EKOLOGISKT JORDBRUK » Testimonials

Här berättar växtförädlingskonsulter, specialkonsulter och jordbrukare om sina egna erfarenheter av användningen av BioNutrias produkter i ekologisk jordbruk

BioNutria har skapat en gödningsserie av tillåtna icke-ekologiska makronäringsämnen, mikronäringsämnen och spårämnen som kan användas i ekologisk jordbruksproduktion i enlighet med EU-förordning 2018/848.

Alla gödningsmedel är naturligtvis, precis som våra andra produkter tillverkade av de absolut bästa och mest lättupptagliga råvaror som är godkända för ekologiskt jordbruk. Produkterna är alla registrerade som EU-gödningar.

 

Effektiva produkter utan utfällningar

Vi har besökt Hesselagergaard Gods och samtalat med Jørgen Elgaard Pedersen, som har varit driftschef sedan 2003. Godsets ägor omfattar 560 hektar. Av dessa odlas 300 hektar ekologiskt med ärter, bondbönor, raps, hybridråg, ängssvingel, havre, vårkorn till malt samt hampa. Övergången till ekologiskt jordbruk inleddes under hösten 2018. Jørgen och en kollega samarbetar kring tröskor och såmaskiner.

”Vi har använt BioNutrias produkter sedan 2018. Under den extrema torkan 2018 räddades hela vår spenatodling av BioCrop OptiXL. Plantorna höll sig gröna förhållandevis länge, vilket innebar att vi fick en rimlig avkastning trots de mycket torra väderförhållandena.

Våra marker är generellt sett inte särskilt mangankänsliga. Efter övergången till ekologisk odling har vi använt BioNutria Mangan 170 S och BioNutria Bor 150 där vi har haft behov av det och fått det godkänt av en konsult.

Jag upplever att BioNutrias produkter är mycket enkla att hantera, och vi har inga problem med utfällningar eller stopp i munstycket. Jag måste erkänna att det är tråkigt att behöva vara utan Bio pH Control i det ekologiska jordbruket.”

Jørgen Elgaard Pedersen, driftschef, Hesselager Gods, Fyn

Hesselagergaard Gods I/S ägs av Henrik Blixen-Finecke och hans son Christopher Blixen-Finecke. Godsets ägor omfattar 560 hektar. Av dessa odlas 300 hektar ekologiskt med ärter, bondbönor, raps, hybridråg, ängssvingel, havre, vårkorn till malt samt hampa. Dessutom odlas 15 hektar med julgranar, och cirka 200 hektar utgörs av skog.

 

Hållbarhet, ekologi och hög kvalitet betyder allt

Efter ett generationsskifte sysslar Tjele Gods återigen med mjölkproduktion. 2018 och 2019 köptes två gods där man i dag har 800 ekologiska mjölkkor. På godset odlas i dag cirka 800 ha med ekologiskt grovfoder.

Jan berättar:

”Vi har samarbetat med BioNutria i sju år. Det är enkelt att använda produkterna, som är blandbara med nästan allt och som håller sig stabila även om de står över en säsong. Vi har använt BioMangan 170 SECO, BioCrop OptiXL och Bio Bor 150ECO.

Framtidsplanerna för godset går mot en högre grad av självförsörjning, och därför överväger vi nu att producera betor.  Vi undersöker även möjligheten att fasa ut inköp av proteinkällor.

Efter omställningen till ekologiskt jordbruk har vi använt BioMangan 170 SECO, och framöver kommer vi även att använda BioBor 150ECO till betorna.”

”Vi säkerställer en grön tråd i allt vi gör – ekologi, hållbarhet och hög kvalitet på de grödor och livsmedel vi producerar. Därför är det viktigt för oss att använda effektiva produkter som är godkända för ekologiskt jordbruk och att ha seriösa samarbetspartners,” tillägger Morten.

Morten Højgaard, förvaltare och Jan Køster, driftschef, Tjele Gods som ägs av Ditlev Lüttichau.

Godset består av 4000 hektar skog, sjöar och jordbruksmark. Godset odlar själv 200 ha med julgranar samt 800 ha med ekologiskt grovfoder, gräs, ärtor, vårkorn och grönråg, som ensileras till godsets 800 ekologiska mjölkkor. 800 ha utarrenderas till Danroots. Dessutom har godset en besättning Black Angus som används för naturvård.

 

Effektiva produkter – fina grödor

Østerkrog Gartneri ApS ägs och drivs av Caleb och David Frank. Trädgårdsodlingen grundades år 2000 och brukar i dag 1 100 hektar, varav hälften utgörs av ekologisk odling.

”Vi har alltid använt mikronäring i viss omfattning. I spannmålsgrödorna gör vi det för att förebygga kända problem och åtgärda synliga brister, främst på mangan. I grönsakerna används det som en form av försäkring. Det ligger ett stort värde i grönsakerna, och vi vill inte kompromissa med näringsämnena och riskera dolda brister.

Under de senaste fyra säsongerna har vi använt BioNutrias produkter. De är enkla att hantera och kan blandas i alla besprutningar. Vi har en stor verksamhet med upp till 120 anställda under säsong. Då är det viktigt att allt fungerar, och att vi inte behöver ta hänsyn till särskilda omständigheter eller ge komplexa instruktioner när flera olika produkter ska blandas i sprutan under den hektiska högsäsongen.

I de konventionella grönsakerna har vi använt BioCrop OptiML och BioCrop OptiXL, samt BioVinter Agro i de övervintrande odlingarna. Dessutom använder vi BioBor 150ECO i kålodlingarna. I spannmålen har vi främst använt manganprodukter, men vi har även börjat med BioCrop OptiXL på utvalda marker där kvaliteten varierar mycket.

I de ekologiska odlingarna fokuserar vi på BioMangan 170 SECO och är mycket glada över att BioBor 150ECO nu också är godkänt för ekologisk odling.

Vi är mycket nöjda och kommer att fortsätta använda BioNutrias produkter även under kommande säsonger.”

Caleb och David Frank, Østerkrog Gartneri ApS, Jylland

Här brukas 1 100 hektar – varav hälften utgörs av ekologisk odling. Det är 450 hektar med grönsaker – både konventionella och ekologiska – främst purjolök, blomkål, broccoli, ärter och vårlök. I det konventionella växelbruket odlas dessutom en del spannmål, medan det i den ekologiska delen odlas klövergräs för att få in kväve i växelbruket för grönsakerna.

 

Effektiva produkter

De senaste 11 åren har Peter Holst varit driftschef för odlingarna på Rokkedahl Økologi, som omfattar 1 300 ha ekologisk odling på sandjord. Här odlas spannmål, ärter, bondbönor och frögräs. Grödorna säljs eller används som kycklingfoder.

Peter började använda BioNutrias produkter medan marken odlades konventionellt, och kände därmed även till möjligheten att använda BioMangan 170ECO i ekologiska grödor.   

”Med BioMangan 170ECO har vi en produkt som effektivt och snabbt åtgärdar manganbrist. Den är enkel att använda och hantera, och BioNutria levererar snabbt.”

Det allsidiga växelbruket är viktigt för att få bukt med ogräset och säkra sunda grödor. 

”Baljväxterna tillför en del kväve till de efterföljande grödorna, och i kombination med näringsämnena i hönsgödslet täcker vi en stor del av makronäringsämnena. När det gäller mikronäringsämnen har vi hittills enbart fokuserat på mangan, men framför allt i baljväxterna kommer vi även att undersöka borbrist, och då är det ju perfekt att BioBor 150ECO är godkänt för ekologiskt jordbruk.”

Peter Holst, driftschef för odlingen, Rokkedahl Økologi, Jylland

Rokkedahl Landbrug och Rokkedahl Økologi producerar 7 miljoner konventionella samt 1,5 miljoner ekologiska slaktkycklingar och driver 1 300 hektar ekologisk odling.