Nyhedbrev 1/2011

Først og fremmest vil jeg ønske alle et godt nytår og udtrykke håbet om, at vi går en spændende og positiv sæson i møde - selv om problemerne/opgaverne unægtelig allerede er begyndt. Den tidlige sne kombineret med høje temperaturer gav desværre et godt udgangspunkt for de skadelige svampe. Der er derfor ingen tvivl om, at vi igen i år vil se en del svampeskader.

Vi er blevet kontaktet af flere greenkeepere som spørger om Fusarium Inhibitor kan udbringes nu hvor sneen og isen er smeltet bort. Svaret er enkelt, der kan med stor fordel udsprøjtes Fusarium Inhibitor , hvis ikke der er udsigt til nattefrost – den kommende nat. Er det frostvejr natten efter er det ikke noget problem. Fusarium Inhibitor udbringes gerne én gang om måneden, hvis det er muligt.

Som alle ved, har vi i Danmark ikke noget fungicid med en god effekt. Chefgreenkeeperen er derfor pisket til at vælge en biologisk løsning, samtidigt med, at gødningstypen har en meget stor betydning.


Strategi for bekæmpelse af skadelige svampe på græsser

Sent på efteråret 2010 introducerede vi vores nyeste produkt, BioFosfit. Biofosfit arbejder nede i jorden, hvor Fusarium Inhibitor påvirker de overjordiske plantedele. Der er dermed en betydelig synergieffekt ved at anvende begge produkter.

BioFosfit
BioFosfit anvendes i en dose på 2 x 10 l. med den første udbringning i det helt tidlige forår, næste udbringning ca. en måned efter første udbringning. Udover effekten på de skadelige svampe har BioFosfit én betydelig starteffekt på græsserne. BioFosfit udbringes derefter med en dose på 10 l. i august, september, oktober og november måned.

Link til BioFosfit Datablad

Fusarium inhibitor
Fusarium inhibitor, blev oprindeligt kun anvendt i det sene efterår samt i vinterperioden. Men kreative og dygtige greenkeepere fandt ud af at svampeangreb kan minimeres betydeligt og i mange tilfælde helt undgås hvis produktet blev anvendt gennem hele året. På den baggrund anbefaler vi i dag en året rundt anvendelse – én gang om måneden.

Link til BioGolf Fusarium Inhibitor Datablad

Følges ovennævnte strategi vil der være den bedst mulige beskyttelse mod skadelige svampe. Men der kan gøres endnu mere. Goldfodssyge som er et stort problem på nye baner kan hæmmes med en ekstraordinær stor mangantilførsel.

Det blev dokumenteret for flere år siden af amerikanske forskere. En udbragt mængde på 4,5 kg rent Mn, havde en statistisk sikker effekt på goldfodssyge. BioStar Classic anvendt i normaldosering tilfører 6 kg rent mangan/ha. og dækker samtidigt behovet for alle øvrige mikronæringsstoffer og sporstoffer + magnesium og svovl.

Anvendes gødningskonceptet The Scandinavian Way PreStart tilføres der 12 kg rent mangan/ha.

BioStar
Til alle rødsvingelbaner som har egne krav har vi produktet BioStar Links, det er oprindeligt et produkt som vi udviklede til Carnoustie i Skotland. Med BioStar links gør vi det let for rødsvingelsbaner at få det rette look og samtidig dække behovet for alle mikronæringsstoffer, sporstoffer samt magnesium og svovl.

Link til BioStar Classic Datablad


Calcium, det glemte næringsstof

Når man som jeg taler med mange nye kunder og potentielle kunder og forsigtigt forsøger at finde ud af hvordan vi bedst muligt kan hjælpe vedkommende bliver jeg ofte overrasket over at chefgreenkeeperen ikke ved hvilke mængder af næringsstoffer han/hun tilfører.

Måske skulle jeg ikke blive overrasket, i og med, at der jo er mange andre ting at fokusere på i sæsonen. Et meget vigtigt næringsstof er calcium, og når jeg kalder calcium for det glemte næringsstof er det fordi, at mange ikke tilfører calcium til planten. Simpelthen fordi, at calcium i fast form ikke kan anvendes og calcium i flydende form traditionelt er meget dyrt.

Konklusion, planter som mangler calcium (i særdeleshed rødsvingel) er ekstra modtagelige for svampesygdomme. Det faktum gør calcium til en meget vigtig aktør i kampen mod svamp.

BioCalcium, som vi har markedsført gennem flere år er i dag langt den mest anvendte calciumgødning på golfbaner dels fordi den er relativ billig, den er nem at tilføre og fordi den er meget effektiv. Den er en fast integreret del af vores gødningskoncepter, men kan og bør naturligvis anvendes af alle. Link til BioCalcium datablad

Link til BioCalcium Datablad

Sådan skal næringsstofferne tilføres
Heldigvis har langt de fleste chefgreenkeepere set lyset og valgt vores flydende gødning. I Sverige blev det for få år siden dokumenteret, simultant skete det i USA, at gødning til golfgreens skal tilføres som flydende gødning. Denne gødning skal indeholde alle næringsstoffer, med det rigtige indbyrdes forhold, og udbringes med korte intervaller, i små mængder. Udbringningskonceptet kaldes populært for spoonfeeding.

Indeholder gødningen udover traditionelle næringsstoffer, planteoptagelige kulhydrater er det en yderligere fordel idet græsserne får en hurtigere start om foråret, kommer sig hurtigere over fysiske påvirkninger, klarer tørkesituationer og stress bedre og er langt mindre modtagelige for svampesygdomme.

Som det ses af ovenstående er der meget at tage hensyn til når man vælger gødningstype. Rent faktisk er det uhyre komplicerede processer som påvirkes. Det er derfor helt naturligt, at mange greenkeepere er i tvivl hvordan green´s, tee´s og fairway´s bedst kan gødskes.

Vi har valgt at gøre det komplicerede enkelt ved at sammensætte standardprogrammer som sikrer at alle næringsstoffer tilføres i ret mængde og på rette tidspunkt.

Gødningsprogrammerne tilpasses naturligvis til den enkelte golfbane. Vi er eksperter og dine partnere, som kan løse enhver opgave når det drejer sig om gødning til din golfbane og vi påtager os gerne ansvaret samtidigt med, at vi giver garantien fuld tilfredshed eller pengene tilbage.


Et højaktuelt problem - isbrand

Jeg har bedt en af vore nye svenske medarbejdere, Tomas Nilsson, om at beskrive fænomenet samt hvilke forholdsregler man kan/bør tage. Tomas Nilsson er en erfaren chefgreenkeeper med solid erfaring fra både Norge og Sverige og har derfor de bedste forudsætninger for at give en kvalificeret rådgivning.

Tomas skriver:
De fleste ved sikkert hvad isbrand er og hvor længe græsset kan ligge under isen. For de som har Iphone kan jeg anbefale at gå ind på Itunes og downloade Buckeye turf Podcasts. For at undgå skader som følge af isbrand er det mest vigtigte naturligvis at græsset er indvintret godt. Det et vigtigt, at greens er tørre i det sene efterår og det kan bestemt anbefales at anvende meget afspændingsmiddel. Langt hen på efteråret og gerne hele vinteren.

Lidt filt, en god kontrol på svampene og naturligvis skal det være BioNutria´s produkter som skal bruges (han er jo sælger ved os) red). Det er vigtigt at der er rigelige mængder kalium og calcium til stede i planterne. BioFosfit, BioVinter og Fusarium Inhibitor er oplagte produkter at anvende, de tilfører samtidigt de meget vigtige kulhydrater.

Har man tørkestresset græsset tidligere i sæsonen er vinterfastheden bedre.

Sne er ikke noget problem. Faktisk er et fint snedække optimalt.

Krypende hvene kan ligge i op til 90 dage under isen uden problemer (det er dog længere tid end jeg vil bryde mig om). Rødsvingel kan ligge ca. 60-70 dage.

Førnævnte tidsangivelser varierer betydeligt da forudsætninger på de enkelte baner varierer meget.

Der findes en række forsøg hvor man har forsøgt at klarlægge hvilke tiltag der har betydning og hvilke praktiske foranstaltninger der har effekt. Et af de bedre forsøg viser at det ingen praktisk betydning har om isen fjernes eller ej!!!!!.

Men vil man fjerne isen er der flere mekaniske tiltag man kan gøre:
1. Luft green´s og tee´s ( pas på ikke at ramme græsserne)

2. Spikers, vertikalskæring knuser isen fint – hvis man har et tyndt islag. Pas på ikke at gå for dybt.

3. Kulstøv kan lægges på isen for en hurtigere start

Vær i øvrigt meget opmærksom på frysetørring som er altødelæggende for græsserne. Isen virker som et brændglas og i løbet af meget kort tid (timer) kan græsserne blive udtørret totalt. Det er derfor en stor fordel at have et fint snedække over græsserne det beskytter mod udtørring. Er der ingen sne er vinterdækning med dug et godt alternativ. Eventuelt kan græsserne dækkes med et tyndt lag sand.

Har du lyst til at se lidt mere om emnet kan du følge nedenstående links.

www.golf.se - Link 1

www.golf.se - Link 2

www.golf.se - Link 3

Vi håber ovenstående kan være til hjælp derude i den virkelige verden.

Vi er naturligvis klar til at svare på spørgsmål, sælge gødning og ser frem til en snarlig kontakt.


For yderligere oplysninger kan du kontakte:

Jens Peder Lilholt
Telefon 40379086, eller mail jp@bionutria.dk

Lasse Rasmussen
Telefon 40129086, eller mail lr@bionutria.dk

Ove Andersen
Telefon 0046 76 100 54 19 eller mail bio@bionutria.dk

Se mere på www.bionutria.dk/files/files


Med grønne hilsener

Ove Andersen / BioNutria Danmark


Klik her, hvis du ikke ønsker at modtage denne nyhedsmail fremover!