BioMangan 170 NS Cu

 

Afhjælper og forebygger effektivt mangan og kobbermangel i enhver afgrøde.

En færdigformuleret højkvalitets manganopløsning. Indeholder derudover kvælstof, svovl og kobber.

Fremstillet af de absolut bedste råvarer og er tilsat amidkvælstof for at øge optagelsen og dermed forbedre effekten af de tilførte næringsstoffer.
BioMangan 170 NSCu kan blandes med de fleste pesticider. Inden blanding med ét eller flere pesticider anbefales det, at lave en mindre prøveblanding. Vi gør opmærksom på, at vi ikke påtager os ansvar for blanding med andre gødninger eller med pesticider. Inden blanding, med et eller flere pesticider, anbefales det, at lave en mindre prøveblanding. BioNutria Danmark påtager sig intet ansvar for effekten af blandinger, men garanterer alene for indholdet af BioMangan 170 NSCu.

 

Leveres i 10 ltr dunke samt 500 ltr. og 1.000 ltr. container

Dosering

BioMangan 170 NSCu anvendes efter behov. Vejledende anvendes 2-4 l/ha.
Behandlingen gentages om nødvendigt. BioMangan 170 NSCu kan med fordel blandes og udbringes sammen med et BioCrop produkt.

Udbringning

BioMangan 170 NSCu udbringes i en vandmængde på 100-200 l/ha. Da produktet optages gennem bladene er det en fordel med et godt plantedække.

Handtering

BioMangan 170 NSCu, skal opbevares frostfrit og utilgængeligt for børn.

Ved håndtering skal bæres beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse.

 

   • Leveres også i 1000 ltr. container
Gram pr. ltr. Vægt %
Total N 24,65 1,70
CO(NH2)2 24,65 1,70
S 107,74 7,43
Mn 178,35 12,30
Cu 4,35 0,30
Vf. 1,45 1,45
pH 4,53 4,53