Nyhedsbrev 5/2011

Svampehæmmende gødskning, når det er bedst!

De seneste vintre har været hårde ved green´s på mange golfanlæg overalt i Nordeuropa. Giv dig selv et forspring
– forebyggende bekæmpelse mod svampeangreb er et must!

Vinteren mellem 2009 og 2010 var hård ved green´s på mange golfanlæg stort set overalt i Nordeuropa. Vinteren mellem 2010 og 2011 var knap så slem, men stadigvæk blev der konstateret omfattende skader på mange golfbaneanlæg.

BioNutria har sammensat et gødskningsprogram
baseret på den nyeste viden og et betydeligt erfaringsgrundlag

Programmet styrker planternes immunforsvar, stopper/hæmmer etablerede svampeangreb på planterne samt hæmmer skadelige svampe i jorden. Udover de svampehæmmende næringsstoffer som programmet er sammensat af, tilføres der BioFlow afspændingsmiddel for at fjerne overskydende vand. Alle produkterne indeholder naturligvis planteoptagelige kulhydrater.


Forebyggende bekæmpelse er et must og det er billigt

Eftersom der i mange lande ikke findes tilladte fungicider eller kun få midler, ofte med begrænset effekt, er man henvist til gå nye veje. Vi har gennem de sidste 10 år arbejdet meget indenfor denne genre og især de sidste få år er der kommet nye banebrydende ideer, viden og muligheder på banen.

Det har gjort det muligt at sammensætte nedenstående program og vide, at der er en betydelig effekt ved at anvende det.

Effekten og påvirkning af miljøet kan ikke sammenlignes med rene fungicidbehandlinger, da vi med disse gødninger påvirker langt flere faktorer i jorden og i/og på planterne. Fungicider er i sagens natur negativt for miljøet.

Alle produkterne indeholder planteoptagelige kulhydrater og påvirker dermed aktivt indholdet af kulhydrater i planten hvilket er en medvirkende årsag til at frostresistensen øges. Kulhydraterne øger endvidere antallet af mikroorganismer i jorden, hvorved den meget vigtige nedbrydning af filt/thatch øges.

Vi har sammensat programmet således, at det er nemt at arbejde med, det sikrer den bedst mulige overvintring af græsserne, det fjerner/hæmmer skadelige svampe i jorden og på planten og det giver, til glæde for golfspilleren, græsserne en utrolig flot farve.

Sidst, men ikke mindst, er det for headgreenkeeperen, miljøet og for golfbranchen som helhed, en stor tilfredsstillelse, at der ikke anvendes pesticider – idet her tilfælde fungicider.

Giv dig selv et forspring og husk godt begyndt er halvt fuldendt.Efterårsprogrammet er sammensat af følgende produkter:

Ny anvendelse af BioFosfit, BioCalcium og Bioflow, øger planternes resistens mod skadelige svampe samtidigt med, at skadelige svampe aktivt hæmmes i jorden.

Kombineres ovenstående produkter, i de anbefalede doseringer, med BioGolf Fusarium Inhibitor og BioGolf Vinter er der for første gang sammensat et program af gødninger som bekæmper skadelige svampe i jorden samtidigt med, at etablerede bladangreb hæmmes og mange i tilfælde stoppes. Sidst, men ikke mindst, styrkes plantens immunforsvar betydeligt.

Har du allerede købt en efterårsgødning, fast eller flydende, vil standardpakken med stor fordel supplere denne.

Standardpakken er sammensat af følgende produkter, men viser en analyse at der er behov for en anden sammensætning er det naturligvis muligt produktmængden dækker behovet til 1 ha.

BioFosfit: 4 x 10 l
BioCalcium: 3 x 10 l
BioFlow; 2 x 10 l


BioFosfit

BioFosfit som er en upgraderet KaliumFosfit tilsat kulhydrater hæmmer de skadelige jordboende svampe. Gødningen udbringes i august, september, oktober og november måned, med 10 l. i hver måned. Langt mod nord skal behandlingen påbegyndes én måned før.

BioFosfit virker gennem jorden
BioFosfit kan blandes BioFlow.

Link til BioFosfit


BioCalcium

Udbringes i medio september for at øge plantens indhold af calcium. Gødningen er en bladgødning og skal ikke vandes ned. I perioder med megen nedbør, fugtigt vejr eller kraftig vækst vil der næsten altid være calciummangel i planten. Dermed er risikoen for et svampeangreb langt større end hvis der ikke er calciummangel.

BioCalcium kan blandes med BioFlow.
BioCalcium virker gennem bladene.

Link til BioCalcium


BioFlow

BioFlow udbringes på samme tidspunkt som BioFosfit og formålet med at bruge BioFlow på denne årstid er ikke, at reducere tørkepletter, men simpelthen at lede vandet væk fra overfladen/planterne. En varm, fugtig overflade/planter er langt mere udsat for svampeangreb end tørre planter. Det er veldokumenteret gennem forsøg.

BioFlow kan blandes med BioFosfit.

Link til BioFlow


BioGolf Vinter

BioGolf vinter er formodentlig den efterårsgødning som har den største svampehæmmende effekt af alle efterårsgødninger på markedet. BioGolf Fusarium Inhibitor er i samme klasse, men virker på en lidt anden måde.

BioGolf Vinter udbringes fra medio september med 250 l/ha og igen medio oktober med 250 l/ha.

Dermed er der tilført Kvælstof, i en mængde som fremmer overvintringen og som giver den bedste start på græsserne om foråret.

Derudover tilføres de svampehæmmende næringsstoffer Svovl, Jern, Mangan og kobber.

Gødningen giver de behandlede græsser en utrolig flot farve. En positiv sidegevinst som golfspilleren sætter stor pris på.

BioGolf Vinter virker gennem jorden, bladene og påvirker, grundet næringsstofsammensætningen, plantens immunsystem positivt. Et bladetableret svampeangreb bliver stoppet/hæmmet.


Link til BioGolf Vinter


BioGolf Fusarium Inhibitor

Er i dag, sammen med BioGolf Vinter, den mest anvendte svampehæmmende gødning i Skandinavien og bruges på mange tyske og enkelte østrigske baner.

Fusarium Inhibitor, virker gennem bladene og stopper/hæmmer et bladetableret svampeangreb. Gødningen udbringes normalt gennem hele vækstsæsonen, men i særdeleshed efterårsbehandlingerne er vigtige. Gødningen udbringes fra august måned i en mængde af 100 l/ha. Behandlingen gentages efter behov og forebyggende med én måneds interval. BioGolf Fusarium Inhibitor giver som BioVinter græsserne en utrolig flot farve.

BioGolf Fusarium Inhibitor er sammensat af Svovl, Jern, kobber og mangan.

Link til Fusarium Inhibitor.

Analyse af jorden på Non Profit basis

Vi anbefaler at du snarest får foretaget en analyse af jorden, simpelthen for at kortlægge hvilke skadelige svampe jorden er inficeret med og i hvilken grad. Dermed kan vi, hvis det er nødvendigt, tilrettelægge en målrettet behandling.

BioNutria Danmark har indgået en aftale med Botaniska Analysegruppen, en afdeling under Göteborg Universitet, om at tilbyde analyser af jorden. Botaniska Analysgruppen er uden sammenligning den virksomhed i Norden som har den største viden omkring netop dette emne. Rent faktisk er der ingen virksomheder i verden som udfører så kvalificerede og dybdegående analyser som Botaniska Analysgruppen.


Link til analysgruppens hjemmeside: www.botaniskanalys.se


Analyser som udføres af Botaniska Analysgruppen
giver svar på følgende:

• Hvilke svampe findes i green´s
• identifikation af hvilke svampe som giver problemer
• et forvarsel om hvilke svampe som kan give problemer i fremtiden
• Rådgivning og forebyggende behandling.


Vigtigt!!!

I modsætning til andre, formidler vi analyser på non profit basis. Hvilket betyder, at Headgreenkeeperen kun skal betale for analysen, vi tager ikke betalt for vores arbejde uanset om du køber produkter af os eller ej.

Du tager selv jordprøven, indsender den til laboratoriet og du får et direkte svar fra laboratoriet på hvad du kan og bør gøre. Samtidigt får vi tilsendt samme svar og fra os får du en anbefaling på hvad vi kan tilbyde. Hvad du efterfølgende beslutter dig for er helt din egen afgørelse, du betaler kun for det udførte analysearbejde.

Vores samarbejde omfatter Danmark, Sverige, Finland og Tyskland.

Jeg håber, at du har fået inspiration af ovenstående, og måske har du spørgsmål du gerne vil have besvaret. Under alle omstændigheder ser vi frem til at høre fra dig.


For yderligere oplysninger kan du kontakte:

SALG:
Jens Peder Lilholt
Telefon 40379086, eller mail jp@bionutria.dk

Lasse Rasmussen
Telefon 40129086, eller mail lr@bionutria.dk

RÅDGIVNING:
Ove Andersen
Telefon 0046 76 100 54 19 eller mail bio@bionutria.dk

Se mere på www.bionutria.dk/files/files


Med grønne hilsener
Ove Andersen / BioNutria DanmarkKlik her, hvis du ikke ønsker at modtage denne nyhedsmail fremover!