Bionutria Nyhedsbrev

Nyhedsbrev Maj, 2015

Rundt om mikronæring.

BioNutria har de sidste 4 år leveret mangan, bor og andre mikronæringsstoffer til landbrug i Danmark og udlandet. Vi har udviklet en produktserie, der adskiller sig markant fra de øvrige mikronæringsprodukter på det danske marked, og oplever stor vækst og stor succes med vore produkter.

Behovet for mikronæring er videnskabeligt veldokumenteret. Der er mindst 17 livsnødvendige plantenæringsstoffer, og det, der først kommer i underskud i forhold til behovet, afgør markens udbytte. Mange mikronæringsstoffer findes i store mængder i jorden, men ofte spiller jordens kemi negativt ind på optageligheden. Fx har de fleste danske jorde rigeligt mangan i sig, men mangan bindes let i jorden, og ved højt iltindhold og højt reaktionstal stiller jorden meget lidt af jordpuljen til rådighed for planten. Derfor bør man imødegå jordkemiens eventuelle begrænsning i optagelse af mikronæringsstoffer med bladgødskning.

At tildele mikronæringsstoffer skal betragtes som en forsikring. En forsikring mod mangel, hvor jordens indhold eller jordens kemi forhindrer tilstrækkelig optagelse via rødderne. Derfor vil man ikke altid opleve sikre merudbytter for bladgødskning med mikronæring. Og derfor skal forsikringspræmien stå i rimeligt forhold til den forventede gevinst. BioNutria mener at man for max. 150 kr./ha bør kunne dækkes ind mod mangel på mikronæring incl. mangan.

Mikronæringsstoffer er meget lidt mobile i planten. Derfor skal man gentage sine tildelinger, så nyeste skud altid er dækket ind. Med gentagne tildelinger får man også maximal effekt af de svampehæmmende og forgrønnende egenskaber, der er i visse mikronæringsstoffer som fx kobber og jern.

Vor grundholdning er at mikronæring skal tildeles som letopløselige og umiddelbart plantetilgængelige stoffer i flydende form. Produkterne skal designes, så man sikrer maksimal og hurtigst mulig optagelse i planten, og eventuelle problemer med hårdt vand skal afhjælpes. Endelig skal produkterne kunne blandes med planteværnsmidler, så de ikke giver ekstra kørsler, og så man kan få gentaget sine behandlinger uden kørselsomkostning. Alle vore produkter lever op til dette. De er baseret på små, letoptagelige molekyler. De indeholder spredeklæbemiddel så man får hurtig og sikker dækning af planten. De indeholder kompleksbinder, så problemer med hårdt vand imødegås. Og de er meget blandbare med planteværnsmidler.

Betydningen af spredeklæbemiddel er netop dokumenteret af Københavns Universitet og fremlagt på dette års plantekongres. Her blev de forskellige mangantyper sammenlignet og konklusionen var, at mangansulfat med spredeklæbemiddel er den rigtige måde at tildele mangan på. Mangansulfat med spredeklæbemiddel er netop hvad BioNutria baserer alle manganprodukter på.

I 2015 vil man kunne følge vore produkter i en række landsforsøg og private demonstrationer landet over. Vi glæder os til at vise produkterne og deres egenskaber frem for et endnu større publikum og glæder os til at møde landmænd, konsulenter og andre interessenter i marken i vækstsæsonen.

Med venlig hilsen
BioNutria.

Rådgivning
Ove Andersen

Mobil: +45 2043 9087
e-mail: bio@bionutria.dk

 

Klik her, hvis du ikke ønsker at modtage denne nyhedsmail fremover!