Nyhetsbrev 01/2012

Växtsäsongen börjar – kom väl i gång

Nu är det inte längre något tvivel om, att våren är på väg.
Ser man på väderleksrapportens långtidsprognos är det plus grader och sol – fastän vi bara är i slutet av februari.

Detta gäller dock inte våra nordligaste kunder som fortsatt måste leva med tvåsiffriga minusgrader. I gengäld kan de se fram emot extra många ljusa timmar under sommarperioden.


Vi kan lyckligtvis konstatera att det inte är tillnärmelsevis så många vinterskador på green´s i år som vi har sett de senaste två åren. En väsentlig orsak till det, är inte minst en långt bättre invintring av gräsen samt en mindre hård vinter. Men det skall heller inte glömmas, att de flesta headgreenkeepers har gjort en mycket stor insats under hösten 2011 för att minimera risken för vinterskador. Det har används mycket BioGolf Fusarium Inhibitor och Biofosfit och det har haft en väldigt god effekt.

Kort sagt är det alltså en god utgångspunkt att starta med.


Produktnyhet

BioGolf Quick Start, snabbare start på gräset

Många headgreenkeepers har en styrelse som önskar en mycket snabb start på säsongen. Ofta är det helt orealistiska förväntningar vilket självklart framkallar mycket onödig negativ stress. Vi har sammansatt en startgödning som ger den snabbast tänkbara upptagning av kväveämnen i växten och därmed den ultimativt snabbaste start.

För oss har det betytt, att vi måste gå på kompromiss på enstaka områden, men det är det värt. Gödningen är en NP gödning, i vilken kväveämnesdelen består av alla tre kväveämnestyper. Effekten kan därför bäst jämföras med en trestegsraket. Dessutom innehåller gödningen naturligtvis kolhydrater.

Användningstidpunkt är den helt tidiga våren. Doseringen är ganska låg (80 l./ha), och då det samtidigt är en billig gödning är omkostnaden/ha nästan obetydlig. Emballaget är 120 l./150 kg. lågfat vilket passar till en areal på 1,5 ha. Är du intresserad kan du följa länken till vårt datablad eller ta kontakt till din personliga rådgivare som är klar med ytterligare information och priser.

Med hensyn till eventuella otålmodiga golfare vill jag uppmärksamma om, att även om gödningen är extremt snabbverkande, är det fortfarande nödvändigt, att den biologiska aktiviteten är i gång, innan det kan förväntas en effekt. Det kräver en jordtemperatur på ca. 5-6 ° C.

Link till databladÖvriga startgödningar

Våra övriga startgödningar BioGolf PreStart och BioStart täcker helt andra behov och har därför en annan sammansättning.

Dessa gödningar är både välkända och mycket erkända produkter och kräver ingen närmare introduktion.

BioFosfit, används på många banor tidigt på våren, dels för att det finns teorier om, att gödningen har en viss starteffekt, samtidigt med, att det är dokumenterat, att den har en betydlig svamphämmande effekt. Jag vill, i ett senare nyhetsbrev, skriva mer om användningen av BioFosfit.

Link till databladBioGolf KMg bladgödning

I klimatområden där green´s i långa perioder inte har varit frusna, är det mycket sannolikt, att det har skett en urlakning av kalium. Har du misstanke om, att detta är fallet kan jag rekommendera en gödsling med BioGolf KMg.

Link till datablad


Gödningen, blev med stor succe, introducerades ifjol och är beräknat till, via bladupptagning, att korrigera en kaliumbrist och samtidigt justera kali/magnesiumförhållandet i plantan.

Steg 1. tillför KMG i en mängd på 20 l/ha. Gödningen utsprutas blandad med 200-300 l vatten/ha.

Sprutans munstycken skall vara de samma som används vid utsprutning av fungicid, herbicid eller insekticid.

Behandlingen kan upprepas med en veckas intervall.

Är kaliumbristen allvarlig (mycket lågt kaliumtal), bör kaliumtalet höjas gradvis med en regelbunden tillförsel av kalium genom hela säsongen. Emellertid är det nödvändigt att göra det över flera säsonger. Tillförseln skall naturligtvis vara högre än den mängd gräset förbrukar. Samtidigt bör det tillföras magnesium.

Både kalium som magnesium bör tillföras som flytande gödning.

Det ultimativt värsta man kan göra är, som många gjorde ”i gamla dagar” att tillföra en stor mängd kalium tidigt på våren, dels för att utnyttjandegraden då blir mycket låg och dels för att det med garanti blir framprovocerat en magnesiumbrist.BioGolf Fusarium Inhibitor

Vill du gärna ge gräset en svamphämmande behandling, samtidigt med, att de får en fantastiskt fin färg, så rekommenderar vi en utsprutning av BioGolf Fusarium Inhibitor.


Link till datablad


Det är ett enkelt och billigt sätt att få fina greens på.Vi ser fram till att höra från dig
och kanske se dig på golfmässan
i Göteborg 12-13 mars
Vår monterplats är D 0103Vi är klara med både goda råd och goda offerter. Med vänlig hälsning
BioNutria Danmark
Ove Andersen
Ring vänligen till: :


Laila Helena Andersen
Försäljning i Nordsverige, rådgivning hela Sverige

Telefon 076 100 54 20
Mobil 076-100 54 20
Mail laila@bionutria.dk
Peter Lithander
Försäljningsansvarig, Stockholm, östra Sverige och västra Sverige

Mobil 076-779 54 20
Mail pl@bionutria.dk

På vår hemsida www.bionutria.dk/files/files kan du på databladen läsa mera om de enskilda produkterna.

Vi gläder oss till att höra från dig och ser fram till en god växtsäsong och ett gott samarbete.Click om du inte önsker nyhetsbrevet framöver