Sådan anvender du  BioNutrias produkter

Her finder du vore anbefalinger til anvendelse af vore produkter i de mest dyrkede afgrøder. Når du læser skemaet, bør du være opmærksom på følgende:

 

  • Alle doseringer er angivet i L/ha.

  • De angivne tidspunkter for kørsel er vejledende. Det er tilstræbt at ramme tidspunkter, hvor der i forvejen er planlagt kørsler i de enkelte afgrøder.

  • Vore produkter er generelt meget blandbare med øvrig landbrugskemi. På vores hjemmeside kan du også finde blandetests.

  • På arealer, der er disponeret for kobbermangel, eller hvor kobberforsyningen fra øvrige gødningskilder er utilstrækkelig, bør BioCropOpti  og BioMangan suppleres op med med BioKobber 70.

  • Har man et skævt forhold mellem Kt og Mgt, eller har man generelt magnesiummangel, kan BioCrop Opti og BioMangan suppleres med vor BioMagnesium 60.

  • Mangandoseringerne er afstemt efter middel manganbehov. Har man meget manganfølsom jord bør dosis hæves med 1 L/ha, eller der bør indsættes yderligere kørsler med 2 L/ha.

  • Til økologiske afgrøder har vi flere produkter bl.a. BioNutriaMangan 170 S. Der påkræves konsulenterklæring før anvendelse og max dosis pr år er 9,4 L/ha.

 

Mangler du en anbefaling på andre afgrøder end de viste, er du velkommen til at kontakte vort agroteam.  

Jens Erik Pust     +45 2880 9086

Rasmus H Greve +45 2880 9087

Ivan Brendstrup  +45 2712 6986

Karin Fabricius   +45 4037 9086