyder af mikronæringsstoffer og additiver. BioNutrias formuleringer er desuden helt i overensstemmelse med vore anbefalinger. Både i praksis og i forskning er de sulfatbaserede mangantyper at foretrække, og så bliver BioNutria det naturlige valg, hvis man ønsker en flydende vare. Skal det være flydende og blandbart med det meste, skal du vælge BioNutria.

Vi har set BioNutrias produkter brugt i praksis flere steder, og ofte er der en direkte visuel effekt, som f.eks. bedre overvintring, bredere og længere faneblade på hvede, flere aks, mere intens blågrøn farve m.v. Vi synes, det er spændende, at man kan designe sin egen mikronæringsblanding. Det falder samtidig godt i tråd med vores ambition om individuelle løsninger til den enkelte kunde.

Vi har glade og tilfredse kunder, der høster gode udbytter. Næringsstoffer vil altid være en hjørnesten i vores rådgivning. Kemi kan ikke udrette mirakler, men korrekt brug af næringsstoffer kan hæve udbyttet betragteligt – og så er det bare billigere og mere effektivt til at hæve udbyttet i tilfælde af mangel. I den sammenhæng er BioNutria en naturlig sparringspartner både nu og i fremtiden.”

Charlotte Frederiksen og Ann Louise Worsøe Jørgensen, Planteavlsrådgivningen ApS, Vendsyssel

Planteavlsrådgivningen ApS består af de to private planteavlsrådgivere Charlotte Frederiksen og Ann Louise Worsøe Jørgensen. Planteavlsrådgivningen ApS har til huse i Vendsyssel og rådgiver planteavlere fra Randers til Skagen.

 

Mikronæringsstoffer er altafgørende

”Planteavl handler om at gøre tingene til tiden. Ordentlig etablering, god forsyning af næringsstoffer og pasning med kemi. Det er faglig rådgivning, der flytter noget, og der pengene tjenes. I Danmark bruger vi ikke vores plante- og jordbundsanalyser aktivt nok. Vi skal fokusere på balancen mellem næringsstoffer og tilgængelighed i forhold til jordtype.

Vi bør tage forsikringstankegangen til os, når det gælder tilførsel af mikronæringsstoffer. I fremtiden vil vi få mangel på kobber og magnesium – ikke kun mangan – planteanalyser viser det faktisk allerede.

Det banebrydende ved BioNutria produkter er muligheden for at tilsætte næring, når man alligevel kører ud. Forsyningen kan altså optimeres, uden at det koster ekstra kørsel. Yderligere kan BioNutria producere individuelt sammensatte næringsstoffer ud fra tjek af plante- og jordbundsanalyser.

Jeg oplever en god effekt af BioNutrias produkter og synes, at planterne holder kuløren bedre, når de får BioCrop OptiXL. Desuden tilbyder BioNutria et nemt koncept og en direkte forretningsform med åbne priser, hvilket tiltaler rigtig mange.”

Jørgen Evald Jensen bosat i Poulstrup ved Vrå

Jørgen Evald Jensen har 30 års rådgivererfaring fra landboforeningerne, og er siden 1. januar 2015 selvstændig planteavlsrådgiver. Han rådgiver på 20.000 ha i Danmark og 15.000 ha i Rumænien.

 

BioNutrias mikronæring øger kvalitet og udbytte

I foråret 2017 havde Højbakgaard Maskinstation en rugmark med et tydeligt skel, der ikke umiddelbart kunne forklares. I samarbejde med Planteavlsrådgivningen ApS blev der udtaget planteanalyser og derefter tildelt en blanding af 1 L BioMangan 180 NS, 3 L BioCrop OptiXL og 1 L BioBor 150 pr. ha. Efter en uge blev der igen taget planteanalyser, og der var nu forøget indhold af næringsstoffer og tydelig visuel fremgang i den dårlige del af marken. Denne oplevelse fik Planteavlsrådgivningen ApS til at afprøve samme blanding i en hvedemark hos Højbakgaard Maskinstation. Det gav en kraftig visuel virkning med det samme, og ved høst var der over 10 Hkg. kerne/ha i merudbytte.

”Den anvendte dosering gav en umiddelbar og meget kraftig visuel effekt. Over tid øgedes længden på fanebladet med 50 % samtidigt med, at det blev 3-4 mm bredere,” udtaler Mads Gunder.

Der blev også udtaget planteanalyser i hveden. Resultaterne viser, at antallet af næringsstoffer med kritisk mangel faldt fra 6 til 4, og antallet af næringsstoffer med OK forsyning steg fra 1 til 5.

”Vi er ikke i tvivl om, at BioNutrias produkter har forøget næringsstofindholdet i planterne og givet en langt sundere og grønnere afgrøde. Fra næste vækstsæson vil vi tage produkterne med ind i vores sprøjteplan som standard,” udtaler Mads Gunder.

Lars og Mads Gunder, Højbakgaard Maskinstation, Aabybro

Højbakgaard Maskinstation er en 19 år gammel familievirksomhed. Sammen driver Lars og Mads 150 ha og udfører desuden en række maskinstationsopgaver for egnes landmænd. I spidsbelastningsperioder er der 4-5 ansatte på maskinstationen.

 

Mikronæringsstoffer er afgørende for succes i Baltikum

”Vi har 1-2 L BioMangan med i alle sprøjtninger og bruger 8-10 L BioCrop OptiCu pr. ha totalt. Rapsen får desuden ca. 4-5 L BioBor 150 pr. ha. Vi tildeler af flere omgange, og vi dækker ind, indtil jorden er i kultur, og reaktionstallene er i orden.

Vi har øget vore hvedeudbytter fra 3-4 ton/ha til ca. 9 ton/ha over de sidste 3-4 år, og det skyldes ikke mindst vores konsekvente brug af mikronæringsstoffer fra BioNutria. Vi oplever, at afgrøderne står grønnere i længere tid og har en mørkere farve en naboernes. Desuden har vi bedre kernekvalitet og en bedre kontrol med svampesygdomme. Additiverne i BioNutrias produkter betyder også, at vi har en bedre effekt af pesticider – ikke mindst af ukrudtsmidlerne.

Vi oplever desuden BioNutrias produkter som meget nemme at håndtere og anvende. Vi kan blande med stort set alt, og da vi har en konsekvent strategi omkring sprøjtens renholdelse, oplever vi aldrig problemer med filtre eller lignende. Vores vand er utroligt hårdt og har en pH på 8,6-9,0. Det kræver en bevidst brug af additiver, og her er BioNutria også en uvurderlig hjælp.

Over de sidste 3 år har vi fået mere tro på fremtiden, og sidste år havde vi overskud i alle selskaber under Baltic Farms. Vores anvendelse af BioNutria har haft afgørende betydning sammen med andre tiltag for at få en rentabel planteavlsproduktion. BioNutria er med til at sikre ens og høje udbytter i planteavlsproduktion, specielt når jorden ikke er i kultur.”

”Når vi sammenligner planteanalyser med vore naboer, kan vi se, at de marker, der ikke får mikronæringsstoffer har store mangler på flere parametre. Jorden herovre er død, tung og umedgørlig, og det tager tid at få den i kultur. En bevidst strategi med mikronæringsstoffer og bevarelse af organisk stof er afgørende for at få succes med planteavlen i Baltikum.”

Brian Brødsgaard, daglig leder, Baltic Farms (SIA L.A.P.), Letland

Baltic Farms ligger i det vestlige Letland og består af en årlig produktion på 20.000 slagtesvin, samt 1.200 ha tung lerjord, der drives med raps, hvede, vårbyg, hestebønner og boghvede. I 2014 tiltrådte Brian Brødsgaard som daglig leder. Under hans ledelse har der konsekvent været brugt BioNutria produkter i alle afgrøder.

 

Fornuftige priser og højt serviceniveau

”Vi har kørt 3 sæsoner BioNutrias produkter. Vi er godt tilfreds med effekten af BioMangan i alle afgrøder. Vi bruger den som additiv i minimidler, og det fungerer rigtig fint. Ammoniumsulfat fra BioNutria giver os sikkerhed for maksimal effekt af sprøjtninger med glyphosat. ”

Carsten og Kaare Thomsen, Vejstrupgaard I/S, Sjølund, Kolding

Carsten og Kaare Thomsen – 3. generation på gården – har i 10 år drevet 180 ha planteavl med hvede, raps og byg. 450 søer,14.000 stk. 30 kilos grise samt 3.000 slagtesvin. 

 

Verdens bedste malt

”Danske landmænd er kendt og respekteret for at lave noget af den bedste malt i verden, og en stor del af de whiskyer, vi forhandler, er lavet på dansk malt.

God malt starter ved valg af sort, men derudover er det vigtigt at holde afgrøderne sunde og optimalt forsynede med næringsstoffer. Man kan ikke lave kvalitetsmalt på discountstrategier, så alle mikronæringsstoffer bør indgå i planen hos enhver seriøs maltavler. Så er det godt at vide, at de kan fås billigt og i en høj kvalitet hos BioNutria.”

Henrik B Olsen, Whisky.dk, Sjølund, Kolding

I den lille landsby Sjølund syd for Kolding ligger firmaet Whisky.dk. Sammen med Karsten og Kaare Thomsen fra Vejstrupgaard I/S besøgte vi en af indehaverne, Henrik B. Olsen til en lille snak om kvalitetskorn og maltproduktion.

 

BioNutrias katalog fik mig i gang

Da BioNutrias katalog i 2015 dumpede ind af brevsprækken, fik Bertel øjnene op for mikronæringsstoffer, og efter drøftelse med sin planteavlskonsulent skulle det afprøves.

”Jeg kan jo se, hvor uens jorden er på en mark, og derfor er tilgængeligheden af næringsstoffer også forskellig. Det tiltalte mig meget, at man med BioNutrias produkter kan tildele mikronæringsstoffer som bladgødskning sammen med andre plantebeskyttelsesmidler og dermed give en ”vitaminpille” flere gange i løbet af vækstssæsonen.

Jeg oplever, at marker med blandet bonitet i gennemsnit yder bedre med BioNutrias produkter.”

Bertel bruger BioCrop OptiXL i alle afgrøder med ca. 2 l pr. gang. Hvede og raps får ca. 6 l pr. sæson og vårbyg 4 l. Desuden får alle afgrøder 2-3 BioMangan 180 NS og rapsen ca. 2 l BioBor 150. Spredeklæbemiddeleffekten og forsuringen lægger Bertel stor vægt på.

”Jeg tror, mange af mine landmandskollegaer undervurderer betydningen af spredeklæbemidler, og den negative effekt hårdt vand kan have på virkningen af vores plantebeskyttelsesmidler. I BioNutrias produkter får jeg både spredeklæbemiddel og en pH-sænkende effekt i sprøjtevæsken. Jeg sparer derfor en masse penge på at købe ekstra tilsætningsstoffer og får derved næsten mikronæringsstofferne gratis.”

Bertel Stenkjær, Langkærgaard, Dalmose

Bertel Stenkjær kom i 1989 til Langkærgaard, som ligger ved Dalmose på Sjælland. De 240 ha inkl. forpagtninger drives som traditionel planteavl med hvede, byg og raps. De sidste 9 år med pløjefri dyrkning. Efter 40 år som selvstændig har Bertel fra 2018 bortforpagtet jorden for at nyde pensionistlivet – han giver hermed de bedste anbefalinger videre til næste generation af landmænd.

 

Sikkerhed for ensartet kvalitet

”Vi driver et alsidigt sædskifte med korn, raps og frøgræs, og der anvendes reduceret jordbehandling i vid udstrækning. Vi opfodrer kornet i egen besætning, og derfor er sundt korn og høje udbytter to af hovedmålene i vores markdrift.

Gennem tiden har vi taget mange planteanalyser og ud fra disse lagt en strategi for tildeling af mikronæringsstoffer.

Vi har en del lavbundsjord og let sandjord med lave kobbertal, hvor vi anvender BioMangan 170 NSCu og BioCrop OptiCu. På de øvrige arealer bruger vi BioMangan 180 NS og BioCrop OptiXL, samt BioBor til raps. Vi går meget op i kornets kvalitet, da det fodres op i egen besætning, og med den valgte strategi får vi en fin ensartet afgrøde og har sikkerhed for, at forsyningen med mikronæringsstoffer er i orden.

Vi er ikke i tvivl om, at BioNutrias produkter hjælper os frem mod sundt korn og høje udbytter.”

Jeppe Jensen, MB Landbrug, Nibe

Mikkel Buus Jensen ejer og driver 600 ha i egen markplan, og der er pasningsaftale på yderligere 450 ha. Desuden drives en svineproduktion på 500 årssøer og 15.000 slagtesvin. 170 af de 450 ha i pasningsaftalen ejes af Jeppe Jensen, der står for markdriften i MB Landbrug.

 

Rigtig god forsikring

På nu 4. sæson har driftsleder Alf Rasmussen brugt BioNutrias produkter. Det var især prisen, som i første omgang fik Alf til at skifte fra et konkurrende producent og over til BioNutrias. Det skifte har han været rigtig godt tilfreds med.

”Jeg tror på, at det virker, det er billigt, og vi oplever ingen problemer med at blande med andre produkter. Det er derfor en rigtig god forsikring at have med. Nogle af de 260 ha er inddæmmet havbund, og her oplever vi også en mere ensartet afgrøde, når vi bruger BioNutrias BioMangan og BioCrop OptiXL.”

Det tilstræbes, at alle afgrøder får 7,5 l/ha BioCrop OptiXL i løbet af sæsonen fordelt af 3 gange. Desuden får afgrøderne 1-2 l BioMangan 170 NSP og roerne får ekstra Bor i form af 1-2 l BioBor pr. ha.

Alf Rasmussen, driftsleder Helgenæs ApS, Nakskov

På spidsen af Lolland, tæt ved Nakskov, driver Helgenæs Aps 260 ha traditionelt lollandsk sædskifte med roer, græsfrø, hvede og byg.

 

Bedre sortering og forbedret kvalitet

”Vi anser vores maltbyg for at være en højværdiafgrøde, som der skal kæles for. Derfor har vi brugt mikronæring i mange år.  Indtil 2015 brugte vi et konkurrerende produkt, men vi havde problemer med stoppede dyser og ønskede en nemmere håndtering.

Vi kører med 25 cm dyseafstand, luftassistance og meget fin forstøvning. Derfor er vi følsomme for urenheder og skal have et højkvalitets produkt. Det får vi med BioCrop OptiXL og BioMangan 180 NS. Vi tilfører 2-3 l/ha BioCrop OptiXL i hver sprøjtning og 2 l/ha BioMangan 180 NS i den første sprøjtning. Vi oplever en umiddelbar opkvikkende effekt på planterne – især ved sen såning. Vi har ikke lavet egentlige udbytteopgørelser, men vi kan se, at siden vi skiftede til BioCrop OptiXL, har vi fået en bedre sortering i maltbyggen og en generel kvalitetesforbedring.

I majsen har vi ikke kørt mikronæring i stor skala. I 2016 har vi taget nogle træk med BioMangan 180 NS og det ser fornuftigt ud. Samtidig er der jo overbevisende forsøgsresultateri majs, når det gælder BioMangan og BioBor, så i 2017 vi vil helt klart øge forbruget i majs.”

Jan Møllegaard, I/S Isbjerg Møllegaard, Varde

I/S Isbjerg Møllegaard ligger ved Varde og ejes og drives af Jan Møllegaard og hans forældre. Der er 430 ha i markplanen heraf 263 med majs, 110 med maltbyg og græs i resten. Besætningen er på 600 jerseykøer.

 

Sunde planter og stort merudbytte med BioCrop OptiXL

”Jeg har tidligere været skeptisk over for brug af mikronæringsstoffer, men havde en dårlig vinterbyg, der skulle hjælpes pga. havrerødsot og dårligt såbed. Via SparBonde så jeg en reklame for BioNutria, kontaktede produktkonsulenten for vejledning og købte produkter.

Jeg kørte BioCrop OptiXL 4 l./ha. ud på en gang sidst i april. Det er nemt at bruge, og der var synlig effekt efter en uge. Jeg behandlede alt vinterbyg, hvilket har resulteret i sunde planter samt et merudbytte på 400-500 kg/ha. på både gode og dårlige marker. De behandlede marker gav et gennemsnitligt udbytte på 8,5 ton/ha.

BioCrop OptiXL og BioMangan 180 NS skal ind i alle sprøjtninger fremover, og jeg vil varmt anbefale BioNutria til både kollegaer, erfagruppe m.v.”

Jesper Hedegaard, Gårdejer, Lille Hedegaard øst for Holstebro

Siden 2001 har Jesper Hedegaard drevet 95 ha. med korn, græsfrø samt ærter og producerer 400 slagtekalve. Han har planer om at udvide til 250 ha. og 1300 kalve. Har først i 2015 brugt BioNutria produkter.

 

Mikronæringsstoffer – som forsikring

”Som en forsikring mod mangel på mikronæringsstoffer, anvender vi 1 l. BioCrop OptiXL og 1 l. BioMangan 180 NS i alle afgrøder ca. 3 gange i løbet af vækstsæsonen.

Produkterne er nemme at anvende. De kan blandes med stort set alle øvrige plantebeskyttelsesmidler, så tildeling af mikronæringsstoffer giver derfor ingen ekstra kørsel. Dette sparer en arbejdsgang og hjælper også til, at vi får tildelt både plantebeskyttelse og mikronæringsstoffer rettidigt , hvilket er meget vigtigt.”

Per Skov, Trinderup Gods, Hobro

På Trinderup Gods dyrker Per Skov 850 ha. med hvede, vårbyg (malt), vinterbyg, vinterraps og græsfrø. BioNutria produkter anvendes på 3. år.

 

Test gav øget udbytte

”Jeg har 2 nabo-rugmarker, der plejer at yde ens – 9 tons pr. ha. I 2015 er de behandlet lidt forskelligt. I efteråret er begge marker tilført 3 x 2 l. BioMangan 170 NSCu , og i det tidlige forår har begge marker fået ca. 20 kg N i form af svovlsur Ammoniak.

Mark 1 er i foråret tildelt gylle svarende til 50 kg N og 65 kg N i form af N-27. Gyllen tilfører 80 g kobber og behovet for øvrige mikronæringsstoffer er hermed dækket ind. Desuden er der tildelt 3 x 2 l. BioMangan 180 NS.

Mark 2 er i foråret tildelt 80 kg N i form af NPK-gødning og 35 kg N i form af N-27, 3 x 2 l. BioMangan NSCu og 2 x 1,5 l. BioCrop OptiCu. Begge marker blev således tildelt 135 kg N pr. ha.

Allerede efter gødningstildelingen i foråret har der været tydelig visuel forskel på de to marker. Mark 2 har været tydelig grønnere, mere tæt og mere ensartet end mark 1. Begge marker er svampebehandlet 2 gange.

Mark 1 gav et udbytte på 9,3 hkg/ha. – Mark 2 gav et udbytte på 10,4 hkg pr ha. Som nævnt plejer disse to marker at give det samme udbytte pr. ha., så der er ingen tvivl om hvilken sammensætning, jeg vælger næste år.”

Knud Jensen, Asferggaard, ved Fårup

Knud Jensen driver 400 ha. med rug , hvede, vinterraps og vårbyg. Her anvendes BioNutria produkter på 3 år.

 

En god forsikring mod tab

”Vi har en meget manganfølsom jord og oplever en yderst positiv effekt, når vi har 1 l. BioMangan 180 NS med i næsten alle sprøjtninger. Min planteavlskonsulent anbefalede at bruge bor i rapsen, og jeg valgte BioBor 150 med et godt resultat. Vi har samtidig brugt BioCrop OptiXL i vinterbyg og hvede med 2 x 1,5 l. og syntes det er en god forsikring mod mangel på mikronæringsstoffer. Vi kører med en Danfoil sprøjte med 4-5 produkter. BioNutria mikronæringsstoffer har været nemme at håndtere og meget blandbare.

Jeg er stor tilhænger af flydende gødninger og har en god konstruktiv dialog med BioNutria. Tankegangen omkring forsikring mod mangel på diverse mikronæringsstoffer tiltaler mig, derfor fortsætter jeg med BioMangan 180 NS, og har stor fokus på mulighederne ved brug af BioCrop OptiXL, BioCrop OptiCu osv. fremover.”

Carlo Bach Greve, Korsøgaard, Aalestrup

Gårdejer Carlo Bach Greve driver 280 ha. med korn, raps og frøgræs. Han producerer desuden 13.000 slagtesvin. BioNutria mikronæringsstoffer har været brugt på gården gennem 3 år.

 

Sunde grønne planter

”Jeg havde har ikke brugt mikronæringsstoffer før og var overbevist om, at jorden og handelsgødningerne stillede den næring til rådighed, der var brug for. Dog er vores jord er sandet og meget disponeret for manganmangel.

Jeg blev nysgerrig, da jeg så BioNutrias katalog, og deltog i deres møde i Gram. I foråret 2015 har jeg haft 1,5 l. BioCrop OptiCu med i alle sprøjtninger og desuden givet 3 x 1 l. BioMangan 170 NSCu i alle afgrøder. Der er en meget tydelig visuel effekt, og BioMangan 170 NSCu virker hurtigere og bedre end manganpulver. Planterne holder sig sunde og grønne ved brug af BioCrop OptiCu, og derved har vi sparet en svampesprøjtning i både vinter og vårbyg.

Med BioNutria mikronæringsstoffer har vi haft en udbyttefremgang på 500 kg/ha. Så jeg fortsætter med at bruge BioNutria produkter, og kan klart anbefale andre at gøre det samme.”

Erik Baun, Gørding maskinstation, Gørding ved Esbjerg

Erik Baun har siden 1994 ejet og drevet Gørding Maskinstation. Han klarer alle opgaver i marken og passer i alt ca. 300 ha. for en række små og mellemstore landmænd.

 

Mikroæringsstoffer giver såsæd i høj kvalitet

”Når vi fra Gl. Buurholt Hovedgaard laver kvalitetssåsæd direkte ude på gården – af landmandens eget korn – anvender (coater) vi ofte næringsstoffer på den færdige såsæd. Det gør vi til de professionelle landmænd, der vil være helt sikker på, at planten får optimal tilgang til næringstofferne fra starten.

Vi har valgt at bruge produkter fra BioNutria, fordi de har den bedste kvalitet. Produkterne er nemme at arbejde med, de udfælder og afblander ikke. Vi oplever BioNutria som en pålidelig samarbejdspartner, der holder, hvad de lover. Man handler direkte med fabrikken, så der er kort kommandovej og absolut konkurrencedygtige priser.”

Visti Møller, Gl. Buurholt Hovedgård, Øster Brønderslev

Siden 1991 har Visti Møller og hans dygtige medarbejdere drevet virksomheden Gl. Buuholt Hovedgård, der råder over 7 mobile såsædsfabrikker til korn og 1 til raps. Der har fra starten været en klar målsætning om at levere en meget bedre kvalitet – til en mindre pris.


 

ROER og RAPS

En kombination af BioCrop OptiXL, BioMangan 170 NSP og BioNutria Bor 150 er en effektiv forebyggelse mod mangelsygdomme. Og det giver resultater – både i form af tydeligt grønnere afgrøder, længere blomstring og øget udbytte.

Som de eneste på det danske marked tilbyder BioNutria mangan og bor til både raps og roer, der kan blandes uden problemer.

 

Effektive blandbare produkter er altafgørende

Meget varierende jordtyper på Marienborg Gods har gjort det vanskeligt at opnå et ensartet resultat, også inden for de enkelte marker. Lars Haugaard, driftsleder på Marienborg Gods gennem 25 år, fortæller:

”Vi købte de første produkter fra BioNutria i 2018. Vi er gået all in fra 2019 og bruger nu BioMangan 170 NSP, BioCrop OptiXL, BioBor 150ECO, Ammoniumsulfat samt Bio pH Control.

I roerne har vi konstateret, at virkningen kommer kort tid efter, at vi har kørt med en blanding af BioMangan 170 NSP, BioCrop OptiXL og BioBor 150ECO.

Generelt er det vores erfaring, at alle afgrøderne hurtigt optager næringsstofferne. Vi kan normalt se en umiddelbar effekt få dage efter udbringningen ved, at planterne bliver flotte grønne. Vi oplever, at markerne bliver mere ensartede, og afgrøderne generelt bliver stærkere.

Vi er udfordrede på sprøjtekapaciteten, og det er derfor helt afgørende, at produkterne er blandbare, så vi begrænser antallet af overkørsler i marken. Mangan og øvrige mikronæringsstoffer ville ikke blive kørt rettidigt ud, hvis ikke blandbarheden var så god, som det er tilfældet med produkterne fra BioNutria. Helbredsmæssigt er de flydende produkter jo også langt bedre at køre med.

Det er et kæmpe plus, at BioNutria yder rådgivning omkring tidspunkter for udbringning, blandingsmuligheder med videre; det har vi virkelig haft stor glæde af.

Efter Bio pH Control er blevet en fast bestanddel i alle vores sprøjtninger, oplever vi ikke længere tilstoppede dyser eller filtre, og sprøjten er helt fri for kalkbelægninger.”

Afsluttende pointerer Lars: ”Det er en stor tilfredsstillelse, at se de ensartede marker, vi har opnået ved at bruge produkter fra BioNutria. Det har vi bestemt ikke været vant til på grund af den meget forskellige bonitet, vi har på bedriften.”

Lars Haugaard, driftsleder, Marienborg Gods, Møn

Godset dyrker 1.250 ha agerjord, hvoraf de 800 er ejet. Der dyrkes hvede, roer, raps, byg, rug, frøgræs, hvidkløver og spinatfrø. Godset har endvidere en svineproduktion med 800 søer og 400 ha skov.

 

Maximal effekt og gode besparelser

Vi har igen besøgt Jeff Madsen på Priorskov og Fuglsang Godser for at følge op på de gode erfaringer, som han havde med BioNutrias produkter sidste sæson.

”Igen i 2020 har vi haft rigtig god effekt af alle de ukrudtsmidler, som vi har tilsat Bio pH Control og BioMangan 170 NSP. Vi ser ikke længere store pletter på markerne med blandt andet mangan-mangel, noget, som tidligere har været udbredt på hele ejendommen.

Vi kan også have BioBor 150ECO med i svampe- og ukrutssprøjtninger i raps, roer, og brødhvede. Det kan vi gøre helt uden problemer, når vi benytter BioMangan 170 NSP og Bio pH Control.

Til sprøjtning af vores efterafgrøder, hvor der også var kommet mange tidsler, brugte vi: 0,35 l Bio pH Control pr 100 l vand + 2 l Ammoniumsulfat pr ha + 2 kg Round Up Power Max. Sprøjtningen gav 99% effekt på tidslerne”

Moddus i hvede og meldug lokalitet

”0,4 l Moddus pr. ha var for meget i forhold til hveden, når vi tilsætter Bio pH Control. Vi vil fremover nøjes med 0,2 l/ha. Samme effekt har vi observeret med rødsvinglen.

Priorskov og Fuglsang ligger på en lokalitet, som er meget udsat for meldug. I 2020 lavede vi et lille forsøg med Talius. Fuld mængde: 0,25 l Talius pr. ha uden Bio pH Control mod halv mængde: 0,125 l Talius pr. ha med Bio pH Control. Den halve mængde tilsat Bio pH Control virkede fuld ud lige så godt som fuld mængde, og vi havde ingen tegn på meldug indtil høst.

Med BioNutrias produkter kan vi give afgrøderne optimal adgang til alle nødvendige næringsstoffer og samtidigt minimere brugen af bekæmpelsesmidler betragteligt.”

Jeff Madsen, Priorskov og Fuglsang Godser, Lolland

Priorskov og Fuglsang Godser drives af Morten Olsen-Kludt. Jeff Madsen er ansvarlig for driften af de knap 1.000 ha, hvor der dyrkes græsfrø, sukkerroer, raps, hvede og vårbyg.

 

Gode resultater med BioNButria

På Busebjerggård dyrkes 185 ha med engrapgræs, hvidkløver, strandsvingel, raps, vårbyg og lidt hvede. Afgrødene drives pløjefrit og med så minimal jordbehandling som muligt samt stort fokus på at gøre jorden ren til frøgræsserne.

”Vi har brugt BioNutrias produkter i fem sæsoner. Vi startede med BioMangan 180 NS, BioBor 150ECO og BioKobber 70. Siden har vi føjet Ammoniumsulfat og Bio pH Control til.

I 2019 skiftede vi over til BioMangan 170 NSP, da vi generelt har lave P-tal på ejendommen. Her har vi oplevet, at markerne generelt bliver grønnere ved brug af BioMangan 170 NSP end ved andre typer mangan.”

En del af Busebjerggaards jorde er lavbundsjord, hvor der er stor risiko for kobbermangel. Dette forebygges effektivt ved at tilsætte BioKobber 70 i en del af sprøjtningerne indtil begyndende skridning.

”Vi er godt tilfredse med de resultater, vi opnår med produkterne, samt det gode samarbejde, vi har med BioNutria.” afslutter Niels.

Niels Madsen, Busebjerggård, Lundby, Sjælland

I Lundby ligger den flotte ejendom, Busebjerggård, på 200 ha. Der dyrkes 185 ha (inklusive en lille forpagtning) med engrapgræs, hvidkløver og strandsvingel samt raps, vårbyg og lidt hvede.

 

Billig investering med kæmpe effekt

Jeff Madsen er ansvarlig for driften af de knap 1.000 ha under -Priorskov og Fuglsang Godser, der drives  af Morten Olsen-Kludt. Her -dyrkes afgrøderne: Græsfrø, sukkerroer, raps, hvede og vårbyg.

Da vandet på Priorskov er meget hårdt, har det altid været en kunst at få en god virkning af ukrudtsmidlerne – især i roerne. Derfor valgte Jeff i 2019 at afprøve Bio pH Control.

”Jeg startede med at rengøre sprøjten med en koncentreret opløsning af Bio pH Control, for at få alle indvendige kalkbelægninger fjernet. Det kræver en stor indsats, at få sprøjten ordenlig ren, men når det først er gjort, bliver det en ren fornøjelse at sprøjte – der er ikke længere problemer med stoppede dyser.

Jeg har haft Bio pH Control med i samtlige sprøjtninger, og sprøjten har efterfølgende været helt ren og fri for kalkbelægninger. Resultatet er helt fantastisk. Vi har aldrig haft så rene roemarker som i 2019 med et så lille forbrug af kemi. Vi har investeret i en pH-måler, så vi kan lave den optimale pH værdi i sprøjtevæsken, alt efter hvad der sprøjtes med. Det er jo altid langt sjovere, at lave en blandingsprøve i en 10 l. spand end fulde 6.000 l. i sprøjten.”

På Priorskov har de lavet en ”Blandings-opskrift” til de forskellige standard sprøjtninger, der køres med i løbet af sæsonen, således at det er nemt og hurtigt at fylde sprøjten korrekt.

”I 2019 har vi brugt Bio pH Control, BioMangan 170 NSP og BioBor 150ECOi afgrøderne, og vi har kunnet blande bor sammen med mangan og øvrig kemi uden problemer. Bor har tidligere været vanskeligt at blande med andet i sprøjten på grund af det hårde vand, men med den rette mængde af Bio pH Control, er det ikke længere noget problem.”

Jeff Madsen, Priorskov og Fuglsang Godser, Lolland

Priorskov og Fuglsang Godser drives af Morten Olsen-Kludt. Jeff Madsen er ansvarlig for driften af de knap 1.000 ha, hvor der dyrkes græsfrø, sukkerroer, raps, hvede og vårbyg.

 

Høje udbytter kræver en indsats

Ole Dalum har alle dage haft et særligt fokus på mangan. ”Mangan er evigt aktuelt, og efter de flydende manganprodukter er kommet ned i pris, anbefaler jeg 1 liter i hver sprøjtning som forsikring. BioMangan produkter fra BioNutria er yderst blandbare og nemme at anvende, og jeg kan altid være sikker på virkningen, da de er færdigformulerede med spredeklæbemiddel og kvælstof. Prisforskellen til pulver er så lille og fordelene så store, at jeg foretrækker den flydende BioMangan. Og så kan vi takke BioNutria for, at de øvrige flydende mangantyper også er kommet lidt ned i pris.”

I rapssædskifter foretrækker Ole Dalum et reaktionstal på 6,3-6,4 på de himmerlandske jorde. Det giver et øget behov for bor, og derfor er bor til raps standard i Oles rådgivning. ”Jeg anbefaler 1-2 liter BioBor i efteråret og igen to gange i foråret. BioBor har en god blandbarhed, og når man anvender BioCrop Opti blandinger i kombination med BioBor, øges blandbarheden yderligere. Vi bør også have et øget fokus på bor i andre afgrøder som f.eks majs og roer”.

Ole Dalum anbefaler BioCrop OptiXL eller BioCrop OptiCu i alle sprøjtninger fra buskningsstadiet. ”Vi har meget blandede jordtyper, hvor jeg rådgiver, og høje udbytter kræver en indsats. Der er stor bortførsel af næringsstoffer, og jeg ser f.eks moderate kobbertal – også på svineejendomme. Her oplever jeg god effekt af BioNutrias kobberprodukter. Der er også problemer med vigende effekt af mange svampemidler, og jeg har erfaret, at BioCrop OptiXL blandingerne kan give et boost til svampemidlerne.”

Additiver er et andet fokusområde for Ole Dalum. ”Jeg har afprøvet forskellige additiver til glyphosat og oplever klart, at ammoniumsulfatopløsning med spredeklæbemiddel er det mest effektive.” BioNutria tilbyder færdigformuleret ammoniumsulfat med spredeklæbemiddel til en attraktiv pris.

I fremtiden forudser Ole Dalum, at der vil blive øget fokus på næringsstofforsyningen, og han peger på næringsstofferne magnesium, kobber og zink, som vi risikerer at komme i underskud af, hvis ikke vi øger opmærksomheden på dem.

Ole Dalum, Nibe

Selvstændig planteavlsrådgiver siden 1993. Driver firmaet OD Agro, der rådgiver på 15.000 ha i Danmark og 6.000 ha i Polen og Baltikum. Driver ved siden af rådgivningen 40 ha planteavl i et alsidigt sædskifte, hvor han afprøver nye ideer og koncepter, som brugers aktivt i rådgivningen.

 

Flotte grønne roemarker

Henrik Helvig bruger BioNutrias produkter på 3. år. Sædskiftet består af vinterbyg, maltbyg, vinterhvede, roer og vinterraps. Jorden varierer lige fra fed lerjord til strandsand på inddæmmet havbund.

”Jeg tilstræber at køre med 1 l BioMangan 170 NSP og 1 l BioCrop OptiXL pr. ha, så snart roerne har lidt størrelse. Disse er uden problemer blandet med gængse roemidler. Efterfølgende følger jeg op med 2 l BioBor 150 + 1 BioMangan 170 NSP + 1 l BioCrop OptiXL. I svampesprøjtningerne i august/september giver jeg også 1 l BioMangan 170 NSP + 1 l BioCrop OptiXL. Jeg synes virkelig, jeg får nogle store flotte roer med grønnere top af behandlingerne med mikronæring fra BioNutria.

Jeg har desuden 1 l BioMangan 170 NSP og 1 l BioCrop OptiXL med i stort set alle afgrøder, når jeg alligevel skal ud med anden kemi. På sandjorden er der i år kørt med 1 l BioMangan 170 NSP + 1 l BioCrop OptiXL ca. hver 10. dag fra april til juni for at se, om det kunne rette på udbytterne – der har aldrig stået en bedre hvedemark. Det bliver spændende at se udbyttet, når den bliver høstet”.

Henrik Helvig, Rødby

Henrik Helvig bruger nu på 3. år BioNutrias produkter på de ca. 100 ha, han driver ved Rødby. Henrik har yderligere pasningsaftalte på 100 ha, og derudover køres der forskellige maskinstationsopgaver.

 

Høj blandbarhed

Det er nu 4. sæson i træk, at Carsten bruger BioNutrias produkter med gode resultater. BioCrop OptiXL bruges i alle afgrøderne med 2 l/ha pr. gang. Det tilstræbes at give BioCrop OptiXL 2-4 gange i løbet af sæsonen, og altid når der sprøjtes mod skadedyr og i svampesprøjtningerne. BioCrop OptiXL sætter ekstra skub i roerne og i marker, hvor der erfaringsmæssigt er problemer med bor, bliver der givet ekstra BioBor.

”Jeg har ikke haft en eneste uheldig situation, hvor jeg har blandet BioNutrias produkter med andre midler. Jeg betragter det som en god forsikring, og spredeklæbemiddeleffekten er vigtig at få med.”

Carsten Stolze, Præstø

Med afsæt i ejendommen ved Præstø driver Carsten Stoltze 365 ha pløjefrit. Afgrøderne er fordelt på roer, majs, maltbyg, hvede og raps. Derudover udføres der maskinstationsarbejde af forskellig art.

 

Længere blomstring i raps

”Som et forsøg har jeg tildelt 15 l BioCrop OptiXL + 5 l BioBor pr. ha i dele af en rapsmark. Denne dosis blev udbragt i bælter. Resten af marken blev tildelt en væsentlig mindre  ængde. Resultatet var iøjnefaldende: Rapsen, der fik tildelt den høje mængde, blomstrede over en uge længere end den øvrige del af marken.”

Anders Michaelsen, ejer af Planteteknik, Hals​

Anders Michaelsen driver virksomheden Planteteknik, der løser driftopgaver for jordbrugerne i Vendsyssel og Himmerland med ekspertise inden for plantebeskyttelse.

 

Forsikringsstrategi der virker 

”Jeg så produktkataloget og hørte om BioNutria på et avlermøde hos Wikima Seed. Så i år er der brugt ca 1,5 l. BioMangan 180 NS + 1 l. BioCrop OptiXL i alle afgrøder i næsten alle sprøjtninger. Primært som led i en forsikringsstrategi men der er synlig forskel på de planter, der har fået BioNutria produkter, de er grønnere og ser mere sunde ud.

Jeg syntes godt om BioNutrias slogan "Kvalitet koster ikke – det betaler sig" for det er det, jeg oplever.”

Lars Hansen har listet følgende fordele ved BioNutrias produkter:  • De er tilsat spredeklæbemiddel  • De er nemme at arbejde med. • Der er ingen bundfald. • De giver grønnere planter

Lars Hansen, Annexgaarden, Jerslev.

Lars Hansen bor lige i vandkanten i den nordlige ende af Tissø på Annexgaarden. Han driver 412 ha., hvoraf ca. halvdelen er forpagtet, med korn, raps, sukkerroer og spinat. Har brugt BioNutriaprodukter i 2015.

 

Øget udbytte med BioNutria

”Efter råd fra min planteavlskonsulent prøvede jeg BioNutria produkter, for at løfte udbytterne. Det er lykkedes i hvede og raps, hvor der i år er høstet topudbytte i begge i forhold til tidligere. BioCrop OptiXL er blevet brugt i alle afgrøder i alle sprøjtninger. I vinterrapsen er der kørt med BioBor og BioCrop OptiXL i foråret, og der er høstet 5,5 tons std. kvalitet.

Succesen kan muligvis ikke tilskrives BioNutria produkterne alene, men der bliver helt sikkert kørt med det igen i 2016, og her vil doseringen blive øget, så der køres med 2-3 l. pr. ha. pr. kørsel.”

Jan Stenager Hansen, Stenagergård, Leestrup.

Jan Stenager Hansen er 11. generation på gården. Der dyrkes korn, raps og frøgræs på 230 ha. hvoraf ca. 100 ha. er forpagtet. Jan brugte BioNutria produkter første gang i 2015.


 

KARTOFLER

En række af Danmarks større kartoffelavlere har gennem de sidste år anvendt BioNutrias specialformuleringer til kartofler. Og det bliver de ved med.
Uanset den geografiske beliggenhed og jordtype har effekten været synlig. Bl.a. har kartoffeltoppene holdt sig grønne i over en uge længere end normalt – med en tilsvarende længere vækstsæson til følge.

 

Sunde, stærke planter med BioCrop PotatoP

”Vi bruger BioCrop PotatoP, BioMangan 170 NSP, Ammoniumsulfat og Bio pH Control.Andelen af knolde med fysiologisk rust er faldet væsentligt, siden vi konsekvent begyndte at bruge BioCrop PotatoP på alle marker,” udtaler Henrik og fortsætter:

”Generelt oplever vi mere ensartede grønne marker og sundere planter. Nogle af sor-terne har opnået mindre stødfølsomhed, så der er helt klart en meget stor forskel. I bejseanlægget på kartoffellæggeren bruger vi Bio P11 og placerer samtidig Bio NS 20-2 i en rille ved siden af kammen.

Vi bruger ca. 18 kg p pr. ha. Vi vurderer, at dér ligger det optimale økonomiske niveau. Det medfører en til to knolde pr. plante samt en bedre skinfølsomhed. Vores erfaring er, at fremspiringen sker ca. otte dage før, når der placeres Bio P11 frem for andre p-typer.

Bio pH Control giver en bedre indtrængning af mikronæringsstoffer og plantebeskyttelsesmidler i planterne, og samtidig har vi ikke længere problemer med kalkaflejringer og tilstoppede dyser på sprøjten.”

Lars og Henrik tilføjer enstemmigt, ”Vi har et godt og tillidsfuldt samarbejde med BioNutria. Alle aftaler overholdes, og produkterne giver synlige resultater.”

Lars Christensen og Henrik Ipsen Pedersen, Møldrup Kartoffelcentral, Møldrup

Møldrup Kartoffelcentral driver 1.200 ha, heraf 725 med kartofler. Driften er opbygget af Lars fra 250 ha i 1998 til 725 i 2020. Henrik er ansat i Dan Potatos under Møldrup Kartoffelcentral, og står til daglig for eksport af læggekartofler.

 

En god forsikringsstrategi giver bonus

”Alt vores jord drives pløjefri, og vi går efter at så alle afgrøder efter strip till-systemet. Vi harver dog i 5 cm dybde, før kartoflerne lægges, så vi bedre kan lave en god kam.

Vi begyndte at bruge BioNutria i 2018. Vi startede med Ammoniumsulfat, netop fordi den er færdigformuleret med sprede/klæbemiddel.

Vi har kørt med BioCrop PotatoP i tre sæsoner. De første sæsoner med tildeling i juni og primo juli. I 2020 har vi kørt det ud lidt senere, og vi har oplevet, at kartoflernes afmodning blev bremset i nogen tid. Så fremover har vi BioCrop PotatoP med fra sidst i juni og frem til primo august. Vi avler normalt ca. 10 ton stivelse pr ha, men har som mål at komme op på 11 ton inden for en kort årrække.

I majsen bruger vi BioMangan 170 NSP og BioBor 150ECO som forsikring og som test for at finde ud af behovet på egne jorde.

Majsen er en vigtig afgrøde for os, og vi har fokus på at få den maksimale gasmængde ud af hvert ton majs. Vi har kunnet reducere antallet af planter pr. ha fra 100.000 til 75.000 planter og høstede i 2019 ca. 36 ton pr. ha med et tørstofindhold på 36%, hvilket svarer til 15-20% mere gas pr. ton majs.

Vores rug får ligeledes BioMangan 170 NSP samt BioBor 150ECO. Der har vi et udbytte på 11-12 ton tørstof pr. ha i helsæden, som også kommer i Biogasanlægget.”

Betydelig bedre effekt med Bio pH Control

I foråret 2020 lavede Frank og hans medarbejder et lille forsøg med PH-control i Glyphosat-sprøjtningerne før såning af majs.  Én l Glyphosat tilsat 480 g Bio pH Control virkede både hurtigere og mere effektivt end 1,5 l uden. I begge sprøjtninger var der også tilsat 1,5 l Ammoniumsulfat pr. ha.

”Fremover vil vi bruge Bio pH Control i samtlige sprøjtninger for at maksimere effekten af de udbragte aktivstoffer,” udtaler Frank.

Frank Berend, driftleder for planteavl hos Bimpel v/ Brian Rostgaard Andersen, Tønder

Bimpel har tre cirka lige store driftsgrene: Maskinhandel, biogas (placeret lige syd for den dansk/tyske grænse) og planteavl. Planteavlen består af 600 ha, hvoraf de 100 er forpagtet. Der er 360 ha majs, 100 ha rug, 40 ha vårsæd samt byg og havre, alle som helsæd til biogas, samt 100 ha kartofler til stivelse.

 

Forsikring mod mangel

Kni Maskinstation har 600 ha i egen markplan, hvor kartofler er en væsentlig afgrøde. Maskinstationen udfører opgaver på i alt 7.000 ha.  De sidste 3 sæsoner er BioNutrias produkter indgået i dyrkningsplanen, og de bruges nu i alle afgrøder.

”Jeg har altid været lidt af en plantenørd, der kan lide at afprøve nye ting og finde nye veje til højere udbytter. Der mangler stadig meget viden indenfor næringsstoffer, især når det gælder kartofler, så vi er altid interesserede i at prøve noget nyt.

Vi begyndte med at bruge BioMangan for 3 år siden, og vi oplever det som et godt produkt, der er nemt at håndtere og har fuld blandbarhed med øvrig kemi. Derfor fik vi lyst til at prøve flere af BioNutrias produkter, så vi kunne blive dækket fuldt ind med mikronæringsstoffer. Jeg anser BioCrop PotatoP og de øvrige BioCrop produkter som en forsikring mod mangel. De er fuldt blandbare og nemme at arbejde med.

Kartofler er en afgrøde med stort økonomisk potentiale. Derfor er vi ekstra opmærksomme i kartoflerne for at sikre, at de ikke mangler noget. Vi kommer helt sikkert til at fortsætte med BioNutria produkter i de kommende år. ”

Jens Hansen, Kni Maskinstation, Djursland

Maskinstationen har 600 ha i egen markplan, hvor kartofler er en væsentlig afgrøde. De har fast pasningsaftale på 300 ha og udfører opgaver på i alt 7.000 ha. KNI er etableret af Jens Hansen i 1985, og omfatter i dag 11-12 ansatte samt en maskinpark, der dækker alt indenfor markarbejde.

 

Ekstra vitalitet og robusthed

Svend Damgaard driver 140 hektar planteavl og har været kunde hos BioNutria de sidste 7-8 år. Han bruger BioNutria mikronæringsstoffer i alle afgrøder. Jorden er primært JB 1.

”Landbruget har i mange år fokuseret på makronæringsstoffer og kulturteknik for at forbedre udbytter og økonomi. Jeg mener, at vi skal gøre mere, for at få det sidste med.

Jeg anvender BioNutria produkter i alle afgrøder, for at optimere på alle næringsstoffer – ikke kun N, P og K. Jeg mener bestemt, at det er givet godt ud især på sandjorde som vores. Ikke blot i form af højere udbytter, men også i forhold til sundere og mere robuste planter. Vi har f.eks. ikke oplevet problemer med rust i kalmarhvede i år.

Jeg har kørt med BioNutrias Triplex strategi i både hvede og vårbyg i 2019, og der var en voldsom visuel effekt. Udbytterne ligger langt over det forventede og sædvanlige for ejendommen. Jeg mener, at Triplex behandlingen giver planterne en ekstra vitalitet og robusthed, der i sidste ende sikrer et højere udbytte.”

Svend dyrker 40 hektar med kartofler til pulver og mel. Det er vigtigt for ham at holde så høj en kvalitet som muligt.

”I kartoflerne anvender vi Bio NP 5-8 som startgødning. Der er ingen tvivl om at kartoflerne kvitterer for bejdsning med startgødning. BioNutrias produkter er nemme at anvende og gør endda brugen af bejdsemidler nemmere, end hvis man bruger dem i vand. Vi har ikke haft problemer med rester af bejdsemidler i dyser, siden vi begyndte med Bio NP 5-8. I vækstsæsonen bruger vi BioCrop PotatoP for at sikre forsyningen med mikronæring, og vi oplever stærkere og sundere kartofler, når vi bruger BioCrop PotatoP. Vi har f.eks. godt styr på skimmel, og vi skal aldrig ud at bekæmpe kurativt – heller ikke når der varsles om kraftige skimmel-angreb i højrisikoperioder. BioCrop PotatoP hjælper med at holde kartoflerne i gang og sikrer gode udbytter."

Svend Damgaard, Gammel Østergaard, Sunds

Siden 1987 har Svend drevet gården på 140 hektar med planteavl bestående af 40 ha kartofler til pulver og mel samt frøgræs og korn.

 

Stort potentiale

Hans Kurt Tougaard har drevet gården Christiansminde ved Skals siden 1988. Der dyrkes 250 hektar læggekartofler til Danespo og AKV, samt 20 hektar tidlige spisekartofler. Der er kun kartofler, græs og brak i markplanen, da jorden indgår i rotation med naboernes. Gennem tiden har Hans Kurt Tougaard lavet mange forsøg med mikronæring og prøvet mange forskellige produkter af.

Vi anser mikronæring til kartofler som en nødvendig forsikring. Vi kan ikke altid se eller måle en gevinst, men vi er sikre på, at det kan be-tale sig som gennemsnit over årene. Vi har brugt BioCrop Potato i alle kartoffelmarker de sidste to år. Det er meget nemt i at arbejde med og virkningsfuldt at bruge. Der er ingen problemer med blandinger eller udfældninger, og prisen for forsikringen er absolut rimelig, når vi tænker på, hvor stor en værdi en kartoffelmark udgør.

I 2018 er vi også begyndt at bruge BioMangan i kartoflerne. Vi havde et restlager af pulvermangan, der skulle opbruges, men finder at BioMangan er nemmere at håndtere og mere blandbart end pulver. Både BioMangan og BioCrop Potato vil derfor indgå i planen i de kommende år også.

Vi gemmer bevidst 15 % af kvælstofmængden og bruger Bio NS 15-2 til at færdiggøde kartoflerne med ud fra bladanalyser. Det havde vi stor succes med i 2017, hvor vi holdt liv i markerne længe og ramte det rigtige afmodningstidspunkt. I 2018 har det været mere udfordrende pga. tørken, der gjorde det svært at tolke bladanalyserne. Vi vil fortsætte med målrettet brug af Bio NS 15-2 på baggrund af bladanalyser og ser et stort potentiale i produktet.”

Hans Kurt Tougaard, Christiansminde, Skals

Der dyrkes 250 hektar læggekartofler til Danespo og AKV, samt 20 hektar tidlige spisekartofler. Der er kun kartofler, græs og brak i markplanen, da jorden indgår i rotation med naboernes. Hans Kurt har drevet gården siden 1988. Aktiviteterne på Christiansminde er samlet i Tougaards Kartofler og Planteavlsrådgiving APS, hvor Hans Kurt står for kartoffeldyrkningen.

 

Nødvendig forsikring

De sidste 3 år har Schmidt I/S brugt BioNutrias manganprodukter i alle afgrøder og BioCrop Potato i kartoflerne. I 2018 har de desuden sengødsket kartoflerne med Bio NS 15-2.

”Vi har valgt mangan fra BioNutria, fordi det er meget nemt at arbejde med og blandbart med øvrig kemi. Tillige sparer vi indkøb af spredeklæbemiddel. Vi har oplevet fin effekt af BioMangan og vil fortsat bruge det i de kommende vækstsæsoner.

Mikronæring til kartofler anser vi som en nødvendig forsikring. Vi har prøvet forskellige produkter, og finder at BioCrop Potato ikke giver de samme problemer med blanding og aflejring, som de konkurrerende produkter gør. Det er nemt at anvende og kan blandes i alle kartoffelsprøjtninger.

Grundet den tørre vækstsæson i 2018 fik vi brug for en hurtigt optagelig sengødning, der kunne blandes i skimmelsprøjtninger. Vi har tidligere prøvet andre flydende gødninger og oplevet svidninger. Det problem har vi ikke med Bio NS 15-2, der har været nemt at anvende og virket, som den skulle.”

Brdr. Phillip og Poul Viggo Smidt, Ravnholt, Grenå

Brødrene er 4. generation på ejendommen, som de har drevet sammen siden 2005. 400 hektar planteavl med 100 hektar fabrikskartofler, 40 hektar frøgræs og godt 200 hektar korn samt 6 hektar jordbær og nogle småstykker med plukærter og spisekartofler.

 

Mikroæringsstoffer som forsikring

”Vi har meget store arealer, der er sammenlagt af mindre marker med forskellig forhistorie. Desuden varierer jordbunden meget, så vi kan have flere forskellige mangelsymptomer hen over en mark. Derfor tiltaler forsikringstankegangen os. Vi bruger konsekvent BioCrop Potato i kartoflerne og synes, at produktet tilbyder en god forsikring til en fornuftig pris. Det er meget nemt at håndtere, og vi har blandet det med alle tænkelige kartoffelmidler uden problemer.

I 2 år har vi også brugt Bio P11, som startgødning. Den giver os sikkerhed for, at fosforforsyningen er i orden på de lave jorde, der kan være kolde langt ind i foråret. Vi tillader ikke gyllevogne på vore jorde, men vi får en række restprodukter og kyllingegødning i fast form. Derfor kan tildelingen af fosfor variere meget fra mark til mark – Bio P11 er en god måde at udjævne det på.

Vi er ikke i tvivl om, at BioNutrias formuleringsteknik og anvendelse af additiver, gør deres produkter særdeles effektive. ”

Jacob Thuesen, driftleder, Driftsfællesskabet JSJ Agro, Birkelse Hovedgaard

JSJ Agro driver 2600 ha ved Aabybro. Jorden varierer meget, og der er en stor andel af lavbund og vandlidende arealer i driftsfællesskabet. Sædskiftet er meget alsidigt og rummer bl.a 300 ha med fabrikskartofler.

 

Kartofler med høj værdi

”Vi betragter kartoflerne som en højværdiafgrøde, der gerne må kæles lidt mere for. Vi har uens jord og kan ikke være sikre på, at forsyningen med mikronæringsstoffer er i orden over det hele.

Vi har brugt BioCrop Potato de sidste 3 år og er meget tilfredse med produktet. Ofte ser vi en klar visuel effekt i form af grønnere top med mindre svampeangreb. Næste år vil vi montere udbyttemåler på optageren, så vi også kan få tal på effekten. Produktet er meget nemt at anvende. Vi kører med Danfoil sprøjte og er meget opmærksomme på at have gode rutiner omkring rensning og vedligehold af den. Vi har blandet BioCrop Potato med alle tænkelige kartoffelmidler og aldrig oplevet problemer.

Vi har også afprøvet Bio P11 og vil have mere fokus på fosfor ved lægning fra næste sæson. Når først fosforkvoterne træder i kraft, gælder det om at bruge sin fosfor klogest muligt, og her er placering af flydende fosfor oplagt at se på.

Vi har brugt BioNutrias manganprodukter i alle afgrøder de sidste 3 år og synes, at de virker bedre end konkurrenternes. BioNutrias mangan virker fortrinligt både kurativt og forebyggende, og så er det til at betale. Desuden bruger vi BioBor 150 i raps ud fra en forsikringstankegang. Også her opleves en super blandbarhed og meget nem håndtering. ”

Ove og Henrik Rieks, Vejgaarden mellem Aalestrup og Gedsted

Her drives 900 ha med kartofler og salgsafgrøder på blandede jordtyper. De 450 ha kartofler er hjørnestenen i bedriften, og de rummer meget store værdier, som skal passes bedst muligt. Ca. 80 % af kartoflerne går til chipsproduktion gennem Thorsens Chipskartofler.

 

Stor tilfredshed

I 2015 begyndte Vorning Maskinstation at bruge BioMangan som manganprodukt, hos de kunder hvor maskinstationen skaffer hjælpestofferne, og de har oplevet en meget fin effekt og god respons.

”Vi er meget opmærksomme på kundernes ønsker og behov, og vi oplever ofte, at de ønsker BioNutria produkter anvendt på deres marker” fortæller Danny Boe. ”Produkterne er meget nemme at anvende og giver stor tilfredshed hos både kunder og sprøjtefører”.

Danny Boe har også brugt BioCrop OptiXL i kornafgrøder hos flere kunder. ”Før i tiden gjorde vi ikke meget ud af mikronæring – på nær mangan – men flere og flere efterspørger BioCrop OptiXL, og mange steder køres der konsekvent med 2-3 l i hver sprøjtning til stor tilfredshed for kunden”.

Danny Boe, Vorning Maskinstation, Vorning​

I landsbyen Vorning mellem Randers og Viborg ligger familievirksomheden Vorning Maskinstation. Maskinstationen blev etableret i 1961 af Ejnar Boe og drives nu i I/S mellem Steen og Danny Boe, der er hhv. 2. og 3. generation i virksomheden. Maskinstationen har 7 ansatte inkl. Steen og Danny. De udfører alle markopgaver på nær mejetærskning og høst af specialafgrøder. Sprøjten kører årligt over 3000 ha på meget varierende jordtyper.

 

Mikronæring som forsikring

Peter Poulsen har stort fokus på sin kartoffelproduktion, der foregår på lavbundsjord med meget varierende bonitet.

”Vi observerer ofte forskellige mangelsymptomer og har derfor afprøvet flere forskellige mikronæringsprodukter gennem tiden, ligesom vi altid har haft et stort manganforbrug. I en højværdiafgrøde som kartofler betragter jeg mikronæring som en nødvendig forsikring, når jorden er så varierende som den er”.

De sidste 2 sæsoner har Peter Poulsen brugt 10-12 l BioCrop Potato pr./ha delt ud i 5 skimmelsprøjtninger.

”Jeg oplever en flot ensartet afgrøde, og BioCrop Potato hjælper helt sikkert med at udjævne de forskelle i næringsstofforsyning, den uensartede jord giver. De gode erfaringer fra kartoflerne gør, at jeg vil overveje BioCrop OptiXL produkter i kornafgrøder og raps også. Vore lavbundsjorde har generelt lave kobbertal, og BioNutrias kobberholdige mangan og mikronæringsløsninger ser meget interessante ud i den sammenhæng.”

Peter Poulsen, Kærgaarden og Bækskovgaard Landbrug ved Ørsted på det nordlige Djursland

Peter Poulsen driver 380 ha planteavl med raps, fremavlskorn og fabrikskartofler til Karup Kartoffelmelfabrik. Samtidig udføres lidt maskinstationsarbejde med halmpresning og grubbesåning. Han har 1-2 ansatte. Peter Poulsen er desuden formand for udvalget for Planter og Natur i Djurslands Landboforening og medlem af Sektorbestyrelsen for Planteproduktion ved Landbrug og Fødevarer.

 

Sikker effekt – nemt at anvende

De seneste 2 vækstsæsoner har BioCropPotato været en fast del af strategien i kartoflerne. I 2016 er der konsekvent brugt 5 x 3 l i alle marker.

”Vi betragter tildeling af mikronæring som en forsikring og har prøvet flere forskellige produkter gennem tiden. Vi finder BioCrop Potato utrolig nem at anvende og meget blandbar samt økonomisk

i brug. I 2016 er der også brugt Bio P11 startgødning på en del af arealet. ”Det har været nemt at anvende, og markerne ser fornuftige ud, så vi ser frem til at gøre udbytterne op.”

Hans Jørgensen brugte tidligere en del pulvermangan, men han er nu gået over til BioMangan. ”Vi er meget glade for det færdigformulerede produkt med spredeklæbemiddel i. Det giver os sikkerhed for effekten og desuden en nemmere håndtering end med pulver.”

Hans Jørgensen HJ & Co ApS, Videbæk

Hans Jørgensen har været selvstændig landmand siden 1989 og er i dag ejer og leder af selskabet HJ & co APS. I selskabet drives 700 ha, og der produceres ca. 20.000 slagtesvin årligt. Der  dyrkes kartofler på 1/3 af arealet og kornafgrøder i resten. Kartoflerne afsættes primært til pulver.

 

Ensartede planter – flotte kartofler

”Jeg har på anden sæson anvendt BioCrop Potato i kartoflerne med et godt resultat. Jeg udbringer 15-16 l./ha fordelt på ca. 6 gange. Jeg oplever, at planterne på marken er meget mere ensartede end tidligere år. Desuden er selve knoldene mere ensartede, og skindet er pænere og mere glat. Jeg anvender helt sikkert BioCrop Potato i Vildmosekartoflerne igen næste år.”

Aksel Nielsen, Dokkedal Spagnum og Vildmosekartofler, Dokkedal

Foruden produktion af spagnum driver Aksel Nielsen 225 ha. med hvede, rug, vårbyg og Vildmosekartofler til konsum.

 

Større robusthed med BioCrop Potato

”BioNutrias produkter har givet synlig effekt i form af grønnere afgrøder, der er i vækst længere end ellers – også på gårdens gode jorde (JB 7). Det ser også ud til at øge robustheden over for rodfiltsvamp og der er en tendens til mindre angrebstryk af kartoflens bladplet.”

Christian Nissen, Gårdejer, Rødby

Gårdejer Christian Nissen er én af en håndfuld kartoffelavlere øst for Storebælt. Han driver 250 ha, hvoraf de 75 dyrkes med læggekartofler, der eksporteres til Nordafrika, Mellemøsten og Sydeuropa. Det er 2. sæson, Christian Nissen anvender BioNutrias produkter.

 

Kraftigere og længere vækst i kartoflerne

”Vi har anvendt BioCrop Potato siden 2013, og både i 2013 og 2014 har vi observeret grønnere top og en kraftigere og længerevarende vækst i de BioCrop behandlede kartofler end i de ubehandlede.”

Kartoflerne har været behandlet med 5 x 3 l. BioCrop Potato i løbet af vækstsæsonen.

Lars Skovdal Pedersen, Skovnæs Kartofler ApS, Maribo

Skovnæs Kartofler ApS er Danmarks 2. største producent af læggekartofler og dyrker 410 ha og de har Danmarks mest moderne kartoffelpakkeri.
Derudover dyrker de 200 ha med hvede og raps.

 

Grønnere toppe med BioCrop Potato

”Jeg har oplevet, at afgrøderne især på lettere jorde får et løft, og at kartoflerne generelt holder sig grønne i længere tid. Jeg er ikke i tvivl om, at vi fortsætter med BioNutrias produkter i næste sæson.”

Lars Christensen anbefaler, at man kører BioCrop Potato ud 1 gang om ugen sammen med midler mod kartoffelskimmel med start, når planten er 25-30 cm. høj. Han pointerer, at det er vigtigt at komme tidligt ud første gang.

Lars Christensen, Driftsleder, Møldrup Kartoffelexport

Møldrup Kartoffelexport driver 750 ha med læggekartofler til eksport – og 600 ha med almindelige landbrugsafgrøder. Lars Christensen anvender BioNutrias produkter i både kartofler, raps, rajgræs og kornafgrøder.


 

MAJS - SPINAT - KÅL - RØDBEDER - LØG. m.m.

Producenter af specialafgrøder som f.eks. gulerødder, hestebønner, kål, spinat, løg, majs og rødbeder har de sidste år anvendt BioNutrias produkter, og afgrøderne giver en meget tydelig respons på behandlingen.

Majs og løg har behov for yderligere zink og bor. BioCrop OptiML er sammensat ud fra de nyeste forsøgsresultater og tilgodeser disse særlige behov.

 

Højere kvalitet i afgrøderne og større effekt af planteværnsmidler

Morten Alfasten dyrker 120 ha med produktion af timian, purløg, lupin, Nigella, spiseærter, rødbeder, spinat og engrapgræs alle afgrøder avles til frø. I disse afgrøder betyder kvalitet alt.

Højere kvalitet sikres ved tilførsel af mikronæringsstoffer på det helt rigtige tidspunkt. Mikronæringsstofferne er med til at sikre den ekstra vækst, frøafgrøderne har behov for.

”Det, at vi bruger BioNutria’s produkter, har øget både sikkerheden og effekten af de sprøjtemidler, som vi bruger i disse specielle kulturer, hvor der ikke meget at arbejde med.

De små doseringer af mikronæringsstoffer – BioMangan 170 NSP og BioCrop OptiP sikrer en god og stabil vækst og holder gang i afgrøden i længere tid.

Justering af vores vandkvalitet har været noget af en øjenåbner. Sænkningen af pH i vores vand med Bio pH Control resulterer i en langt mere stabil effekt af vores kørsler med sprøjten, og det gør det samtidig muligt at sænke doseringen af flere planteværnsmidler.

Og som en ekstra gevinst har jeg nu en renere sprøjte uden kalkaflejringer.”

Morten Alfasten, Højstedgård, Skibby

Morten Alfasten dyrker 120 ha med en produktion af timian, purløg, lupin, nigella, spiseærter, rødbeder, spinat og engrapgræs. Alle afgrøder avles til frø.

 

Ensartet kvalitet

Nicolai Klausen dyrker ca. 150 ha med grøntsager, nogen af arealer dyrkes 2 gange på 1 sæson. Produktionen er bygget op omkring blomkål, broccoli, porrer, rødkål, samt en række mindre kulturer, som er på prøve. Som på mange andre gartnerier er der en tilhørende gårdbutik.

Nicolai overtog driften 100% sidste år efter sin far. Der er ansat op til 40 personer, og der produceres mellem 2 og 3 millioner kål pr. sæson eller et udbytte på 80-100 ton/ha.

”For at afgrøderne skal lykkes også kvalitetsmæssigt, har vi indført tildeling af BioCrop OptiXL og BioMangen 170 NSP som fast rutine i næsten alle behandlinger. Vi bruger 1-2 l. BioCrop OptiXL i næsten alle behandlinger – ved kraftig vækst 2 l./ ha ved mindre vækst 1 l./ha.

Brugen af Bio pH Control har sikret behandlingerne yderligere, og har samtidig givet en helt ren sprøjte, uden dysse- eller filterstop gennem hele sæsonen.

I kålen tildeler vi også BioBor 150ECO, da kålplanter meget let får bormangel.

Vi kan se at behandlingerne holder planterne grønne og friskere i længere tid, både på marken og efter høst. Vi opnår også en bedre balance i kulturen, og der er mindre udfald.”

Nicolai Klausen, Gartneriet Birkemosegaard, Vemmelev

På gartneriet dyrkes ca. 150 ha med grøntsager, nogen af arealer dyrkes 2 gange på 1 sæson. Produktionen er bygget op omkring blomkål, broccoli, porrer, rødkål, samt en række mindre kulturer, som er på prøve. Gartneriet har en tilhørende gårdbutik.

 

Forsikring giver ensartet kvalitet

På Samsø driver Morten godt 500 ha, hvoraf de 120 er grøntsager, kartofler og bær. Morten har brugt BioNutrias produkter gennem seks sæsoner.

”Vi tildeler mikronæring ud fra en forsikringsstrategi om, at vores grøntsager bliver mere grønne. Specielt i forhold til rødbederne er det meget tydeligt, at toppene holder sig grønne i længere tid ved brug af BioCrop OptiXL. Generelt er vores afgrøder pæne og ensartede i en høj kvalitet.

Vi har BioCrop OptiXL med i alle sprøjtninger på grønne blade, og der er ingen problemer ved kørsler, hvor vi blander med midler mod insekter, svampe og skimmel.”

BioMangan 170 NSP eller Bio pH Control tilsættes altid i sprøjten for at neutralisere det hårde vand, der er på ejendommen. Her anvendes også følgende: Bio Magnesium 50, -Ammoniumsulfat, Bio Bor 150ECO samt Bio NP 5-8, som placeres, når der lægges kartofler.

Morten Alexandersen, Samsø

På gården drives godt 500 ha, hvoraf 120 ha er grønsager, kartofler og bær. Afgrøderne er jordbær, kål, rødbeder, græskar, hokkaido græskar, solbær, ribs, blåbær, kartofler, rød-svingel, hvede, raps og vårbyg.

 

En god og billig forsikring

På sydsiden af Nissum Fjord driver Preben Bendtsen landbrug med hovedvægt på gartneriafgrøder. Afgrøderne omfatter 10 ha løg, 1 ha jordbær, 13 ha spisekartofler (med hovedvægt på tidlige sorter), 3,5 ha beder (rødbeder, bolchebeder m.m), 18 ha gulerødder samt 50 ha korn.

Preben har tidligere oplevet en stor uensartethed i afgrøderne, hvilket han har tillagt et presset sædskifte. Til sæsonen 2019 valgte han at bruge BioMangan 180 NS, BioCrop PotatoP, BioBor 150 samt Ammonsulfat fra Bionutria.

”Vi har brugt BioCrop PotatoP i alle afgrøder igennem vækstsæsonen 2019.  Jeg kunne også se stor effekt i jordbærrene, som aldrig har været så flotte som i år, og det skyldes ikke kun de perfekte vejrforhold.

BioNutria produkterne er nemme af bruge, og blandbarheden er helt  i top." I de øvrige afgrøder er det endnu for tidligt at sige noget om effekten, men som Preben siger: ”Det er en god og billig forsikring.”

Preben Bendtsen, Thoruphus, Sdr. Nissum

Preben Bendtsen er 3 generations gartner på ejendommen som han overtog i 2007. Han dyrker 96 ha fordelt på: 10 ha løg, 1 ha jordbær, 13 ha spisekartofler, 3,5 ha beder, 18 ha gulerødder samt 50 ha korn.

 

Forsikring der virker

Hans Jacobsen driver 200 hektar med primært majs og slætgræs. Han har i de sidste 4 sæsoner konsekvent givet BioMangan og BioBor til majsene.

”Jeg tilfører BioMangan og BioBor 150 ud fra en forsikringstanke-ang. Det koster ikke mange penge at bruge, og landsforsøgene har flere gange bevist, at der kan være betydelige tab, ved at undlade det. Produkterne er utroligt nemme at anvende og blander fint med øvrige majsmidler.

Jeg har en maskinstation til at sprøjte, så hvis ikke blandbarheden var i orden, ville jeg slet ikke få tildelt BioMangan og BioBor 150, da jeg ikke vil betale for en ekstra kørsel.”

Hans sætter stor pris på det nære samarbejde og den gode sparring, han har med BioNutria.

”BioNutria yder en god og troværdig service og er nemme at handle med og komme i kontakt med. De engagerer sig i alle aspekter af planteavlen og kommer gerne på en rundtur i marken.”

Hans Jacobsen, Mølhøjgaard, Haverslev

Mælkeproduktion med 230 holsteinkøer og 200 hektar. Der dyrkes udelukkede grovfoder på arealerne, primært majs og slætgræs.

 

Professionel sparring

Bejstrup Maskinstation A/S opererer på begge sider af Limfjorden. Årligt sprøjtes der ca. 12.000 ha. De sidste to år har virksomheden anvendt BioNutrias produkter. Vi mødtes med de to sprøjtefører John Pedersen og Niels Knudsen samt planteavlskonsulent Jens Christian Steffensen.

”Vi er meget tilfredse med BioNutrias produkter og den faglige sparring, vi får. Har vi spørgsmål til blanding eller dosering, får vi altid svar med det samme. Det giver stor tryghed at tale direkte med producenten, og det gør kommunikationen omkring produkter og strategier meget nemmere.

Vi har brugt BioMangan 180 NS i kornafgrøder og BioMangan 170 NSP og BioBor 150 i majs og roer. Vi er godt tilfredse med effekten og glæder os over den indbyrdes blandbarhed mellem BioMangan 170 NSP og BioBor 150.

Vi har temmelig hårdt vand og skal generelt passe på med blandinger, men med BioNutrias produkter er der aldrig problemer.  Vi har også brugt Bio pH Control i udvalgte sprøjtninger og oplever bedre effekt af pesticiderne samt en renere sprøjte efterfølgende.

BioNutria er en seriøs og professionel samarbejdspartner, og vi vil helt sikkert fortsætte samarbejdet fremover.”

Bejstrup Maskinstationj A/S, Bejstrup

Bejstrup Maskinstation A/S er stiftet i 1975, og ejes og drives af Per og Kim Kold Christiansen. Virksomheden har 150 ansatte, heraf 50 i landbrugsafdelingen.

 

Imponerende udbytter i majs

Helle og Torben Bæk’s bedrift omfatter næsten 1.000 malkekøer på stald og 600 hektar under plov. Der dyrkes primært græs og majs. De sidste 3 sæsoner er majsen blevet tildelt BioBor 150 og BioMangan 170 NSP.

”Vi blev opmærksomme på det store udbyttepotentiale, der ligger i ordentlig forsyning med bor og mangan, da Jens Bach besøgte os for 4 år siden. Vi oplever sunde, grønne og friske planter langt ind i vækstsæsonen, når der behandles med BioBor 150 og BioMangan 170 NSP og har alle 3 sæsoner haft imponerende udbytter på over 10.000 FE/ha alle årene.

Produkterne er nemme at anvende og blandes fint med alle de gængse majspesticider. BioBor 150 og BioMangan 170 NSP er derfor også med i strategien de kommende år.”

Helle og Torben Bæk, Toftegaard,  mellem Farsø og Års

Gennem de sidste 20 år har Helle og Torben udviklet bedriften fra 70 køer og 60 ha jord til næsten 1.000 malkekøer på stald og 600 hektar under plov.

 

Ekstra høje majs

Jan Møllegård har sammen med BioNutria, lavet et ”forsøj” (test) med en sur Bio NP 5-8 gødning, som placeres i sårillen sammen med majskernen. Formålet var at sikre, at den sure gødning ikke lavede spirehæmmende svidninger, dernæst at se hvordan majsene klarede sig med hhv. 3, 6 og 8 kg p placeret ved såning, ud over gylle som grundgødskning.

De lave majs til venstre på billedet øverst er sået den 17. maj. De er gødet med 60 kg np 11-16 og 150 kg ns 20-10 ud over gylle. Dvs 36 kg n og 10 kg p.

De høje majs til højre i billedet er sået den 8. juni. De er gødet med 100 kg np 5-8 ud over gylle dvs. 5 kg n og 8 kg p. Den sure gødning gav en god fremspiring uden svidningsskader samt højere planter på en kortere vækstperiode.

Jan Møllegaard, Varde

470 hektar planteavl hvoraf de 270 hektar er majs. Gården har iøvrigt mælkeproduktion på basis af 600 Jersey køer.

 

Ved visuel mangel på næringsstoffer har det allerede kostet udbytte

Henrik Petersen har altid brugt mikronæringsstoffer i sin produktion. Efter at have mødt BioNutria på den årlige løgkonference i 2014 skulle BioNutrias produkter afprøves. Det er nu 4 vækstsæsoner siden, og BioNutrias produkter har efterfølgende været et fast element i behandlingen af afgrøderne på Hasmark Vestergaard.

”Når jeg kan se, at mine afgrøder ikke trives, eller når jeg helt specifikt ser mangelsymptomer på et næringsstof, så har jeg allerede tabt udbytte. Derfor har jeg BioMangan og BioCrop OptiXL med på forkant i mange af mine sprøjtninger.”

Løgene sprøjtes 5-6 gange i løbet af sæsonen med BioCrop OptiML med 2 l/ha pr. gang. Desuden suppleres med BioMangan 170 NSP eller BioMangan 170 NSCU. De andre afgrøder bliver også forsynet med BioMangan og BioCrop OptiXL med et par liter 2-4 gange i løbet af sæsonen.

”BioNutrias produkter er lette at arbejde med. Jeg får det gerne hjem i palletanke, som sættes ovenpå to andre paller, så jeg nemt kan få en spand ind under hanen og tappe 20 l ad gangen til at hælde i sprøjten. Jeg kommer altid BioNutrias produkter i sprøjten først, så jeg bl.a. udnytter den forsurende effekt i produkterne.”

Henrik Petersen, Hasmark Vestergaard, Otterup

Henrik Petersen driver 225 ha fra Hasmark Vestergaard nord for Otterup. Her dyrker han et alsidigt sædskifte med korn, løg, kartofler, spinat, græskar og rajgræs. Løg udgør ca. 70 ha og er dermed den vigtigste afgrøde. For at holde et sundt sædskifte med de mange ha løg, bytter Henrik jord med naboerne.

 

Mikronæring – en naturlig del af dyrkningsplanen

I sædskiftet hos BraDana Danmark indgår vårbyg til fremavl, vinterhvede, vinter- og vårhestebønner, ærter og raps. Al jord drives med conservation agriculture, det er altså kun såmaskinen, der rører jorden.

”Vi har været forsøgsvært flere gange og er altid klar til at prøve noget nyt. Vi går meget op i rettidighed og vil altid være på forkant med tingene. Vi holder et højt udbytteniveau og sætter nye mål for udbytte og kvalitet. Derfor er det helt naturligt, at mikronæring får megen bevågenhed i dyrkningsplanen.

Vi har nu kørt med BioNutrias produkter i 3 år og er meget begejstret. Vi ser helt klart sundere og grønnere planter med BioNutrias produkter. I hestebønner bruger vi 4 x 2 L BioCrop OptiML og i korn og raps 4 x 2 L BioCrop OptiXL. Vi supplerer desuden med BioBor 150 og BioMangan efter behov. Vi er meget glade for de flydende formuleringer og vil aldrig bruge mikronæring på pulverform igen. BioNutrias produkter er super blandbare og meget nemme at håndtere. Vi er ikke i tvivl om, at BioNutria også har en central plads i vores gødningsplan i de kommende sæsoner.”

Hans Jørgensen, direktør, BraDana Danmark A/S, Smedegaarden, Egens

Virksomheden drives med udgangspunkt i ejendommen Smedegaarden, der ligger på Mols. Her er 200 ha planteavl, hvor der gennem årene er afprøvet en række afgrøder og dyrkningsteknikker.

 

Flot grøn majs

”Vi går meget højt op i vores markdrift. Den skal danne grundlaget for resultaterne i stalden, og vi går efter topudbytte og bedst mulige kvalitet hver gang. Vi bruger faste kørespor og har udbyttemåling på alle marker. Når man høster høje udbytter, har man også et stort næringsstofforbrug, og mangler bliver meget tydelige. Vi er meget opmærksomme på altid at give planterne det, de har behov for og ser i høj grad mikronæring som en nødvendig forsikring.

De sidste 3 år har majsen fået BioBor 150 og BioMangan 170 NSP. Vi kan blande det med alle gængse majsmidler. Det er super nemt, vildt tiltalende, og det virker. BioNutrias produkter virker bare, og vi får lavet nogle super sprøjtninger med flere komponenter i.”

Steen Skov, Lille Skovsgaard syd for Aars

Lille Skovsgaard har siden 1989 været ejet af Steen Skov. Han startede med 12 køer og 35 ha. I dag står der 525 højtydende malkekøer i nye stalde, og der er 430 ha med grovfoderproduktion og rug til sodabehandling.

 

Mikronæring med tydelig effekt

BioNutria sælger nu også til ukrainske landbrug. På landbruget TOV Kischentzi, beliggende ca. 200 km syd for Kiev i Ukraine, er danske Henrik Bækgaard Laursen daglig chef for planteavlen. Han startede med afprøve BioNutrias produkter i mindre skala med tydelig effekt.

”I dag bruger vi BioNutrias mikronæringsstoffer som en naturlig del på den 15.500 ha store bedrift. Produkternes gode blandeegenskaber og pH sænkende effekt bevirker, at vi har dem med i en stor del af vores sprøjtninger i alle afgrøder.

Jorden er overvejende rigtig god, men på grund af de til tider meget tørre forhold mener vi, at det er vigtigt at tildele mikronæring flere gange som bladgødskning. Vi ser også et kæmpe potentiale i Bio pH Control, da vi har meget hårdt vand, og effekten ved iblanding i bl.a. glyphosatsprøjtninger er helt enorm.”

Henrik Bækgaard, daglig chef for planteavl, TOV Kischentzi, Ukraine

Bedriften er på 15.500 ha med et alsidigt sædskifte med solsikker, sukkerroer, korn, raps, bønner og ærter, samt 400 ha med grøntsager. Der er en kvægbesætning på 1200 køer, som er under udvidelse til 3.500 køer, samt en sobesætning på 750 søer plus opfedning.

 

Større udbytte

Hunsballe Grønt startede med at bruge BioNutrias produkter for 2 år siden efter at havde hørt et indlæg på den årlige løgmesse. Allan Nielsen fra Hunsballe Grønt har stort fokus på mikronæringsstoffer efter at have set mangelsymptomer i både kål og jordbær, så derfor er BioNutrias BioCrop OptiML en fast komponent i mange sprøjtninger.

”Vi bruger BioCrop OptiML som forsikring mod mangel på mikronæringstoffer, det er let at blande med andre plantebeskyttelsesmidler, vi ser ingen svidningsskader, og så indeholder det spredeklæbemiddel.”

I løbet af en sæson får løg 8-10 l/ha BioCrop OptiML, og de øvrige afgrøder får 4-6 l/ha af ca. 2 l pr. gang. I nogle afgrøder bliver der suppleret op med enkelt produkter, f.eks. BioBor i selleri.

Allan Nielsen, Hunsballe Grønt, Skælskør

Hunsballe Grønt ligger lidt uden for Skælskør på Sjælland og dyrker ca. 260 ha med korn og grøntsager. De primære grøntsager er løg, selleri, rødbeder, squash, og jordbær. Desuden produceres der jordbær og blåbær i væksthuse.

 

Gode erfaringer

De sidste 3 år har Rostgaard Maskinstation kørt målrettet med BioCrop OptiCu og BioMangan 170Cu på et tilforpagtet areal på 450 ha.​ Jan Laursen, der er ansvarlig for sprøjteholdet og indkøb og disponering af hjælpestoffer, fortæller: 

"Vi står med et areal, der er blevet forsømt gennem flere år, da halmen er fjernet, og der ikke tilføres husdyrgødning. Derfor fandt vi det rigtigt at anlægge en forsikringsstrategi mht. mikronæring. Vi har opnået en pæn ensartet afgrøde, og BioNutrias produkter er meget nemme at anvende og meget blandbare. Blandbarheden er uhyre vigtig for os, da vi – hverken som maskinstation eller i eget regi – kan tillade ekstra kørsler med mikronæring alene.”

De gode erfaringer fra det tilforpagtede areal har fået Rostgaard Maskinstation til at anvende BioCrop Opti på et større areal, og i 2016 har man også kørt målrettet med BioBor og BioMangan i majs.

” Vi dyrker ca. 320 ha majs i vores egen markplan og efter at have set forsøgsresultaterne fra 2015, valgte vi at tildele BioBor og BioMangan på en del af arealet. Vi synes, majsen har reageret fint på tildelingen, og den står flot og grøn. I 2017 vil vi helt klart øge brugen af BioBor og BioMangan i majs, ligesom vi vil anbefale vore kunder at gøre det samme.”

Jan Laursen, Rostgaard MaskinstationKøbenhoved, Sønderjylland

Rostgaard Maskinstation P/S ejes og drives af Michael Jørgensen, Ole og Jørgen Rostgård Andersen. De driver 1.400 ha landbrug i alsidigt sædskifte samt maskinstationsvirksomhed på gården Lausgård i Københoved i Sønderjylland. Der er ca. 20 ansatte, og sprøjterne kommer årligt over 12.000 ha..

 

Større og bedre udbytte

”Vi udbringer BioCrop OptiCu med stort set alle sprøjtninger i alle afgrøder. I rosenkålene, der sprøjtes fra ca. 15. august og frem til ca. 1. oktober, observerer vi en god sideeffekt. Hvis BioCrop OptiCu udbringes om aftenen, hvor sneglene er fremme, dræbes de snegle, der rammes af produktet. I år har vi som noget nyt tildelt 2 l. BioCrop OptiCu pr. ha. i hver ukrudtssprøjtning i rødbederne sammen med Betanal, Goltix og Renol. Desuden er der anvendt 4 l. sammen med sprøjtning mod rust. Så der i alt tildeles ca. 10 l. BioCrop OptiCu pr. ha i rødbederne.

Når hveden tildeles mikronæringsstoffer holdes planten i vækst ca. en uge længere end ellers, hvilket er med til at optimere udbyttet.

Vi oplever generelt, men måske især i rødbederne, en større tørkeresistens, mere ensartethed marken over, og højere udbytte ved tildeling af BioNutria mikronæringsstoffer.

Vi fortsætter brugen af mikronæringsstoffer fra BioNutria næste år.”

Rødkål 5 x 2 l./ha. – Rosenkål 3-4 x 5-10 l./ha. – Rødbeder 10 l./ha. – Hvede 6-8 l./ha.

Ejnar Bager, Grøntsagsproducent, Samsø

Ejnar Bager driver 140 ha. på Samsø. Heraf 60 ha. med specialafgrøder, resten med traditionelle landbrugsafgrøder. BioCrop OptiCu anvendes på 3. år i alle afgrøder med 1,5 – 2 l./ha..

 

Grønne toppe og nedsat svampetryk

”Jeg har de sidste 2 år anvendt BioNutria produkter og synes, de er nemme at arbejde med i forhold til konkurrerende produkter. De er meget lettere at udbringe end pulverprodukter. Begge år har jeg oplevet et nedsat svampetryk i grøntsagsafgrøderne, især i løg. Toppen holder sig grøn længere, end før jeg startede med at anvende BioCrop OptiCu.

I afgrøderne kål, porrer, løg og selleri har vi sparet på svampebekæmpelsen de sidste to år uden på nogen måde at opnå en ringere avl. BioCrop OptiCu anvender vi i følgende specialafgrøder: kartofler, gulerødder, porrer, løg, persille, forskellige kål, selleri, pastinakker/ persillerødder og rødbeder. Jeg anvender også BioMangan 170 NSCu. Behandlingerne med mikronæringsstoffer foretages i videst muligt omfang sammen med en af de øvrige behandlinger i afgrøderne, så en ekstra gang kørsel undgås. Jeg fortsætter med at anvende BioNutrias produkter i 2016.”

Klaus Sanko, Gjesing Østergaard og Trines Grønt, Gjesing ved Auning

Klaus Sanko driver 205 ha. med hovedsageligt højværdiafgrøder. I år ser markplanen således ud: 37 ha. vinterbyg, 33 ha. vårbyg (malt), 28 ha.raps, 16 ha rajsvingel, 37 ha. majs, 10 ha kartofler, 8 ha. jordbær samt 16 ha. gulerødder. På resten dyrkes kål, persille, løg m.v.

 

Mikronæringsstoffer giver god mening

”At tilføre afgrøderne mikronæringsstoffer giver rigtig god mening. Vi prøvet forskellige midler de sidste 15 år. I 2015 har vi for første gang anvendt BioNutrias produkter.

Vi oplever klart en grønnere og mere robust majs, når vi udbringer BioCropOptiML i kombination med BioMangan og BioBor. Vi har typisk kørt med 2 l. BioMangan, 2 l. BioBor og 1 l. BioCropOptiML ved 6-7 blade og fulgt op med 3-4 l. BioCropOptiML lige før blomstring. Vi har også brugt Bio NS 15-2 som suppleringsgødskning i majs og set en både god og hurtig effekt uden svidning.

Vi har en del økologiske kunder og har derfor brugt BioMangan 170SECO hos disse. Jeg oplever en sikker og hurtig afhjælpning af manganmangel.”

Henrik Markservice, Års

Henrik Pedersen har ejet og drevet sit firma i 18 år. Firmaet løser i dag alle opgaver i marken undtagen mejetærskning og halmhåndtering – en totalpasning på 500 ha. samt enkeltopgaver på yderligere 400 ha. Henrik er innovativ og går gerne nye veje for at optimere udbyttet.

 

Større udbytte i stikløg med BioCrop OptiML

”Vi begyndte at anvende BioCrop OptiML i stikløgene i 2013, og vi observerede et større udbytte end tidligere. I år har vi anvendt produkter fra BioNutria i alle de konventionelle grøntsagsafgrøder, og det fortsætter vi med næste år.”

Boje Skytte har anvendt 10-15 l. BioCrop OptiML pr. ha fordelt over 2-3 gange.

Boje Skytte, Proprietær, Brogaard, Fårevejle
Boje Skytte driver et landbrug med specialproduktion af rodfrugter på Brogaard i Lammefjorden. Her drives i alt 500 ha, hvoraf 120 ha er økologisk. Der dyrkes gulerødder i farverne hvid, gul, orange og lilla. Derudover dyrkes der pastinakker, persillerødder og beder i forskellige farver og faconer. Brogaard er den eneste producent af stikløg i Danmark med en produktion på 800-1.000 tons om året. Stikløgene afsættes i Danmark, Norden, Frankrig, Tyskland, Slovenien og de baltiske lande.

 

Løg med bedre vækst og mindre skimmel

Hans Ingemann har et gennemsnitligt budget for mikronæringsstoffer på ca. 50 kr. pr. ha.

”Det er ikke meget, når man tager de positive observationer i betragtning: Jeg oplever, at afgrøderne generelt holder sig grønnere, og at vækstperioden forlænges. Og så er der en tendens til, at forekomsten af løgskimmel mindskes ved brug af BioCrop OptiML.”

Hans Ingemann, Gårdejer, Stevns
Hans Ingemann driver et større landbrug på Stevns, som er kendt for sin ensartede, gode jord og optimale klimatiske forhold. På bedriften dyrkes en række specialafgrøder, bl.a. løg og spinat til frø. Hans Ingemann anvender på andet år BioNutrias produkter i både specialafgrøderne og græsfrø, hvede og byg.


 

ØKOLOGI

BioNutria har sammensat en gødningsserie af tilladte ikke-økologiske makronæringsstoffer, mikronæringsstoffersamt sporstoffer, der kan anvendes i økologisk jordbrugsproduktion i overensstemmelse med EU-forordning 848/2018. Alle gødningerne er naturligvis, fremstillet af de bedste og mest planteoptagelige råvarer, der er godkendt til økologisk brug. Produkterne er registreret som EU gødninger.

 

Stabile, håndterbare produkter

Ulrik Høegh og hans far Arne omlagde landbruget til økologi i 2015/2016. På bedriften dyrkes sukkerroer, vårhvede, havre, ærter, vinterraps, hestebønner og sæddodder.

”Den største udfordring ved omlægningen har været, at holde udbytterne   især i kornafgrøderne. Jorden er en god lerjord med et højt reaktionstal, og det giver problemer med flere mikronæringsstoffer.

Vi har brugt BioNutrias produkter i flere år. Det er BioNutria Mangan 170 S og BioNutria Bor 150. I år lavede vi et sprøjtevindue i vårhveden. Der var helt klart en forskel på udbytte og vækst, selv om det er noget sværere at holde jorden i en god balance ved økologisk drift.

Det er svært at finde godkendte og håndterbare mikronæringsstoffer til økologisk brug, men produkterne fra BioNutria er stabile og lette at håndtere. Vi bruger produkterne efter rådgivning fra vores lokale økologikonsulent, og vi tager bladprøver, der analyseres hos NovaCropControl i Holland. Analyserne bruger vi til at justere tilførsel og på sigt vil en bedre balance indtræde.”

I vinterrapsen blev der udlagt lucerne, for at have en afgrøde til at samle kvælstof samt opnå en bedre jordstruktur, da lucerne har et meget dybt rodnet. Der lægges stor vægt på sædskiftet, både for at reducere ukrudtstrykket og mindske sygdomme.

Ulrik Høegh, Stinelund, Sakskøbing

På Stinelund dyrkes 70 ha økologisk landbrug  med  sukkerroer, vårhvede, havre, ærter, vinterraps, hestebønner og  sæddodder. Der dyrkes desuden juletræer og vin samt en bestand af Galloway kødkvæg.

 

Effektive produkter uden udfældning

Vi har besøgt Hesselagergaard Gods og talt med Jørgen Elgaard Pedersen, der har været driftsleder siden 2003. Der hører 560 ha til godset. De 300 ha er i omdrift, og dyrkes økologisk med ærter, hestebønner, raps, hybrid rug til fremavl, engsvingel, havre, vårbyg til malt og hamp. Omlægning til økologi startede i efteråret 2018. Der samarbejdes med en kollega om mejetærsker og såmaskine.

”Vi har brugt BioNutrias produkter -siden 2018. Netop i tørkeåret 2018 blev hele vores spinatavl reddet af BioCrop OptiXL. Planterne blev holdt grønne forholdsvis længe, og det medførte, at vi fik et fornuftigt udbytte, på trods af de meget tørre forhold.

Vores jorde, er generelt meget lidt manganfølsomme. Efter omlægningen til økologisk drift har vi brugt BioMangan 170 SECO og BioBor 150ECO, hvor der har været et behov, og der kunne laves en konsulenterklæring.

Jeg oplever, at BioNutrias produkter er meget nemme at håndtere, og der er ikke problemer med udfældning og tilstoppede dyser. Dog må jeg indrømme at jeg er ked af at skulle undvære Bio pH Control i økologien.”

Jørgen Elgaard Pedersen, driftsleder, Hesselager Gods, Sydøstfyn

Hesselagergaard Gods I/S ejes af Henrik Blixen-Finecke og hans søn Christopher Blixen-Finecke. Der hører 560 ha til godset. De 300 ha er i omdrift, og dyrkes økologisk med ærter, hestebønner, raps, hybrid rug til fremavl, engsvingel, havre, vårbyg til malt og hamp. Der er yderligere 15 ha juletræer og ca. 200 ha skov.

 

Bæredygtighed, økologi og høj kvalitet er altafgørende

Efter et generationsskifte er Tjele Gods igen gået aktivt ind i mælkeproduktion. Der blev i 2018 og 2019 tilkøbt to ejendomme, hvor der i dag står 800 økologiske malkekøer. På godset drives i dag ca. 800 ha med økologisk grovfoder.

Jan fortæller: ”Vi har handlet med BioNutria gennem syv år. Det er nemt at bruge produkterne, de er blandbare med næsten alt, og de kan holde sig stabile, selvom de står en sæson over. Vi har brugt BioMangan 170 SECO, BioCrop -OptiXL og Bio Bor 150ECO.

Fremtidsplanerne for Godset går mod en større grad af selvforsyning, og derfor overvejer vi nu selv at producere roer.  Vi overvejer samtidig muligheden for at udfase indkøb af protein-kilder.

Siden omlægning til økologi har vi brugt BioMangan 170ECO, og fremover kommer vi også til at bruge BioBor 150ECO til roerne.”

”Vi sikrer, at der er en grøn tråd i alt, hvad vi giver os i kast med – økologi, bæredygtighed og høj kvalitet på de afgrøder og fødevarer, vi producerer. Derfor er det vigtigt for os at bruge -effektive produkter, godkendt til økologi, samt at have seriøse samarbejdspartnere.” tilføjer Morten.

Morten Højgaard, inspektør og Jan Køster, driftsleder, Tjele Gods ejet af Ditlev Lüttichau.

Godset er på 4.000 ha skov, sø og landbrugsarealer. Godset driver selv 200 ha med juletræer samt 800 ha med økologisk grovfoder, græs, ærter, vårbyg og grønrug som ensileres til godsets 800 økologiske malkekøer. 800 ha er ud-lejet til Danroots. Yderligere har godset en Black Angusbesætning, der bruges til naturpleje.

 

Effektive produkter – flotte afgrøder

Østerkrog Gartneri ApS ejes og drives af Caleb og David Frank. Gartneriet er stiftet i år 2000 og dyrker i dag 1.100 hektar heraf halvdelen økologisk.

”Vi har altid brugt mikronæring i et vist omfang. I kornafgrøderne er det som forebyggelse af kendte problemer og afhjælpning ved synlig mangel, især på mangan. I grøntsagerne bruges det ud fra forsikringstankegangen. Der ligger meget store værdier i grøntsagerne, og vi vil ikke gå på kompromis med næringsstofferne og risikere skjulte mangler.

De sidste 4 sæsoner har vi brugt BioNutria produkter. Det er nemt at håndtere og kan blandes i alle sprøjtninger.  Vi er en stor virksomhed med op til 120 ansatte i sæsonen. Det er vigtigt, at tingene fungerer, og at der ikke skal tages særlige hensyn eller gives for mange beskeder, når flere ting skal blandes i sprøjten i den travle sæson.

I de konventionelle grøntsager har vi brugt BioCrop OptiML og BioCrop OptiXL samt BioVinter Agro i de overvintrende kulturer. Desuden bruger vil BioBor 150 i kålafgrøderne.  I korn har vi primært brugt maganprodukter, men er også begyndt med BioCrop OptiXL på udvalgte arealer, hvor boniteten svinger meget. I de økologiske marker har vi fokus på BioMangan 170ECO og glæder os over at BioBor nu også er godkendt til økologi.

Vi er meget tilfredse og vil også anvende BioNutria   produkter i de kommende sæsoner.”

Caleb og David Frank, Østerkrog Gartneri ApS, Bjerringbro

Der dyrkes 1.100 hektar – heraf halvdelen økologisk. Der er 450 hektar med grøntsager – både konventionelle og økologiske – med hovedvægt på porrer, blomkål, broccoli, ærter og forårsløg. I det konventionelle sædskifte dyrkes desuden en del korn, mens der i det økologiske dyrkes kløvergræs for at få kvælstof ind i sædskiftet til grøntsagerne.

 

Effektive produkter

De seneste 11 år har Peter Holst været driftsleder for markbruget hos Rokkedahl Økologi , der driver 1.300 ha økologisk planteavl på sandede jordtyper. Der dyrkes korn, ærter, hestebønner og frøgræs. Afgrøderne sælges eller byttes til -kyllingefoder. Han begyndte at bruge BioNutria produkter, mens jorden var konventionelt dyrket, og kendte derfor muligheden for at bruge BioMangan 170ECO i økologiske afgrøder.   

”Med BioMangan 170ECO har vi et produkt, der effektivt og hurtigt afhjælper manganmangel. Det er nemt at anvende, nemt at håndtere, og BioNutria er hurtige til at levere.”

Det alsidige sædskifte er vigtigt for kontrollen med ukrudtet og sundheden i planterne. 

"Bælgplanterne afleverer en del kvælstof til de efterfølgende afgrøder, og sammen med næringsstofferne i kyllingemøget betyder det, at vi er dækket nogenlunde ind på -makronæringsstoffer. Når det gælder mikronæringsstoffer har vi hidtil kun fokuseret på mangan, men især i bælg-planterne skal vi nok til at kigge efter bormangel også, og så er det jo fint at BioBor 150ECO også er godkendt til økologisk jordbrug.”

Peter Holst, driftleder for markbrug, Rokkedahl Økologi, Nibe

Rokkedahl Landbrug og Rokkedahl Økologi, producerer 7 millioner konventionelle samt 1,5 millioner økologiske slagtekyllinger og driver 1.300 hektar økologisk planteavl.

 

Nemt at håndtere – rart at arbejde med

Niels Tvedegaard er 4. generation på Harridslevgaard. Ejendommen har været drevet økologisk siden 1999 og var fuldt omlagt i 2001.

”Da jeg lagde driften om til økologi havde jeg en ambition om, at sprøjten aldrig skulle køre på mine marker igen. Men efterhånden har jeg konstateret, at det simpelthen er for dyrt at ignorere mangelsygdomme som manganmangel – især i vårbyg. I starten brugte jeg pulvermangan, men de sidste 3-4 sæsoner har vi kørt med BioMangan 170ECO. BioMangan 170ECO er nemmere at håndtere og langt rarere at arbejde med end pulver, og der er ikke de samme sundhedsmæssige udfordringer som med pulvermangan.

Vi har været meget glade for BioMangan 170ECO og vil fortsat bruge det mod manganmangel på ejendommen.

Niels Tvedegaard, Harridslevgaard, Randers

480 hektar i omdrift med glutenfri havre, maltbyg, brødrug og fremavlskorn, samt hvidkløver, rajgræs og timothe og 50 ha vedvarende græs. Ejendommen har været drevet økologisk -siden 1999 og var fuldt omlagt i 2001.

 

Det virker her og nu

André lagde driften om til økologi i 2009 og har de fleste år haft behov for at tilføre mangan.

”Jeg har altid foretrukket flydende produkter. I Holland arbejdede jeg på en forsøgsstation og kunne ved selvsyn konstatere, at de flydende manganprodukter virkede både bedre og hurtigere.

Som økolog har man brug for et produkt, der virker her og nu, da man først skal have konsulenterklæring. Jeg har kørt med BioMangan 170ECO de sidste 3 år og er meget tilfreds. Det har god opløselighed og virker både bedre og hurtigere end andre produkter, vi har prøvet. Jeg går samtidig meget op i de sundhedsmæssige aspekter omkring mangan. Jeg kan jo ikke lige gå væk fra en støvsky, så jeg vil ikke udsætte mig selv for risikoen ved pulvermangan.

Jeg fornemmer også et øget fokus på håndtering og sundhedsprofil fra maskinstationer og andre økologer. Hos mig ligger BioMangan 170ECO klart nr. 1.”

André Hingstman, Hvilsom ved Hobro

André Hingstman etablerede sig som kvægbonde i Danmark i 2005. Efter en faldulykke i 2007 måtte kvæggaarden sælges. I dag driver han 75 ha økologisk planteavl lidt vest for Hobro. Desuden har bedriften 22.000 æglæggende økohøns.

 

Sikkerhed for ensartet kvalitet

Sprøjtefører Jens Erik Mikkelsen kommer over 500 ha økologiske arealer og 1.500 ha konventionelle arealer med mangan og anden mikronæring fra BioNutria.

”Vi har længe ønsket et bedre manganprodukt til økologer, og det har vi fået med BioNutrias BioMangan 170ECO.

Flere og flere økologiske kunder har problemer med manganmangel, så det er dejligt med et flydende alternativ til pulver.

BioMangan 170ECO er rigtig nemt at bruge. Det har en god effekt, og kunderne er meget tilfredse. Med den godkendte dosis på 9,4 L/ha kan vi kurere selv svær manganmangel.

Vi har også arbejdet med BioNutrias produkter til konventionelle kunder. Vi synes, produkterne er meget rare at arbejde med, og de har en god blandbarhed. I kommende sæson vil vi helt sikkert øge forbruget af BioNutrias produkter – både til økologi og konventionelt.

John Andersen, Vesterbølle Maskinstation, Vesterbølle i det sydlige Himmerland

John Andersen overtog virksomheden for 5 år siden og har i dag en veldrevet maskinstation, der løser alle tænkelige markopgaver for egnens landmænd. Der er 8 fastansatte og 8-10 sæsonansatte.


 

Juletræer

BioNutrias mikronæringsstoffer bruges som standardbehandling hos mange juletræsproducenter for at sikre farve, nålefylde samt for at minimere forekomsten af bare skuldre på træerne. Det er vigtigt at gøre sig klart, at når der tilføres næringsstoffer – der skal optages gennem nålene – skal disse ALTID tilføres i små mængder og ad flere gange.

Vælger du BioNutrias gødninger og følger vore anbefalinger, kan du se frem til et enkelt, meget økonomisk og supereffektivt gødningsprogram.

 

Høj kvalitet

Søren har 25 års erfaring med juletræer. De senes-te 3 som juletræsansvarlig hos Skovdyrkerne.

”Bionutria er gode til at forstå, de udfordringer jule-træsproducenterne møder og finde løsninger, der virker. Vores kulturer ligger tit på lidt ukurante arealer, og dermed er der ofte behov for ekstra mikronæring for at opnå en høj kvalitet.

Når producenterne følger Bio-Nutrias anbefalinger – især med BioCrop OptiXL – oplever jeg, at de får træer med en bedre vitalitet samt længere og mere fyldige nåle. Min erfaring er, at det er vigtigt af køre med BioCrop OptiXL hvert år. For at opnå et harmonisk træ er det ikke kun ”årsnålen”, som skal være vital, det skal de forrige generationer også. Det er vigtigt for at opnå en høj udnyttelsesprocent i kulturen.

Bio NS 15-2 er et super produkt til farvegødskning, og gør det muligt at ”holde igen” med N gødskning i foråret. Derved undgår vi de vilde topkranse, som kræver massiv vækstregulering og klipning.

Bionutria var med til et Erfa-møde. Her fik alle noget af en øjenåbner for, hvad vores vandkvalitet betyder for effekten af sprøjtningerne.

Hos Skovdyrkerne arbejder vi på, at nedbringe mængden af ”hjælpemidler” uden, at det går ud over træernes kvalitet. Her er det besparelsen af glyphosat – ved tilsætning af Bio pH Control og BioAmmoniumsulfat – der har stor betydning både økonomisk men helt sikkert også som et godt argument i forbindelse med at bæredygtighed og ”grønne træer”, hvilket står højt på dagsordenen hos mange af opkøberne.”

Søren Lundgaard, Juletræsansvarlig, Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland

Søren har mere end 25 års erfaring med dyrkning og forædling af juletræer. De seneste 3 år har han været juletræsansvarlig hos Skovdyrkerne.

 

Flotte juletræer i høj kvalitet

”Vores omdrift består af ti parceller med juletræer, hvor der tilplantes ca. én ha hvert år. Vi holder en lidt bredere rækkeafstand ved tilplantningen, så vores træer har den nødvendige plads til at brede sig. Vi undgår derfor at skulle fjerne træer løbende, og vores træer bliver flotte.

Vi begyndte at bruge BioNutrias produkter i efteråret 2016 og har brugt dem lige siden. Vi benytter BioCrop OptiXL, BioMangan 170 NSP, Bio NS 15-2, BioMagnesium 50 samt Ammoniumsulfat, og vi følger BioNutrias anbefalinger.

Vi bruger granulater forår og efterår. Derudover giver vi flydende gødning i juli, hvor vores træer får et ”brusebad” to-tre gange. Efter behov giver vi gødning igen to-tre gange i september – dog kun i de salgsklare kulturer.

Vores træer skal gerne holde farven hele året, ellers er det meget svært at få farven tilbage igen. Hvis de så småt begynder at miste farven, så får vi igen fuld farve på træerne fem til syv dage efter en sprøjtning med BioNutria´s farvegødskning, Bio NS 15-2: Den er virkelig effektiv!

Efter vi er begyndt at bruge Ammoniumsulfat, har vi kunnet skære meget ned på brugen af glyphosat. Den virker mere bredspektret, når den er tilsat Ammoniumsulfat. Her kører vi med afskærmet sprøjte, så selve træerne ikke bliver ramt; ” fortæller Susanne.

”Noget af det, der også tiltaler os ved BioNutria, er hjemmesiden, hvor vi hurtigt kan finde priserne på de enkelte produkter. Sam-tidig er det dejligt, at vi kan forudbestille alt, som vi skal bruge, til en bestemt leveringsdato, når vi har tiden til det. Det er produkter til fornuftige priser, set i forhold til udbyttet, og så er det ekstra dejligt med gratis fragt allerede ved en halv palle.”

Susanne og Lars Hansen, Lyngholmgaard, Blære

Lars startede i 1994 op med fire-fem ha juletræer på hobbybasis. Siden 2005 har gårdens nu 11,5 ha været drevet som 10-årig omdrift med juletræer i snorlige rækker.  Træerne sælges primært til eksport, men i julemåneden har Susanne og Lars et mindre salg af træer og fæld selv-træer fra gården, hvor elever fra den lokale efterskole hjælper til.

 

Markant bedre nålefylde og bedre farve

Dennis Madsen driver ejendommen Hyldkærsminde, der blandt andet omfatter 30 hektar jule-træer. De første træer blev plantet i 2011, og 2019 bliver det første år med egentligt salg fra plantagen. På længere sigt stiles der efter en produktion på 15-20.000 træer årligt.

”Jeg har et mål om at ligge i den gode ende med mine træer. Derfor går jeg meget op i pleje og pasning af dem, og netop derfor var det helt naturligt, at jeg i 2016 begyndte at bruge BioNutrias produkter på de ældste træer.

I 2017 fortsatte jeg med konceptet, men i 2018 sprang jeg over, for at blive klogere på de effekter, jeg opnår, før der skule sælges fra plantagen. Det gav markante problemer med bare skuldre og manglende nålefylde, så i 2019 har jeg kørt med fuldt program fra BioNutria, og vi står nu med nogle virkelig flotte salgstræer. Jeg oplever markant bedre nålefylde og bedre kulør, når jeg følger BioNutrias koncept. Desuden er bare skuldre elimineret, og træerne udviser stor vitalitet og livskraft.

Jeg betragter brugen af BioNutrias koncept til juletræer som en billig forsikring, der er helt nødvendig, hvis man vil lave kvalitetstræer. Produkterne er nemme at anvende og håndtere, og de blander fint med øvrige midler. BioNutrias produkter kommer helt sikkert til at indgå i pasningen af træerne i årene fremover også.”

Dennis Madsen, Hyldkærsminde, Års.

Dennis Madsen driver virksomheden DME Holding der bl.a. omfatter 30 hektar juletræer. De første træer blev plantet i 2011,  og der stiles efter en produktion på 15.000-20.000 træer årligt.

 

Flotte, stærke træer

Eskild Juhl nyder udsigten, mens han passer og plejer sine 17 ha juletræer. Der lejes til tågesprøjtning, sæsonklipning og oparbejdning af træerne. De øvrige opgaver klarer han selv. Eskild har dyrket juletræer siden 1981 og har anvendt BioNutrias produkter til sine træer de sidste 3 år.

”BioNutrias produkter er nemme at håndtere, fuldt blandbare, og selv med tilsætning af BioKobber 70, har der ikke været udfældninger eller stoppede dyser. Der er væsentlig færre røde nåle, og jeg fornemmer lidt mindre problemer med ”bare skuldre”. Nålefylden er blevet både større og bedre.”

Eskild bruger Bio NS 15-2 bladgødskning efter behov og som reparation.

Eskild Juhl, Hejls, Christiansfeldt

Eskild Juul driver virksomheden Hejls Hydraulik. Når de 3 ansatte går hjem, nyder han udsigten over Hjels Nor, mens han passer og plejer sine 17 ha juletræer. Maskinerne er selvfølgelig konstrueret og produceret af Eskild selv.

 

Kontrolleret vækst og fyldige nåle

Mads Larsen kontaktede BioNutria i det tidlige forår 2018 med henblik på en ny gødnings-strategi.

”Vi havde oplevet et fald i kvaliteten af vores træer og fik frem til 2018 problemer med nålekvalitet og uregerlig vækst. Derfor var vi villige til at prøve noget nyt. I 2018 reducerede vi startgødningsmængden til 40 kg N/h.Herefter er der gødet målrettet med Bio NS 15-2. Desuden har alle marker fået 3 x 20 l BioMangnesium 50 pr. ha.

Vi oplever klart, at vi har en mere kontrolleret vækst. Der var ingen vilde træer i 2018 og vi fik en større og mere fyldig nål. Vi oplevede ikke nåletab eller brune nåle overhovedet, hvilket tidligere var et problem for os. Skiftet til BioNutria og ændringen i strategi har medført en markant kvalitetsforbedring. Vi har også prøvet at tilføre BioKobber 70 på udvalgte kulturer tidligt i sæsonen og oplever, at disse kulturer bliver mere modstandsdygtige overfor alger.

BioNutrias produkter er nemme at anvende og kan uden problemer blandes med øvrige produkter til juletræer. Vi har en fin og professionel dialog med BioNutria, har oplevet præcis levering samt god faglig sparring gennem hele sæsonen. Vi anbefaler med glæde BioNutria til andre producenter og fortsætter med at udvikle strategien i 2019.”

Per Skarby, Fæstibakke, Ry

Produktionen foregår i regi af Global Nature Trees,  Ry. Her produceres juletræer på 350 hektar og desuden passes 600 ha, bl.a. hos Salten Langsø Skovadministration. Der er 5 ansatte på kontoret og ca. 80 sæsonarbejdere. Den daglige drift ledes af salgs- og produktionschef Mads Larsen.

 

Mere nålefylde

På 2. år bruger Harald Henningsen BioNutrias mikronæringsstoffer i sine juletræer.

”Jeg kører 1. gang ved begyndende udspring og derefter ca. en gang om måneden og i alt 3-4 gange henover sommeren. Jeg oplever, at træerne får bedre nålefylde og farve, og tendensen til bare skuldre er aftaget.

Jeg følger BioNutrias gødningsforslag med BioCrop OptiXL, BioMangan samt BioMagnesium 50 og oplever derudover, at det både er nemt at arbejde med og at blande med andre midler.” Træerne bliver grundgødet 2 gange med ca. 45 kg N i en granuleret NPKS + Mg 19-3-6-2-2 eller tilsvarende. Gødningen udbringes i starten af maj og igen i juli.”

Harald Henningsen, Solbjerg , Faaborg

Harald Henningsen har dyrket juletræer i de sidste 30 år og har i dag 40 ha med juletræer.

 

Bedre kvalitet og ingen svidninger

De sidste to sæsoner har Robert brugt BioCrop OptiXL og BioMagnesium 50.

”Vi giver træerne 5 liter BioCrop OptiXL og 10 L BioMagnesium 50 pr ha 4. gange i løbet af sommeren startende lige efter knopbrydning. Vores træer er kommet til at se betydeligt bedre ud, og vi har langt færre bare skuldre, end før vi brugte BioNutrias produkter. Vores nålekvalitet er samtidig forbedret markant.

Vi har blandet med både svovl og skadedyrsmidler og oplever hverken svidninger eller blandeproblemer. Der er ingen tvivl om, at BioNutria har hjulpet os til betydelig bedre kvalitet i træerne. Vi kan kun anbefale andre producenter at prøve BioNutrias produkter.”

Robert Sommerlund, gårdejer, Rødekro

Robert Sommerlund har 18 ha med juletræer, og der sælges årligt 8-9000 juletræer

 

Bedre kvalitet

Kurt havde hørt om BioNutrias produkter igennem en landmandskollega, som bruger det i stor stil i sine landbrugsafgrøder. 2015 blev derfor et prøveår, og selvom der blev sprøjtet lidt sent på sæsonen, kunne der ses en forgrønnene effekt på træerne. I 2016 er der kørt efter BioNutrias recept, og her er det tydeligt at se forskel på behandlede træer og ubehandlede, som er mere lyse i farven.

”Ca. 400 kr./ha/år for BioNutrias omfattende næringsstofgram er en billig forsikring i forhold til konkurrende produkter, og kvaliteten af træerne skal ikke øges meget, før indsatsen er givet mere end rigtig godt ud”, fortæller Kurt.

Kurt bruger tågesprøjte og bomsprøjte til udbringning og gerne sammen med insektmidler, og oplever aldrig problemer med af blande de forskellige produkter. Især blandinger med svovl og BioCrop OptiXL oplever Kurt som en forbedret opblanding af svovlproduktet.

Kurt Jørgensen, Errindlev. Lolland

Indtil for 10 år siden drev Kurt Jørgensen traditionelt planteavl på Lolland, men interessen for juletræer gjorde, at han valgte at sælge noget af jorden fra. Det resterende jord blev over en årrække tilplantet med juletræer, og i dag er der 73 ha med juletræer, 5 ha skov og 5 ha med slætgræs.