Nyhetsbrev 03/2012

Här strax före sommarsemestern sänder vi en komihåglista för juli till och med början av augusti.

Förebyggande svampbekämpning.

Riktigt många banor använder sig i dag av konceptet förebyggande svamphämmande gödsling. Konceptet är baserat på användning av våra flytande BioGolf gödningar, samt BioFosfit. Strategin uppdelas på hämmandet av svamp i jorden och etablerade svampangrepp på bladen. Svamparna i jorden behandlas med BioFosfit och svamparna på bladen behandlas med Fusarium Inhibitor. Förutom Fusarium Inhibitor har en lång rad av våra gödningar, t.ex BioStar Classic, en direkt svamphämmande effekt. Se mera på www. bionutria.dk/files/files För att säkra den bästa möjliga effekt är det viktigt att BioFosfiten används under den optimala tidspunkten. Och när är det då? Enligt Botaniska Analysen, som är den verksamhet med klart mest erfarenhet, bör BioFosfit användas i slutet av juli – ca. den 20:e juli, igen ca. den 01. augusti och en tredje utsprutning ca. den 10:e augusti. Väljer man denna strategi är det mycket stora chanser för att bekämpa svamparna. BioFosfit har i försök visat en tydlig effekt mot Pythium Blight. Det kan dessutom förväntas en effekt på andra svampar, men det återkommer vi till.

Läs om det i nyhetsbrev nr. 6 2011 här:


Vår rekommenderade dosering är 10 l. BioFosfit / ha / utsprutning. BioFosfiten kan med fördel blandas med 6-10 l BioFlow, vätmedel/ha.

MYCKET VIKTIGT: - bästa effekt uppnås när jorden är våt och gräsen är torra.

Fusarium Inhibitor

Fusarium Inhibitor har ingen hämmande effekt på skadliga svampar i jorden, men har en särdeles god effekt på etablerade svampangrepp på bladen. Fusarium Inhibitor utsprutas i en dosering på 100 l./ha blandat med 100-200 l vatten. På torra växter. Gödningen används med fördel genom hela växtsäsongen och vintern.

Förutom att stoppa svampangreppen, tillförs det mangan, koppar, svavel och järn. Gödningen ger samtidigt gräset en väldigt attraktiv färg.

Vi har tidigare nämnt, att vi kan förstärka gödningarnas svamphämmande effekt vid att sänka pH i gödningen – det är dessutom billigt.

Kontakta oss gärna för en utförlig, personlig rådgivning som ger dig den nyaste kunskapen.


BioNutria Scandinavia söker 2 FörsäljareDin succé – är vår succé, så enkelt är det.

Med vänlig hälsning
BioNutria Danmark
Ove Andersen
Ring vänligen till: :


Laila Helena Andersen
Försäljning i Nordsverige, rådgivning hela Sverige

Telefon 076 100 54 20
Mobil 076-100 54 20
Mail laila@bionutria.dk
Peter Lithander
Försäljningsansvarig, Stockholm, östra Sverige och västra Sverige

Mobil 076-779 54 20
Mail pl@bionutria.dk

På vår hemsida www.bionutria.dk/files/files kan du på databladen läsa mera om de enskilda produkterna.

Vi gläder oss till att höra från dig och ser fram till en god växtsäsong och ett gott samarbete.Click om du inte önsker nyhetsbrevet framöver