S.WA.T.1

Er et meget kraftigt virkende pH regulerende produkt, som effektivt neutraliser den skadelige virkning af Calciumcarbonat og Magnesiumcarbonat.

S.W.A.T 1 bør, når der bruges hårdt vand, anvendes hver gang der udbringes pesticider samt bladgødninger. Produktet er uhyre økonomisk i brug.

Et særdeles interessant produkt for rigtigt mange golfbaner, ikke mindst i de områder hvor der er et højt indhold af Calcium (Ca) eller Magnesium (Mg) i vandet.

Har man problemer med et eller flere af førnævnte, kan det anbefales, at der til den flydende gødning/vandblanding tilsætter 0,1 til 0,2 L/100 L. vand. Dermed vil problemet være løst, og planternes mulighed for at optage næringsstofferne dramatisk øget.

Uvildige forsøg har tydeligt demonstreret en meget betydelig effekt af S.WA.T.1.

Anvendelse

1. Hæld den ønskede vandmængde i sprøjten - start omrøring.

2. Tilsæt S.WA.T.1 i den anbefalede dosering  (0,1 - 0,2 L./100 L vand).

3. Tilsæt mikronæringsstoffer

4. Tilsæt evt. pesticider

Dosering

S.WA.T.1 ved hårdt vand kun skal tilføres med 0,1 L og ved meget hårdt vand tilføres 0,2 L/100 L vand.

Pesticid effekten kan forventes forbedret med ca. 30%.

Håndtering

S.WA.T.1 skal opbevares frostfrit og utilgængeligt for børn.

Ved håndtering skal bæres beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse.