LANDBRUG » Blad/proteingødning

Bio NS 15-2

Er en flydende pH optimeret bladgødning

Flydende bladgødning, som er pH optimeret for at undgå N fordampning. Gødningen indeholder kvælstoftyper, som giver en hurtig og sikker optagelse af de tilførte næringsstoffer samtidigt med, at formuleringen giver lavest mulig risiko for svidning af afgrøden/kulturen.

Anvendelse

Gødningen, udbringes i blanding med vand. Afhængig af N behov kan gødskningen gentages.

Brugeren skal være opmærksom på, at jo højere kvælstofmængde der udbringes/behandling des større er risikoen for svidninger.

 

Vi gør opmærksom på, at vi ikke påtager os ansvar for blanding med andre gødninger eller med pesticider.

Inden blanding, med et eller flere pesticider, anbefales det, at lave en mindre prøveblanding.

BioNutria Danmark påtager sig intet ansvar for effekten af blandinger, men garanterer alene for indholdet af Bio NS 15-2.

Dosering

Max. dosering er 50 kg = 44 l/ha. i en væskemængde på 100-200 l vand/ha. I juletræer skal vandmængden hæves til ikke under 400 l/ha.

Handtering

Bio NS 15-2 skal opbevares utilgængeligt for børn.

Ved håndtering skal bæres beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse.

  • Leveres også i 1000 ltr. container
Gram pr. ltr. Vægt %
Total N 171,00 15,00
CO(NH2)2 147,06 12,90
NH4 23,94 2,10
P
S 27,36 2,40
Vf. 1,14 1,14
pH 5,94 5,94