LANDBRUG » Testimonials

Planteavlskonsulenter, spesialkonsulenter og landmænd deler her egne erfaringer med brug af BioNutrias produkter.

For bedre overskuelighed er de mange testimonials er opdelt i grupperne:

  • Korn

  • Roer og Raps

  • Kartofler

  • Spinat, kål, rødbeder, majs, løg mv.

  • Økologisk landbrug

  • Juletræer

 

Næringsstoffer er hjørnestenen i vores rådgivning

 

I foråret 2016, efter henholdsvis 10 og 3 år i Landboforening, dannede Charlotte Frederiksen og Ann Louise Worsøe Jørgensen Planteavlsrådgivningen ApS, og de har siden kun oplevet stor interesse og kundetilgang.

”Vi blev selvstændige, fordi vi vil noget mere med rådgivningen. Vi vil tættere på kunden og på planteavlen. Vi vil kigge ind i planten, og forstå hvorfor den reagerer, som den gør. Vores motto er – fokus på dig og din bundlinje – og det mener vi ikke, man kan, hvis ikke man bl.a. tager minimumsloven alvorligt og kommer rundt om alle essentielle næringsstoffer i rådgivningen.

Vi har altid interesseret os meget for næringsstoffer. Det er ikke kun kvælstof, der redder verden. Det er blevet meget tydeligt nu, hvor N-kvoterne er hævet. Fokus bør også bredes ud på de øvrige næringsstoffer.

Det gælder om at blive klogere på hvor og hvornår, de enkelte næringsstoffer giver merudbytte. Eksempelvis er hestebønner ved at vinde indpas i sædskifterne. Vi ved nogenlunde, hvad de kræver i teorien, men vi skal blive klogere i praksis. Vi er ikke i tvivl om, at der meget at hente i både udbytte og kvalitet, når det gælder mikronæring til hestebønner. Vi skal bare blive klogere på hvordan.

I kornafgrøderne ser vi en tydelig mangel på kobber og magnesium flere steder. Vi har selvfølgelig mangan med i planlægningen hos alle kunder, men der er helt sikkert sammenhænge, der skal undersøges nærmere. Denne sommer har vi eksempelvis kunnet se en sammenhæng mellem borindhold og tendens til lejesæd i hvede. Hvis det står til troende, bør vi måske bruge bor aktivt i forebyggelse af lejesæd og dermed have et billigt supplement til vækstregulering.”

Planteavlsrådgivnigen ApS har haft BioNutrias produkter i fokus siden firmaets start.

”Vi ser BioNutria som en seriøs udbyder af mikronæringsstoffer og additiver. BioNutrias formuleringer er desuden helt i overensstemmelse med vore anbefalinger. Både i praksis og i forskning er de sulfatbaserede mangantyper at foretrække, og så bliver BioNutria det naturlige valg, hvis man ønsker en flydende vare. Skal det være flydende og blandbart med det meste, skal du vælge BioNutria.

Vi har set BioNutrias produkter brugt i praksis flere steder, og ofte er der en direkte visuel effekt, som f.eks. bedre overvintring, bredere og længere faneblade på hvede, flere aks, mere intens blågrøn farve m.v. Vi synes, det er spændende, at man kan designe sin egen mikronæringsblanding. Det falder samtidig godt i tråd med vores ambition om individuelle løsninger til den enkelte kunde.”

 

Efter godt et år som selvstændige ser Planteavlsrådgivningen ApS lyst på fremtiden.

”Vi er kommet godt i gang og har glade og tilfredse kunder, der høster gode udbytter. Næringsstoffer vil altid være en hjørnesten i vores rådgivning. Kemi kan ikke udrette mirakler, men korrekt brug af næringsstoffer kan hæve udbyttet betragteligt – og så er det bare billigere og mere effektivt til at hæve udbyttet i tilfælde af mangel.

I den sammenhæng er BioNutria en naturlig sparringspartner både nu og i fremtiden.”

 

Charlotte Frederiksen og Ann Louise Worsøe Jørgensen, Planteavlsrådgivningen ApS, Vendsyssel

Planteavlsrådgivningen ApS består af de to private planteavlsrådgivere Charlotte Frederiksen og Ann Louise Worsøe Jørgensen. Planteavlsrådgivningen ApS har til huse i Vendsyssel og rådgiver planteavlere fra Randers til Skagen.

 

 


 

Høje udbytter kræver en indsats

 

Ole Dalum har været selvstændig planteavlsrådgiver siden 1993. Han driver firmaet OD Agro, der rådgiver på 15.000 ha i Danmark og 6.000 ha i Polen og Baltikum.

I Danmark foregår rådgivningen primært i Vendsyssel, Himmerland og på Djursland, hvor der er meget blandede jordtyper.

Ole Dalum har alle dage haft et særligt fokus på mangan. ”Mangan er evigt aktuelt, og efter de flydende manganprodukter er kommet ned i pris, anbefaler jeg 1 liter i hver sprøjtning som forsikring. BioMangan produkter fra BioNutria er yderst blandbare og nemme at anvende, og jeg kan altid være sikker på virkningen, da de er færdigformulerede med spredeklæbemiddel og kvælstof. Prisforskellen til pulver er så lille og fordelene så store, at jeg foretrækker den flydende BioMangan. Og så kan vi takke BioNutria for, at de øvrige flydende mangantyper også er kommet lidt ned i pris.”

I rapssædskifter foretrækker Ole Dalum et reaktionstal på 6,3-6,4 på de himmerlandske jorde. Det giver et øget behov for bor, og derfor er bor til raps standard i Oles rådgivning. ”Jeg anbefaler 1-2 liter BioBor i efteråret og igen to gange i foråret. BioBor har en god blandbarhed, og når man anvender BioCrop Opti blandinger i kombination med BioBor, øges blandbarheden yderligere. Vi bør også have et øget fokus på bor i andre afgrøder som f.eks majs og roer”.

Ole Dalum anbefaler BioCrop OptiXL eller BioCrop OptiCu i alle sprøjtninger fra buskningsstadiet. ”Vi har meget blandede jordtyper, hvor jeg rådgiver, og høje udbytter kræver en indsats. Der er stor bortførsel af næringsstoffer, og jeg ser f.eks moderate kobbertal – også på svineejendomme. Her oplever jeg god effekt af BioNutrias kobberprodukter. Der er også problemer med vigende effekt af mange svampemidler, og jeg har erfaret, at BioCrop Opti blandingerne kan give et boost til svampemidlerne.”

Additiver er et andet fokusområde for Ole Dalum. ”Jeg har afprøvet forskellige additiver til glyphosat og oplever klart, at ammoniumsulfatopløsning med spredeklæbemiddel er det mest effektive.” BioNutria tilbyder færdigformuleret ammoniumsulfat med spredeklæbemiddel til en attraktiv pris.

I fremtiden forudser Ole Dalum, at der vil blive øget fokus på næringsstofforsyningen, og han peger på næringsstofferne magnesium, kobber og zink, som vi risikerer at komme i underskud af, hvis ikke vi øger opmærksomheden på dem.

 

Ole Dalum bosat ved Nibe

Selvstændig planteavlsrådgiver siden 1993. Driver firmaet OD Agro, der rådgiver på 15.000 ha i Danmark og 6.000 ha i Polen og Baltikum. Driver ved siden af rådgivningen 40 ha planteavl i et alsidigt sædskifte, hvor han afprøver nye ideer og koncepter, som brugers aktivt i rådgivningen.

 

 


 

Mikronæringsstoffer er altafgørende - udtaler planteavlskonsulenten

 

”Planteavl handler om at gøre tingene til tiden. Ordentlig etablering, god forsyning af næringsstoffer og pasning med kemi. Det er faglig rådgivning, der flytter noget, og der pengene tjenes. I Danmark bruger vi ikke vores plante- og jordbundsanalyser aktivt nok. Vi skal fokusere på balancen mellem næringsstoffer og tilgængelighed i forhold til jordtype.

Vi bør tage forsikringstankegangen til os, når det gælder tilførsel af mikronæringsstoffer. I fremtiden vil vi få mangel på kobber og magnesium – ikke kun mangan – planteanalyser viser det faktisk allerede.

Det banebrydende ved BioNutria produkter er muligheden for at tilsætte næring, når man alligevel kører ud. Forsyningen kan altså optimeres, uden at det

koster ekstra kørsel. Yderligere kan BioNutria producere individuelt sammensatte næringsstoffer ud fra tjek af plante- og jordbundsanalyser.

Jeg oplever en god effekt af BioNutrias produkter og synes, at planterne holder kuløren bedre, når de får BioCrop OptiXL. Desuden tilbyder BioNutria et nemt koncept og en direkte forretningsform med åbne priser, hvilket tiltaler rigtig mange.”

 

Jørgen Evald Jensen bosat i Poulstrup ved Vrå

Jørgen Evald Jensen har 30 års rådgivererfaring fra landboforeningerne, og er siden 1. januar 2015 selvstændig planteavlsrådgiver. Han rådgiver på 20.000 ha i Danmark og 15.000 ha i Rumænien.

 

 


 

KERNESUNDT KORN

Tilføres de nødvendige mikronæringsstoffer, kvitterer alle kornsorter med grønnere afgrøder, ensartede marker og længere vækstperiode. Her er BioNutria din forsikring mod tab.

 

BioNurtias mikronæring øger kvalitet og udbytte

 

I foråret 2017 havde Højbakgaard Maskinstation en rugmark med et tydeligt skel, der ikke umiddelbart kunne forklares. I samarbejde med Planteavlsrådgivningen ApS blev der udtaget planteanalyser og derefter tildelt en blanding af 1 L BioMangan 180 NS, 3 L BioCrop OptiXL og 1 L BioBor 150 pr. ha. Efter en uge blev der igen taget planteanalyser, og der var nu forøget indhold af næringsstoffer og tydelig visuel fremgang i den dårlige del af marken.

Denne oplevelse fik Planteavlsrådgivningen ApS til at afprøve samme blanding i en hvedemark hos Højbakgaard Maskinstation. Det gav en kraftig visuel virkning med det samme, og ved høst var der over 10 Hkg. kerne/ha i merudbytte.

”Den anvendte dosering gav en umiddelbar og meget kraftig visuel effekt. Over tid øgedes længden på fanebladet med 50 % samtidigt med, at det blev 3-4 mm bredere.,” udtaler Mads Gunder.

 

 

Rød = Kritisk mangel

Gul = Vær opmærksom

Grøn = OK forsyning

 

Der blev også udtaget planteanalyser i hveden. Resultaterne viser, at antallet af næringsstoffer med kritisk mangel faldt fra 6 til 4, og antallet af næringsstoffer med OK forsyning steg fra 1 til 5.

”Vi er ikke i tvivl om, at BioNutrias produkter har forøget næringsstofindholdet i planterne og givet en langt sundere og grønnere afgrøde.

Fra næste vækstsæson vil vi tage produkterne med ind i vores sprøjteplan som standard,” udtaler Mads Gunder.

 

Lars og Mads Gunder, Højbakgaard Maskinstation, Aabybro

Højbakgaard Maskinstation er en 19 år gammel familievirksomhed. Sammen driver Lars og Mads 150 ha og udfører desuden en række maskinstationsopgaver for egnes landmænd. I spidsbelastningsperioder er der 4-5 ansatte på maskinstationen.

 

 


 

Mikronæringsstoffer er afgørende for succes i Baltikum

 

”Vi har 1-2 L BioMangan med i alle sprøjtninger og bruger 8-10 L BioCrop OptiCu pr. ha totalt. Rapsen får desuden ca. 4-5 L BioBor 150 pr. ha. Vi tildeler af flere omgange, og vi dækker ind, indtil jorden er i kultur, og reaktionstallene er i orden.

Vi har øget vore hvedeudbytter fra 3-4 ton/ha til ca. 9 ton/ha over de sidste 3-4 år, og det skyldes ikke mindst vores konsekvente brug af mikronæringsstoffer fra BioNutria.

Vi oplever, at afgrøderne står grønnere i længere tid og har en mørkere farve en naboernes. Desuden har vi bedre kernekvalitet og en bedre kontrol med svampesygdomme. Additiverne i BioNutrias produkter betyder også, at vi har en bedre effekt af pesticider – ikke mindst af ukrudtsmidlerne.

Vi oplever desuden BioNutrias produkter som meget nemme at håndtere og anvende. Vi kan blande med stort set alt, og da vi har en konsekvent strategi omkring sprøjtens renholdelse, oplever vi aldrig problemer med filtre eller lignende.

Vores vand er utroligt hårdt og har en pH på 8,6-9,0. Det kræver en bevidst brug af additiver, og her er BioNutria også en uvurderlig hjælp.

Over de sidste 3 år har vi fået mere tro på fremtiden, og sidste år havde vi overskud i alle selskaber under Baltic Farms. Vores anvendelse af BioNutria har haft afgørende betydning sammen med andre tiltag for at få en rentabel planteavlsproduktion. BioNutria er med til at sikre ens og høje udbytter i planteavlsproduktion, specielt når jorden ikke er i kultur.”

”Når vi sammenligner planteanalyser med vore naboer, kan vi se, at de marker, der ikke får mikronæringsstoffer har store mangler på flere parametre.

Jorden herovre er død, tung og umedgørlig, og det tager tid at få den i kultur.

En bevidst strategi med mikronæringsstoffer og bevarelse af organisk stof er afgørende for at få succes med planteavlen i Baltikum.”

 

Brian Brødsgaard, daglig leder, Baltic Farms (SIA L.A.P.), Letland

Baltic Farms ligger i det vestlige Letland og består af en årlig produktion på 20.000 slagtesvin, samt 1.200 ha tung lerjord, der drives med raps, hvede, vårbyg, hestebønner og boghvede.

I 2014 tiltrådte Brian Brødsgaard som daglig leder. Under hans ledelse har der konsekvent været brugt BioNutria produkter i alle afgrøder.

 


 

Fornuftige priser og højt serviceniveau

 

”Vi har kørt 3 sæsoner BioNutrias produkter.

Vi er godt tilfreds med effekten af BioMangan i alle afgrøder. Vi bruger den som additiv i minimidler, og det fungerer rigtig fint. Ammoniumsulfat fra BioNutria giver os sikkerhed for maksimal effekt af sprøjtninger med glyphosat. ”

 

Carsten og Kaare Thomsen, Vejstrupgaard I/S, Sjølund, Kolding

Carsten og Kaare Thomsen – 3. generation på gården – har i 10 år drevet 180 ha planteavl med hvede, raps og byg. 450 søer,14.000 stk. 30 kilos grise samt 3.000 slagtesvin.

2. generation på gården – Hanna og Poul Thomsen – har gennem de sidste 50 år drevet og driver stadig bondegårdsferie på Vejstrupgaard med plads til 25-30 gæster.

 

 


 

Verdens bedste malt

 

”Danske landmænd er kendt og respekteret for at lave noget af den bedste malt i verden, og en stor del af de whiskyer, vi forhandler, er lavet på dansk malt.

God malt starter ved valg af sort, men derudover er det vigtigt at holde afgrøderne sunde og optimalt forsynede med næringsstoffer.

Man kan ikke lave kvalitetsmalt på discountstrategier, så alle mikronæringsstoffer bør indgå i planen hos enhver seriøs maltavler. Så er det godt at vide, at de kan fås billigt og i en høj kvalitet hos BioNutria.”

 

Henrik B Olsen, Whisky.dk, Sjølund, Kolding

I den lille landsby Sjølund syd for Kolding ligger firmaet Whisky.dk. Sammen med Karsten og Kaare Thomsen fra Vejstrupgaard I/S besøgte vi en af indehaverne, Henrik B. Olsen til en lille snak om kvalitetskorn og maltproduktion.

 

 


 

BioNutrias katalog fik mig igang

 

Da BioNutrias katalog i 2015 dumpede ind af brevsprækken, fik Bertel øjnene op for mikronæringsstoffer, og efter drøftelse med sin planteavlskonsulent skulle det afprøves.

”Jeg kan jo se, hvor uens jorden er på en mark, og derfor er tilgængeligheden af næringsstoffer også forskellig.

Det tiltalte mig meget, at man med BioNutrias produkter kan tildele mikronæringsstoffer som bladgødskning sammen med andre plantebeskyttelsesmidler og dermed give en ”vitaminpille” flere gange i løbet af vækstssæsonen.

Jeg oplever, at marker med blandet bonitet i gennemsnit yder bedre med BioNutrias produkter.”

Bertel bruger BioCrop OptiXL i alle afgrøder med ca. 2 l pr. gang. Hvede og raps får ca. 6 l pr. sæson og vårbyg 4 l. Desuden får alle afgrøder 2-3 BioMangan 180 NS og rapsen ca. 2 l BioBor 150. Spredeklæbemiddeleffekten og forsuringen lægger Bertel stor vægt på.

”Jeg tror, mange af mine landmandskollegaer undervurderer betydningen af spredeklæbemidler, og den negative effekt hårdt vand kan have på virkningen af vores plantebeskyttelsesmidler. I BioNutrias produkter får jeg både spredeklæbemiddel og en pH-sænkende effekt i sprøjtevæsken. Jeg sparer derfor en masse penge på at købe ekstra tilsætningsstoffer og får derved næsten mikronæringsstofferne gratis.”

 

Bertel Stenkjær, Langkærgaard, Dalmose

Bertel Stenkjær kom i 1989 til Langkærgaard, som ligger ved Dalmose på Sjælland. De 240 ha inkl. forpagtninger drives som traditionel planteavl med hvede, byg og raps. De sidste 9 år med pløjefri dyrkning. Efter 40 år som selvstændig har Bertel fra 2018 bortforpagtet jorden for at nyde pensionistlivet – han giver hermed de bedste anbefalinger videre til næste generation af landmænd.

 

 


 

Sikkerhed for ensartet kvalitet

 

”Vi driver et alsidigt sædskifte med korn, raps og frøgræs, og der anvendes reduceret jordbehandling i vid udstrækning.

Vi opfodrer kornet i egen besætning, og derfor er sundt korn og høje udbytter to af hovedmålene

i vores markdrift.

Gennem tiden har vi taget mange planteanalyser og ud fra disse lagt en strategi for tildeling af mikronæringsstoffer.

Vi har en del lavbundsjord og let sandjord med lave kobbertal, hvor vi anvender BioMangan 170 NSCu og BioCrop OptiCu. På de øvrige arealer bruger vi BioMangan 180 NS og BioCrop OptiXL, samt BioBor til raps.

Vi går meget op i kornets kvalitet, da det fodres op i egen besætning, og med den valgte strategi får vi en fin ensartet afgrøde og har sikkerhed for, at forsyningen med mikronæringsstoffer er i orden.

Vi er ikke i tvivl om, at BioNutrias produkter hjælper os frem mod sundt korn og høje udbytter.”

 

Jeppe Jensen, MB Landbrug, Nibe

Mikkel Buus Jensen ejer og driver 600 ha i egen markplan, og der er pasningsaftale på yderligere 450 ha. Desuden drives en svineproduktion på 500 årssøer og 15.000 slagtesvin. 170 af de 450 ha i pasningsaftalen ejes af Jeppe Jensen, der står for markdriften i MB Landbrug.

 

 


 

Rigtig god forsikring

 

På nu 4. sæson har driftsleder Alf Rasmussen brugt BioNutrias produkter. Det var især prisen, som i første omgang fik Alf til at skifte fra et konkurrende producent og over til BioNutrias.

Det skifte har han været rigtig godt tilfreds med.

”Jeg tror på, at det virker, det er billigt, og vi oplever ingen problemer med at blande med andre produkter. Det er derfor en rigtig god forsikring at have med.

Nogle af de 260 ha er inddæmmet havbund, og her oplever vi også en mere ensartet afgrøde, når vi bruger BioNutrias BioMangan og BioCrop OptiXL.”

Det tilstræbes, at alle afgrøder får 7,5 l/ha BioCrop OptiXL i løbet af sæsonen fordelt af 3 gange. Desuden får afgrøderne 1-2 l BioMangan 170 NSP og roerne får ekstra Bor i form af 1-2 l BioBor pr. ha.

 

Alf Rasmussen, driftsleder Helgenæs ApS, Nakskov

På spidsen af Lolland, tæt ved Nakskov, driver Helgenæs Aps 260 ha traditionelt lollandsk sædskifte med roer, græsfrø, hvede og byg.

 

 


 

Bedre sortering og forbedret kvalitet

 

”Vi anser vores maltbyg for at være en højværdiafgrøde, som der skal kæles for. Derfor har vi brugt mikronæring i mange år. 

Indtil 2015 brugte vi et konkurrerende produkt, men vi havde problemer med stoppede dyser og ønskede en nemmere håndtering.

Vi kører med 25 cm dyseafstand, luftassistance og meget fin forstøvning. Derfor er vi følsomme for urenheder og skal have et højkvalitets produkt. Det får vi med BioCrop OptiXL og BioMangan 180 NS. Vi tilfører 2-3 l/ha BioCrop OptiXL i hver sprøjtning og 2 l/ha BioMangan 180 NS i den første sprøjtning. Vi oplever en umiddelbar opkvikkende effekt på planterne – især ved sen såning.

Vi har ikke lavet egentlige udbytteopgørelser, men vi kan se, at siden vi skiftede til BioCrop OptiXLhar vi fået en bedre sortering i maltbyggen og en generel kvalitetesforbedring.

I majsen har vi ikke kørt mikronæring i stor skala. I 2016 har vi taget nogle træk med BioMangan 180 NS og det ser fornuftigt ud. Samtidig er der jo overbevisende forsøgsresultateri majs, når det gælder BioMangan og BioBor, så i 2017 vi vil helt klart øge forbruget i majs.”

 

Jan Møllegaard, I/S Isbjerg Møllegaard, Varde

I/S Isbjerg Møllegaard ligger ved Varde og ejes og drives af Jan Møllegaard og hans forældre. Der er 430 ha i markplanen heraf 263 med majs, 110 med maltbyg og græs i resten. Besætningen er på 600 jerseykøer.

 

 


 

Sunde planter og stort merudbytte med BioCrop OptiXL

 

”Jeg har tidligere været skeptisk over for brug af mikronæringsstoffer, men havde en dårlig vinterbyg, der skulle hjælpes pga. havrerødsot og dårligt såbed.

Via SparBonde så jeg en reklame for BioNutria, kontaktede produktkonsulenten for vejledning og købte produkter.

Jeg kørte BioCrop OptiXL 4 l./ha. ud på en gang sidst i april. Det er nemt at bruge, og der var synlig effekt efter en uge.

Jeg behandlede alt vinterbyg, hvilket har resulteret i sunde planter samt et merudbytte på 400-500 kg/ha. på både gode og dårlige marker. De behandlede

marker gav et gennemsnitligt udbytte på 8,5 ton/ha.

BioCrop OptiXL + BioMangan 180 NS skal ind i alle sprøjtninger fremover, og jeg vil varmt anbefale BioNutria til både kollegaer, erfagruppe m.v.”

 

Jesper Hedegaard, Gårdejer, Lille Hedegaard øst for Holstebro

Siden 2001 har Jesper Hedegaard drevet 95 ha. med korn, græsfrø samt ærter og producerer 400 slagtekalve. Han har planer om at udvide til 250 ha. og 1300 kalve. Har først i 2015 brugt BioNutria produkter.

 

 


 

Mikronæringsstoffer - som forsikring

 

”Som en forsikring mod mangel på mikronæringsstoffer, anvender vi 1 l. BioCrop OptiXL og 1 l. BioMangan 180 NS i alle afgrøder ca. 3 gange i løbet af vækstsæsonen.

Produkterne er nemme at anvende. De kan blandes med stort set alle øvrige plantebeskyttelsesmidler, så tildeling af mikronæringsstoffer giver derfor ingen

ekstra kørsel. Dette sparer en arbejdsgang og hjælper også til, at vi får tildelt både plantebeskyttelse og mikronæringsstoffer rettidigt , hvilket er meget vigtigt.”

 

Per Skov, Trinderup Gods, Hobro

På Trinderup Gods dyrker Per Skov 850 ha. med hvede, vårbyg (malt), vinterbyg, vinterraps og græsfrø. BioNutria produkter anvendes på 3. år.

 

 


 

Test gav øget udbytte

 

”Jeg har 2 nabo-rugmarker, der plejer at yde ens – 9 tons pr. ha. I 2015 er de behandlet lidt forskelligt. I efteråret er begge marker tilført 3 x 2 l. BioMangan 170 NSCu , og i det tidlige forår har begge marker fået ca. 20 kg N i form af svovlsur Ammoniak.

Mark 1 er i foråret tildelt gylle svarende til 50 kg N og 65 kg N i form af N-27. Gyllen tilfører 80 g kobber og behovet for øvrige mikronæringsstoffer er hermed dækket ind. Desuden er der tildelt 3 x 2 l. BioMangan 180 NS.

Mark 2 er i foråret tildelt 80 kg N i form af NPK-gødning og 35 kg N i form af N-27, 3 x 2 l. BioMangan NSCu og 2 x 1,5 l. BioCrop OptiCu. Begge marker blev således tildelt 135 kg N pr. ha.

Allerede efter gødningstildelingen i foråret har der været tydelig visuel forskel på de to marker. Mark 2 har været tydelig grønnere, mere tæt og mere ensartet end mark 1. Begge marker er svampebehandlet 2 gange.

Mark 1 gav et udbytte på 9,3 hkg/ha. – Mark 2 gav et udbytte på 10,4 hkg pr ha. Som nævnt plejer disse to marker at give det samme udbytte pr. ha., så der er ingen tvivl om hvilken sammensætning, jeg vælger næste år.”

 

Knud Jensen, Asferggaard, ved Fårup

Knud Jensen driver 400 ha. med rug , hvede, vinterraps og vårbyg. Her anvendes BioNutria produkter på 3 år.

 

 


 

En god forsikring mod tab

 

”Vi har en meget manganfølsom jord og oplever en yderst positiv effekt, når vi har 1 l. BioMangan 180 NS med i næsten alle sprøjtninger. Min planteavlskonsulent anbefalede at bruge bor i rapsen, og jeg valgte BioBor 150 med et godt resultat. Vi har samtidig brugt BioCrop OptiXL i vinterbyg og hvede med 2 x 1,5 l. og syntes det er en god forsikring mod mangel på mikronæringsstoffer.

Vi kører med en Danfoil sprøjte med 4-5 produkter. BioNutria mikronæringsstoffer har været nemme at håndtere og meget blandbare.

Jeg er stor tilhænger af flydende gødninger og har en god konstruktiv dialog med BioNutria. Tankegangen omkring forsikring mod mangel på diverse mikronæringsstoffer tiltaler mig, derfor fortsætter jeg med BioMangan 180 NS, og har stor fokus på mulighederne ved brug af BioCrop OptiXL, BioCrop OptiCu osv. fremover.”

 

Carlo Bach Greve, Korsøgaard, Aalestrup

Gårdejer Carlo Bach Greve driver 280 ha. med korn, raps og frøgræs. Han producerer desuden 13.000 slagtesvin. BioNutria mikronæringsstoffer har været brugt på gården gennem 3 år.

 

 


 

Sunde og grønne planter

 

”Jeg havde har ikke brugt mikronæringsstoffer før og var overbevist om, at jorden og handelsgødningerne stillede den næring til rådighed, der var brug for. Dog er vores jord er sandet og meget disponeret for manganmangel.

Jeg blev nysgerrig, da jeg så BioNutrias katalog, og deltog i deres møde i Gram. I foråret 2015 har jeg haft 1,5 l. BioCrop OptiCu med i alle sprøjtninger og desuden givet 3 x 1 l. BioMangan 170 NSCu i alle afgrøder.

Der er en meget tydelig visuel effekt, og BioMangan 170 NSCu virker hurtigere og bedre end manganpulver. Planterne holder sig sunde og grønne ved brug af BioCrop OptiCu, og derved har vi sparet en svampesprøjtning i både vinter og vårbyg.

Med BioNutria mikronæringsstoffer har vi haft en udbyttefremgang på 500 kg/ha. Så jeg fortsætter med at bruge BioNutria produkter, og kan klart anbefale

andre at gøre det samme.”

 

Erik Baun, Gørding maskinstation, Gørding ved Esbjerg

Erik Baun har siden 1994 ejet og drevet Gørding Maskinstation. Han klarer alle opgaver i marken og passer i alt ca. 300 ha. for en række små og mellemstore landmænd.

 

 


 

Mikronæringsstoffer giver såsæd i høj kvalitet

 

”Når vi fra Gl. Buurholt Hovedgaard laver kvalitetssåsæd direkte ude på gården – af landmandens eget korn – anvender (coater) vi ofte næringsstoffer på den færdige såsæd. Det gør vi til de professionelle landmænd, der vil være helt sikker på, at planten får optimal tilgang til næringstofferne fra starten.

Vi har valgt at bruge produkter fra BioNutria, fordi de har den bedste kvalitet. Produkterne er nemme at arbejde med, de udfælder og afblander ikke.

Vi oplever BioNutria som en pålidelig samarbejdspartner, der holder, hvad de lover. Man handler direkte med fabrikken, så der er kort kommandovej og absolut konkurrencedygtige priser.”

 

V isti Møller, Gl. Buurholt Hovedgård, Øster Brønderslev

Siden 1991 har Visti Møller og hans dygtige medarbejdere drevet virksomheden Gl. Buuholt Hovedgård, der råder over 7 mobile såsædsfabrikker til korn og 1 til raps. Der har fra starten været en klar målsætning om at levere en meget bedre kvalitet – til en mindre pris.

 

 


 

SUNDE ROER OG BLOMSTRENDE RAPS

En kombination af BioCrop OptiXL, BioMangan 170 NSP og BioBor 150 er en effektiv forebyggelse mod mangelsygdomme. Og det giver resultater – både i form af tydeligt grønnere afgrøder, længere blomstring og øget udbytte. Som de eneste på det danske marked tilbyder BioNutria mangan og bor til både raps og roer, der kan blandes uden problemer.

 

Flotte grønne roemarker

 

Henrik Helvig bruger BioNutrias produkter på 3. år. Sædskiftet består af vinterbyg, maltbyg, vinterhvede, roer og vinterraps. Jorden varierer lige fra fed lerjord til strandsand på inddæmmet havbund.

”Jeg tilstræber at køre med 1 l BioMangan 170 NSP og 1 l BioCrop OptiXL pr. ha, så snart roerne har lidt størrelse. Disse er uden problemer blandet med gængse roemidler. Efterfølgende følger jeg op med 2 l BioBor 150 + 1 BioMangan 170 NSP + 1 l BioCrop OptiXL. I svampesprøjtningerne i august/september giver jeg også 1 l BioMangan 170 NSP + 1 l BioCrop OptiXL. Jeg synes virkelig, jeg får nogle store flotte roer med grønnere top af behandlingerne med mikronæring fra BioNutria.

Jeg har desuden 1 l BioMangan 170 NSP og 1 l BioCrop OptiXL med i stort set alle afgrøder, når jeg alligevel skal ud med anden kemi.

På sandjorden er der i år kørt med 1 l BioMangan 170 NSP + 1 l BioCrop OptiXL ca. hver 10. dag fra april til juni for at se, om det kunne rette på udbytterne – der har aldrig stået en bedre hvedemark. Det bliver spændende at se udbyttet, når den bliver høstet”.

 

Henrik Helvig, Rødby

Henrik Helvig bruger nu på 3. år BioNutrias produkter på de ca. 100 ha, han driver ved Rødby. Henrik har yderligere pasningsaftalte på 100 ha, og derudover køres der forskellige maskinstationsopgaver.

 

 


 

Høj blandbarhed

 

Det er nu 4. sæson i træk, at Carsten bruger BioNutrias produkter med gode resultater. BioCrop OptiXL bruges i alle afgrøderne med 2 l/ha pr. gang.

Det tilstræbes at give BioCrop OptiXL 2-4 gange i løbet af sæsonen, og altid når der sprøjtes mod skadedyr og i svampesprøjtningerne.

BioCrop OptiXL sætter ekstra skub i roerne og i marker, hvor der erfaringsmæssigt er problemer med bor, bliver der givet ekstra BioBor.

”Jeg har ikke haft en eneste uheldig situation, hvor jeg har blandet BioNutrias produkter med andre midler. 

Jeg betragter det som en god forsikring, og spredeklæbemiddeleffekten er vigtig at få med.”

 

Carsten Stolze, Præstø

Med afsæt i ejendommen ved Præstø driver Carsten Stoltze 365 ha pløjefrit. Afgrøderne er fordelt på roer, majs, maltbyg, hvede og raps. Derudover udføres der maskinstationsarbejde af forskellig art.

 

 


 

Længere blomstring i raps

 

”Som et forsøg har jeg tildelt 15 l BioCrop OptiXL + 5 l BioBor pr. ha i dele af en rapsmark. Denne dosis blev udbragt i bælter. Resten af marken blev tildelt en væsentlig mindre  ængde.

Resultatet var iøjnefaldende: Rapsen, der fik tildelt den høje mængde, blomstrede over en uge længere end den øvrige del af marken.”

 

Anders Michaelsen, ejer af Planteteknik, Hals​

Anders Michaelsen driver virksomheden Planteteknik, der løser driftopgaver for jordbrugerne i Vendsyssel og Himmerland med ekspertise inden for plantebeskyttelse.

 

 

 


 

Forsikringsstrategi - der virker

 

”Jeg så produktkataloget og hørte om BioNutria på et avlermøde hos Wikima Seed. Så i år er der brugt ca 1,5 l. BioMangan 180 NS + 1 l. BioCrop OptiXL i alle afgrøder i næsten alle sprøjtninger. Primært som led i en forsikringsstrategi men der er synlig forskel på de planter, der har fået BioNutria produkter, de er grønnere og ser mere sunde ud.

Jeg syntes godt om BioNutrias slogan – Kvalitet koster ikke – det betaler sig..! – for det er det, jeg oplever.”

 

Lars Hansen har listet følgende fordele ved BioNutrias produkter:

• De er tilsat spredeklæbemiddel

• De er nemme at arbejde med

• Der er ingen bundfald

• De giver grønnere planter

 

Lars Hansen, Annexgaarden, Jerslev.

Lars Hansen bor lige i vandkanten i den nordlige ende af Tissø på Annexgaarden. Han driver 412 ha., hvoraf ca. halvdelen er forpagtet, med korn, raps, sukkerroer og spinat. Har brugt BioNutriaprodukter i 2015.

 

 


 

Øget udbytte med BioNutria

 

”Efter råd fra min planteavlskonsulent prøvede jeg BioNutria produkter, for at løfte udbytterne. Det er lykkedes i hvede og raps, hvor der i år er høstet topudbytte i begge i forhold til tidligere.

BioCrop OptiXL er blevet brugt i alle afgrøder i alle sprøjtninger. I vinterrapsen er der kørt med BioBor og BioCrop OptiXL i foråret, og der er høstet 5,5 tons std. kvalitet.

Succesen kan muligvis ikke tilskrives BioNutria produkterne alene, men der bliver helt sikkert kørt med det igen i 2016, og her vil doseringen blive øget, så der køres med 2-3 l. pr. ha. pr. kørsel.”

 

Jan Stenager Hansen, Stenagergård, Leestrup.

Jan Stenager Hansen er 11. generation på gården. Der dyrkes korn, raps og frøgræs på 230 ha. hvoraf ca. 100 ha. er forpagtet. Jan brugte BioNutria produkter første gang i 2015.

 

 


 

HELDIGE KARTOFLER

En række af Danmarks større kartoffelavlere har gennem de sidste år anvendt BioNutrias specialformuleringer til kartofler. Og det bliver de ved med.
Uanset den geografiske beliggenhed og jordtype har effekten været synlig. Bl.a. har kartoffeltoppene holdt sig grønne i over en uge længere end normalt – med en tilsvarende længere vækstsæson til følge.

 

Mikronæringsstoffer som forsikring

 

BioNutrias produkter har været brugt de seneste 3 sæsoner og er med i alle afgrøder.

”Vi har meget store arealer, der er sammenlagt af mindre marker med forskellig forhistorie. Desuden varierer jordbunden meget, så vi kan have flere forskellige mangelsymptomer hen over en mark. Derfor tiltaler forsikringstankegangen os.

Vi bruger konsekvent BioCrop Potato i kartoflerne og synes, at produktet tilbyder en god forsikring til en fornuftig pris. Det er meget nemt at håndtere, og vi har blandet det med alle tænkelige kartoffelmidler uden problemer.

I 2 år har vi også

brugt Bio P11, som startgødning. Den giver os sikkerhed for, at fosforforsyningen er i orden på de lave jorde, der kan være kolde langt ind i foråret.

Vi tillader ikke gyllevogne på vore jorde, men vi får en række restprodukter og kyllingegødning i fast form. Derfor kan tildelingen af fosfor variere meget fra mark til mark – Bio P11 er en god måde at udjævne det på.

Vi er ikke i tvivl om, at BioNutrias formuleringsteknik og anvendelse af additiver, gør deres produkter særdeles effektive. ”

 

Jacob Thuesen, driftleder, Driftsfællesskabet JSJ Agro, Birkelse Hovedgaard

JSJ Agro driver 2600 ha ved Aabybro. Jorden varierer meget, og der er en stor andel af lavbund og vandlidende arealer i driftsfællesskabet. Sædskiftet er meget alsidigt og rummer bl.a 300 ha med fabrikskartofler.

 

 


 

Kartofler med høj værdi

 

”Vi betragter kartoflerne som en højværdiafgrøde, der gerne må kæles lidt mere for. Vi har uens jord og kan ikke være sikre på, at forsyningen med mikronæringsstoffer er i orden over det hele.

Vi har brugt BioCrop Potato de sidste 3 år og er meget tilfredse med produktet. Ofte ser vi en klar visuel effekt i form af grønnere top med mindre svampeangreb. Næste år vil vi montere udbyttemåler på optageren, så vi også kan få tal på effekten.

Produktet er meget nemt at anvende. Vi kører med Danfoil sprøjte og er meget opmærksomme på at have gode rutiner omkring rensning og vedligehold af den. Vi har blandet BioCrop Potato med alle tænkelige kartoffelmidler og aldrig oplevet problemer.

Vi har også afprøvet Bio P11 og vil have mere fokus på fosfor ved lægning fra næste sæson. Når først fosforkvoterne træder i kraft, gælder det om at bruge sin fosfor klogest muligt, og her er placering af flydende fosfor oplagt at se på.

Vi har brugt BioNutrias manganprodukter i alle afgrøder de sidste 3 år og synes, at de virker bedre end konkurrenternes. BioNutrias mangan virker fortrinligt både kurativt og forebyggende, og så er det til at betale.

Desuden bruger vi BioBor 150 i raps ud fra en forsikringstankegang. Også her opleves en super blandbarhed og meget nem håndtering. ”

 

Ove og Henrik Rieks, Vejgaarden mellem Aalestrup og Gedsted

Her drives 900 ha med kartofler og salgsafgrøder på blandede jordtyper. De 450 ha kartofler er hjørnestenen i bedriften, og de rummer meget store værdier, som skal passes bedst muligt.

Ca. 80 % af kartoflerne går til chipsproduktion gennem Thorsens Chipskartofler.

 

 


 

Stor tilfredshed

 

I 2015 begyndte Vorning Maskinstation at bruge BioMangan som manganprodukt, hos de kunder hvor maskinstationen skaffer hjælpestofferne, og de har oplevet en meget fin effekt og god respons.

”Vi er meget opmærksomme på kundernes ønsker og behov, og vi oplever ofte, at de ønsker BioNutria produkter anvendt på deres marker” fortæller Danny Boe. ”Produkterne er meget nemme at anvende og giver stor tilfredshed hos både kunder og sprøjtefører”.

Danny Boe har også brugt BioCrop OptiXL i kornafgrøder hos flere kunder. ”Før i tiden gjorde vi ikke meget ud af mikronæring – på nær mangan – men flere og flere efterspørger BioCrop OptiXL, og mange steder køres der konsekvent med 2-3 l i hver sprøjtning til stor tilfredshed for kunden”.

 

Danny Boe, Vorning Maskinstation, Vorning​

I landsbyen Vorning mellem Randers og Viborg ligger familievirksomheden Vorning Maskinstation. Maskinstationen blev etableret i 1961 af Ejnar Boe og drives nu i I/S mellem Steen og Danny Boe, der er hhv. 2. og 3. generation i virksomheden. Maskinstationen har 7 ansatte inkl. Steen og Danny. De udfører alle markopgaver på nær mejetærskning og høst af specialafgrøder. Sprøjten kører årligt over 3000 ha på meget varierende jordtyper.

 

 


 

Mikronæring som forsikring

 

Peter Poulsen har stort fokus på sin kartoffelproduktion, der foregår på lavbundsjord med meget varierende bonitet.

”Vi observerer ofte forskellige mangelsymptomer og har derfor afprøvet flere forskellige mikronæringsprodukter gennem tiden, ligesom vi altid har haft et stort manganforbrug. I en højværdiafgrøde

som kartofler betragter jeg mikronæring som en nødvendig forsikring, når jorden er så varierende som den er”.

De sidste 2 sæsoner har Peter Poulsen brugt 10-12 l BioCrop Potato pr./ha delt ud i 5 skimmelsprøjtninger.

”Jeg oplever en flot ensartet afgrøde, og BioCrop Potato hjælper helt sikkert med at udjævne de forskelle i næringsstofforsyning, den uensartede jord giver. De gode erfaringer fra kartoflerne gør, at jeg vil overveje BioCrop OptiXL produkter i kornafgrøder og raps også.

Vore lavbundsjorde har generelt lave kobbertal, og BioNutrias kobberholdige mangan og mikronæringsløsninger ser meget interessante ud i den sammenhæng.”

 

Peter Poulsen, Kærgaarden og Bækskovgaard Landbrug ved Ørsted på det nordlige Djursland

Peter Poulsen driver 380 ha planteavl med raps, fremavlskorn og fabrikskartofler til Karup Kartoffelmelfabrik. Samtidig udføres lidt maskinstationsarbejde med halmpresning og grubbesåning. Han har 1-2 ansatte. Peter Poulsen er desuden formand for udvalget for Planter og Natur i Djurslands Landboforening og medlem af Sektorbestyrelsen for Planteproduktion ved Landbrug og Fødevarer.

 

 


 

Sikker effekt – nemt at anvende

 

De seneste 2 vækstsæsoner har BioCropPotato været en fast del af strategien i kartoflerne. I 2016 er der konsekvent brugt 5 x 3 l i alle marker.

”Vi betragter tildeling af mikronæring som en forsikring og har prøvet flere forskellige produkter gennem tiden. Vi finder BioCrop Potato utrolig nem at anvende og meget blandbar samt økonomisk

i brug.

I 2016 er der også brugt Bio P11 startgødning på en del af arealet. ”Det har været nemt at anvende, og markerne ser fornuftige ud, så vi ser frem til at gøre udbytterne op.”

Hans Jørgensen brugte tidligere en del pulvermangan, men han er nu gået over til BioMangan. ”Vi er meget glade for det færdigformulerede produkt med spredeklæbemiddel i. Det giver os sikkerhed for effekten og desuden en nemmere håndtering end med pulver.”

 

Hans Jørgensen HJ & Co ApS, Videbæk

Hans Jørgensen har været selvstændig landmand siden 1989 og er i dag ejer og leder af selskabet HJ & co APS. I selskabet drives 700 ha, og der produceres ca. 20.000 slagtesvin årligt. Der  dyrkes kartofler på 1/3 af arealet og kornafgrøder i resten. Kartoflerne afsættes primært til pulver.

 

 


 

Ensartede planter - flotte kartofler

 

”Jeg har på anden sæson anvendt BioCrop Potato i kartoflerne med et godt resultat. Jeg udbringer 15-16 l./ha fordelt på ca. 6 gange. Jeg oplever, at planterne på marken er meget mere ensartede end tidligere år. Desuden er selve knoldene mere ensartede, og skindet er pænere og mere glat.

Jeg anvender helt sikkert BioCrop Potato i Vildmosekartoflerne igen næste år.”

 

Aksel Nielsen, Dokkedal Spagnum og Vildmosekartofler, Dokkedal

Foruden produktion af spagnum driver Aksel Nielsen 225 ha. med hvede, rug, vårbyg og Vildmosekartofler til konsum.

 

 


 

Større robusthed med BioCrop Potato

 

”BioNutrias produkter har givet synlig effekt i form af grønnere afgrøder, der er i vækst længere end ellers – også på gårdens gode jorde (JB 7). Det ser også ud til at øge robustheden over for rodfiltsvamp og der er en tendens til mindre angrebstryk af kartoflens bladplet.”

 

Christian Nissen, Gårdejer, Rødby

Gårdejer Christian Nissen er én af en håndfuld kartoffelavlere øst for Storebælt. Han driver 250 ha, hvoraf de 75 dyrkes med læggekartofler, der eksporteres til Nordafrika, Mellemøsten og Sydeuropa. Det er 2. sæson, Christian Nissen anvender BioNutrias produkter.

 

 


 

Kraftigere og længere vækst til kartoflerne

 

”Vi har anvendt BioCrop Potato siden 2013, og både i 2013 og 2014 har vi observeret grønnere top og en kraftigere og længerevarende vækst i de BioCrop behandlede kartofler end i de ubehandlede.”

Kartoflerne har været behandlet med 5 x 3 l. BioCrop Potato i løbet af vækstsæsonen.

 

Lars Skovdal Pedersen, Skovnæs Kartofler ApS, Maribo

Skovnæs Kartofler ApS er Danmarks 2. største producent af læggekartofler og dyrker 410 ha og de har Danmarks mest moderne kartoffelpakkeri.
Derudover dyrker de 200 ha med hvede og raps.

 

 


 

Grønnere toppe med BioCrop Potato

 

”Jeg har oplevet, at afgrøderne især på lettere jorde får et løft, og at kartoflerne generelt holder sig grønne i længere tid. Jeg er ikke i tvivl om, at vi fortsætter med BioNutrias produkter i næste sæson.”

Lars Christensen anbefaler, at man kører BioCrop Potato ud 1 gang om ugen sammen med midler mod kartoffelskimmel med start, når planten er 25-30 cm. høj. Han pointerer, at det er vigtigt at komme tidligt ud første gang.

 

Lars Christensen, Driftsleder, Møldrup Kartoffelexport

Møldrup Kartoffelexport driver 750 ha med læggekartofler til eksport – og 600 ha med almindelige landbrugsafgrøder. Lars Christensen anvender BioNutrias produkter i både kartofler, raps, rajgræs og kornafgrøder.

 


 

SPINAT - KÅL - RØDBEDER - MAJS - LØG

Producenter af specialafgrøder som f.eks. gulerødder, hestebønner, kål, spinat, løg, majs og rødbeder har de sidste år anvendt BioNutrias produkter, og afgrøderne giver en meget tydelig respons på behandlingen.
Majs og løg har behov for yderligere zink og bor. BioCrop OptiML er sammensat ud fra de nyeste forsøgsresultater og tilgodeser disse særlige behov.

 

Ved visuel mangel på næringsstoffer har det allerede kostet udbytte

 

Henrik Petersen har altid brugt mikronæringsstoffer i sin produktion. Efter at have mødt BioNutria på den årlige løgkonference i 2014 skulle BioNutrias produkter afprøves. Det er nu 4 vækstsæsoner siden, og BioNutrias produkter har efterfølgende været et fast element i behandlingen af afgrøderne på Hasmark Vestergaard.

”Når jeg kan se, at mine afgrøder ikke trives, eller når jeg helt specifikt ser mangelsymptomer på et næringsstof, så har jeg allerede tabt udbytte. Derfor har jeg BioMangan og BioCrop Opti med på forkant i mange af mine sprøjtninger.”

Løgene sprøjtes 5-6 gange i løbet af sæsonen med BioCrop OptiML med 2 l/ha pr. gang. Desuden suppleres med BioMangan 170 NSP eller BioMangan 170 NSCU.

De andre afgrøder bliver også forsynet med BioMangan og BioCrop Opti med et par liter 2-4 gange i løbet af sæsonen.

”BioNutrias produkter er lette at arbejde med. Jeg får det gerne hjem i palletanke, som sættes ovenpå to andre paller, så jeg nemt kan få en spand ind under hanen og tappe 20 l ad gangen til at hælde i sprøjten.

Jeg kommer altid BioNutrias produkter i sprøjten først, så jeg bl.a. udnytter den forsurende effekt i produkterne.”

 

Henrik Petersen, Hasmark Vestergaard, Otterup

Henrik Petersen driver 225 ha fra Hasmark Vestergaard nord for Otterup. Her dyrker han et alsidigt sædskifte med korn, løg, kartofler, spinat, græskar og rajgræs. Løg udgør ca. 70 ha og er dermed den vigtigste afgrøde. For at holde et sundt sædskifte med de mange ha løg, bytter Henrik jord med naboerne.

 

 


 

Mikronæring – en naturlig del af dyrkningsplanen

 

I sædskiftet hos BraDana Danmark indgår vårbyg til fremavl, vinterhvede, vinter- og vårhestebønner, ærter og raps. Al jord drives med conservation agriculture, det er altså kun såmaskinen, der rører jorden.

”Vi har været forsøgsvært flere gange og er altid klar til at prøve noget nyt. Vi går meget op i rettidighed og vil altid være på forkant med tingene. Vi holder et højt udbytteniveau og sætter nye mål for udbytte og kvalitet. Derfor er det helt naturligt, at mikronæring får megen bevågenhed i dyrkningsplanen.

Vi har nu kørt med BioNutrias produkter i 3 år og er meget begejstret. Vi ser helt klart sundere og grønnere planter med BioNutrias produkter.

I hestebønner bruger vi 4 x 2 L BioCrop OptiML og i korn og raps 4 x 2 L BioCrop OptiXL. Vi supplerer desuden med BioBor 150 og BioMangan efter behov. Vi er meget glade for de flydende formuleringer og vil aldrig bruge mikronæring på pulverform igen.

BioNutrias produkter er super blandbare og meget nemme at håndtere. Vi er ikke i tvivl om, at BioNutria også har en central plads i vores gødningsplan i de kommende sæsoner.”

 

Hans Jørgensen, direktør, BraDana Danmark A/S, Smedegaarden, Egens

Virksomheden drives med udgangspunkt i ejendommen Smedegaarden, der ligger på Mols. Her er 200 ha planteavl, hvor der gennem årene er afprøvet en række afgrøder og dyrkningsteknikker.

 

 


 

Flot grøn majs

 

”Vi går meget højt op i vores markdrift. Den skal danne grundlaget for resultaterne i stalden, og vi går efter topudbytte og bedst mulige kvalitet hver gang.

Vi bruger faste kørespor og har udbyttemåling på alle marker. Når man høster høje udbytter, har man også et stort næringsstofforbrug, og mangler bliver meget tydelige. Vi er meget opmærksomme på altid at give planterne det, de har behov for og ser i høj grad mikronæring som en nødvendig forsikring.

De sidste 3 år har majsen fået BioBor 150 og BioMangan 170 NSP. Vi kan blande det med alle gængse majsmidler. Det er super nemt, vildt tiltalende, og det virker.

BioNutrias produkter virker bare, og vi får lavet nogle super sprøjtninger med flere komponenter i.”

 

Steen Skov, Lille Skovsgaard syd for Aars

Lille Skovsgaard har siden 1989 været ejet af Steen Skov. Han startede med 12 køer og 35 ha. I dag står der 525 højtydende malkekøer i nye stalde, og der er 430 ha med grovfoderproduktion og rug til sodabehandling.

 

 


 

Mikronæring med tydelig effekt

 

BioNutria sælger nu også til ukrainske landbrug. På landbruget TOV Kischentzi, beliggende ca. 200 km syd for Kiev i Ukraine, er danske Henrik Bækgaard Laursen daglig chef for planteavlen.

Han startede med afprøve BioNutrias produkter i mindre skala med tydelig effekt.

”I dag bruger vi BioNutrias mikronæringsstoffer som en naturlig del på den 15.500 ha store bedrift. Produkternes gode blandeegenskaber og pH sænkende effekt bevirker, at vi har dem med i en stor del af vores sprøjtninger i alle afgrøder.

Jorden er overvejende rigtig god, men på grund af de til tider meget tørre forhold mener vi, at det er vigtigt at tildele mikronæring flere gange som bladgødskning.

Vi ser også et kæmpe potentiale i Bio pH Control, da vi har meget hårdt vand, og effekten ved iblanding i bl.a. glyphosatsprøjtninger er helt enorm.”

 

Henrik Bækgaard, daglig chef for planteavl, TOV Kischentzi, Ukraine

Bedriften er på 15.500 ha med et alsidigt sædskifte med solsikker, sukkerroer, korn, raps, bønner og ærter, samt 400 ha med grøntsager. Der er en kvægbesætning på 1200 køer, som er under udvidelse til 3.500 køer, samt en sobesætning på 750 søer plus opfedning.

 

 


 

Større udbytte

 

Hunsballe Grønt startede med at bruge BioNutrias produkter for 2 år siden efter at havde hørt et indlæg på den årlige løgmesse.

Allan Nielsen fra Hunsballe Grønt har stort fokus på mikronæringsstoffer efter at have set mangelsymptomer i både kål og jordbær, så derfor er BioNutrias BioCrop OptiML en fast komponent i mange sprøjtninger.

”Vi bruger BioCrop OptiML som forsikring mod mangel på mikronæringstoffer, det er let at blande med andre plantebeskyttelsesmidler, vi ser ingen svidningsskader, og så indeholder det spredeklæbemiddel.”

I løbet af en sæson får løg 8-10 l/ha BioCrop OptiML, og de øvrige afgrøder får 4-6 l/ha af ca. 2 l pr. gang. I nogle afgrøder bliver der suppleret op med enkelt produkter, f.eks. BioBor i selleri.

 

Allan Nielsen, Hunsballe Grønt, Skælskør

Hunsballe Grønt ligger lidt uden for Skælskør på Sjælland og dyrker ca. 260 ha med korn og grøntsager. De primære grøntsager er løg, selleri, rødbeder, squash, og jordbær. Desuden produceres der jordbær og blåbær i væksthuse.

 

 


 

Gode erfaringer

 

De sidste 3 år har Rostgaard Maskinstation kørt målrettet med BioCrop OptiCu og BioMangan 170Cu på et tilforpagtet areal på 450 ha.

Jan Laursen, der er ansvarlig for sprøjteholdet og indkøb og disponering af hjælpestoffer, fortæller: ”Vi står med et areal, der er blevet forsømt gennem flere år, da halmen er fjernet, og der ikke tilføres husdyrgødning. Derfor fandt vi det rigtigt at anlægge en forsikringsstrategi mht. mikronæring.

Vi har opnået en pæn ensartet afgrøde, og BioNutrias produkter er meget nemme at anvende og meget blandbare. Blandbarheden er uhyre vigtig for os, da vi – hverken som maskinstation eller i eget regi – kan tillade ekstra kørsler med mikronæring alene.”

De gode erfaringer fra det tilforpagtede areal har fået Rostgaard Maskinstation til at anvende BioCrop Opti på et større areal, og i 2016 har man også kørt målrettet med BioBor og BioMangan i majs.

” Vi dyrker ca. 320 ha majs i vores egen markplan og efter at have set forsøgsresultaterne fra 2015, valgte vi at tildele BioBor og BioMangan på en del af arealet. Vi synes, majsen har reageret fint på tildelingen, og den står flot og grøn. I 2017 vil vi helt klart øge brugen af BioBor og BioMangan i majs, ligesom vi vil anbefale vore kunder at gøre det samme.”

 

Jan Laursen, Rostgaard MaskinstationKøbenhoved, Sønderjylland

Rostgaard Maskinstation P/S ejes og drives af Michael Jørgensen, Ole og Jørgen Rostgård Andersen. De driver 1.400 ha landbrug i alsidigt sædskifte samt maskinstationsvirksomhed på gården Lausgård i Københoved i Sønderjylland. Der er ca. 20 ansatte, og sprøjterne kommer årligt over 12.000 ha.

 

 

 


 

Større og bedre udbytte

 

”Vi udbringer BioCrop OptiCu med stort set alle sprøjtninger i alle afgrøder. I rosenkålene, der sprøjtes fra ca. 15. august og frem til ca. 1. oktober, observerer vi en god sideeffekt.

Hvis BioCrop OptiCu udbringes om aftenen, hvor sneglene er fremme, dræbes de snegle, der rammes af produktet. I år har vi som noget nyt tildelt 2 l. BioCrop OptiCu pr. ha. i hver ukrudtssprøjtning i rødbederne sammen med Betanal, Goltix og Renol. Desuden er der anvendt 4 l. sammen med sprøjtning mod rust. Så der i alt tildeles ca. 10 l. BioCrop OptiCu pr. ha i rødbederne.

Når hveden tildeles mikronæringsstoffer holdes planten i vækst ca. en uge længere end ellers, hvilket er med til at optimere udbyttet.

Vi oplever generelt, men måske især i rødbederne, en større tørkeresistens, mere ensartethed marken over, og højere udbytte ved tildeling af BioNutria mikronæringsstoffer.

Vi fortsætter brugen af mikronæringsstoffer fra BioNutria næste år.”

 

Rødkål 5 x 2 l./ha.

Rosenkål 3-4 x 5-10 l./ha.

Rødbeder 10 l./ha.

Hvede 6-8 l./ha.

 

Ejnar Bager, Grøntsagsproducent, Samsø

Ejnar Bager driver 140 ha. på Samsø. Heraf 60 ha. med specialafgrøder, resten med traditionelle landbrugsafgrøder. BioCrop OptiCu anvendes på 3. år i alle afgrøder med 1,5 – 2 l./ha.

 


 

Grønne toppe og nedsat svampetryk

 

”Jeg har de sidste 2 år anvendt BioNutria produkter og synes, de er nemme at arbejde med i forhold til konkurrerende produkter. De er meget lettere at udbringe end pulverprodukter. Begge år har jeg oplevet et nedsat svampetryk i grøntsagsafgrøderne, især i løg. Toppen holder sig grøn længere, end før jeg startede med at anvende BioCrop OptiCu.

I afgrøderne kål, porrer, løg og selleri har vi sparet på svampebekæmpelsen de sidste to år uden på nogen måde at opnå en ringere avl.

BioCrop OptiCu anvender vi i følgende specialafgrøder: kartofler, gulerødder, porrer, løg, persille, forskellige kål, selleri, pastinakker/ persillerødder og rødbeder.

Jeg anvender også BioMangan 170 NSCu. Behandlingerne med mikronæringsstoffer foretages i videst muligt omfang sammen med en af de øvrige behandlinger i afgrøderne, så en ekstra gang kørsel undgås. Jeg fortsætter med at anvende BioNutrias produkter i 2016.”

 

Klaus Sanko, Gjesing Østergaard og Trines Grønt, Gjesing ved Auning

Klaus Sanko driver 205 ha. med hovedsageligt højværdiafgrøder. I år ser markplanen således ud: 37 ha. vinterbyg, 33 ha. vårbyg (malt), 28 ha.raps, 16 ha rajsvingel, 37 ha. majs, 10 ha kartofler, 8 ha. jordbær samt 16 ha. gulerødder. På resten dyrkes kål, persille, løg m.v.

 

 


 

Mikronæringsstoffer giver god mening

 

”At tilføre afgrøderne mikronæringsstoffer giver rigtig god mening. Vi prøvet forskellige midler de sidste 15 år. I 2015 har vi for første gang anvendt BioNutrias produkter.

Vi oplever klart en grønnere og mere robust majs, når vi udbringer BioCropOptiML i kombination med BioMangan og BioBor. Vi har typisk kørt med 2 l. BioMangan, 2 l. BioBor og 1 l. BioCropOptiML ved 6-7 blade og fulgt op med 3-4 l. BioCropOptiML lige før blomstring.

Vi har også brugt Bio NS 15-2 som suppleringsgødskning i majs og set en både god og hurtig effekt uden svidning.

Vi har en del økologiske kunder og har derfor brugt BioMangan 170SECO hos disse. Jeg oplever en sikker og hurtig afhjælpning af manganmangel.”

 

Henrik Markservice, Års

Henrik Pedersen har ejet og drevet sit firma i 18 år. Firmaet løser i dag alle opgaver i marken undtagen mejetærskning og halmhåndtering – en totalpasning på 500 ha. samt enkeltopgaver på yderligere 400 ha. Henrik er innovativ og går gerne nye veje for at optimere udbyttet.

 


 

Større udbytte i stikløg med BioCrop OptiML

 

”Vi begyndte at anvende BioCrop OptiML i stikløgene i 2013, og vi observerede et større udbytte end tidligere.
I år har vi anvendt produkter fra BioNutria i alle de konventionelle grøntsagsafgrøder, og det fortsætter vi med næste år.”

Boje Skytte har anvendt 10-15 l. BioCrop OptiML pr. ha fordelt over 2-3 gange.

 

Boje Skytte, Proprietær, Brogaard, Fårevejle
Boje Skytte driver et landbrug med specialproduktion af rodfrugter på Brogaard i Lammefjorden. Her drives i alt 500 ha, hvoraf 120 ha er økologisk. Der dyrkes gulerødder i farverne hvid, gul, orange og lilla. Derudover dyrkes der pastinakker, persillerødder og beder i forskellige farver og faconer. Brogaard er den eneste producent af stikløg i Danmark med en produktion på 800-1.000 tons om året. Stikløgene afsættes i Danmark, Norden, Frankrig, Tyskland, Slovenien og de baltiske lande.

 

 


 

Løg med bedre vækst og mindre skimmel

 

Hans Ingemann har et gennemsnitligt budget for mikronæringsstoffer på ca. 50 kr. pr. ha.

”Det er ikke meget, når man tager de positive observationer i betragtning: Jeg oplever, at afgrøderne generelt holder sig grønnere, og at vækstperioden forlænges. Og så er der en tendens til, at forekomsten af løgskimmel mindskes ved brug af BioCrop OptiML.”

 

Hans Ingemann, Gårdejer, Stevns
Hans Ingemann driver et større landbrug på Stevns, som er kendt for sin ensartede, gode jord og optimale klimatiske forhold. På bedriften dyrkes en række specialafgrøder, bl.a. løg og spinat til frø. Hans Ingemann anvender på andet år BioNutrias produkter i både specialafgrøderne og græsfrø, hvede og byg.

 

 

 

SUND ØKOLOGI

Det konventionelle landbrug har i mange år kunnet fravælge arbejdet med det sundhedsskadelige mangansulfatpulver, når manganmangel skulle behandles. Denne mulighed har I nu også som økologer. BioNutria tilbyder som de eneste i Danmark flydende mangan – BioMangan 170ECO –  der er godkendt til økologisk brug. Produktet er baseret på mangansulfat og indeholder 170 gram mangan pr. liter.

 

Det virker her og nu

 

André lagde driften om til økologi i 2009 og har de fleste år haft behov for at tilføre mangan.

”Jeg har altid foretrukket flydende produkter. I Holland arbejdede jeg på en forsøgsstation og kunne ved selvsyn konstatere, at de flydende manganprodukter virkede både bedre og hurtigere.

Som økolog har man brug for et produkt, der virker her og nu, da man først skal have konsulenterklæring.

Jeg har kørt med BioMangan 170ECO de sidste 3 år og er meget tilfreds. Det har god opløselighed og virker både bedre og hurtigere end andre produkter, vi har prøvet.

Jeg går samtidig meget op i de sundhedsmæssige aspekter omkring mangan. Jeg kan jo ikke lige gå væk fra en støvsky, så jeg vil ikke udsætte mig selv for risikoen ved pulvermangan.

Jeg fornemmer også et øget fokus på håndtering og sundhedsprofil fra maskinstationer og andre økologer. Hos mig ligger BioMangan 170ECO klart nr. 1.”

 

André Hingstman, Hvilsom ved Hobro

André Hingstman etablerede sig som kvægbonde i Danmark i 2005. Efter en faldulykke i 2007 måtte kvæggaarden sælges. I dag driver han 75 ha økologisk planteavl lidt vest for Hobro.

Desuden har bedriften 22.000 æglæggende økohøns.

 

 


 

 

Sikkerhed for ensartet kvalitet

 

Sprøjtefører Jens Erik Mikkelsen kommer over 500 ha økologiske arealer og 1.500 ha konventionelle arealer med mangan og anden mikronæring fra BioNutria.

”Vi har længe ønsket et bedre manganprodukt til økologer, og det har vi fået med BioNutrias BioMangan 170ECO.

Flere og flere økologiske kunder har problemer med manganmangel, så det er dejligt med et flydende alternativ til pulver.

BioMangan 170ECO er rigtig nemt at bruge. Det har en god effekt, og kunderne er meget tilfredse. Med den godkendte dosis på 9,4 L/ha kan vi kurere selv svær manganmangel.

Vi har også arbejdet med BioNutrias produkter til konventionelle kunder.

Vi synes, produkterne er meget rare at arbejde med, og de har en god blandbarhed.

I kommende sæson vil vi helt sikkert øge forbruget af BioNutrias produkter – både til økologi og konventionelt.

 

John Andersen, Vesterbølle Maskinstation, Vesterbølle i det sydlige Himmerland

John Andersen overtog virksomheden for 5 år siden og har i dag en veldrevet maskinstation, der løser alle tænkelige markopgaver for egnens landmænd. Der er 8 fastansatte og 8-10 sæsonansatte.

 

 


 

JULETRÆER I HØJ KVALITET

BioNutrias mikronæringsstoffer bruges som standardbehandling hos mange juletræsproducenter for at sikre farve, nålefylde samt for at minimere forekomsten af bare skuldre på træerne. Det er vigtigt at gøre sig klart, at når der tilføres næringsstoffer – der skal optages gennem nålene – skal disse ALTID tilføres i små mængder og ad flere gange. Vælger du BioNutrias gødninger og følger vore anbefalinger, kan du se frem til et enkelt, meget økonomisk og supereffektivt gødningsprogram.

 

Mere nålefylde

 

På 2. år bruger Harald Henningsen BioNutrias mikronæringsstoffer i sine juletræer.

”Jeg kører 1. gang ved begyndende udspring og derefter ca. en gang om måneden og i alt 3-4 gange henover sommeren.

Jeg oplever, at træerne får bedre nålefylde og farve, og tendensen til bare skuldre er aftaget.

Jeg følger BioNutrias gødningsforslag med BioCrop OptiXL, BioMangan samt BioMagnesium 50 og oplever derudover, at det både er nemt at arbejde med og at blande med andre midler.” Træerne bliver grundgødet 2 gange med ca. 45 kg N i en granuleret NPKS + Mg 19-3-6-2-2 eller tilsvarende. Gødningen udbringes i starten af maj og igen i juli.”

 

Harald Henningsen, Solbjerg , Faaborg

Harald Henningsen har dyrket juletræer i de sidste 30 år og har i dag 40 ha med juletræer.

 

 


 

Bedre kvalitet og ingen svidninger

 

De sidste to sæsoner har Robert brugt BioCrop OptiXL og BioMagnesium 50.

”Vi giver træerne 5 liter BioCrop OptiXL og 10 L BioMagnesium 50 pr ha 4. gange i løbet af sommeren startende lige efter knopbrydning.

Vores træer er kommet til at se betydeligt bedre ud, og vi har langt færre bare skuldre, end før vi brugte BioNutrias produkter. Vores nålekvalitet er samtidig forbedret markant.

Vi har blandet med både svovl og skadedyrsmidler og oplever hverken svidninger eller blandeproblemer.

Der er ingen tvivl om, at BioNutria har hjulpet os til betydelig bedre kvalitet i træerne. Vi kan kun anbefale andre producenter at prøve BioNutrias produkter.”

 

Robert Sommerlund, gårdejer, Rødekro

Robert Sommerlund har 18 ha med juletræer, og der sælges årligt 8-9000 juletræer

 

 


 

Bedre kvalitet 

 

Kurt havde hørt om BioNutrias produkter igennem en landmandskollega, som bruger det i stor stil i sine landbrugsafgrøder.

2015 blev derfor et prøveår, og selvom der blev sprøjtet lidt sent på sæsonen, kunne der ses en forgrønnene effekt på træerne.

I 2016 er der kørt efter BioNutrias recept, og her er det tydeligt at se forskel på behandlede træer og ubehandlede, som er mere lyse i farven.

”Ca. 400 kr./ha/år for BioNutrias omfattende næringsstofgram er en billig forsikring i forhold til konkurrende produkter, og kvaliteten af træerne skal ikke øges meget, før indsatsen er givet mere end rigtig godt ud”, fortæller Kurt.

Kurt bruger tågesprøjte og bomsprøjte til udbringning og gerne sammen med insektmidler, og oplever aldrig problemer med af blande de forskellige produkter.

Især blandinger med svovl og BioCrop OptiXL oplever Kurt som en forbedret opblanding af svovlproduktet.

 

Kurt Jørgensen, Errindlev. Lolland

Indtil for 10 år siden drev Kurt Jørgensen traditionelt planteavl på Lolland, men interessen for juletræer gjorde, at han valgte at sælge noget af jorden fra. Det resterende jord blev over en årrække tilplantet med juletræer, og i dag er der 73 ha med juletræer, 5 ha skov og 5 ha med slætgræs.