POĽNOHOSPODÁRSTVO » Odporúčania/produkty

Ako používať mikroživiny BioNutria

Tu nájdete naše odporúčania týkajúce sa používania našich produktov pri bežne pestovaných plodinách. Pri používaní zoznamu by ste si mali byť vedomí týchto skutočností:

 

Všetky dávky sú uvedené v litroch na hektár (l/ha).

  • Uvedené časy aplikácie sú iba orientačné. Snažili sme sa vybrať časy, keď sa už plánuje ošetrenie jednotlivých plodín.

  • Naše výrobky sú vo všeobecnosti veľmi dobre miešateľné s inými poľnohospodárskymi chemikáliami. Na našej webovej lokalite nájdete aj testy miešania.

  • V oblastiach so sklonom k nedostatku medi alebo na miestach, kde je prísun medi z iných zdrojov hnojív nedostatočný, by sa k produktom BioCrop Opti a BioMangan mal pridávať ešte produkt BioKobber 70.

  • Ak máte vychýlený pomer medzi kalium a magnesium alebo ak máte celkový nedostatok horčíka, k produktom BioCrop Opti a BioManganu sa môže pridať ešte BioMagnesium 60.

  • Dávky mangánu sú prispôsobené stredným požiadavkám na mangán. Ak máte pôdu veľmi citlivú na mangán, zvýšte dávku o 1 l/ha alebo pridajte ďalšie aplikácie s dávkou 2 l/ha.

  • Pre ekologické plodiny sme pripravili sériu hnojív s povolenými neekologickými makroživinami, mikroživinami a stopovými prvkami, ktoré sa môžu používať pri ekologickej poľnohospodárskej výrobe v súlade s platnými predpismi EÚ. Pozrite si tieto organické hnojivá.

Ak potrebujete odporúčanie na iné plodiny, ako tie, ktoré sú tu uvedené, neváhajte sa obrátiť na náš poľnohospodársky tím.

Jeff Madsen                      +45 28 15 90 88
Jens Erik Pust                  +45 28 80 90 86