Bio-lannoitteesta

Mitä biologinen lannoite on?

Käyttämämme terminologian mukaan biologinen lannoite on lannoite, joka epäorgaanisten ravinteiden lisäksi sisältää myös hiilihydraatteja (CH2O)n. Biologinen lannoite voi sisältää myös muita orgaanisia ravinteita, aminohappoja, jne.

Koostumuksensa ansiosta BioGolf ® on aito biologinen lannoite. Yksi BioGolf ® -lannoitteen ominaisuuksista on, että se ei ainoastaan toimita kasveille ravinteita vaan myös ravitsee maaperän mikrobielämää hiilihydraattisisältönsä ansiosta. BioGolf ® -lannoituksen tuloksena on terve kasvi.

 

 

Hiilihydraattien merkitys mikrobielämälle

Riippumattomat tutkimukset (Parent 1996) ovat osoittaneet, että aktiivin mikrobikasviston tuloksena on terve kasvi, kasvumassan rakenteen vakaus, ravinteiden vähäisempi vuotaminen ja ravinnevalikoiman suurempi saatavuus. Tutkimukset osoittavat myös, että mikro-organismit tuottavat täysin luonnollisesti antibiootteja ja vitamiineja, jotka imeytyvät aktiivisesti kasveihin.


Siksi kannattaakin varmistaa, että mikrobielämälle luodaan parhaat mahdolliset puitteet. Yksinkertainen ja tehokas tapa on lisätä hiilihydraatteja, koska hiilihydraattien puute rajoittaa huomattavasti maaperän mikro-organismien kasvua (Parent 1996).


Edellä mainittujen syiden lisäksi aktiivi mikrobielämä on erittäin tärkeää, koska mikro-organismit edesauttavat vakaiden maaperäkasaumien muodostumista polysakkaridien purkautumisen kautta. Kasaumat muodostuvat polysakkaridien imeytymisen kautta niiden liittyessä savihiukkasiin. Tämä prosessi on tärkeä kaikilla kentillä, mutta ensisijaisen tärkeä hiekkakentillä, joiden kationinvaihtokyky (CEC) on alhainen typen vähäisemmän vuotamisen takia. Polysakkaridit muodostavat yhdisteitä raudan, aluminiinin, sinkin ja kuparin kanssa, jolloin ne ovat helpommin nurmen käytettävissä.


Mikro-organismit auttavat myös hajoittamaan orgaanista ainetta, mikä puolestaan lisää huopamaisen kuitukerroksen hajaantumista. Tämä hajaantuminen (mineralisoituminen) vapauttaa typpeä, rikkiä, fosforia, rautaa ja muita aineita kasvien hyödyksi.
Hiilihydraattisisältönsä ansiosta BioGolf ® -lannoitteet suosivat aktiivia mikrobikasvistoa. Perinteisiin epäorgaanisiin ja orgaanisiin lannoitteisiin verrattuna BioGolf® -lannoitteen käyttö sallii kentänhoitajan vähentää ravinteiden (esim. typen) käyttöä. Tämän ansiosta BioGolf ® -lannoitteella on erittäin vahva 

ympäristöystävällinen profiili.

 

 Hiilihydraattien välitön merkitys nurmelle

Kuten yllä esitetystä ilmenee, helposti saatavilla olevat hiilihydraatit ovat keskeisen tärkeitä maaperän mikrobielämälle. Nurmi hyötyy kuitenkin myös hiilihydraattien (sakkaroosi) lisäämisestä, koska ne voivat imeytyä vähäisessä määrin myös suoraan lehtien kautta (Parent 1996).


Kasvin hiilihydraattivarastolla on suuri merkitys koko kasvukauden ajan, sillä hiilihydraatit tarjoavat välittömän energialähteen nurmen uudistumiselle, jos se on vahngoittunut tai altistunut taudille, rasitukselle tai kulumiselle. Kasvin hiilihydraattivarasto on myös tärkeä tekijä nurmen talvehtimiskyvyn kannalta (Beard 1973).

 

 Lopuksi:

  •  Hiilihydraattien käyttö edistää
  •  parempaa maaperän rakennetta
  •  suurempaa kationinvaihtokykyä
  •  ravinteiden parempaa saatavuutta
  •  huopamaisen kuitukerroksen tehokkaampaa hajaantumista

Lisäksi

 

  •  nurmi uudistuu nopeammin vahingoittumisen, taudin, rasituksen tai kulumisen jälkeen
  •  nurmi voi paremmin
  •  nurmen talvenkestävyys paranee
  •  nurmi on paremmassa kunnossa keväällä.

 Kuten yllä mainituista seikoista käy ilmi, BioGolf ® -lannoitteet tarjoavat ainutlaatuisia mahdollisuuksia sekä kasvien että mikro-organismien ravitsemiseen. Näin ollen voikin sanoa, että

 BioGolf ® on lannoite, joka elää sopusoinnussa luonnon kanssa.