Nyhedsbrev 9/2011
Nye muligheder med BioGolf gødninger

Vores flydende BioGolf gødninger giver en lang række muligheder for greenkeeperen, uanset hvilken gødningsopgave der skal løses.

Vi har nu, i forbindelse med, at vi sælger faste gødninger, lavet endnu en spændende løsning der er tilpasset gødningsplaner som er baseret på fast gødning.

Brugere af faste gødninger vælger ofte denne gødningstype fordi de ønsker færre udbringninger, og de er villige til at acceptere en for græsserne dårligere løsning.

De faste gødninger indeholder ingen, eller i bedste fald, en meget lille mængde mikronæringsstoffer. Det er derfor nødvendigt at opgradere de faste gødninger ved at supplere dem med en udsprøjtning af mikronæringsstoffer, sporstoffer samt ikke mindst magnesium. Mikronæringsstofferne købes enten som færdige opløsninger, f.eks. flydende mangan, kobber etc. eller som pulver der skal opløses inden brug, men gødningerne skal, som tidligere nævnt, udbringes med en sprøjte.

Når vi spørger en greenkeeper hvilke mængder af mikronæringsstoffer han/hun udbringer er svaret f.eks. 2-3 l mangan, lidt kobber osv. Men yderst sjældent ved greenkeeperen hvilke mængder af aktivstof der udbringes. Man stiller sig tilfreds med, at der jo på etiketten står at, den anbefalede dosering er 2-3 l/ha - en dosering som er tilpasset landbrugsafgrøder.

Resultatet bliver som oftest dårligt og konsekvensen er, at der opstår mangel på en række næringsstoffer med deraf følgende problemer. Tænk på tønden med stavene som illustrerer minimusmloven. Til information har jeg på nettet hentet følgende oplsyninger.

Teorierne til minimumsloven blev udtænkt af tyskeren Carl Philipp Sprengel i 1828, men formuleret og gjort folkeligt kendt af Justus von Liebig, i 1855. Formuleringen udtrykker den lovmæssighed, at planters vækst bliver hæmmet af den ressource, der er vanskeligst tilgængelig på voksestedet. Omvendt gælder det også, at tilførsel af en vækstfaktor, som allerede findes i tilstrækkelig mængde, ikke vil fremkalde øget vækst (se merudbytte).

Derfor er minimumsloven en vigtig grundpille i forståelsen af planters gødningsbehov og i den praktiske anvendelse af gødning. En afbalanceret gødningsanvendelse betyder, at man først og fremmest afhjælper de mest udbyttebegrænsende næringsstofmangler


Mikronæringsstoffer - den rigtige løsning...

Vores løsning til greenkeeperen, som ønsker få udbringninger (5 stk.) gennem sæsonen er, at man én gang om måneden, i perioden april, maj, juni, juli og august, udbringer 200 l. BioStar Links. Dermed tilføres alle mikronæringsstoffer, sporstoffer og magnesium i en stor og tilstrækkelig mængde til planterne, - samtidigt opnås der en svampehæmmende effekt af gødskningen.

Ønskes der en mørkere farve og en øget svampehæmmende effekt, kan der billigt og enkelt tilsættes mellem 50 og 100 l. BioGolf Fusarium Inhibitor.

Ovenstående løsning er i år, med stor succes, afprøvet på et stort tysk baneanlæg.


Har du for højt reaktionstal på green's?

Mange baner har problemer med et meget højt reaktionstal på green´s. Det skyldes normalt ikke greenopbygningen, men derimod, at vandingsvandet har et højt pH.

Umiddelbart er den enkleste løsning, at montere et syreanlæg på vandingsanlægget, men er det ikke aktuelt kan vi tilbyde følgende løsninger:

Vi kan til produkterne BioStar Classic, BioStar Links og BioGolf Fusarium Inhibitor tilbyde at øge den pH sænkende effekt, - faktisk ret dramatisk og meget billigt. Vi vil ikke markedsføre det som standardgødninger, men sammensætter og fremstiller gødningen til den enkelte golfbane. Er du interesseret i flere oplysninger er vi naturligvis til rådighed.

PS!

Bemærk venligst at BioGolf gødningskoncepterne er de mest pH sænkende standardkoncepter der findes på markedet.


Spar 2000 kr/ha eller mere
med BioGolf fairwaygødning

Nu kan du opgradere din faste fairwaygødning til flydende BioGolf fairwaygødning uden meromkostning og faktisk kan du forvente en besparelse på 2000 kr/ha. ved 80 kg N/ha.


Genudsendelse

På opfordring fra adskillige chefgreenkeepere har vi besluttet at være aktive også indenfor området fairwaygødskning.

Den begrænsende faktor for udbredelsen har været prisen, men en ny prispolitik, og nye gødningsformuleringer, gør den flydende BioGolf gødning til en uhyre attraktiv gødning til fairways. Og vi har store forventninger til de nye produkter.


I det følgende vil jeg kort beskrive hvilke fordele der er ved at anvende BioGolf fairway gødningerne

• helt nøjagtig gødskning, ingen gødning i semirough, bunkers eller andre uønskede steder.

• gødningen kan sammensættes efter den enkelte banes behov, både med hensyn til makronæringsstoffer, mikronæringsstoffer og sporstoffer.

• Blandes med f.eks. BioStar Classic eller Fusarium Inhibitor, hvilket giver svampehæmmende effekt.

• Blandes med valgfrie næringsstoffer. Vi er specialister i at formulere gødninger som er tilpasset den enkelte banes behov.

• gødningen giver lynhurtig visuel effekt

• BioFlow fairway kan tilsættes gødningen

• gødningen kan anvendes som farvegødskning - samtidigt med, at nødvendige næringsstoffer tilføres

• gødningen giver en sikker effekt, - selv i tørt vejr

• gødningen tåler opbevaring, selv gennem flere år og kan naturligvis stå udendørs - også om vinteren.

• gødningen er med den nye prisstruktur langt billigere end faste gødninger - når der korrigeres for indhold af næringsstoffer


Er der ingen ulemper?

Flere greenkeepere mener, at det tager for lang tid at udbringe gødningen. Det er naturligvis et vurderingsspørgsmål, men det er rigtigt, at det tager længere tid, at gødske et areal med en sprøjte end det gør med en centrifugalspreder. Ser man derimod på resultatet og hvilke arbejdsfunktioner der kan udføres på én gang, f.eks. farvegødskning, udbringning af samtlige næringsstoffer i ret mængde, svampehæmmende gødskning og så videre (se venligst ovenstående), mener jeg at resultatet klart falder ud til fordel for BioGolf Fairway gødningen.


Husk det er en golfbane, ikke en græsmark!
Her og nu opgaver...

Jeg håber at BioCalcium er udbragt her i efteråret ellers skynd jer. BioGolf Vinter kan stadig udbringes, og kan med stor fordel udbringes så længe græsset er i vækst (husk sidste års Norske forsøg), men ellers er det jo BioGolf Fusarium Inhibitor og Biofosfitén (lige inden snefald)som skal udbringes. Har i spørgsmål, eller et ønske om rådgivning, så bare kontakt os på telefon eller mail.


Jeres succes er vores succes – så enkelt er det!

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere information,
kan du kontakte os på følgende numre:

Jens Peder Lilholt
Telefon 40 37 90 86, eller mail jp@bionutria.dk

Niels-Peter Jensen
Telefon 40 12 90 86, eller mail npj@bionutria.dk

RÅDGIVNING:
Ove Andersen
Telefon 0046 76 100 54 19 eller mail bio@bionutria.dk

Se mere på www.bionutria.dk/files/files


Med grønne hilsener
Ove Andersen / BioNutria DanmarkKlik her, hvis du ikke ønsker at modtage denne nyhedsmail fremover!