Nyhetsbrev 05/2012

Härmed ett litet kort nyhetsbrev till höstsäsongen...

Förebyggande svampbekämpning

Här i Mellersta Sverige är det enligt medeltemperaturen höst och förberedelserna till invintring av gräsen är i gång.

I Danmark är klimatet varmare och under en längre period. Flera golfbanor skall fortsatta med att utspruta sommarprogrammet och avvakta tiden till mitten eller slutet av september.

Viktigt är det, att eventuella svampangrepp hålls nere. Utspruta därför Fusarium Inhibitor när det syns angrepp och gärna förebyggande. Samma regel gäller för BioFosfit. BioCalcium är likaså en viktig produkt nu på hösten. Dessutom skulle jag starkt rekommendera en eller flera behandlingar med BioFlow, det är viktigt för att överskotts vatten kan ledas bort från greens. Obs! Vattendränkta greens är extra mottagliga för svampangrepp.

Var uppmärksam på, att den svamphämmande effekten kan ökas betydligt genom att pH sänka produkterna.Det är billigt och effektivt

Vi är i gång med att leverera höstgödningarna BioGolf Vinter och Fusarium Inhibitor ut till banorna. Jag vill gärna uppmana till, att Ni ringer till Laila och beställer 2*10 l BioFosfit, 1*10 l BioFlow och 3*10 l BioCalcium. Det räcker till resten av säsongen på 1 ha green.

Om vi kan lägga dunkarna ovanpå containerna med BioVinter och Fusarium Inhibitor är frakten gratis.


Ny patentanmäld produktserie

Som Ni alla vet har flera av våra produkter en direkt svamphämmande effekt. Det gäller BioGolf Vinter, Fusarium Inhibitor, BioStar Classic, BioColour och BioFosfit. Dessutom har BioCalcium en indirekt hämmande svampeffekt.


Tankegången bakom vår produktsammansättning har genom flera år varit att formulera produkter, som utöver gödningseffekten har andra positiva effekter och detta har lett till ett helt nytt produktkoncept med namnet Nutri-Cid.


Nutri-Cid är en flytande gödning, som är patentanmäld som ett snigelbekämpningsmedel och beskyddad i 145 länder. Nutri-Cid har varit genom sin utvecklingsfas i 2 år och är testad på en dansk golfbana. Nutri-Cid namnet är för ögonblicket under varumärkesregistrering.


Effekten på alla sniglar inklusive mördarsniglar samt maskar är fantastisk. Sniglarna och maskarna inaktiveras ögonblickligen och dör i loppet av minuter


Vi kan sammansätta Nutri-Cid produkter på många sätt, och det råder inget tvivel om, att flera golfbanor kommer att ha stor nytta av produkterna.


Har du problem med mördarsniglar eller maskar på banan, kan vi sammansätta en produkt till att lösa problemet. Du behöver endast berätta vad du önskar därefter sammansätter vi produkten till dig.


Vi är kort sagt, med den nya produktserien, i stånd till
- med samma produkt och i samma arbetsgång att:

1. tillföra näringsämnen
2. eliminera oönskade maskar och sniglar
3. hämma etablerade svampangrepp
4. skapa en attraktiv färg på gräsen


Det bästa och viktigaste med det hela är, att effekterna uppnås med rena växtnäringsämnen och utan att använda någon form av miljöfrämmande giftämnen.


Nutri-Cid konceptet marknadsförs nu till golfbanorna i Danmark, men vi vill snarast gå vidare till våra andra marknader. Till nästa år förväntas det, att Nutri-Cid gödningarna går ut till den allmänna konsumenten.


Det var lite, om höstens gödsling av green samt om Nutri-Cid.Men hur har det annars gått?

På personalsidan har det skett mycket...Vi har under det senaste året mer än fördubblat vår omsättning, vilket självsagt är tillfredsställande. Vi har ansatt en ny säljare i Danmark, Niels-Peder, som är en stor kapacitet och ett otroligt aktiv för vår firma på golfområdet och Carina Klünder som arbetar med mikronäringsämnen till lantbruket. Dessutom har vi ansatt en ny säljare i Tyskland och vi fortsätter att söka säljare i Tyskland.


I Sverige har vi tagit avsked med Peter Lithander. Vi har istället ansatt Magnus Grenmark till jobbet som säljare.


Magnus Grenmark, börjar den 15:e september och nås på mobil telefon 076-779 54 20 eller mail magnus@bionutria.dk

Magnus Grenmark är en erfaren säljare och har under en enskild säsong arbetat på en golfbana. Vi är överbevisade om, att Magnus Grenmark kommer att vara ett stort aktiv både för golfbanorna och för oss.


Vi söker ännu en säljare till den Svenska marknaden således att den framöver vill bestå av:
Laila Andersen: Ansvarig för rådgivning
Magnus Grenmark: Försäljningsansvarig i Östra och Norra Sverige
Niels-Peter Jensen: Försäljningsansvarig i Södra Sverige
Ny säljare: Försäljningsansvarig i Mellersta SverigePå produktsidan har det skett ännu mera...

Våra flytande fairwaygödningar har varit en jättesuccé. Flera banor har i mindre utsträckning, provat gödningen i år och flera har redan beställt flytande fairwaygödning till alla fairways, till nästa år. Grunderna till det är ganska banala. Gödningen är billigare än fasta fairwaygödningar, utspridningen ger möjlighet för att framhäva fairways radikalt, det är möjligt att laga otroligt vackra fairways och äntligen – och det är viktigt, kan vi sammansätta innehållet näringsämnen efter behov. Vi hänvisar gärna till en headgreenkeeper som har använt gödningen i år.

Fasta gödningar har blivit en del av vår produktportfölj och det har från starten varit en succé. Vi förväntar oss under kommande säsong att fördubbla försäljningen av fast gödning.


Din succé – är vår succé, så enkelt är det!
Kontakt

Laila Andersen

Telefon 076-100 54 20
Mail laila@bionutria.dk


Magnus Grenmark

Telefon 076-779 54 19
Mail magnus@bionutria.dk


Niels-Peter Jensen

Telefon 0045 40 12 90 86
Mail npj@bionutria.dk

Se mera på www.bionutria.dk/files/files


Med gröna hälsningar
Ove Andersen / BioNutria Danmark

På vår hemsida www.bionutria.dk/files/files kan du på databladen läsa mera om de enskilda produkterna.

Vi gläder oss till att höra från dig och ser fram till en god växtsäsong och ett gott samarbete.Click om du inte önsker nyhetsbrevet framöver