LANDBRUG » Testimonials

Mikronæringsstoffer er altafgørende - udtaler planteavlskonsulenten

 

”Planteavl handler om at gøre tingene til tiden. Ordentlig etablering, god forsyning af næringsstoffer og pasning med kemi. Det er faglig rådgivning, der flytter noget, og der pengene tjenes. I Danmark bruger vi ikke vores plante- og jordbundsanalyser aktivt nok. Vi skal fokusere på balancen mellem næringsstoffer og tilgængelighed i forhold til jordtype.

Vi bør tage forsikringstankegangen til os, når det gælder tilførsel af mikronæringsstoffer. I fremtiden vil vi få mangel på kobber og magnesium – ikke kun mangan – planteanalyser viser det faktisk allerede.

Det banebrydende ved BioNutria produkter er muligheden for at tilsætte næring, når man alligevel kører ud. Forsyningen kan altså optimeres, uden at det

koster ekstra kørsel. Yderligere kan BioNutria producere individuelt sammensatte næringsstoffer ud fra tjek af plante- og jordbundsanalyser.

Jeg oplever en god effekt af BioNutrias produkter og synes, at planterne holder kuløren bedre, når de får BioCrop OptiXL. Desuden tilbyder BioNutria et nemt koncept og en direkte forretningsform med åbne priser, hvilket tiltaler rigtig mange.”

 

Jørgen Evald Jensen bosat i Poulstrup ved Vrå

Jørgen Evald Jensen har 30 års rådgivererfaring fra landboforeningerne, og er siden 1. januar 2015 selvstændig planteavlsrådgiver. Han rådgiver på 20.000 ha i Danmark og 15.000 ha i Rumænien.

 

 


 

KERNESUNDT KORN

Tilføres de nødvendige mikronæringsstoffer, kvitterer alle kornsorter med grønnere afgrøder, ensartede marker og længere vækstperiode. Her er BioNutria din forsikring mod tab.

 

Sunde planter og stort merudbytte med BioCrop OptiXL

 

”Jeg har tidligere været skeptisk over for brug af mikronæringsstoffer, men havde en dårlig vinterbyg, der skulle hjælpes pga. havrerødsot og dårligt såbed.

Via SparBonde så jeg en reklame for BioNutria, kontaktede produktkonsulenten for vejledning og købte produkter.

Jeg kørte BioCrop OptiXL 4 l./ha. ud på en gang sidst i april. Det er nemt at bruge, og der var synlig effekt efter en uge.

Jeg behandlede alt vinterbyg, hvilket har resulteret i sunde planter samt et merudbytte på 400-500 kg/ha. på både gode og dårlige marker. De behandlede

marker gav et gennemsnitligt udbytte på 8,5 ton/ha.

BioCrop OptiXL + BioMangan 180 NS skal ind i alle sprøjtninger fremover, og jeg vil varmt anbefale BioNutria til både kollegaer, erfagruppe m.v.”

 

Jesper Hedegaard, Gårdejer, Lille Hedegaard øst for Holstebro

Siden 2001 har Jesper Hedegaard drevet 95 ha. med korn, græsfrø samt ærter og producerer 400 slagtekalve. Han har planer om at udvide til 250 ha. og 1300 kalve. Har først i 2015 brugt BioNutria produkter.

 

 


 

Mikronæringsstoffer - som forsikring

 

”Som en forsikring mod mangel på mikronæringsstoffer, anvender vi 1 l. BioCrop OptiXL og 1 l. BioMangan 180 NS i alle afgrøder ca. 3 gange i løbet af vækstsæsonen.

Produkterne er nemme at anvende. De kan blandes med stort set alle øvrige plantebeskyttelsesmidler, så tildeling af mikronæringsstoffer giver derfor ingen

ekstra kørsel. Dette sparer en arbejdsgang og hjælper også til, at vi får tildelt både plantebeskyttelse og mikronæringsstoffer rettidigt , hvilket er meget vigtigt.”

 

Per Skov, Trinderup Gods, Hobro

På Trinderup Gods dyrker Per Skov 850 ha. med hvede, vårbyg (malt), vinterbyg, vinterraps og græsfrø. BioNutria produkter anvendes på 3. år.

 

 


 

Test gav øget udbytte

 

”Jeg har 2 nabo-rugmarker, der plejer at yde ens – 9 tons pr. ha. I 2015 er de behandlet lidt forskelligt. I efteråret er begge marker tilført 3 x 2 l. BioMangan 170 NSCu , og i det tidlige forår har begge marker fået ca. 20 kg N i form af svovlsur Ammoniak.

Mark 1 er i foråret tildelt gylle svarende til 50 kg N og 65 kg N i form af N-27. Gyllen tilfører 80 g kobber og behovet for øvrige mikronæringsstoffer er hermed dækket ind. Desuden er der tildelt 3 x 2 l. BioMangan 180 NS.

Mark 2 er i foråret tildelt 80 kg N i form af NPK-gødning og 35 kg N i form af N-27, 3 x 2 l. BioMangan NSCu og 2 x 1,5 l. BioCrop OptiCu. Begge marker blev således tildelt 135 kg N pr. ha.

Allerede efter gødningstildelingen i foråret har der været tydelig visuel forskel på de to marker. Mark 2 har været tydelig grønnere, mere tæt og mere ensartet end mark 1. Begge marker er svampebehandlet 2 gange.

Mark 1 gav et udbytte på 9,3 hkg/ha. – Mark 2 gav et udbytte på 10,4 hkg pr ha. Som nævnt plejer disse to marker at give det samme udbytte pr. ha., så der er ingen tvivl om hvilken sammensætning, jeg vælger næste år.”

 

Knud Jensen, Asferggaard, ved Fårup

Knud Jensen driver 400 ha. med rug , hvede, vinterraps og vårbyg. Her anvendes BioNutria produkter på 3 år.

 

 


 

En god forsikring mod tab

 

”Vi har en meget manganfølsom jord og oplever en yderst positiv effekt, når vi har 1 l. BioMangan 180 NS med i næsten alle sprøjtninger. Min planteavlskonsulent anbefalede at bruge bor i rapsen, og jeg valgte BioBor 150 med et godt resultat. Vi har samtidig brugt BioCrop OptiXL i vinterbyg og hvede med 2 x 1,5 l. og syntes det er en god forsikring mod mangel på mikronæringsstoffer.

Vi kører med en Danfoil sprøjte med 4-5 produkter. BioNutria mikronæringsstoffer har været nemme at håndtere og meget blandbare.

Jeg er stor tilhænger af flydende gødninger og har en god konstruktiv dialog med BioNutria. Tankegangen omkring forsikring mod mangel på diverse mikronæringsstoffer tiltaler mig, derfor fortsætter jeg med BioMangan 180 NS, og har stor fokus på mulighederne ved brug af BioCrop OptiXL, BioCrop OptiCu osv. fremover.”

 

Carlo Bach Greve, Korsøgaard, Aalestrup

Gårdejer Carlo Bach Greve driver 280 ha. med korn, raps og frøgræs. Han producerer desuden 13.000 slagtesvin. BioNutria mikronæringsstoffer har været brugt på gården gennem 3 år.

 

 

 


 

Sunde og grønne planter

 

”Jeg havde har ikke brugt mikronæringsstoffer før og var overbevist om, at jorden og handelsgødningerne stillede den næring til rådighed, der var brug for. Dog er vores jord er sandet og meget disponeret for manganmangel.

Jeg blev nysgerrig, da jeg så BioNutrias katalog, og deltog i deres møde i Gram. I foråret 2015 har jeg haft 1,5 l. BioCrop OptiCu med i alle sprøjtninger og desuden givet 3 x 1 l. BioMangan 170 NSCu i alle afgrøder.

Der er en meget tydelig visuel effekt, og BioMangan 170 NSCu virker hurtigere og bedre end manganpulver. Planterne holder sig sunde og grønne ved brug af BioCrop OptiCu, og derved har vi sparet en svampesprøjtning i både vinter og vårbyg.

Med BioNutria mikronæringsstoffer har vi haft en udbyttefremgang på 500 kg/ha. Så jeg fortsætter med at bruge BioNutria produkter, og kan klart anbefale

andre at gøre det samme.”

 

Erik Baun, Gørding maskinstation, Gørding ved Esbjerg

Erik Baun har siden 1994 ejet og drevet Gørding Maskinstation. Han klarer alle opgaver i marken og passer i alt ca. 300 ha. for en række små og mellemstore landmænd.

 

 

 


 

Mikronæringsstoffer giver såsæd i høj kvalitet

 

”Når vi fra Gl. Buurholt Hovedgaard laver kvalitetssåsæd direkte ude på gården – af landmandens eget korn – anvender (coater) vi ofte næringsstoffer på den færdige såsæd. Det gør vi til de professionelle landmænd, der vil være helt sikker på, at planten får optimal tilgang til næringstofferne fra starten.

Vi har valgt at bruge produkter fra BioNutria, fordi de har den bedste kvalitet. Produkterne er nemme at arbejde med, de udfælder og afblander ikke.

Vi oplever BioNutria som en pålidelig samarbejdspartner, der holder, hvad de lover. Man handler direkte med fabrikken, så der er kort kommandovej og absolut konkurrencedygtige priser.”

 

V isti Møller, Gl. Buurholt Hovedgård, Øster Brønderslev

Siden 1991 har Visti Møller og hans dygtige medarbejdere drevet virksomheden Gl. Buuholt Hovedgård, der råder over 7 mobile såsædsfabrikker til korn og 1 til raps. Der har fra starten været en klar målsætning om at levere en meget bedre kvalitet – til en mindre pris.

 

 


 

SUNDE ROER OG BLOMSTRENDE RAPS

En kombination af BioCrop OptiXL, BioMangan 170 NSP og BioBor 150 er en effektiv forebyggelse mod mangelsygdomme. Og det giver resultater – både i form af tydeligt grønnere afgrøder, længere blomstring og øget udbytte. Som de eneste på det danske marked tilbyder BioNutria mangan og bor til både raps og roer, der kan blandes uden problemer.

 

Forsikringsstrategi - der virker

 

”Jeg så produktkataloget og hørte om BioNutria på et avlermøde hos Wikima Seed. Så i år er der brugt ca 1,5 l. BioMangan 180 NS + 1 l. BioCrop OptiXL i alle afgrøder i næsten alle sprøjtninger. Primært som led i en forsikringsstrategi men der er synlig forskel på de planter, der har fået BioNutria produkter, de er grønnere og ser mere sunde ud.

Jeg syntes godt om BioNutrias slogan – Kvalitet koster ikke – det betaler sig..! – for det er det, jeg oplever.”

 

Lars Hansen har listet følgende fordele ved BioNutrias produkter:

• De er tilsat spredeklæbemiddel

• De er nemme at arbejde med

• Der er ingen bundfald

• De giver grønnere planter

 

Lars Hansen, Annexgaarden, Jerslev.

Lars Hansen bor lige i vandkanten i den nordlige ende af Tissø på Annexgaarden. Han driver 412 ha., hvoraf ca. halvdelen er forpagtet, med korn, raps, sukkerroer og spinat. Har brugt BioNutriaprodukter i 2015.

 

 


 

Øget udbytte med BioNutria

 

”Efter råd fra min planteavlskonsulent prøvede jeg BioNutria produkter, for at løfte udbytterne. Det er lykkedes i hvede og raps, hvor der i år er høstet topudbytte i begge i forhold til tidligere.

BioCrop OptiXL er blevet brugt i alle afgrøder i alle sprøjtninger. I vinterrapsen er der kørt med BioBor og BioCrop OptiXL i foråret, og der er høstet 5,5 tons std. kvalitet.

Succesen kan muligvis ikke tilskrives BioNutria produkterne alene, men der bliver helt sikkert kørt med det igen i 2016, og her vil doseringen blive øget, så der køres med 2-3 l. pr. ha. pr. kørsel.”

 

Jan Stenager Hansen, Stenagergård, Leestrup.

Jan Stenager Hansen er 11. generation på gården. Der dyrkes korn, raps og frøgræs på 230 ha. hvoraf ca. 100 ha. er forpagtet. Jan brugte BioNutria produkter første gang i 2015.

 

 

 

 


 

HELDIGE KARTOFLER

En række af Danmarks større kartoffelavlere har gennem de sidste år anvendt BioNutrias specialformuleringer til kartofler. Og det bliver de ved med.
Uanset den geografiske beliggenhed og jordtype har effekten været synlig. Bl.a. har kartoffeltoppene holdt sig grønne i over en uge længere end normalt – med en tilsvarende længere vækstsæson til følge.

 

Ensartede planter - flotte kartofler

 

”Jeg har på anden sæson anvendt BioCrop Potato i kartoflerne med et godt resultat. Jeg udbringer 15-16 l./ha fordelt på ca. 6 gange. Jeg oplever, at planterne på marken er meget mere ensartede end tidligere år. Desuden er selve knoldene mere ensartede, og skindet er pænere og mere glat.

Jeg anvender helt sikkert BioCrop Potato i Vildmosekartoflerne igen næste år.”

 

Aksel Nielsen, Dokkedal Spagnum og Vildmosekartofler, Dokkedal

Foruden produktion af spagnum driver Aksel Nielsen 225 ha. med hvede, rug, vårbyg og Vildmosekartofler til konsum.

 

 


 

Større robusthed med BioCrop Potato

 

”BioNutrias produkter har givet synlig effekt i form af grønnere afgrøder, der er i vækst længere end ellers – også på gårdens gode jorde (JB 7). Det ser også ud til at øge robustheden over for rodfiltsvamp og der er en tendens til mindre angrebstryk af kartoflens bladplet.”

 

Christian Nissen, Gårdejer, Rødby

Gårdejer Christian Nissen er én af en håndfuld kartoffelavlere øst for Storebælt. Han driver 250 ha, hvoraf de 75 dyrkes med læggekartofler, der eksporteres til Nordafrika, Mellemøsten og Sydeuropa. Det er 2. sæson, Christian Nissen anvender BioNutrias produkter.

 

 

 


 

Kraftigere og længere vækst til kartoflerne

 

”Vi har anvendt BioCrop Potato siden 2013, og både i 2013 og 2014 har vi observeret grønnere top og en kraftigere og længerevarende vækst i de BioCrop behandlede kartofler end i de ubehandlede.”


Kartoflerne har været behandlet med 5 x 3 l. BioCrop Potato i løbet af vækstsæsonen.

 

Lars Skovdal Pedersen, Skovnæs Kartofler ApS, Maribo

Skovnæs Kartofler ApS er Danmarks 2. største producent af læggekartofler og dyrker 410 ha og de har Danmarks mest moderne kartoffelpakkeri.
Derudover dyrker de 200 ha med hvede og raps.

 

 

 


 

Grønnere toppe med BioCrop Potato

 

”Jeg har oplevet, at afgrøderne især på lettere jorde får et løft, og at kartoflerne generelt holder sig grønne i længere tid. Jeg er ikke i tvivl om, at vi fortsætter med BioNutrias produkter i næste sæson.”

 

Lars Christensen anbefaler, at man kører BioCrop Potato ud 1 gang om ugen sammen med midler mod kartoffelskimmel med start, når planten er 25-30 cm. høj. Han pointerer, at det er vigtigt at komme tidligt ud første gang.

 

Lars Christensen, Driftsleder, Møldrup Kartoffelexport

Møldrup Kartoffelexport driver 750 ha med læggekartofler til eksport – og 600 ha med almindelige landbrugsafgrøder. Lars Christensen anvender BioNutrias produkter i både kartofler, raps, rajgræs og kornafgrøder.

 


 

SPINAT - KÅL - RØDBEDER - MAJS - LØG

Producenter af specialafgrøder som rosenkål, spinat og rødbeder har de sidste år anvendt BioNutrias produkter, og afgrøderne giver en meget tydelig respons på behandlingen.
Majs og løg har behov for yderligere zink og bor. BioCrop OptiML er sammensat ud fra de nyeste forsøgsresultater og tilgodeser disse særlige behov.

 

Større udbytte

 

”Vi udbringer BioCrop OptiCu med stort set alle sprøjtninger i alle afgrøder. I rosenkålene, der sprøjtes fra ca. 15. august og frem til ca. 1. oktober, observerer vi en god sideeffekt.

Hvis BioCrop OptiCu udbringes om aftenen, hvor sneglene er fremme, dræbes de snegle, der rammes af produktet. I år har vi som noget nyt tildelt 2 l. BioCrop OptiCu pr. ha. i hver ukrudtssprøjtning i rødbederne sammen med Betanal, Goltix og Renol. Desuden er der anvendt 4 l. sammen med sprøjtning mod rust. Så der i alt tildeles ca. 10 l. BioCrop OptiCu pr. ha i rødbederne.

Når hveden tildeles mikronæringsstoffer holdes planten i vækst ca. en uge længere end ellers, hvilket er med til at optimere udbyttet.

Vi oplever generelt, men måske især i rødbederne, en større tørkeresistens, mere ensartethed marken over, og højere udbytte ved tildeling af BioNutria mikronæringsstoffer.

Vi fortsætter brugen af mikronæringsstoffer fra BioNutria næste år.”

 

Rødkål 5 x 2 l./ha.

Rosenkål 3-4 x 5-10 l./ha.

Rødbeder 10 l./ha.

Hvede 6-8 l./ha.

 

Ejnar Bager, Grøntsagsproducent, Samsø

Ejnar Bager driver 140 ha. på Samsø. Heraf 60 ha. med specialafgrøder, resten med traditionelle landbrugsafgrøder. BioCrop OptiCu anvendes på 3. år i alle afgrøder med 1,5 – 2 l./ha.

 

 

 


 

Grønne toppe og nedsat svampetryk

 

”Jeg har de sidste 2 år anvendt BioNutria produkter og synes, de er nemme at arbejde med i forhold til konkurrerende produkter. De er meget lettere at udbringe end pulverprodukter. Begge år har jeg oplevet et nedsat svampetryk i grøntsagsafgrøderne, især i løg. Toppen holder sig grøn længere, end før jeg startede med at anvende BioCrop OptiCu.

I afgrøderne kål, porrer, løg og selleri har vi sparet på svampebekæmpelsen de sidste to år uden på nogen måde at opnå en ringere avl.

BioCrop OptiCu anvender vi i følgende specialafgrøder: kartofler, gulerødder, porrer, løg, persille, forskellige kål, selleri, pastinakker/ persillerødder og rødbeder.

Jeg anvender også BioMangan 170 NSCu. Behandlingerne med mikronæringsstoffer foretages i videst muligt omfang sammen med en af de øvrige behandlinger i afgrøderne, så en ekstra gang kørsel undgås. Jeg fortsætter med at anvende BioNutrias produkter i 2016.”

 

Klaus Sanko, Gjesing Østergaard og Trines Grønt, Gjesing ved Auning

Klaus Sanko driver 205 ha. med hovedsageligt højværdiafgrøder. I år ser markplanen således ud: 37 ha. vinterbyg, 33 ha. vårbyg (malt), 28 ha.raps, 16 ha rajsvingel, 37 ha. majs, 10 ha kartofler, 8 ha. jordbær samt 16 ha. gulerødder. På resten dyrkes kål, persille, løg m.v.

 

 

 


 

Mikronæringsstoffer giver god mening

 

”At tilføre afgrøderne mikronæringsstoffer giver rigtig god mening. Vi prøvet forskellige midler de sidste 15 år. I 2015 har vi for første gang anvendt BioNutrias produkter.

Vi oplever klart en grønnere og mere robust majs, når vi udbringer BioCropOptiML i kombination med BioMangan og BioBor. Vi har typisk kørt med 2 l. BioMangan, 2 l. BioBor og 1 l. BioCropOptiML ved 6-7 blade og fulgt op med 3-4 l. BioCropOptiML lige før blomstring.

Vi har også brugt Bio NS 15-2 som suppleringsgødskning i majs og set en både god og hurtig effekt uden svidning.

Vi har en del økologiske kunder og har derfor brugt BioMangan 170SECO hos disse. Jeg oplever en sikker og hurtig afhjælpning af manganmangel.”

 

Henrik Markservice, Års

Henrik Pedersen har ejet og drevet sit firma i 18 år. Firmaet løser i dag alle opgaver i marken undtagen mejetærskning og halmhåndtering – en totalpasning

på 500 ha. samt enkeltopgaver på yderligere 400 ha. Henrik er innovativ og går gerne nye veje for at optimere udbyttet.

 


 

Større udbytte i stikløg med BioCrop OptiML

 

”Vi begyndte at anvende BioCrop OptiML i stikløgene i 2013, og vi observerede et større udbytte end tidligere.
I år har vi anvendt produkter fra BioNutria i alle de konventionelle grøntsagsafgrøder, og det fortsætter vi med næste år.”


Boje Skytte har anvendt 10-15 l. BioCrop OptiML pr. ha fordelt over 2-3 gange.

 

Boje Skytte, Proprietær, Brogaard, Fårevejle
Boje Skytte driver et landbrug med specialproduktion af rodfrugter på Brogaard i Lammefjorden. Her drives i alt 500 ha, hvoraf 120 ha er økologisk. Der dyrkes gulerødder i farverne hvid, gul, orange og lilla. Derudover dyrkes der pastinakker, persillerødder og beder i forskellige farver og faconer. Brogaard er den eneste producent af stikløg i Danmark med en produktion på 800-1.000 tons om året. Stikløgene afsættes i Danmark, Norden, Frankrig, Tyskland, Slovenien og de baltiske lande.

 

 

 


 

Løg med bedre vækst og mindre skimmel

 

Hans Ingemann har et gennemsnitligt budget for mikronæringsstoffer på ca. 50 kr. pr. ha.
 

”Det er ikke meget, når man tager de positive observationer i betragtning: Jeg oplever, at afgrøderne generelt holder sig grønnere, og at vækstperioden forlænges. Og så er der en tendens til, at forekomsten af løgskimmel mindskes ved brug af BioCrop OptiML.”

 

Hans Ingemann, Gårdejer, Stevns
Hans Ingemann driver et større landbrug på Stevns, som er kendt for sin ensartede, gode jord og optimale klimatiske forhold. På bedriften dyrkes en række specialafgrøder, bl.a. løg og spinat til frø. Hans Ingemann anvender på andet år BioNutrias produkter i både specialafgrøderne og græsfrø, hvede og byg.

 

 

 

Webbureau CoreSolutions