LANDBRUG » Forsøg / Forskning

Forsøg / Forskning

Her vises den nyeste forskning samt vores seneste forsøgsresultater.

Forsøg

Bekæmpelse af græsukrudt – efterår 2022

 

 

Ukrudtsbekæmpelse i roer 2022

 

 

Glyphosat – effekt i rødsvingel og spildraps 2021

 

Forekomst af "bare skuldre" i juletræskulturer

 

Mikronæringsstoffer til majs på sandjord

 

 

Forskning

Bladgødskning med kvælstof 2022

   

Demo

Effekt af pesticider ved justering af pH 2023