JORDBRUK » Blad-/proteingödning

Bio NS 15-2 10 L

En flytande, pH-optimerad bladgödning.

Tillsat effektiva additiver som optimerar upptaget och effekten av de tillförda näringsämnena.

Flytande bladgödning som är pH-optimerad för att undvika kväveavdunstning.

Gödningen innehåller kväveformer som ger ett snabbt och säkert upptag av de tillförda näringsämnena, samtidigt som sammansättningen ger lägsta möjliga risk för sveda på grödorna/odlingen.

Användning

Gödningen körs ut blandad med vatten. Beroende på kvävebehovet kan gödslingen upprepas. Användaren behöver vara uppmärksam på att ju högre mängd kväve som körs ut per behandling, desto större är risken för sveda.

Observera att vi inte tar något ansvar vid blandning med andra gödningsmedel -eller med pesticider. Före blandning med en eller flera pesti-cider rekommenderas det att göra en mindre provblandning. BioNutria Danmark tar inget ansvar för effekten av blandningar, utan garantin gäller enbart för innehållet i Bio NS 15-2.

Dosering

Max. dosering är 50 kg = 44 l/ha i en vätskemängd på 100–200 l vatten/ha. För julgranar behöver mängden vatten ökas till minst 400 l/ha.

Hantering och förvaringg

Varning. Bio NS 15-2 ska förvaras utom räckhåll för barn.

Vid hantering ska skyddshandskar och ögonskydd användas.

  • Levereras även i 1000-liters container
Gram/Liter Vikt %
Total N 171,00 15,00
CO(NH2)2 147,06 12,90
NH4 23,94 2,10
P
S 27,36 2,40
Vf 1,14 1,14
pH 5,94 5,94