Nyhetsbrev 08/2013


För många är semestern över och för alla är det tid för att tänka på hösten och vintern. Vilka moment skall det göras på golfbanan för att gräsen skall klar sig bäst möjligt, dels genom hösten- som traditionellt bjuder på svampproblem och vintern som, med snö på en ofrusen mark, kan ödelägga gräsen på få (timmar) dagar.

Vårt bud på den bäst möjliga beskyddning av gräsen framgår i nedanstående text. Vi har för övrigt den stora förnöjelsen, att konstatera att några av Tysklands högst profilerade banor igen i år följer våra höstkoncept.

Här och nu.

Steg 1.

Här och nu är det viktigt, för att inte säga mycket viktigt, att tillföra BioFosfit. Produkten har erfarenhetsmässigt visat en särskilt god effekt mot Pythium, effekten är dokumenterad genom försök.

Det bör tillföras 10 l. BioFosfit/ha. Snarast möjligt. Behandlingen bör upprepas 2-3 gånger under hösten, det vill säga, att man bör tillföra ca. 30 l./ha.

Billig produktnyhet
BioFosfit är enligt oss den bästa produkten på marknaden, men kvalitet kostar och vi får konstatera, att priset är en avgörande faktor på många golfbanor. Vi har därför beslutat, att erbjuda en ny BioFosfit som vi kallar BioFosfit Basic.

I princip är det samma produkt, men BioFosfit Basic innehåller inte Biostimulanter. I gengäld är den långt billigare. Priset är 942 Kr./10 l.

Steg 2

Det är viktigt att hålla gräsen torra under hösten som ofta bjuder på mycket regn. Då är det mycket viktigt, att få vattnet på ytan bort så fort som möjligt. Vår rekommendation är, att det utsprutas 6-10 l BioFlow/ha. Behandlingen kan eventuellt upprepas.

Steg 3

BioCalcium är en ytterst viktig produkt och används både under våren och hösten för att säkra att plantcellerna inte har brist på calcium vilket medför en betydlig ökad risk för att svampsporerna kan etablera sig. Vår rekommendation är, att det utsprutas 30 l. BioCalcium/ ha och om vi får en lång regnvädersperiod bör gödslingen upprepas. BioCalcium kan blandas med BioFlow.

Kom ihåg, att om det regnar mycket, eller luftfuktigheten är hög är calciumupptagningen mycket låg eller kanske har slutat helt. Därmed är växtcellernas förmåga till att motstå ett svampangrepp mycket låg.  Särskilt Rödsvingel (Festuca) har visat sig vara mycket känslig.

Steg 4

BioGolf Vinter utsprutas vägledande från mitten av september, men naturligtvis är det vädret (temperaturen) som bestämmer. Är temperaturerna så höga, att det närmast är Indian Sommar, kan gödslingen utsättas till oktober.

BioGolf Vinter är, inte utan grund, den mest använda flytande höstgödningen i Skandinavien. Det skall tillföras 600 kg/ha. Gödslingen fördelas i 2-3gånger.

Steg 5

BioGolf Fusarium Inhibitor,
Samman med BioGolf Vinter är det mera en regel än ett undantag, att gödningen används genom hösten och, om jorden är frostfri, genom hela vintern. De senaste 10 åren har gett Fusarium Inhibitor ett nästan legendariskt rykte.

Doseringen är vägledande 600 kg./ha som fördelas i doser a. 100 l/ha. Gödningen kan med stor fördel utsprutas outspädd, alternativt i en valfri vattenmängd.

Kommande säsong

Planläggning är viktigt och det finns mycket pengar att spara på frakten om man gör en samlad beställning. Därmed har vi möjlighet för att lägga 10 l. dunkarna på containern.

Nästa års priser på gödning.  Vidarebefordra gärna detta till din styrelse.
Som tidigare nämnt är hösten och vintern planläggningstid och budgeten skall göras. Jag vill gärna redan nu markera, att vi har beslutat att vi skall vara den leverantör till golfbanor i Skandinavien samt Tyskland och Österrike som har både de bästa och de billigaste gödningar. Det gäller också fast gödning (golfkvalitet) samt gräsfrö. Vi har, som de flesta vet, reducerat vår säljarstyrka och de sparade lönomkostnaderna gör det möjligt, att sälja våra produkter med en oerhört låg vinstmarginal.
Vi har redan nu avtal på plats som säkrar, att INGEN, när det mäts på mängden av tillförda näringsämnen, kan konkurrera med oss – varken på pris eller kvalitet. Din kanske viktigaste uppgift som headgreenkeeper är, att finna ut vilka näringsämnen och i vilka mängder de skall tillföras gräsen. Först när du känner behovet kan du hämta in offerter från diverse firmor och du kan lätt, elegant och mycket effektivt frånsortera oseriösa offerter.

Med önskan om en god höstsäsong

Med vänlig hälsning
BioNutria Danmark
Ove AndersenRing vänligen till:


Laila Helena Andersen
Försäljning och rådgivning i Sverige

Mobil 076-100 54 20
Mail laila@bionutria.dk

På vår hemsida www.bionutria.dk/files/files kan du på databladen läsa mera om de enskilda produkterna.

Vi gläder oss till att höra från dig och ser fram till en god växtsäsong och ett gott samarbete.Click om du inte önskar nyhetsbrevet framöver