JORDBRUK » Startgödningar

Bio P11 Dagspris

Bio P11 Dagspris

Startgödning för potatis. Ren fosforgödning för användning vid sättning av potatis.

Bio P11 används som startgödning för potatis. Det är en ren fosforgödning för användning vid sättning av potatis.

Bio P11 kan blandas med betningsmedel. Observera att det kräver utrustning som tål sur gödning och lågt pH-värde.

Dosering

Bio P11 blandas med flytande betningsmedel och körs ut med max. 70 l/ha.

 

Observera att vi inte tar något ansvar vid blandning med andra gödningsmedel eller med pesticider. Före blandning med en eller flera pesticider rekommenderas det att göra en mindre provblandning. BioNutria Danmark tar inget ansvar för effekten av blandningar, utan garantin gäller enbart för innehållet i Bio P11.

Hantering och förvaringg

Bio P11 ska förvaras frostfritt och utom räckhåll för barn.

Vid hantering ska skyddshandskar och ögonskydd användas.

 

  • Levereras även i 1000-liters container
Gram/Liter Vikt %
P 145,2 11,00
Vf 1,23 1,23
pH 0,99 0,99