Clicka här och se nyhetsmajlen i din webläsare!
 

Nyhetsbrev 2/2010


 

Här och nu!

Nu är de flesta startgödningar efterhand utspridda och trots de undertiden låga nattetemperaturer är det inget tvivel, våren har kommit. Det är nu det måste tas ställning till om det skall användas vätmedel.
För att ett vätmedel skall ha den bästa effekt är det vigtigt att medlet används förebyggande. Jag vill därför upprepa min tidigare rekommendation som är:
Om man vet att det uppstår torrfläckar i förbindelse med en torrperiod – skall vätmedel användas. Doseringen är 6 x 10 l/ha. BioFlow kan med stor fördel utsprutas tillsammans med gödningen.
Oppstår det torrfläckar endast sporadiskt kan man nöja sig med en punktbehandling.

Offert: Fram till den 01 maj erbjuder vi 6 x 10 l till priset för 5 x 10 l.

Link till BioFlow

För ytterligare upplysningar kan du kontakta oss här (Click)

Calcium måste tillföras i flytande form!

Calcium är ett makronäringsämne och innehållet i växtens torrsubstans är i stort sett den samma och i vissa fall högre än innehållet av fosfor. Det har i Sverige tagits och blir taget ganska många bladanalyser och enligt svenska golfkonsulenter är det ofta brist på calcium. Calciumbrist är allvarligt, då det medför ökad mottaglighet för en rad svampsjukdomar.
Det är flera problem med att tillföra calcium. För det första är upplösligheten av calcium i fast form ofta så låg att det är ett stort irritationsmoment för spelaren. För det andra vill en calciumtillförsel till jorden inte automatiskt medföra att calciumbrist i växten undgås då, calcium är mycket tungtupptagligt i växten. Då calcium transporteras i växten med transpirationsströmmen betyder det, att i perioder med kraftig tillväxt samt i mycket fuktiga perioder vill det ofta råda calciumbrist i växten. Därmed är växten mer mottaglig för svampsjukdomar. Det säkraste och absolut bästa sätt att gödsla med calcium är med flytande calcium som upptas genom bladen. BioCalcium är en flytande, särdeles effektiv och samtidigt mycket ekonomisk calciumgödning.
BioCalcium ger, som våra övriga produkter, inga irritationsmoment för golfaren.

Link till BioCalcium

För ytterligare upplysningar kan du kontakta oss här (Click)


Fusarium Inhibitor

Fusarium Inhibitor är en integrerad del av The Scandinavian way gödningskonceptet, men kan med stor fördel användas på banor som använder en annan typ av gödning.
Fusarium Inhibitor är en flytande gödning som via sin sammansättning har en svamphämmande effekt. Gödningen vill dessutom ge gräsen en vacker djupgrön färg.
Fusarium Inhibitor har nu varit marknadsförd i Danmark i 6 år och används som svamphämmande gödning på ca. 50 % av de danska golfbanorna. Dessutom har produkten en mycket stor utbredning i Finland och Sverige. Gödningen har varit använd i höst och vinterperioden, men erfarenheterna från golfbanor, där man också har använt den under sommarperioden, är så positiva, att vi nu rekommenderar att använda gödningen under hela året.


Sammansättning
Fusarium Inhibitor är sammansatt av näringsämnena svavel, järn, mangan och koppar. Samtliga näringsämnen är kända för att ha svamphämmande effekt. En betydlig extra bonus är, att används det 1.100 kg/ha tillförs gräsen inte mindre än 5,5 kg rent Mn/ha. Det ger en statistiskt säker effekt på rotdödaresjukan. Gödningen tillför dessutom 15,8 kg svavel och täcker samtidigt gräsens behov för järn, och koppar.
Sist, men inte minst innehåller gödningen kolhydrater som fungerar som energikälla till gräsen och till jordens mikroliv.


Användning
Gödningen utsprutas med intervaller på 3-4 veckor, gärna oförtunnad och i en dosering på 100 l/ha. Gödningen får aldrig utsprutas på frusna växter eller vid omedelbar utsikt till frost.
 

Emballage
Gödningen levereras i hela containers 1.000 l = 1.100 kg. vilket täcker en banas behov för gödning till en ha. Annan emballage efter avtal.


Gödningen är gratis
Används gödningen hela året kan du förvänta ett så lågt svamptryck att användning av traditionella fungicider kan reduceras betydligt och under vissa år helt undgås. Därmed kan du på kemikaliesidan förvänta så stora inbesparingar, att Fusarium Inhibitor reellt är gratis. Observera: Svamp kan inte utveckla resistenta former mot Fusarium Inhibitor.
Link till Fusarium Inhibitor

Link till Fusarium Inhibitor

För ytterligare upplysningar kan du kontakta oss här (Click)BioStar Classic

BioStar Classic är den mest suveräna blanding av näringsämnen det finns på marknaden. Den täcker varje behov för mikronäringsämnen och spårämnen samt makronäringsämnena magnesium och svavel. Som sidoeffekt är gödningen svamphämmande.

Link till BioStar Classic

För ytterligare upplysningar kan du kontakta:

Laila Helena Andersen på 076 100 54 20 eller mail
laila@bionutria.dk

Ove Andersen på 076 100 54 19 eller mail bio@bionutria.dk

Se mera på www.bionutria.dk/files/files

 

En naturlig historia:
Vulkaner och golfbanor

Vulkanisk aktivitet på Island är inte något nytt även om det självklart ändå är obehagligt och i vissa tillfällen direkt tragiskt för de berörda.

Här lite fakta om Island. På ön finns ca. 130 vulkaner varav 18 har haft utbrott sedan ön blev befolkad av vikingarna. I loppet av de sista 500 år har Islands vulkaner stått för 1/3 av världens totala produktion av lava.

Den våldsamma vulkaniska aktivitet på Island orsakas av att Island är placerad på den Mittatlantiska ryggen och att det finns en värmepunkt under ön. Island sitter på gränsen mellan den eurasiska och den nordamerikanska kontinentalsockeln. Det mesta av den vulkanska aktivitet sker i gränsen mellan socklarna. Då de två plattorna glider från varandra blir Island varje år några få cm. större.

Golf har blivit en mycket populär sport på Island, och – tvärt emot vad de flesta tror - är Island ett av de land i världen, där det finns flest golfbanor i förhållande till invånarantalet. På Island finns det ca. 5.200 invånare per golfbana, i Sverige finns det ca. 24.600 per bana och i Danmark ca. 48.000 per bana. 55 golfbanor är registrerade hos Den Islandske Golfunionen. Den första golfbanan på Island blev invigd i 1934.

Click om du inte önsker nyhetsbrevet framöver!