Sådan anvender du  BioNutria produkter

Her finder du vore anbefalinger til anvendelse af vore produkter i de mest dyrkede afgrøder. Når du læser skemaet, bør du være opmærksom på følgende:

 

  • Alle doseringer er angivet i L/ha.

  • De angivne tidspunkter for kørsel er vejledende. Det er tilstræbt at ramme tidspunkter, hvor der i forvejen er planlagt kørsler i de enkelte afgrøder.

  • Vore produkter er generelt meget blandbare med øvrig landbrugskemi. På vores hjemmeside kan du også finde blandetests.

  • På arealer, der er disponeret for kobbermangel, eller hvor kobberforsyningen fra øvrige gødningskilder er utilstrækkelig, bør BioCropOptiXL erstattes af BioCropOptiCu og BioMangan 170 NSP erstattes af BioMangan 170 NSCu. Alternativt kan der suppleres med BioKobber 70.

  • Har man et skævt forhold mellem Kt og Mgt, eller har man generelt magnesiummangel, kan BioMangan 170 NSP erstattes med BioMangan 170 NSMg, og der kan suppleres med vor BioMagnesium 60.

  • Mangandoseringerne er afstemt efter middel manganbehov. Har man meget manganfølsom jord bør dosis hæves med 1 L/ha, eller der bør indsættes yderligere kørsler med 2 L/ha.

  • Til økologiske afgrøder har vi BioMangan 170 SECO. Der påkræves konsulenterklæring før anvendelse og max dosis pr år er 9,4 L/ha.

Mangler du en anbefaling på andre afgrøder end de viste, er du velkommen til at kontakte vort agroteam.  

Jens Bach Andersen   +45 2712 6986

Jens Erik Pust              +45 2880 9086

Webbureau CoreSolutions