Sådan anvender du  BioNutrias produkter

Her finder du vore anbefalinger til anvendelse af vore produkter i de mest dyrkede afgrøder. Når du læser skemaet, bør du være opmærksom på følgende:

 

  • Alle doseringer er angivet i L/ha.

  • De angivne tidspunkter for kørsel er vejledende. Det er tilstræbt at ramme tidspunkter, hvor der i forvejen er planlagt kørsler i de enkelte afgrøder.

  • Vore produkter er generelt meget blandbare med øvrig landbrugskemi. På vores hjemmeside kan du også finde blandetests.

  • På arealer, der er disponeret for kobbermangel, eller hvor kobberforsyningen fra øvrige gødningskilder er utilstrækkelig, bør BioCropOpti  og BioMangan suppleres op med BioKobber 70.

  • Har man et skævt forhold mellem kalium og magnesium, eller har man generelt magnesiummangel, bør BioCrop Opti og BioMangan suppleres med BioMagnesium 60.

  • Mangandoseringerne er afstemt efter middel manganbehov. Har man meget manganfølsom jord bør dosis hæves med 1 L/ha, eller der bør indsættes yderligere kørsler med 2 L/ha.

  • Til økologiske afgrøder har vi sammensat en gødningsserie af tilladte ikke-økologiske makronæringsstoffer, mikronæringsstoffer samt sporstoffer, der kan anvendes i økologisk jordbrugsproduktion i overensstemmelse med gældende EU-forordninger. Se de økologiske gødninger her.

 

Mangler du en anbefaling på andre afgrøder end de viste, er du velkommen til at kontakte vores agroteam.

Jens Erik Pust                  +45 28 80 90 86
Rasmus H Greve              +45 28 80 90 87
Jeff Madsen                      +45 28 15 90 88
Ghita H Pedersen             +45 52 17 90 87
Troels Paaske Ingwersen +45 61 46 90 87
Jonas Lundby                   +45 28 25 90 89