JORDBRUK » Startgödningar

Bio NP 5-8 10 L Dagspris

Bio NP 5-8 10 L Dagspris

Startgödning för potatis. NP-gödning för användning vid sättning av potatis.

Bio NP 5-8 är en flytande gödning som används som flytande startgödning i samband med sättning av potatis.

Observera att utrustningen måste tåla gödning med lågt pH-värde.

Dosering

Max 100 l/ha enligt gödningsplan.

 

BLANDNINGAR

Observera att vi inte tar något ansvar vid blandning med andra gödningsmedel eller med pesticider. Före blandning med ett flytande betningsmedel rekommenderas det att göra en mindre provblandning. BioNutria Danmark tar inget ansvar för effekten av blandningar, utan garantin gäller enbart för innehållet i Bio NP 5-8.

Hantering och förvaringg

Bio NP 5-8 ska förvaras utom räckhåll för barn.

Vid hantering ska skyddshandskar och ögonskydd -användas.

  • Levereras även i 1000-liters container
Gram/Liter Vikt %
Total N 5,00
CO(NH2)2 5,00
P 8,00
Vf 1,19
pH 1,51