Nyhetsbrev 7/2011

Till Headgreenkeepern:
Nu kan du uppgradera din fasta fairwaygödning
till flytande BioGolf fairwaygödning
till samma pris.


På begäran från flera headgreenkeepers har vi beslutat att vara aktiva också inom området fairwaygödsling.

I Danmark är det bara enskilda toppbanor som använder vår gödning till fairways, det är samma situation i Sverige, medan Finland är helt annorlunda. I Finland är BioGolf Fairwaygödning en av de mest använda gödningar på fairways, helt enkelt för att man där på många banor, har tradition att ha fina fairways.

Den begränsande faktorn för utbredningen har varit priset, men en ny prispolitik, och nya gödningsformuleringar, gör den flytande BioGolf gödningen till en otroligt attraktiv gödning till fairways. Och vi har stora förväntningar på de nya produkterna.


FŒRDELE

I det följande vill jag kort beskriva vilka fördelar det finns med att använda BioGolf fairway gödningarna.

• Helt exakt placerad gödning, ingen gödning i semirough, bunkers eller andra oönskade ställen.

• Gödningen kan sammansättas efter den enskilda banans behov, både med hänsyn till makronäringsämnen, mikronäringsämnen och spårämnen.

• Blandas med t.ex. BioStar Classic eller Fusarium Inhibitor, vilket ger svamphämmande effekt.

• Blandas med valfria näringsämnen. Vi är specialister i att formulera gödningar som är anpassade för den enskilda banans behov.

• gödningen ger blixtsnabbt visuell effekt

• BioFlow fairway kan tillsättas med gödningen

• Gödningen kan användas som färggödsling - samtidigt med, att nödvändiga näringsämnen tillförs

• gödningen ger en säker effekt, - också i torrt väder

• Gödningen tål förvaring, också under flera år och kan naturligtvis stå utomhus - också om vintern.

• Gödningen är med den nye prisstrukturen billigare än fasta gödningar - då man jämför med innehållet av näringsämnen.


Finns det några nackdelar?

Flera greenkeepers menar, att det tar för lång tid att spruta ut gödningen. Det är naturligtvis en värderingsfråga, men det är riktigt, att det tar längre tid, att gödsla en areal med en spruta än det gör med en centrifugalspridare. Ser man däremot på resultatet och vilka arbetsfunktioner det kan utföras på en gång, t.ex. färggödsling, utsprutning av samtliga näringsämnen i rätt mängd, svamphämmande gödsling och så vidare (vänligen se ovanstående), menar jag att resultatet klart faller ut till fördel för BioGolf Fairway gödningen.

Liten spruta är ett hinder som lätt kan övervinnas. Peter Lithanders lösning på problemet är följande: Börja med att bespruta fairways t.ex. 150 meter från green + området kring greens. Detta ger dig mindre besprutningsareal medan spelarna kan njuta av fina semiroughs och en vackrare extra trimmad fairway närmare greenen. Detta kan resultera i en fin stor spruta till nästa säsong.


Bättre vinterhärdighet med vårt koncept

De senaste två vintrarna har på flera golfbanor haft en nästan destruktiv inverkan på fairways. Det är naturligtvis oacceptabelt och det kan göras något, det bör göras något och det är möjligt att göra något.

Det är en känd sak att vårt höstprogram på greens har en betydligt positiv effekt på övervintringen samtidigt med, att det har en starkt svamphämmande effekt. Vi har arbetat mycket med svamphämmande gödningar under många år och stort sett alla våra gödningar har i dag en inbyggt svamphämmande effekt.

Det är därför inget problem för oss, att sammansätta ett program till fairways som ger färre problem med svampsjukdomar samt en bättre vinterhärdighet.

Men det kräver, att vi snarast kommer i gång med planläggningen på den enskilda banan. Jag har i tidigare nyhetsbrev, argumenterat för, att få taget analyser av greens, och vill här gärna göra er uppmärksam på, att det naturligtvis är sunt förnuft att göra detsamma på fairways.

Det är mycket lättare för oss att sammansätta det bästa gödningsprogrammet, till ett attraktivt pris, när vi vet vad vi har att jobba med.

Jord analyser

Vill du ta jordanalyser har vi ett samarbete med Botaniska Analysgruppen

Som analyserar för skadliga svampar i jorden. Vårt samarbete är på Non Profit basis, men vill du ha en direkt kontakt är det bara att klicka på länken till deras hemsida. Utgiften på analysen kan mycket väl vara den bästa investeringen, ni har gjort för er bana.

Vi har vidare ett avtal med ett Danskt laboratorium som gör analyser på jordens innehåll av näringsämnen.


Två små nyheter...

Flera av våra kollegor i branchen har en produkt som efter utsprutning på greens gör gräset stående. Syfte är att göra greens snabbare. Den verksamma beståndsdelen i produkterna är silikat som är en mycket enkel formulering. Vi har på begäran framställt en motsvarande produkt som heter Stiff.


Obs! ”Produkten kan inte ersätta potensfrämjande medel”

Stiff säljs i 10 l. dunkar och passar utmärkt vid tävling och stora evenemang, då du vill ha extra bra rull på dina greener.


Nyhet: BioFlow Fairway!

Att vi nu aktivt vill gå in på marknaden för fairways har vi också producerat ett vätmedel som är gjord för att användas på fairways. Växtligheten på Fairways skiljer sig (normalt) väsentligt från greens och vi har därför tillverkat en produkt som är långt billigare än BioFlow och många andra vätmedel.

Jag hoppas, att ovanstående väcker ditt interesse att sköta din anläggning/bana ännu bättre och vi ser fram emot ett spännande och positivt samarbete.


Med vänlig hälsning
BioNutria Danmark
Ove Andersen
Ring vänligen till: :


Laila Helena Andersen
Försäljning i Nordsverige, rådgivning hela Sverige

Telefon 076 100 54 20
Mobil 076-100 54 20
Mail laila@bionutria.dk
Peter Lithander
Försäljningsansvarig, Stockholm, östra Sverige och västra Sverige

Mobil 076-779 54 20
Mail pl@bionutria.dk

På vår hemsida www.bionutria.dk/files/files kan du på databladen läsa mera om de enskilda produkterna.

Vi gläder oss till att höra från dig och ser fram till en god växtsäsong och ett gott samarbete.Click om du inte önsker nyhetsbrevet framöver