Nyhedsbrev 1/2012
Vækstsæsonen begynder – kom godt i gang

Nu er der ikke længere nogen tvivl om, at foråret er på vej.
Ser man på vejrudsigtens langtidsprognose er der plus grader og sol - selv om vi bare er i slutningen af februar.

Dette gælder dog ikke vore nordligste kunder som fortsat må leve med tocifrede minusgrader. Til gengæld kan de se frem til ekstra mange lyse timer i sommerperioden.


Vi kan heldigvis konstatere at der ikke er tilnærmelsesvis så mange vinterskader på green´s i år som vi har set de sidste to år. En væsentlig årsag til det, er ikke mindst en langt bedre indvintring af græsserne samt en mindre hård vinter. Men det skal heller ikke glemmes, at de fleste chefgreenkeepere har gjort en meget stor indsats i efteråret 2011 for at risikoen for vinterskader skulle minimeres. Der er anvendt megen BioGolf Fusarium Inhibitor og Biofosfit og det har haft en virkelig god effekt.

Kort sagt er der altså et godt udgangspunkt at starte med.Produktnyhed

BioGolf Quick Start, hurtigere start på græsserne

Mange chefgreenkeepere har en bestyrelse som ønsker en meget hurtig start på sæsonen. Ofte er det helt urealistisk forventninger hvilket selvklart fremkalder megen unødig negativ stress. Vi har sammensat en startgødning som giver den hurtigst tænkelige optagelse af kvælstof i planten og dermed den ultimative hurtigste start.

For os har det betydet, at vi må gå på kompromis på enkelte områder, men det er det værd. Gødningen er en NP gødning, hvor kvælstofdelen består af alle tre kvælstoftyper. Effekten kan derfor bedst sammenlignes med en tretrinsraket. Derudover indeholder gødningen naturligvis kulhydrater.

Anvendelsestidspunkt er det helt tidlige forår. Doseringen er ganske lav (80 l./ha), og da det samtidigt er en billig gødning er omkostningen/ha næsten ubetydelig. Emballagen er 120 l./150 kg. lågfade hvilket passer til et areal på 1,5 ha. Er du interesseret kan du følge linkét til vores datablad eller tage kontakt til din personlige rådgiver som er klar med yderligere information herunder priser.

Af hensyn til eventuelle utålmodige golfere gør jeg opmærksom på, at selv om gødningen er ekstrem hurtigvirkende, er det stadig nødvendigt, at den biologiske aktivitet er i gang, inden der kan forventes en effekt. Det kræver en jordtemperatur på ca. 5-6 ° C.

Link til datablad
Øvrige startgødninger

Vores øvrige startgødninger BioGolf PreStart og BioStart dækker helt andre behov og har derfor en anden sammensætning. Link til BioGolf PreStart og BioStart.
Disse gødninger er både velkendte og meget anerkendte produkter og kræver ingen nærmere introduktion.

BioFosfit, anvendes på mange baner i det tidlige forår, dels fordi der er teorier fremme om, at gødningen har en vis starteffekt, samtidigt med, at det er dokumenteret, at den har en betydelig svampehæmmende effekt. Jeg vil, i et senere nyhedsbrev, skrive mere om brugen af BioFosfit.

Link til databladBioGolf KMg bladgødning

I klimaområder hvor green´s i lange perioder ikke har været frosne, er det meget sandsynligt, at der er sket en udvaskning af kalium. Har du mistanke om, at det er tilfældet kan jeg anbefale en gødskning med BioGolf KMg.

Link til datablad

Gødningen, blev med stor succes, introduceret sidste år og er beregnet til, via bladoptagelse, at korrigere en kaliummangel og samtidigt justere kali/magnesiumforholdet i planten.

Trin 1. tilfør KMG i en mængde på 20 l/ha. Gødningen udbringes i en vandmængde på 200-300 l vand/ha.

Dyserne skal være de samme som anvendes når der udsprøjtes fungicid, herbicid eller insecticid.

Behandlingen kan gentages med én uges interval.

Er kaliummangel graverende (meget lave kaliumtal), bør kaliumtallet hæves gradvis ved en regelmæssig tilførsel af kalium gennem hele sæsonen. Undertiden er det nødvendigt at gøre det over flere sæsoner. Tilførselen skal naturligvis være højere end den mængde græsserne forbruger. Der bør samtidigt tilføres magnesium.
Såvel kalium som magnesium bør tilføres som flydende gødning.

Det ultimativt værste man kan gøre er, som mange gjorde ”i gamle dage” at tilføre en stor mængde kalium i det tidlige forår, dels fordi udnyttelsesgraden dermed vil være meget lav og dels fordi der med garanti vil blive fremprovokeret en magnesiummangel.BioGolf Fusarium Inhibitor

Vil du gerne give græsserne en svampehæmmende behandling, samtidigt med, at de får en fantastisk flot farve, så anbefaler vi en udbringning af BioGolf Fusarium Inhibitor.

Link til datablad


Det er en nem og billig måde at få flotte greens på.Vi ser frem til at høre fra dig
og måske se dig på golfmessen i Göteborg
Vor standnummer er D 0103

Vi er klar med både gode råd og gode tilbud.


Kontakt

Jens Peder Lilholt
Telefon 40 37 90 86, eller mail jp@bionutria.dk

Niels-Peter Jensen
Telefon 40 12 90 86, eller mail npj@bionutria.dk


RÅDGIVNING:

Ove Andersen
Telefon 0046 76 100 54 19 eller mail bio@bionutria.dk

Se mere på www.bionutria.dk/files/files


Med grønne hilsener
Ove Andersen / BioNutria Danmark
Klik her, hvis du ikke ønsker at modtage denne nyhedsmail fremover!