LANDBRUG » Blandingstabel

Blandbarhed

Efter mange år på markedet har BioNutria høstet mange erfaringer med anvendelsen af vore produkter – herunder blandbarheden med plantebeskyttelsesmidler og gødningernes indbyrdes blandbarhed.

Vi oplever at stort set alle blandinger går fint, samt at der ikke er problemer med at anvende produkterne, når blot forskrifterne følges.

 

Se også vore blandetests nedenfor.  Heraf fremgår hvilke blandinger med plantebeskyttelsesmidler, vi har dokumentation for. Fra praksis ved vi desuden, at langt flere blandinger end de her nævnte er problemfri, men der er naturligvis et loft for, hvad der kan lade sig gøre.

 

Følgende gode råd skal fremhæves i den forbindelse:

  1. Følg altid vor anvisning for blanderækkefølge (BioMangan + BioNutria Bor 150 kræver altid en pH sænkning)
  2. Bland aldrig med mere end to plantebeskyttelsesmidler
  3. Lav en testblanding i glas eller spand hvis du er tvivl
  4. Hav rigeligt vand i sprøjten før blanding
  5. Bland under omrøring og udbring umiddelbart efter opblanding
  6. Lav en fast rutine for vedligehold og rensning af sprøjten og dens filtre

Når man arbejder med flydende gødninger, skal man huske, at de har en større partikeldiameter end nogle plantebeskyttelsesmidler har. Derfor oplever enkelte brugere at de skal rense filtre og dyser oftere end de plejer. Især hvis sprøjten fra producentens side er udstyret med meget fine filtre.

Det er vor erfaring, at en fast rutine for vedligehold og rensning af sprøjten og dens filtre tager problemerne i opløbet. Herved undgår man også at rester af plantebeskyttelsesmidler bygger sig op i slanger og på tankens inderside. Det forekommer ganske ofte at sådanne rester bliver slået løs og giver problemer og afgrødeskader – også når der slet ikke har været brugt mikronæring eller andre flydende gødninger i sprøjten. 

 

 

Blandingstabel

Tank-blanding

BioCrop
OptiXL

BioCrop
OptiML

BioCrop
Potato

BioMangan
180 NS

BioMangan
170 NSP

BioNutria Bor 150

Matrigon Ja Ja Ja Ja Ja Ja
PN2N Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Maverik 2 F Ja Ja Ja Ja Ja Ja

 

Bemærk! Når produkterne BioCrop, BioMangan og BioNutria Bor 150 blandes, er det vigtigt at man:

  1. Hælder vand i sprøjten (omrøring startes)
  2. Tilsætter ønsket mængde BioCrop produkt
  3. Tilsætter ønsket mængde BioMangan produkt
  4. Tilsætter ønsket mængde BioNutria Bor 150

Produkt

BioCrop
OptiXL

BioCrop
OptiML

BioCrop
Potato

 

 

 

Matrigon Ja Ja Ja      
PG26N Ja Ja Ja      
MCPA Ja Ja Ja      
Ally ST Ja Ja Ja      
Cycocel 750 Ja Ja Ja      
Lodin Ja Ja Ja      
Bell Ja Ja Ja      
Maverik 2 F Ja Ja Ja      
Tridex Ja Ja Ja      
Dithane Ja Ja Ja      
Teppeki Ja Ja Ja      
Titus Ja Ja Ja      

 

Produkt
 

Biomangan
180 NS

BioMangan
170 NSP

       
Matrigon Ja Ja    
PG26N Ja Ja    
Ally ST Ja Ja    
Cycocel 750 Ja Ja    
Lodin Ja Ja    
Bell Ja Ja    
Maverik 2 F Ja Ja    
MCPA NEJ NEJ    
Tridex Ja Ja    
Dithane Ja Ja    
Teppeki Ja Ja    
Titus Ja Ja    

 

Produkt

BioNutria Bor 150

 

 

 

         
Matrigon Ja                
PG26N Ja                
Folicur Ja                
Amistar Ja                
Biscaya Ja                

Maverik 2 F*

Ja                

* Maverik 2F skal tilsættes først