Nyhedsbrev september 2014

 

Produktnyheder

Hermed fremsendes etiketten på vores to nye produkter BioCrop OptiCu og BioMangan 170 NS + Cu. Godt nok har vi tyvstartet lidt med BioCrop OptiCu, da der i foråret viste sig en efterspørgsel efter et produkt med et relativt højt indhold af kobber. Efterfølgende har vi formuleret den helt nye BioMangan 170 NS + Cu som først sælges fra den 1. september 2014. Gødningen er blevet testet i forårssæsonen.

Roer
Vi har heller ikke, med vore nye produkter, konstateret nogle problemer med blandbarhed hverken i forbindelse med herbicider, fungicider eller insekticider. Og vi tillader os derfor at konkludere, at vi har markedets mest blandbare produkter. På Falster er vores BioMangan 180 NS og BioCrop OptiCu – uden problemer- blandet med alle tænkelige pesticider der anvendes i roerne. Der er dermed, i mange tilfælde, i forhold til konkurrerende produkter, mulighed for at reducere antallet af overkørsler over afgrøden og på den måde hæve det økonomiske nettomerudbytte.

 

Kartofler
Et stort kartoffelareal med er igen i år blevet gødsket med vores BioCrop Møldrup XL. Og igen i år med både fremragende og forbløffende resultater. Uanset den geografiske beliggenhed (Nordjylland, Lolland, Lammefjorden eller Samsø) eller jordtype, har resultatet været, at kartoffeltoppen holder sig grøn i meget længere tid (> én uge).  Flere landmand har i samme mark lavet egne forsøg med henholdsvis gødskede parceller og ikke gødskede parceller. Det visuelle resultat er mildt sagt imponerende. Hvad det betyder for udbyttet og kvaliteten ved vi ikke, men der skal laves forsøg til næste år. Er der en eller flere landboforeninger der er interesserede i at udføre forsøgene betaler vi naturligvis gerne.

Gødningen bliver i praksis blandet og udbragt sammen med skimmelmidler.

 

Korn
Kornafgrøderne har ligeledes i mange afgrøder og på forskellige jordtyper, efter tildeling af vores mikronæringsstoffer givet synlig respons. Og- meget tilfredsstillende, var der i demoparceller en tydelig synlig respons af vore produkter, mens der i naboparcellen – som var gødsket med et konkurrerende produkt, ikke var nogen synlig respons. Endvidere var fanebladet målbart bredere i vore parceller sammenlignet med konkurrentens. Så vi venter nu spændt på forsøgsresultaterne. Vi forsætter med flere udbytteforsøg til næste år.

 

Ammoniumsulfat
Produktet Ammoniumsulfat 39 % opløsning er der ikke så meget at skrive om. Vores produkt adskiller sig positivt fra øvrige leverandørers produkt ved, at indeholde sprede-klæbemiddel samt den lave pris. Se deklaration her

 

Vinterraps
En kreativ og professionel sprøjtemand som udbringer vores produkter over store arealer i det nordjyske har som et ”forsøj” tildelt 15 l. BioCrop OptiXL/ha. Godt nok kun på en del af en mark, men resultatet var iøjnefaldende da rapsen blomstrede > én uge længere end den ”normalt” behandlede afgrøde.
Man kan så spørge sig selv om vi generelt tildeler en for lav mængde mikronæringsstoffer og måske skal fordoble mængden. Vi vil i forsøg, i næste sæson, forsøge om vi kan finde den samme effekt og se om det påvirker udbyttet og kvaliteten.
Kort sagt, landmændenes positive erfaringer med vore produkter, i vel næsten enhver tænkelig afgrøde, samt vore attraktive priser, vil helt sikkert give rigtigt mange nye kunder. Og vi forventer som minimum, endnu engang en fordobling af salget til kommende sæson. Udover det danske marked har vi nu fået etableret et stort salg til Østeuropa.

 

Specialafgrøder
Fra en kunde på Samsø, som i 2 år har brugt vore mikronæringsstoffer, har vi hørt, at rosenkål, løg samt rødbeder giver en meget tydelig synlig respons på gødningerne. Og, at agersnegle ikke tåler gødningen.

 

Prislisten
Jeg vil slutte vores nyhedsbrev med at henlede opmærksomheden på vores prisliste hvor I kan se, at vi har valgt at fastholde vores meget lave priser. hent prislisten her

 

KONTAKT SALG:

Lilly Bennedsen
Telefon 40 12 90 86, eller mail lb@bionutria.dk

RÅDGIVNING:

Ove Andersen
Telefon +45 20 43 90 87 eller mail bio@bionutria.dk

Se mere på www.bionutria.dk/files/files

Med venlig hilsen
Ove Andersen / BioNutria Danmark
Klik her, hvis du ikke ønsker at modtage denne nyhedsmail fremover!