GOLF » Golf info » Udbringning

Udbringning

Gødningen virker ikke ætsende på huden, men kan, hvis den kommer i øjnene, forårsage skade.

Det anbefales derfor, ved enhver omgang med gødningen, at anvende beskyttelsesbriller og handsker.
Ved uheld skylles med rigelige mængder vand.
Tilkald læge.

 

Green og Tee

BioGolf® gødningerne udbringes med almindelig marksprøjte monteret med standard fl adsprededyser.
For at undgå/reducere vindafdrift og samtidigt minimere svidningsrisikoen, anbefales det, at montere stordråbedyser.
Umiddelbart efter gødskning anbefales det at vande det gødskede areal med en dugvanding.

 

Fairway

Gødningen udbringes med stordråbedyser.
Gødningen bør kun udbringes på tørre planter

 

Håndtering

BioGolf® gødninger kan normalt blandes med svampemidler, insektmidler og mikronæringsstoffer, imidlertid skal der altid foretages en prøveblanding i en spand for at teste kompabilitet. BioNutria Denmark påtager sig intet ansvar af effekten af blandinger.

 

Bemærk!

BioGolf® gødningerne indeholder organisk materiale, bl.a. i form af kulhydrater.
Det kan derfor påregnes, at gødningerne ved henstand ændrer farve ligesom der kan dannes et mindre bundfald.

 

Rengøring af sprøjteudstyr

Udbringningsudstyret rengøres efter brug med vand

 

Opbevaring

BioGolf® gødninger skal opbevares i tanke af plastic eller glasfiber.

Tankene skal anbringes i sikker afstand fra vandboringer, kloakafl øb eller vandløb.
Spild skal kunne opsamles.