Bionutria Nyhedsbrev

Nyhedsbrev Juni, 2015

Kære Planteavlskonsulent,

Vækstsæsonen er i fuld gang og vi vil med denne mail samle lidt op på aktuelle emner indenfor mangan og anden mikronæring.

Vårsæd
I vårsæden er der manganmangel flere steder. BioManganprodukterne er yderst prisattraktive, meget letoptagelige i planten og blandbare med langt de fleste plantebeskyttelsesmidler. Brug ca 2 L/ha og gentag efter behov. Hvis man ønsker at imødgå mangel på de øvrige mikronæringsstoffer tildeles desuden 2-3 L BioCropOpti Xl og denne behandling gentages i svampesprøjtningerne. På kobberfølsom jord bør man vælge BioMangan 170 Cu og BioCropOpti Cu.

Kartofler
Kartoflerne kigger op af jorden og det er tid til at tage beslutning om mangan og mikronæring. Ifølge vejrudsigten er vi på vej ind i en tør periode og det gør kartoflerne meget følsomme for manganmangel. Vi anbefaler 2 L BioMangan 180 NS pr. ha før rækkelukning. Hvis man har kobber eller magnesiummangel kan man i stedet bruge BioMangan 170 CU eller BioMangan 150 Mg. Når skimmelsprøjtningerne starter op er det tid for en målrettet og gentagen indsats med alle mikronæringsstoffer. Vi anbefaler at man anvender mindst 10 L BioCropPotato pr hektar delt ud på 3-4 skimmelsprøjtninger. Det giver sikkerhed for forsyningen af mikronæring og desuden en grønnere og mere robust top.

Hvede
I hveden er der endnu et par svampesprøjtninger tilbage. Ved tilsætning af 3 L BioCropOpti XL/Cu pr.ha i hver sprøjtning sikres forsyningen med mikronæring og man får en god sideeffekt på bladsvampe. Der er har været mange fugtige dage og stort smittetryk, så det er med at tage alle de svampebekæmpende metoder i brug, der findes.

Økologi
Husk at vi tilbyder BioMangan 170 ECU til økologiske landmænd. Dermed er det slut med at håndtere det formodet sundhedsskadelige mangansulfatpulver for de økologiske landmænd. Der må bruges op til 9,4 L/ha pr. sæson. Der kræves som ved anden mangan konsulenterklæring. Prisen er fra 10,50 kr/L.

Blandbarhed
Vi får mange henvendelser om blandbarheden på vore produkter. På vores hjemmeside ligger blandetest udført af agrolab. Vi kan i sagens natur ikke teste alle mulige kombinationer, men vi har mange positive erfaringer fra praksis, og generelt er vore produkter blandbare med langt de fleste gængse pesticidløsninger i alle afgrøder. Når man blander med plantebeskyttelse skal BioCropOpti produkterne i tanken først, dernæst evt. BioMangan og til sidst kemi. Husk at vore produkter ikke er blandbare med mangannitrater.

Generelt om produkterne
Alle vore manganprodukter og mikronæringsblandinger indeholder spredeklæbemiddel og lidt kvælstof til at åbne læbecellerne. Det betyder at der ikke skal tilsættes yderligere spredeklæbe, når vore produkter indgår i en løsning, hvor man ellers ville tilsætte det. BioCropOpti blandingerne indeholder desuden kompleksbinder, så hvis man har hårdt vand vil det problem kunne klares blot der kommer BioCropOpti i tanken før øvrig kemi.

Kontakt
I er altid velkomne til at kontakte os for yderligere info. Vi stiller også meget gerne op med fagligt input i landmandserfagruppper, til markvandinger eller til plantefaglige møder og temadage. Desuden vil I i den nærmeste tid møde os til markarrangementer rundt om i landet.

Fortsat god vækstsæson.

Med venlig hilsen
BioNutria.

Rådgivning og Salg
Salgs- og produktkonsulent
Jens Bach Andersen

Mobil: +45 2712 6986
e-mail: jba@bionutria.dk
Salgskonsulent
Lilly Bennedsen

Mobil: +45 4012 9086
e-mail: lb@bionutria.dk
Indehaver/direktør
Ove Andersen

Mobil: +45 2043 9087
e-mail: bio@bionutria.dk

 

Klik her, hvis du ikke ønsker at modtage denne nyhedsmail fremover!