S.WA.T.2

S.WA.T.2 er et uhyre effektivt afspændingsmiddel.

Ved brug undgås problemer med tørkepletter. Produktet svider ikke græsserne.

Forebyggende anvendelse mod tørkepletter

Dosering

Vi anbefaler følgende strategi og dosering:

GREEN OG TEE

Anvendes gødninger:         20 l. S.WA.T.2 i 500-1.000 l. vand pr. ha. én gang pr. md

 

FAIRWAY

5 l. pr. ha. på gode muldjorde.

10 l. pr. ha. på sandede jorde.

TØRKEPLETTER

Helbredende behandling af tørkepletter anvend 20 l. S.WA.T.2 i 500-1.000 l. vand pr. ha.

Der skal dugvandes efter udbringning.

 

DOSERING

Mængden der skal anvendes i sæsonen afhænger af jordtype, vækstlagets sammensætning, lysindstråling og naturligvis temperaturen.

Vejledende anvendes 60 l./ha/sæson.

Håndtering

S.WA.T.2 skal opbevares frostfrit og utilgængeligt for børn. Ved håndtering skal bæres beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse.