Kan du ikke se billederne? Klik her og se nyhedsmailen i din browser!
 

Nyhedsbrev 7/2010


 

Nyt produkt mod skadelige svampe i græs
supplerer vores vinterprogram


Ingen har formodentligt glemt sidste års frygtelige vinter som medførte omfattende skader på green´s. Stort set alle blev ramt og faktisk var de eneste som slap rimeligt gennem vinteren nyanlagte, sandbaserede green´s.

Som de fleste sikkert ved forskes der meget i om sygdomme kan stoppes/hæmmes med tilførsel af næringsstoffer. De første resultater kom for få år siden fra USA og viste, at en tilførsel på 4,5 kg rent mangan/ha kan reducere goldfodssyge betydeligt.

Næste skridt på vejen er nu, at forskere ved Göteborg Universitet har opdaget at kalifosfit kan hæmme/fjerne en lang række af de skadelige svampe som findes i green´s. BioNutria Danmark forventer til foråret at indlede et forsøgssamarbejde med Göteborg Universitet omkring dette. Forsøgslederen kender fra et stort feltarbejde, effekten dels fra green´s, og fra andre plantesamfund og forsøgenes formål er derfor alene, at dokumentere effekten i græsser.

Kalifosfit kan fås som rene opløsninger, men forsøg har vist, at effekten kan forstærkes af at tilsætte andre aktivstoffer. Vi har derfor sammensat vores eget produkt, som udover kaliumfosfit, indeholder biostimulanter i form af Auxin og kulhydrater.

BioFosfit Datablad


Her lidt litteratur som kan hentes på nettet.

www.turfgrass.dk

Som overskriften siger er BioFosfit et supplement til vores vinterprogram som består af BioVinter og Fusarium Inhibitor.

BioVinter tilfører de nødvendige mængder af næringsstoffer som skal sikre at græsserne er i bedst mulig kondition til vinteren, med det højst mulige kulhydratindhold, samtidigt med, at et etableret svampeangreb bekæmpes. BioVinter styrker samtidigt plantens immunforsvar.


BioGolf Vinter Datablad

Fusarium Inhibitor bekæmper et etableret angreb på græsserne, samtidigt med at plantens immunforsvar styrkes.

BioGolf Fusarium Inhibitor Datablad


Populært sagt kan man sige at BioVinter og Fusarium Inhibitor arbejder ovenpå jorden- altså på græssernes overflade, mens BioFosfit er aktiv i jorden. Med efterår/vinterprogrammet har vi dermed markedets stærkeste kombination.


Konklusion: For første gang findes der hermed et efterårs/vinterkoncept som positivt påvirker plantens immunforsvar, kulhydratstatus, bekæmper skadelige svampe på græsserne og skadelige svampe i jorden. Samtidigt hermed giver behandlingen en særdeles attraktiv farve på græsserne. En anden meget stor fordel er at konceptet er meget økonomisk i brug.


For yderligere oplysninger kan du kontakte:


Jens Peder Lilholt
Telefon 40379086, eller mail jp@bionutria.dk

Lasse Rasmussen
Telefon 40129086, eller mail lr@bionutria.dk

Ove Andersen
Telefon 0046 76 100 54 19 eller mail bio@bionutria.dk

Se mere på www.bionutria.dk/files/filesNyt forsøg i Danmark
Forskningscentret for skov og landskab søger forsøgsværter til nyt forsøg i Danmark


Målet med dette forsøg samt de andre pilotforsøg (flammebehandling etc.) omkring pesticidfri pleje er at finde forskellige metoder, faktorer der påvirker de forskellige ukrudt typer så vi har forskellige løsninger for de forskellige ukrudtstyper.

Vi har lovet at producere specialgødninger til forsøget idet der er en teori om, at visse flydende gødninger kan have en effekt på bredbladet ukrudt.

I dette forsøg focuseres meget på kløver, som på mange golfbaner er et stort problem. Til forsøget søges derfor golfbaner som har problemer med kløver. Golfbanens placering i landet er uden betydning.

Vi håber naturligvis at der er interesse for forsøget og beder interesserede Chefgreenkeepere om at direkte kontakt til:

Anne Mette Dahl Jensen, Mc.S. Ph.D.
Senior advisor - turf grass
Forest & Landscape
University of Copenhagen
Rolighedsvej 23
DK-1958 Frederiksberg C
Phone direct: (45) 3533-1706
Fax: (45) 3533-1508
Mobile 23453826
Mailamdj@life.ku.dk

Med grønne hilsener

Ove Andersen / BioNutria Danmark

Klik her, hvis du ikke ønsker at modtage denne nyhedsmail fremover!