Bionutria Nyhedsbrev

Nyhedsbrev 1. oktober, 2015

Mikronæringsstoffer til vintersæden
din forsikring mod tab

Mikronæringsstoffer til konkurrence dygtige priser, i topkvalitet og med en uovertruffen blandbarhed. Og naturligvis med en veldokumenteret god effekt. På bionutria.dk kan du se vore priser, nye produkter samt gode råd og vejledning.

Har du afgrøder med en lav frosttolerance, eller som er ekstra udsatte, kan vi anbefale dig at se nærmere vores nye efterårsgødning BioVinter Agro. Gødningen er den mest anvendte flydende efterårsgødning på golfbaner i Skandinavien. Også nord for polarcirklen.

Der er sikkert ikke en landmand, som ikke kender betydningen af at tilføre mikronæringsstoffer til vintersæden. Mangler afgrøden mangan, eller for den sags skyld andre mikronæringsstoffer, er risikoen for en dårlig overvintring kraftig øget. Så om efteråret er en tilførsel af mikronæringsstoffer i høj grad en forsikring.

Vi har argumenteret ihærdigt for tilførsel af kobber til afgrøderne. Naturligvis kun hvis man på baggrund af jordbundsanalyser konstaterer, at der er lave kobbertal, eller hvis man har en jordtype (sortsandede jorde og andre humusholdige jorde), som næsten pr. automatik kræver kobbertilførsel. Baggrunden er ganske enkel. Hvis der opstår kobbermangel, er der risiko for meget store udbyttetab.

Den første betingelse for at få effekt af mikronæringsstofferne er, at de rent faktisk kommer ind i planten. Se de imponerende tal nedenfor, der tydeligt viser bladoptagelsen.
Bemærk venligst at det er vores BioCrop OptiCu, som er brugt i forsøgene.

Sikre merudbytter i Landsforsøgene
BioNutria har i 2015 haft produkter med i 10 landsforsøgsplaner, der dækker over 5 afgrøder. Vi bakker fuldt op om det uvildige forsøgsarbejde og har et godt og konstruktivt samarbejde med både Agrotech og de lokale landboforeninger. Desuden har vi deltaget i mange lokale demoer, ”forsøj” og konkurrencer. Vi har i flere tilfælde åbnet statistisk sikre merudbytter for anvendelse af vore produkter. I det ovenstående er gengivet udvalgte resultater fra forsøgene i 2015.

I Forsøgsserien 070361515 er der afprøvet forskelle mikronæringsstoffer i vinterhvede med og uden svampesprøjtning 3 steder i landet.

Når man vurderer forsøg med mikronæring, skal man huske, at tildeling af mikronæring er en forsikring. Der vil være jorde og situationer, hvor midlerne ikke giver udslag. Men selv i landsforsøg, der ligger på god ensartet muldjord, har vi ofte udslag som ovenstående. I praksis har næsten alle varierende jordbund, og dermed bliver forsikringstankegangen mere relevant.

Forsøget i Ringsted lå fx på jb. 7 med gode jordbundstal. Alligevel kunne vi løfte udbyttet med 1,9 hkg., hvor der var svampesprøjtet. Samme tendens ses i Forsøgsserien 010701515, hvor man i parceller, der fik intensiv svampesprøjtning og tildeling af 60 N over norm, målte op til 2,7 hkg. i merudbytte for tilførsel af 3 x 3 BioCrop OptiCu. Vi kan således konkludere, at selv hvor afgrøden er passet og plejet og står på god ensartet jord, kan udbyttet løftes med BioCrop Opti produkter.

Sikker optagelse i planterne
I flere af de landsforsøg BioNutria har deltaget i, er der udtaget planteprøver løbende. Prøverne taler deres tydelige sprog. Vores produkter kan genfindes i planterne og løfter indholdet af næringsstoffer i forhold til ubehandlede afgrøder. Nedenstående data stammer fra Landsforsøgsserien 01071515, hvor der er tildelt 3 x 3 l. BioCrop OptiCuV.


Som det ses, øges indholdet af flere næringsstoffer markant – kobber, jern
og mangan giver udslag i alle tilfælde.

Det skal nævnes, at planteprøver er forbundet med store usikkerheder.
Derfor finder man somme tider et
mindre indhold i behandlede parceller.

Men tager man tallene i gennemsnit,
er der ingen tvivl, vores mikronærings-stoffer optages nemt i lanterne, og indholdet kan ydeligt måles.

Landsforsøg i vårbyg
I vårbyg har vi deltaget i et landsforsøg og flere demoer – bl.a hos Jysk Landbrugsrådgivning. Ved redaktionens slutning var data fra disse ikke frigivet endnu, men der er tale om meget pæne merudbytter for anvendelse af BioCrop OptiXL og BioCrop OptiCu. Så snart data er frigivet vil de fremgå af vores hjemmeside.


Med venlig hilsen
BioNutria Danmark

Rådgivning og Salg

Salgs- og produktkonsulent
Jens Bach Andersen

Mobil: +45 2712 6986
e-mail: jba@bionutria.dk
Salgs- og produktkonsulent
Lars Olsen

Mobil: +45 2882 9086
e-mail: lo@bionutria.dk
Salgskonsulent
Lilly Bennedsenn

Mobil: +45 4012 9086
e-mail: lb@bionutria.dk

 

Klik her, hvis du ikke ønsker at modtage denne nyhedsmail fremover!