Bionutria Nyhedsbrev

Nyhedsbrev august 2015


Nyt fra og om BioNutria Danmark
Det er nu længe siden, at jeg sidst har udsendt et nyhedsbrev. Dette nyhedsbrev udsendes, for at informere jer om de tiltag og ændringer, BioNutria Danmark har foretaget i salgsorganisationen og på personalesiden.

Organisationen
Når I går ind på vores hjemmeside, vil I se, at vi nu arbejder i tre forskellige markeder: Landbrug, Golf samt Privat. Flere af jer har sikkert set TV2 reklamen for vores plænegødning til private. Faktum er, at vi, gennem de seneste 2 år og især det sidste, har gennemgået en meget stor udvikling. Det seneste regnskabsår steg omsætningen med 74,8 %, og i indeværende regnskabsår forventes en tilsvarende stigning.

Landbruget
Vores Landbrugsafdeling, som blev søsat i 2012, har udviklet sig meget hurtigt og vist en øgning i salget på mere end 300%. Salget er fortsat stærkt stigende både i Danmark samt i udlandet.
For at kunne betjene de mange nye kunder, har vi til landbrugsafdelingen med virkning fra den 1. september, ansat endnu en Salgs og Produktkonsulent, der også er uddannet Agronom. Vi forventer, at Landbrugsteamet vil fordoble omsætningen i den kommende sæson.

Haven
Vores nye Haveafdeling blev skudt i gang den 1. marts 2015, ved at vi åbnede vores Webshop til private samtidig med, at vores TV2 reklame gik i luften i regionerne Østjylland og Sydjylland. Heldigvis indfriede salget alle vore forventninger, og i 2016 tror vi på en meget stor fremgang i Haveafdelingen.
Produkterne vil blive markedsført meget intensivt – også via forhandlere. For at kunne servicere vore nye kunder – herunder forhandlere, har vi, med virkning fra den 1. september, ansat Katja Lamborg som Salgs og Produktkonsulent. Katja Lamborg er også uddannet Agronom.

Golf
Også I Golfafdelingen er der sket meget. Vi har i Danmark haft en omsætning som de foregående år, men har ikke været i stand til, med de nuværende medarbejdere, at øge den samlede omsætning i Golfmarkedet til et tilfredsstillende niveau. Derfor har vi besluttet at sammenlægge Golfafdelingen med Haveafdelingen. Både Haven og Golf vil blive ledet af Katja Lamborg, som har back up af Salgskonsulent Lilly Bennedsen.
Jens Peder er blevet tilbudt et andet job i vores nye organisation, men har efter eget ønske valgt at søge nye udfordringer. For mig personligt er det både mærkeligt og lidt trist, at vi ikke længere skal arbejde sammen. Vi ønsker Jens Peder alt mulig held og lykke i fremtiden.

Produktionen
Som ny mand i Produktionen har vi ansat Thomas Jensen. Thomas var ansat i foråret 2015 og gjorde et særdeles godt indtryk på os alle. Thomas er ansat som Produktions-, Distributions- og Kvalitetsansvarlig. Som Produktionsassistent har vi Jesper Hansen, som har produceret vore gødninger gennem flere år. Jesper besidder alle de kvaliteter som forventes af en dygtig produktionsassistent.
Pladsmæssigt voksede vi ud af vore rammer i foråret 2015, hvilket unægteligt gav nogle udfordringer. Heldigvis kunne vi, for en kortere periode, leje os ind i nærområdet, men det var ikke en tilfredsstillende løsning.
Som følge deraf har vi lejet 3.500 m2 isoleret og opvarmet hal i Randers. Derfra vil vi pakke og distribuere alle vore varer.
Vores nuværende produktionshal på Europavej 6 i Fårup vil fremover kun blive anvendt til produktion. Produktionskapaciteten bliver tredoblet med virkning fra den 01. februar 2016.

Priser på gødning
Golfbanerne slås i mange tilfælde med økonomien, og mange har ganske enkelt ikke pengene til de dyre løsninger, men mindre kan også gøre det. Vores gødningsprogram The Scandinavian Way vil fortsat blive brugt på rigtigt mange baner i både Danmark og udlandet, men vi ønsker flere kunder og vil derfor også tilbyde andre meget prisattraktive løsninger. Vi går naturligvis ikke på kompromis med kvaliteten og garanterer selvfølgelig for resultatet.
Prisen på vore flydende gødninger vil blive endnu mere attraktive – uanset om det er til Green, Tee eller Fairway. I drager ganske enkelt fordel af at handle direkte med producenten uden fordyrende forhandlere som mellemled.

Konklusion
Lad mig kort sammenfatte hvad alle disse tiltag betyder for jer som Chefgreenkeepere. I skal ikke længere nøjes med én kontaktperson, men får nu hele tre. I vil, via Katja Lamborg og jeg, få direkte adgang til rådgivning på meget højt niveau. Prismæssigt og kvalitetsmæssigt vil vi være uhyre interessante og i stand til at løse enhver opgave bedst og billigst. Så enkelt er det.

Kontakten til Chefgreenkeeperen og fra Chefgreenkeeperen til os skal fremover i videst mulig omfang ske via e mail eller telefon. Vi vil ikke længere have en sælger kørende rundt. Det er både for ineffektivt og alt for dyrt. Men vi kommer naturligvis gerne på besøg, hvis der er brug for at se på banen eller råd og vejledning – det er bare at kontakte os.

Den opmærksomme læser har formodentlig noteret sig, at vore tre Salgs og Produktkonsulenter alle er uddannede som Agronomer. Og det er der flere gode grunde til. Uanset om vi henvender os til Landbruget eller til Golfen, er der tale om relativt store til meget store virksomheder.
Det er virksomheder, som breder sig over flere fagområder, og hvor det for Driftlederen i Landbruget eller Chefgreenkeeperen på Golfbanen er umuligt at være ekspert på alle områder.

Vi ønsker, via vore højtuddannede og yderst erfarne nye medarbejdere, at stille den absolut bedste fagekspertise til rådighed for vore kunder, og jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at Chefgreenkeeperen – i Katja Lamborg – får en sparringspartner, som har et ualmindeligt godt kendskab til gødning samt næringsstoffer og deres anvendelse, og som derfor kan rådgive på et meget højt plan.
Jeg mener, at I skal og bør forlange, at det er dygtige, veluddannede personer, som rådgiver og sælger til jer. Det er trods alt vigtige beslutninger og store beløb, det drejer sig om. Udover Katja Lamborg vil jeg selv i en vis udstrækning også være til rådighed.

På baggrund af ovenstående ser vi frem til et langt større samarbejde med Chefgreenkeepere over hele landet og ønsker jer alle en fortsat god sommer.


PS! Og så lidt fagligt – Har du mos på banen?
Har i problemer med mos på golfbanen, så ring til mig. Jeg har en meget effektiv løsning. Tænk også på de tre stærke kort, der alle skal bruges nu til efteråret: BioVinter, Fusarium Inhibitor samt BioCalcium og glem endelig ikke BioFlow 10 SEC. Mere herom i næste nyhedsbrev.

Med venlig hilsen
BioNutria Danmark
Ove Andersen


Kontaktpersoner frem til den 1. september

Jens Peder Lilholt
Mobil: +45 4037 9086
e-mail: jp@bionutria.dk

Ove Andersen
Mobil: +45 2043 9087
e-mail: bio@bionutria.dk

 

Kontaktpersoner efter den 1. september

Katja Lamborg
Mobil: +45 2880 9087
e-mail: kl@bionutria.dk
Lilly Bennedsen
Mobil: +45 4012 9086
e-mail: lb@bionutria.dk
Ove Andersen
Mobil: +45 2043 9087
e-mail: bio@bionutria.dk

 

Klik her, hvis du ikke ønsker at modtage denne nyhedsmail fremover!