LANDBRUG » Additiver

Additiver

Optimer effekten af plantebeskyttelsesmidler med additiver.

 

Der går længe imellem, at der kommer nye aktivstoffer på markedet, og vi ser en faldende effekt, af dem vi allerede har. Mange pesticiders virkning kan dog forbedres ved tilsætning af additiver.

 

I BioNutria har vi to typer af additiver. Ammoniumsulfat som øger plantens evne til at optage Glyphosat, MCPA og enkelte andre pesticider samt Bio pH Control der bruges til at pH-regulere sprøjtevæsken. 

Bio pH Control sænker pH i sprøjtevæsken og neutraliserer den negative effekt af calciumcarbonat samt magnesiumcarbonat.

BioNutria´s BioCrop serie samt BioMangan 170 NSP indeholder forsurende stoffer, men har man meget hårdt vand, anbefaler vi yderligere tilsætning af Bio pH Control.

 

Hvornår bør der anvendes spredeklæbemiddel?

 

Der bør anvendes spredeklæbemiddel ved sprøjtning med vækstregulering og ved de fleste ukrudtsmidler med bladeffekt.

Ukrudtsmidler, der er OD-formuleret, bør dog tilsætte olie, hvis de sprøjtes ud alene, og med spredeklæbemiddel hvis det er sammen med andre midler, hvor spredeklæbemiddel anbefales.

Alle BioNutria´s produkter indeholder spredeklæbemiddel med undtagelse af vores produkter til økologisk jordbrug samt BioNutria Bor 150.

Der skal ikke blandes olie i sprøjtevæske, hvor der indgår manganprodukter eller mikronæringsstofblandinger.
 

Hvornår bør der anvendes pH regulerende additiver?

 

Der skal altid bruges Bio pH Control når der anvendes hårdt vandt i sprøjtevæsken. Først og fremmest ved sprøjtninger med glyphosat, pyrethroider, hormonmidler, MedaxTop og ved mange af roemidlerne.

F.eks. halveres Phenmedipham på 7 minutter ved pH 9 mod 47 dage ved pH 5. Endvidere er det en ganske god ide at tilsætte et pH-regulerende additiver ved udsprøjtning af BioNutria Bor 150.